Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2480 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 480 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 947 zł
Ubezpieczenie emerytalne 242 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 193 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 480,00 242,05 37,20 60,76 192,60 1 890,00 0,00 1 947,39
Luty 2 480,00 242,05 37,20 60,76 192,60 1 890,00 0,00 1 947,39
Marzec 2 480,00 242,05 37,20 60,76 192,60 1 890,00 0,00 1 947,39
Kwiecień 2 480,00 242,05 37,20 60,76 192,60 1 890,00 0,00 1 947,39
Maj 2 480,00 242,05 37,20 60,76 192,60 1 890,00 0,00 1 947,39
Czerwiec 2 480,00 242,05 37,20 60,76 192,60 1 890,00 0,00 1 947,39
Lipiec 2 480,00 242,05 37,20 60,76 192,60 1 890,00 0,00 1 947,39
Sierpień 2 480,00 242,05 37,20 60,76 192,60 1 890,00 0,00 1 947,39
Wrzesień 2 480,00 242,05 37,20 60,76 192,60 1 890,00 0,00 1 947,39
Październik 2 480,00 242,05 37,20 60,76 192,60 1 890,00 0,00 1 947,39
Listopad 2 480,00 242,05 37,20 60,76 192,60 1 890,00 0,00 1 947,39
Grudzień 2 480,00 242,05 37,20 60,76 192,60 1 890,00 0,00 1 947,39
Rocznie 29 760,00 2 904,60 446,40 729,12 0,00 22 680,00 0,00 23 368,68
Wynagrodzenie pracownika 2 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 242 zł
Ubezpieczenie rentowe 161 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 41 zł
Fundusz Pracy (FP) 61 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 988 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 480,00 242,05 161,20 41,42 63,24 2 987,91 zł
Luty 2 480,00 242,05 161,20 41,42 63,24 2 987,91 zł
Marzec 2 480,00 242,05 161,20 41,42 63,24 2 987,91 zł
Kwiecień 2 480,00 242,05 161,20 41,42 63,24 2 987,91 zł
Maj 2 480,00 242,05 161,20 41,42 63,24 2 987,91 zł
Czerwiec 2 480,00 242,05 161,20 41,42 63,24 2 987,91 zł
Lipiec 2 480,00 242,05 161,20 41,42 63,24 2 987,91 zł
Sierpień 2 480,00 242,05 161,20 41,42 63,24 2 987,91 zł
Wrzesień 2 480,00 242,05 161,20 41,42 63,24 2 987,91 zł
Październik 2 480,00 242,05 161,20 41,42 63,24 2 987,91 zł
Listopad 2 480,00 242,05 161,20 41,42 63,24 2 987,91 zł
Grudzień 2 480,00 242,05 161,20 41,42 63,24 2 987,91 zł
Rocznie 29 760,00 2 904,60 1 934,40 497,04 758,88 35 854,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 947 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 988 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2480 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 791 zł
Ubezpieczenie emerytalne 242 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 198 zł
Zaliczka na podatek 211 zł
Całość - kwota brutto 2 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 480,00 242,05 37,20 0,00 198,07 1 761,00 211,00 1 791,36
Luty 2 480,00 242,05 37,20 0,00 198,07 1 761,00 211,00 1 791,36
Marzec 2 480,00 242,05 37,20 0,00 198,07 1 761,00 211,00 1 791,36
Kwiecień 2 480,00 242,05 37,20 0,00 198,07 1 761,00 211,00 1 791,36
Maj 2 480,00 242,05 37,20 0,00 198,07 1 761,00 211,00 1 791,36
Czerwiec 2 480,00 242,05 37,20 0,00 198,07 1 761,00 211,00 1 791,36
Lipiec 2 480,00 242,05 37,20 0,00 198,07 1 761,00 211,00 1 791,36
Sierpień 2 480,00 242,05 37,20 0,00 198,07 1 761,00 211,00 1 791,36
Wrzesień 2 480,00 242,05 37,20 0,00 198,07 1 761,00 211,00 1 791,36
Październik 2 480,00 242,05 37,20 0,00 198,07 1 761,00 211,00 1 791,36
Listopad 2 480,00 242,05 37,20 0,00 198,07 1 761,00 211,00 1 791,36
Grudzień 2 480,00 242,05 37,20 0,00 198,07 1 761,00 211,00 1 791,36
Rocznie 29 760,00 2 904,60 446,40 0,00 2 376,84 21 132,00 156,00 21 496,32
Wynagrodzenie pracownika 2 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 242 zł
Ubezpieczenie rentowe 161 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 61 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 946 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 480,00 242,05 161,20 0,00 63,24 2 946,49 zł
Luty 2 480,00 242,05 161,20 0,00 63,24 2 946,49 zł
Marzec 2 480,00 242,05 161,20 0,00 63,24 2 946,49 zł
Kwiecień 2 480,00 242,05 161,20 0,00 63,24 2 946,49 zł
Maj 2 480,00 242,05 161,20 0,00 63,24 2 946,49 zł
Czerwiec 2 480,00 242,05 161,20 0,00 63,24 2 946,49 zł
Lipiec 2 480,00 242,05 161,20 0,00 63,24 2 946,49 zł
Sierpień 2 480,00 242,05 161,20 0,00 63,24 2 946,49 zł
Wrzesień 2 480,00 242,05 161,20 0,00 63,24 2 946,49 zł
Październik 2 480,00 242,05 161,20 0,00 63,24 2 946,49 zł
Listopad 2 480,00 242,05 161,20 0,00 63,24 2 946,49 zł
Grudzień 2 480,00 242,05 161,20 0,00 63,24 2 946,49 zł
Rocznie 29 760,00 2 904,60 1 934,40 0,00 758,88 35 357,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 791 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 946 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2480 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 143 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 337 zł
Całość - kwota brutto 2 480 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984,00 337,00 2 143,00
Luty 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984,00 337,00 2 143,00
Marzec 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984,00 337,00 2 143,00
Kwiecień 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984,00 337,00 2 143,00
Maj 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984,00 337,00 2 143,00
Czerwiec 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984,00 337,00 2 143,00
Lipiec 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984,00 337,00 2 143,00
Sierpień 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984,00 337,00 2 143,00
Wrzesień 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984,00 337,00 2 143,00
Październik 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984,00 337,00 2 143,00
Listopad 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984,00 337,00 2 143,00
Grudzień 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 984,00 337,00 2 143,00
Rocznie 29 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 808,00 4 044,00 25 716,00
Wynagrodzenie pracownika 2 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 480 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 zł
Luty 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 zł
Marzec 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 zł
Kwiecień 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 zł
Maj 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 zł
Czerwiec 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 zł
Lipiec 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 zł
Sierpień 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 zł
Wrzesień 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 zł
Październik 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 zł
Listopad 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 zł
Grudzień 2 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 480,00 zł
Rocznie 29 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 143 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 480 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 480 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2480 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 480 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 209 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 480 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 209,10
Luty 2 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 209,10
Marzec 2 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 209,10
Kwiecień 2 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 209,10
Maj 2 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 57,00 0,00 2 152,10
Czerwiec 2 480,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 369,00 0,00 1 840,10
Lipiec 2 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 284,00 0,00 1 661,51
Sierpień 2 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 284,00 0,00 1 661,51
Wrzesień 2 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 284,00 0,00 1 661,51
Październik 2 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 284,00 0,00 1 661,51
Listopad 2 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 284,00 0,00 1 661,51
Grudzień 2 480,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 284,00 0,00 1 661,51
Rocznie 29 760,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 130,00 0,00 22 797,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 480 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 209 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.