Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2450 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 450 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 924 zł
Ubezpieczenie emerytalne 239 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 190 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 450,00 239,12 36,75 60,03 190,27 1 864,00 0,00 1 923,83
Luty 2 450,00 239,12 36,75 60,03 190,27 1 864,00 0,00 1 923,83
Marzec 2 450,00 239,12 36,75 60,03 190,27 1 864,00 0,00 1 923,83
Kwiecień 2 450,00 239,12 36,75 60,03 190,27 1 864,00 0,00 1 923,83
Maj 2 450,00 239,12 36,75 60,03 190,27 1 864,00 0,00 1 923,83
Czerwiec 2 450,00 239,12 36,75 60,03 190,27 1 864,00 0,00 1 923,83
Lipiec 2 450,00 239,12 36,75 60,03 190,27 1 864,00 0,00 1 923,83
Sierpień 2 450,00 239,12 36,75 60,03 190,27 1 864,00 0,00 1 923,83
Wrzesień 2 450,00 239,12 36,75 60,03 190,27 1 864,00 0,00 1 923,83
Październik 2 450,00 239,12 36,75 60,03 190,27 1 864,00 0,00 1 923,83
Listopad 2 450,00 239,12 36,75 60,03 190,27 1 864,00 0,00 1 923,83
Grudzień 2 450,00 239,12 36,75 60,03 190,27 1 864,00 0,00 1 923,83
Rocznie 29 400,00 2 869,44 441,00 720,36 0,00 22 368,00 0,00 23 085,96
Wynagrodzenie pracownika 2 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 239 zł
Ubezpieczenie rentowe 159 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 41 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 952 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 450,00 239,12 159,25 40,92 62,48 2 951,77 zł
Luty 2 450,00 239,12 159,25 40,92 62,48 2 951,77 zł
Marzec 2 450,00 239,12 159,25 40,92 62,48 2 951,77 zł
Kwiecień 2 450,00 239,12 159,25 40,92 62,48 2 951,77 zł
Maj 2 450,00 239,12 159,25 40,92 62,48 2 951,77 zł
Czerwiec 2 450,00 239,12 159,25 40,92 62,48 2 951,77 zł
Lipiec 2 450,00 239,12 159,25 40,92 62,48 2 951,77 zł
Sierpień 2 450,00 239,12 159,25 40,92 62,48 2 951,77 zł
Wrzesień 2 450,00 239,12 159,25 40,92 62,48 2 951,77 zł
Październik 2 450,00 239,12 159,25 40,92 62,48 2 951,77 zł
Listopad 2 450,00 239,12 159,25 40,92 62,48 2 951,77 zł
Grudzień 2 450,00 239,12 159,25 40,92 62,48 2 951,77 zł
Rocznie 29 400,00 2 869,44 1 911,00 491,04 749,76 35 421,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 924 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 450 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 952 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2450 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 239 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 196 zł
Zaliczka na podatek 209 zł
Całość - kwota brutto 2 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 450,00 239,12 36,75 0,00 195,67 1 739,00 209,00 1 769,78
Luty 2 450,00 239,12 36,75 0,00 195,67 1 739,00 209,00 1 769,78
Marzec 2 450,00 239,12 36,75 0,00 195,67 1 739,00 209,00 1 769,78
Kwiecień 2 450,00 239,12 36,75 0,00 195,67 1 739,00 209,00 1 769,78
Maj 2 450,00 239,12 36,75 0,00 195,67 1 739,00 209,00 1 769,78
Czerwiec 2 450,00 239,12 36,75 0,00 195,67 1 739,00 209,00 1 769,78
Lipiec 2 450,00 239,12 36,75 0,00 195,67 1 739,00 209,00 1 769,78
Sierpień 2 450,00 239,12 36,75 0,00 195,67 1 739,00 209,00 1 769,78
Wrzesień 2 450,00 239,12 36,75 0,00 195,67 1 739,00 209,00 1 769,78
Październik 2 450,00 239,12 36,75 0,00 195,67 1 739,00 209,00 1 769,78
Listopad 2 450,00 239,12 36,75 0,00 195,67 1 739,00 209,00 1 769,78
Grudzień 2 450,00 239,12 36,75 0,00 195,67 1 739,00 209,00 1 769,78
Rocznie 29 400,00 2 869,44 441,00 0,00 2 348,04 20 868,00 156,00 21 237,36
Wynagrodzenie pracownika 2 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 239 zł
Ubezpieczenie rentowe 159 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 911 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 450,00 239,12 159,25 0,00 62,48 2 910,85 zł
Luty 2 450,00 239,12 159,25 0,00 62,48 2 910,85 zł
Marzec 2 450,00 239,12 159,25 0,00 62,48 2 910,85 zł
Kwiecień 2 450,00 239,12 159,25 0,00 62,48 2 910,85 zł
Maj 2 450,00 239,12 159,25 0,00 62,48 2 910,85 zł
Czerwiec 2 450,00 239,12 159,25 0,00 62,48 2 910,85 zł
Lipiec 2 450,00 239,12 159,25 0,00 62,48 2 910,85 zł
Sierpień 2 450,00 239,12 159,25 0,00 62,48 2 910,85 zł
Wrzesień 2 450,00 239,12 159,25 0,00 62,48 2 910,85 zł
Październik 2 450,00 239,12 159,25 0,00 62,48 2 910,85 zł
Listopad 2 450,00 239,12 159,25 0,00 62,48 2 910,85 zł
Grudzień 2 450,00 239,12 159,25 0,00 62,48 2 910,85 zł
Rocznie 29 400,00 2 869,44 1 911,00 0,00 749,76 34 930,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 450 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 911 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2450 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 117 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 333 zł
Całość - kwota brutto 2 450 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 333,00 2 117,00
Luty 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 333,00 2 117,00
Marzec 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 333,00 2 117,00
Kwiecień 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 333,00 2 117,00
Maj 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 333,00 2 117,00
Czerwiec 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 333,00 2 117,00
Lipiec 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 333,00 2 117,00
Sierpień 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 333,00 2 117,00
Wrzesień 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 333,00 2 117,00
Październik 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 333,00 2 117,00
Listopad 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 333,00 2 117,00
Grudzień 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 960,00 333,00 2 117,00
Rocznie 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 520,00 3 996,00 25 404,00
Wynagrodzenie pracownika 2 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 450 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 zł
Luty 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 zł
Marzec 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 zł
Kwiecień 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 zł
Maj 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 zł
Czerwiec 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 zł
Lipiec 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 zł
Sierpień 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 zł
Wrzesień 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 zł
Październik 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 zł
Listopad 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 zł
Grudzień 2 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 450,00 zł
Rocznie 29 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 117 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 450 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 450 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2450 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 450 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 179 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 450 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 450,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 179,10
Luty 2 450,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 179,10
Marzec 2 450,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 179,10
Kwiecień 2 450,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 179,10
Maj 2 450,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 29,00 0,00 2 150,10
Czerwiec 2 450,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 359,00 0,00 1 820,10
Lipiec 2 450,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 275,00 0,00 1 640,51
Sierpień 2 450,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 275,00 0,00 1 640,51
Wrzesień 2 450,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 275,00 0,00 1 640,51
Październik 2 450,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 275,00 0,00 1 640,51
Listopad 2 450,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 275,00 0,00 1 640,51
Grudzień 2 450,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 275,00 0,00 1 640,51
Rocznie 29 400,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 038,00 0,00 22 529,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 179 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.