Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2460 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 460 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 932 zł
Ubezpieczenie emerytalne 240 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 191 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 460,00 240,10 36,90 60,27 191,05 1 873,00 0,00 1 931,68
Luty 2 460,00 240,10 36,90 60,27 191,05 1 873,00 0,00 1 931,68
Marzec 2 460,00 240,10 36,90 60,27 191,05 1 873,00 0,00 1 931,68
Kwiecień 2 460,00 240,10 36,90 60,27 191,05 1 873,00 0,00 1 931,68
Maj 2 460,00 240,10 36,90 60,27 191,05 1 873,00 0,00 1 931,68
Czerwiec 2 460,00 240,10 36,90 60,27 191,05 1 873,00 0,00 1 931,68
Lipiec 2 460,00 240,10 36,90 60,27 191,05 1 873,00 0,00 1 931,68
Sierpień 2 460,00 240,10 36,90 60,27 191,05 1 873,00 0,00 1 931,68
Wrzesień 2 460,00 240,10 36,90 60,27 191,05 1 873,00 0,00 1 931,68
Październik 2 460,00 240,10 36,90 60,27 191,05 1 873,00 0,00 1 931,68
Listopad 2 460,00 240,10 36,90 60,27 191,05 1 873,00 0,00 1 931,68
Grudzień 2 460,00 240,10 36,90 60,27 191,05 1 873,00 0,00 1 931,68
Rocznie 29 520,00 2 881,20 442,80 723,24 0,00 22 476,00 0,00 23 180,16
Wynagrodzenie pracownika 2 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 240 zł
Ubezpieczenie rentowe 160 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 41 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 964 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 460,00 240,10 159,90 41,08 62,73 2 963,81 zł
Luty 2 460,00 240,10 159,90 41,08 62,73 2 963,81 zł
Marzec 2 460,00 240,10 159,90 41,08 62,73 2 963,81 zł
Kwiecień 2 460,00 240,10 159,90 41,08 62,73 2 963,81 zł
Maj 2 460,00 240,10 159,90 41,08 62,73 2 963,81 zł
Czerwiec 2 460,00 240,10 159,90 41,08 62,73 2 963,81 zł
Lipiec 2 460,00 240,10 159,90 41,08 62,73 2 963,81 zł
Sierpień 2 460,00 240,10 159,90 41,08 62,73 2 963,81 zł
Wrzesień 2 460,00 240,10 159,90 41,08 62,73 2 963,81 zł
Październik 2 460,00 240,10 159,90 41,08 62,73 2 963,81 zł
Listopad 2 460,00 240,10 159,90 41,08 62,73 2 963,81 zł
Grudzień 2 460,00 240,10 159,90 41,08 62,73 2 963,81 zł
Rocznie 29 520,00 2 881,20 1 918,80 492,96 752,76 35 565,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 932 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 964 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2460 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 777 zł
Ubezpieczenie emerytalne 240 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 196 zł
Zaliczka na podatek 210 zł
Całość - kwota brutto 2 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 460,00 240,10 36,90 0,00 196,47 1 746,00 210,00 1 777,01
Luty 2 460,00 240,10 36,90 0,00 196,47 1 746,00 210,00 1 777,01
Marzec 2 460,00 240,10 36,90 0,00 196,47 1 746,00 210,00 1 777,01
Kwiecień 2 460,00 240,10 36,90 0,00 196,47 1 746,00 210,00 1 777,01
Maj 2 460,00 240,10 36,90 0,00 196,47 1 746,00 210,00 1 777,01
Czerwiec 2 460,00 240,10 36,90 0,00 196,47 1 746,00 210,00 1 777,01
Lipiec 2 460,00 240,10 36,90 0,00 196,47 1 746,00 210,00 1 777,01
Sierpień 2 460,00 240,10 36,90 0,00 196,47 1 746,00 210,00 1 777,01
Wrzesień 2 460,00 240,10 36,90 0,00 196,47 1 746,00 210,00 1 777,01
Październik 2 460,00 240,10 36,90 0,00 196,47 1 746,00 210,00 1 777,01
Listopad 2 460,00 240,10 36,90 0,00 196,47 1 746,00 210,00 1 777,01
Grudzień 2 460,00 240,10 36,90 0,00 196,47 1 746,00 210,00 1 777,01
Rocznie 29 520,00 2 881,20 442,80 0,00 2 357,64 20 952,00 156,00 21 324,12
Wynagrodzenie pracownika 2 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 240 zł
Ubezpieczenie rentowe 160 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 923 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 460,00 240,10 159,90 0,00 62,73 2 922,73 zł
Luty 2 460,00 240,10 159,90 0,00 62,73 2 922,73 zł
Marzec 2 460,00 240,10 159,90 0,00 62,73 2 922,73 zł
Kwiecień 2 460,00 240,10 159,90 0,00 62,73 2 922,73 zł
Maj 2 460,00 240,10 159,90 0,00 62,73 2 922,73 zł
Czerwiec 2 460,00 240,10 159,90 0,00 62,73 2 922,73 zł
Lipiec 2 460,00 240,10 159,90 0,00 62,73 2 922,73 zł
Sierpień 2 460,00 240,10 159,90 0,00 62,73 2 922,73 zł
Wrzesień 2 460,00 240,10 159,90 0,00 62,73 2 922,73 zł
Październik 2 460,00 240,10 159,90 0,00 62,73 2 922,73 zł
Listopad 2 460,00 240,10 159,90 0,00 62,73 2 922,73 zł
Grudzień 2 460,00 240,10 159,90 0,00 62,73 2 922,73 zł
Rocznie 29 520,00 2 881,20 1 918,80 0,00 752,76 35 072,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 777 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 923 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2460 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 335 zł
Całość - kwota brutto 2 460 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 335,00 2 125,00
Luty 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 335,00 2 125,00
Marzec 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 335,00 2 125,00
Kwiecień 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 335,00 2 125,00
Maj 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 335,00 2 125,00
Czerwiec 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 335,00 2 125,00
Lipiec 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 335,00 2 125,00
Sierpień 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 335,00 2 125,00
Wrzesień 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 335,00 2 125,00
Październik 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 335,00 2 125,00
Listopad 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 335,00 2 125,00
Grudzień 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 968,00 335,00 2 125,00
Rocznie 29 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 616,00 4 020,00 25 500,00
Wynagrodzenie pracownika 2 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 460 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 zł
Luty 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 zł
Marzec 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 zł
Kwiecień 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 zł
Maj 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 zł
Czerwiec 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 zł
Lipiec 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 zł
Sierpień 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 zł
Wrzesień 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 zł
Październik 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 zł
Listopad 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 zł
Grudzień 2 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460,00 zł
Rocznie 29 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 520,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 125 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 460 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 460 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2460 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 460 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 460 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 460,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 189,10
Luty 2 460,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 189,10
Marzec 2 460,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 189,10
Kwiecień 2 460,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 189,10
Maj 2 460,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 38,00 0,00 2 151,10
Czerwiec 2 460,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 362,00 0,00 1 827,10
Lipiec 2 460,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 278,00 0,00 1 647,51
Sierpień 2 460,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 278,00 0,00 1 647,51
Wrzesień 2 460,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 278,00 0,00 1 647,51
Październik 2 460,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 278,00 0,00 1 647,51
Listopad 2 460,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 278,00 0,00 1 647,51
Grudzień 2 460,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 278,00 0,00 1 647,51
Rocznie 29 520,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 068,00 0,00 22 619,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 460 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 189 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.