Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2440 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 440 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 916 zł
Ubezpieczenie emerytalne 238 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 189 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 440,00 238,14 36,60 59,78 189,49 1 855,00 0,00 1 915,99
Luty 2 440,00 238,14 36,60 59,78 189,49 1 855,00 0,00 1 915,99
Marzec 2 440,00 238,14 36,60 59,78 189,49 1 855,00 0,00 1 915,99
Kwiecień 2 440,00 238,14 36,60 59,78 189,49 1 855,00 0,00 1 915,99
Maj 2 440,00 238,14 36,60 59,78 189,49 1 855,00 0,00 1 915,99
Czerwiec 2 440,00 238,14 36,60 59,78 189,49 1 855,00 0,00 1 915,99
Lipiec 2 440,00 238,14 36,60 59,78 189,49 1 855,00 0,00 1 915,99
Sierpień 2 440,00 238,14 36,60 59,78 189,49 1 855,00 0,00 1 915,99
Wrzesień 2 440,00 238,14 36,60 59,78 189,49 1 855,00 0,00 1 915,99
Październik 2 440,00 238,14 36,60 59,78 189,49 1 855,00 0,00 1 915,99
Listopad 2 440,00 238,14 36,60 59,78 189,49 1 855,00 0,00 1 915,99
Grudzień 2 440,00 238,14 36,60 59,78 189,49 1 855,00 0,00 1 915,99
Rocznie 29 280,00 2 857,68 439,20 717,36 0,00 22 260,00 0,00 22 991,88
Wynagrodzenie pracownika 2 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 238 zł
Ubezpieczenie rentowe 159 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 41 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Luty 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Marzec 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Kwiecień 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Maj 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Czerwiec 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Lipiec 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Sierpień 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Wrzesień 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Październik 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Listopad 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Grudzień 2 440,00 238,14 158,60 40,75 62,22 2 939,71 zł
Rocznie 29 280,00 2 857,68 1 903,20 489,00 746,64 35 276,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 916 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2440 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 238 zł
Ubezpieczenie rentowe 37 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 195 zł
Zaliczka na podatek 208 zł
Całość - kwota brutto 2 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 440,00 238,14 36,60 0,00 194,87 1 732,00 208,00 1 762,55
Luty 2 440,00 238,14 36,60 0,00 194,87 1 732,00 208,00 1 762,55
Marzec 2 440,00 238,14 36,60 0,00 194,87 1 732,00 208,00 1 762,55
Kwiecień 2 440,00 238,14 36,60 0,00 194,87 1 732,00 208,00 1 762,55
Maj 2 440,00 238,14 36,60 0,00 194,87 1 732,00 208,00 1 762,55
Czerwiec 2 440,00 238,14 36,60 0,00 194,87 1 732,00 208,00 1 762,55
Lipiec 2 440,00 238,14 36,60 0,00 194,87 1 732,00 208,00 1 762,55
Sierpień 2 440,00 238,14 36,60 0,00 194,87 1 732,00 208,00 1 762,55
Wrzesień 2 440,00 238,14 36,60 0,00 194,87 1 732,00 208,00 1 762,55
Październik 2 440,00 238,14 36,60 0,00 194,87 1 732,00 208,00 1 762,55
Listopad 2 440,00 238,14 36,60 0,00 194,87 1 732,00 208,00 1 762,55
Grudzień 2 440,00 238,14 36,60 0,00 194,87 1 732,00 208,00 1 762,55
Rocznie 29 280,00 2 857,68 439,20 0,00 2 338,44 20 784,00 156,00 21 150,60
Wynagrodzenie pracownika 2 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 238 zł
Ubezpieczenie rentowe 159 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 60 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 899 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 440,00 238,14 158,60 0,00 62,22 2 898,96 zł
Luty 2 440,00 238,14 158,60 0,00 62,22 2 898,96 zł
Marzec 2 440,00 238,14 158,60 0,00 62,22 2 898,96 zł
Kwiecień 2 440,00 238,14 158,60 0,00 62,22 2 898,96 zł
Maj 2 440,00 238,14 158,60 0,00 62,22 2 898,96 zł
Czerwiec 2 440,00 238,14 158,60 0,00 62,22 2 898,96 zł
Lipiec 2 440,00 238,14 158,60 0,00 62,22 2 898,96 zł
Sierpień 2 440,00 238,14 158,60 0,00 62,22 2 898,96 zł
Wrzesień 2 440,00 238,14 158,60 0,00 62,22 2 898,96 zł
Październik 2 440,00 238,14 158,60 0,00 62,22 2 898,96 zł
Listopad 2 440,00 238,14 158,60 0,00 62,22 2 898,96 zł
Grudzień 2 440,00 238,14 158,60 0,00 62,22 2 898,96 zł
Rocznie 29 280,00 2 857,68 1 903,20 0,00 746,64 34 787,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 763 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 899 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2440 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 108 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 332 zł
Całość - kwota brutto 2 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 952,00 332,00 2 108,00
Luty 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 952,00 332,00 2 108,00
Marzec 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 952,00 332,00 2 108,00
Kwiecień 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 952,00 332,00 2 108,00
Maj 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 952,00 332,00 2 108,00
Czerwiec 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 952,00 332,00 2 108,00
Lipiec 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 952,00 332,00 2 108,00
Sierpień 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 952,00 332,00 2 108,00
Wrzesień 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 952,00 332,00 2 108,00
Październik 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 952,00 332,00 2 108,00
Listopad 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 952,00 332,00 2 108,00
Grudzień 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 952,00 332,00 2 108,00
Rocznie 29 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 424,00 3 984,00 25 296,00
Wynagrodzenie pracownika 2 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 zł
Luty 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 zł
Marzec 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 zł
Kwiecień 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 zł
Maj 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 zł
Czerwiec 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 zł
Lipiec 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 zł
Sierpień 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 zł
Wrzesień 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 zł
Październik 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 zł
Listopad 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 zł
Grudzień 2 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 440,00 zł
Rocznie 29 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 108 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2440 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 169 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 440 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 440,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 169,10
Luty 2 440,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 169,10
Marzec 2 440,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 169,10
Kwiecień 2 440,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 169,10
Maj 2 440,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 20,00 0,00 2 149,10
Czerwiec 2 440,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 356,00 0,00 1 813,10
Lipiec 2 440,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 271,00 0,00 1 634,51
Sierpień 2 440,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 271,00 0,00 1 634,51
Wrzesień 2 440,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 271,00 0,00 1 634,51
Październik 2 440,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 271,00 0,00 1 634,51
Listopad 2 440,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 271,00 0,00 1 634,51
Grudzień 2 440,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 271,00 0,00 1 634,51
Rocznie 29 280,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 002,00 0,00 22 445,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 169 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.