Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 500 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 963 zł
Ubezpieczenie emerytalne 244 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 194 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 500,00 244,00 37,50 61,25 194,15 1 907,00 0,00 1 963,10
Luty 2 500,00 244,00 37,50 61,25 194,15 1 907,00 0,00 1 963,10
Marzec 2 500,00 244,00 37,50 61,25 194,15 1 907,00 0,00 1 963,10
Kwiecień 2 500,00 244,00 37,50 61,25 194,15 1 907,00 0,00 1 963,10
Maj 2 500,00 244,00 37,50 61,25 194,15 1 907,00 0,00 1 963,10
Czerwiec 2 500,00 244,00 37,50 61,25 194,15 1 907,00 0,00 1 963,10
Lipiec 2 500,00 244,00 37,50 61,25 194,15 1 907,00 0,00 1 963,10
Sierpień 2 500,00 244,00 37,50 61,25 194,15 1 907,00 0,00 1 963,10
Wrzesień 2 500,00 244,00 37,50 61,25 194,15 1 907,00 0,00 1 963,10
Październik 2 500,00 244,00 37,50 61,25 194,15 1 907,00 0,00 1 963,10
Listopad 2 500,00 244,00 37,50 61,25 194,15 1 907,00 0,00 1 963,10
Grudzień 2 500,00 244,00 37,50 61,25 194,15 1 907,00 0,00 1 963,10
Rocznie 30 000,00 2 928,00 450,00 735,00 0,00 22 884,00 0,00 23 557,20
Wynagrodzenie pracownika 2 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 244 zł
Ubezpieczenie rentowe 163 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 42 zł
Fundusz Pracy (FP) 61 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 012 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 500,00 244,00 162,50 41,75 63,75 3 012,00 zł
Luty 2 500,00 244,00 162,50 41,75 63,75 3 012,00 zł
Marzec 2 500,00 244,00 162,50 41,75 63,75 3 012,00 zł
Kwiecień 2 500,00 244,00 162,50 41,75 63,75 3 012,00 zł
Maj 2 500,00 244,00 162,50 41,75 63,75 3 012,00 zł
Czerwiec 2 500,00 244,00 162,50 41,75 63,75 3 012,00 zł
Lipiec 2 500,00 244,00 162,50 41,75 63,75 3 012,00 zł
Sierpień 2 500,00 244,00 162,50 41,75 63,75 3 012,00 zł
Wrzesień 2 500,00 244,00 162,50 41,75 63,75 3 012,00 zł
Październik 2 500,00 244,00 162,50 41,75 63,75 3 012,00 zł
Listopad 2 500,00 244,00 162,50 41,75 63,75 3 012,00 zł
Grudzień 2 500,00 244,00 162,50 41,75 63,75 3 012,00 zł
Rocznie 30 000,00 2 928,00 1 950,00 501,00 765,00 36 144,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 963 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 012 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 806 zł
Ubezpieczenie emerytalne 244 zł
Ubezpieczenie rentowe 38 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 200 zł
Zaliczka na podatek 213 zł
Całość - kwota brutto 2 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 500,00 244,00 37,50 0,00 199,67 1 775,00 213,00 1 805,83
Luty 2 500,00 244,00 37,50 0,00 199,67 1 775,00 213,00 1 805,83
Marzec 2 500,00 244,00 37,50 0,00 199,67 1 775,00 213,00 1 805,83
Kwiecień 2 500,00 244,00 37,50 0,00 199,67 1 775,00 213,00 1 805,83
Maj 2 500,00 244,00 37,50 0,00 199,67 1 775,00 213,00 1 805,83
Czerwiec 2 500,00 244,00 37,50 0,00 199,67 1 775,00 213,00 1 805,83
Lipiec 2 500,00 244,00 37,50 0,00 199,67 1 775,00 213,00 1 805,83
Sierpień 2 500,00 244,00 37,50 0,00 199,67 1 775,00 213,00 1 805,83
Wrzesień 2 500,00 244,00 37,50 0,00 199,67 1 775,00 213,00 1 805,83
Październik 2 500,00 244,00 37,50 0,00 199,67 1 775,00 213,00 1 805,83
Listopad 2 500,00 244,00 37,50 0,00 199,67 1 775,00 213,00 1 805,83
Grudzień 2 500,00 244,00 37,50 0,00 199,67 1 775,00 213,00 1 805,83
Rocznie 30 000,00 2 928,00 450,00 0,00 2 396,04 21 300,00 156,00 21 669,96
Wynagrodzenie pracownika 2 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 244 zł
Ubezpieczenie rentowe 163 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 61 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 2 970 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 500,00 244,00 162,50 0,00 63,75 2 970,25 zł
Luty 2 500,00 244,00 162,50 0,00 63,75 2 970,25 zł
Marzec 2 500,00 244,00 162,50 0,00 63,75 2 970,25 zł
Kwiecień 2 500,00 244,00 162,50 0,00 63,75 2 970,25 zł
Maj 2 500,00 244,00 162,50 0,00 63,75 2 970,25 zł
Czerwiec 2 500,00 244,00 162,50 0,00 63,75 2 970,25 zł
Lipiec 2 500,00 244,00 162,50 0,00 63,75 2 970,25 zł
Sierpień 2 500,00 244,00 162,50 0,00 63,75 2 970,25 zł
Wrzesień 2 500,00 244,00 162,50 0,00 63,75 2 970,25 zł
Październik 2 500,00 244,00 162,50 0,00 63,75 2 970,25 zł
Listopad 2 500,00 244,00 162,50 0,00 63,75 2 970,25 zł
Grudzień 2 500,00 244,00 162,50 0,00 63,75 2 970,25 zł
Rocznie 30 000,00 2 928,00 1 950,00 0,00 765,00 35 643,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 806 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 970 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 160 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 340 zł
Całość - kwota brutto 2 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Luty 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Marzec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Kwiecień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Maj 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Czerwiec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Lipiec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Sierpień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Wrzesień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Październik 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Listopad 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Grudzień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 340,00 2 160,00
Rocznie 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 4 080,00 25 920,00
Wynagrodzenie pracownika 2 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Luty 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Marzec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Kwiecień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Maj 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Czerwiec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Lipiec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Sierpień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Wrzesień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Październik 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Listopad 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Grudzień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 zł
Rocznie 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 160 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 229 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 500,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 229,10
Luty 2 500,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 229,10
Marzec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 229,10
Kwiecień 2 500,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 229,10
Maj 2 500,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 75,00 0,00 2 154,10
Czerwiec 2 500,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 375,00 0,00 1 854,10
Lipiec 2 500,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 291,00 0,00 1 674,51
Sierpień 2 500,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 291,00 0,00 1 674,51
Wrzesień 2 500,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 291,00 0,00 1 674,51
Październik 2 500,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 291,00 0,00 1 674,51
Listopad 2 500,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 291,00 0,00 1 674,51
Grudzień 2 500,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 291,00 0,00 1 674,51
Rocznie 30 000,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 2 196,00 0,00 22 971,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 229 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.