Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 2410 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 2 410 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 892 zł
Ubezpieczenie emerytalne 235 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 187 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 2 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 410,00 235,22 36,15 59,05 187,16 1 830,00 0,00 1 892,42
Luty 2 410,00 235,22 36,15 59,05 187,16 1 830,00 0,00 1 892,42
Marzec 2 410,00 235,22 36,15 59,05 187,16 1 830,00 0,00 1 892,42
Kwiecień 2 410,00 235,22 36,15 59,05 187,16 1 830,00 0,00 1 892,42
Maj 2 410,00 235,22 36,15 59,05 187,16 1 830,00 0,00 1 892,42
Czerwiec 2 410,00 235,22 36,15 59,05 187,16 1 830,00 0,00 1 892,42
Lipiec 2 410,00 235,22 36,15 59,05 187,16 1 830,00 0,00 1 892,42
Sierpień 2 410,00 235,22 36,15 59,05 187,16 1 830,00 0,00 1 892,42
Wrzesień 2 410,00 235,22 36,15 59,05 187,16 1 830,00 0,00 1 892,42
Październik 2 410,00 235,22 36,15 59,05 187,16 1 830,00 0,00 1 892,42
Listopad 2 410,00 235,22 36,15 59,05 187,16 1 830,00 0,00 1 892,42
Grudzień 2 410,00 235,22 36,15 59,05 187,16 1 830,00 0,00 1 892,42
Rocznie 28 920,00 2 822,64 433,80 708,60 0,00 21 960,00 0,00 22 709,04
Wynagrodzenie pracownika 2 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 235 zł
Ubezpieczenie rentowe 157 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 40 zł
Fundusz Pracy (FP) 59 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 904 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 410,00 235,22 156,65 40,25 61,46 2 903,58 zł
Luty 2 410,00 235,22 156,65 40,25 61,46 2 903,58 zł
Marzec 2 410,00 235,22 156,65 40,25 61,46 2 903,58 zł
Kwiecień 2 410,00 235,22 156,65 40,25 61,46 2 903,58 zł
Maj 2 410,00 235,22 156,65 40,25 61,46 2 903,58 zł
Czerwiec 2 410,00 235,22 156,65 40,25 61,46 2 903,58 zł
Lipiec 2 410,00 235,22 156,65 40,25 61,46 2 903,58 zł
Sierpień 2 410,00 235,22 156,65 40,25 61,46 2 903,58 zł
Wrzesień 2 410,00 235,22 156,65 40,25 61,46 2 903,58 zł
Październik 2 410,00 235,22 156,65 40,25 61,46 2 903,58 zł
Listopad 2 410,00 235,22 156,65 40,25 61,46 2 903,58 zł
Grudzień 2 410,00 235,22 156,65 40,25 61,46 2 903,58 zł
Rocznie 28 920,00 2 822,64 1 879,80 483,00 737,52 34 842,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 2 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 892 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 410 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 904 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 2410 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 2 410 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 741 zł
Ubezpieczenie emerytalne 235 zł
Ubezpieczenie rentowe 36 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 192 zł
Zaliczka na podatek 205 zł
Całość - kwota brutto 2 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 410,00 235,22 36,15 0,00 192,48 1 711,00 205,00 1 740,83
Luty 2 410,00 235,22 36,15 0,00 192,48 1 711,00 205,00 1 740,83
Marzec 2 410,00 235,22 36,15 0,00 192,48 1 711,00 205,00 1 740,83
Kwiecień 2 410,00 235,22 36,15 0,00 192,48 1 711,00 205,00 1 740,83
Maj 2 410,00 235,22 36,15 0,00 192,48 1 711,00 205,00 1 740,83
Czerwiec 2 410,00 235,22 36,15 0,00 192,48 1 711,00 205,00 1 740,83
Lipiec 2 410,00 235,22 36,15 0,00 192,48 1 711,00 205,00 1 740,83
Sierpień 2 410,00 235,22 36,15 0,00 192,48 1 711,00 205,00 1 740,83
Wrzesień 2 410,00 235,22 36,15 0,00 192,48 1 711,00 205,00 1 740,83
Październik 2 410,00 235,22 36,15 0,00 192,48 1 711,00 205,00 1 740,83
Listopad 2 410,00 235,22 36,15 0,00 192,48 1 711,00 205,00 1 740,83
Grudzień 2 410,00 235,22 36,15 0,00 192,48 1 711,00 205,00 1 740,83
Rocznie 28 920,00 2 822,64 433,80 0,00 2 309,76 20 532,00 156,00 20 889,96
Wynagrodzenie pracownika 2 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 235 zł
Ubezpieczenie rentowe 157 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 59 zł
FGŚP 2 zł
Cała kwota 2 863 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 410,00 235,22 156,65 0,00 61,46 2 863,33 zł
Luty 2 410,00 235,22 156,65 0,00 61,46 2 863,33 zł
Marzec 2 410,00 235,22 156,65 0,00 61,46 2 863,33 zł
Kwiecień 2 410,00 235,22 156,65 0,00 61,46 2 863,33 zł
Maj 2 410,00 235,22 156,65 0,00 61,46 2 863,33 zł
Czerwiec 2 410,00 235,22 156,65 0,00 61,46 2 863,33 zł
Lipiec 2 410,00 235,22 156,65 0,00 61,46 2 863,33 zł
Sierpień 2 410,00 235,22 156,65 0,00 61,46 2 863,33 zł
Wrzesień 2 410,00 235,22 156,65 0,00 61,46 2 863,33 zł
Październik 2 410,00 235,22 156,65 0,00 61,46 2 863,33 zł
Listopad 2 410,00 235,22 156,65 0,00 61,46 2 863,33 zł
Grudzień 2 410,00 235,22 156,65 0,00 61,46 2 863,33 zł
Rocznie 28 920,00 2 822,64 1 879,80 0,00 737,52 34 359,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 2 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 741 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 410 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 863 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 2410 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 2 410 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 082 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 328 zł
Całość - kwota brutto 2 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 328,00 2 082,00
Luty 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 328,00 2 082,00
Marzec 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 328,00 2 082,00
Kwiecień 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 328,00 2 082,00
Maj 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 328,00 2 082,00
Czerwiec 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 328,00 2 082,00
Lipiec 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 328,00 2 082,00
Sierpień 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 328,00 2 082,00
Wrzesień 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 328,00 2 082,00
Październik 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 328,00 2 082,00
Listopad 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 328,00 2 082,00
Grudzień 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 928,00 328,00 2 082,00
Rocznie 28 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 136,00 3 936,00 24 984,00
Wynagrodzenie pracownika 2 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 2 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 zł
Luty 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 zł
Marzec 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 zł
Kwiecień 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 zł
Maj 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 zł
Czerwiec 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 zł
Lipiec 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 zł
Sierpień 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 zł
Wrzesień 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 zł
Październik 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 zł
Listopad 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 zł
Grudzień 2 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 410,00 zł
Rocznie 28 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 2 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 082 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 2 410 zł brutto poniesie łączny koszt równy 2 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 2410 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 2 410 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 139 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 2 410 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to maj. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 2 410,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 139,10
Luty 2 410,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 139,10
Marzec 2 410,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 139,10
Kwiecień 2 410,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 139,10
Maj 2 410,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 2 139,10
Czerwiec 2 410,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 346,00 0,00 1 793,10
Lipiec 2 410,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 262,00 0,00 1 613,51
Sierpień 2 410,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 262,00 0,00 1 613,51
Wrzesień 2 410,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 262,00 0,00 1 613,51
Październik 2 410,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 262,00 0,00 1 613,51
Listopad 2 410,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 262,00 0,00 1 613,51
Grudzień 2 410,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 262,00 0,00 1 613,51
Rocznie 28 920,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 1 918,00 0,00 22 169,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 2 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 139 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.