Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 515 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 330 zł
Ubezpieczenie chorobowe 539 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 709 zł
Zaliczka na podatek 2 760 zł
Całość - kwota brutto 22 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 000,00 2 147,20 330,00 539,00 1 708,54 18 734,00 2 760,00 14 515,26
Luty 22 000,00 2 147,20 330,00 539,00 1 708,54 18 734,00 2 760,00 14 515,26
Marzec 22 000,00 2 147,20 330,00 539,00 1 708,54 18 734,00 2 760,00 14 515,26
Kwiecień 22 000,00 2 147,20 330,00 539,00 1 708,54 18 734,00 2 760,00 14 515,26
Maj 22 000,00 2 147,20 330,00 539,00 1 708,54 18 734,00 2 760,00 14 515,26
Czerwiec 22 000,00 2 147,20 330,00 539,00 1 708,54 18 734,00 2 760,00 14 515,26
Lipiec 22 000,00 2 147,20 330,00 539,00 1 708,54 18 734,00 4 430,00 12 845,26
Sierpień 22 000,00 2 147,20 330,00 539,00 1 708,54 18 734,00 5 995,00 11 280,26
Wrzesień 22 000,00 162,02 24,90 539,00 1 914,67 21 024,00 6 728,00 12 631,41
Październik 22 000,00 0,00 0,00 539,00 1 931,49 21 211,00 6 788,00 12 741,51
Listopad 22 000,00 0,00 0,00 539,00 1 931,49 21 211,00 6 788,00 12 741,51
Grudzień 22 000,00 0,00 0,00 539,00 1 931,49 21 211,00 6 788,00 12 741,51
Rocznie 264 000,00 17 339,62 2 664,90 6 468,00 21 377,46 234 529,00 32 695,00 162 073,02
Wynagrodzenie pracownika 22 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 430 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 367 zł
Fundusz Pracy (FP) 539 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 506 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 000,00 2 147,20 1 430,00 367,40 561,00 26 505,60 zł
Luty 22 000,00 2 147,20 1 430,00 367,40 561,00 26 505,60 zł
Marzec 22 000,00 2 147,20 1 430,00 367,40 561,00 26 505,60 zł
Kwiecień 22 000,00 2 147,20 1 430,00 367,40 561,00 26 505,60 zł
Maj 22 000,00 2 147,20 1 430,00 367,40 561,00 26 505,60 zł
Czerwiec 22 000,00 2 147,20 1 430,00 367,40 561,00 26 505,60 zł
Lipiec 22 000,00 2 147,20 1 430,00 367,40 561,00 26 505,60 zł
Sierpień 22 000,00 2 147,20 1 430,00 367,40 561,00 26 505,60 zł
Wrzesień 22 000,00 162,02 107,90 367,40 561,00 23 198,32 zł
Październik 22 000,00 0,00 0,00 367,40 561,00 22 928,40 zł
Listopad 22 000,00 0,00 0,00 367,40 561,00 22 928,40 zł
Grudzień 22 000,00 0,00 0,00 367,40 561,00 22 928,40 zł
Rocznie 264 000,00 17 339,62 11 547,90 4 408,80 6 732,00 304 028,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 22 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 515 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 506 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 111 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 330 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 757 zł
Zaliczka na podatek 2 655 zł
Całość - kwota brutto 22 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 000,00 2 147,20 330,00 0,00 1 757,05 15 618,00 2 655,00 15 110,69
Luty 22 000,00 2 147,20 330,00 0,00 1 757,05 15 618,00 2 655,00 15 110,69
Marzec 22 000,00 2 147,20 330,00 0,00 1 757,05 15 618,00 2 655,00 15 110,69
Kwiecień 22 000,00 2 147,20 330,00 0,00 1 757,05 15 618,00 2 655,00 15 110,69
Maj 22 000,00 2 147,20 330,00 0,00 1 757,05 15 618,00 2 655,00 15 110,69
Czerwiec 22 000,00 2 147,20 330,00 0,00 1 757,05 15 618,00 2 655,00 15 110,69
Lipiec 22 000,00 2 147,20 330,00 0,00 1 757,05 15 618,00 2 655,00 15 110,69
Sierpień 22 000,00 2 147,20 330,00 0,00 1 757,05 15 618,00 2 655,00 15 110,69
Wrzesień 22 000,00 162,02 24,90 0,00 1 963,18 17 450,00 2 967,00 16 883,40
Październik 22 000,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 17 600,00 2 992,00 17 028,00
Listopad 22 000,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 17 600,00 2 992,00 17 028,00
Grudzień 22 000,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 17 600,00 2 992,00 17 028,00
Rocznie 264 000,00 17 339,62 2 664,90 0,00 21 959,58 195 194,00 14 273,00 188 852,92
Wynagrodzenie pracownika 22 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 147 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 430 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 539 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 138 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 000,00 2 147,20 1 430,00 0,00 561,00 26 138,20 zł
Luty 22 000,00 2 147,20 1 430,00 0,00 561,00 26 138,20 zł
Marzec 22 000,00 2 147,20 1 430,00 0,00 561,00 26 138,20 zł
Kwiecień 22 000,00 2 147,20 1 430,00 0,00 561,00 26 138,20 zł
Maj 22 000,00 2 147,20 1 430,00 0,00 561,00 26 138,20 zł
Czerwiec 22 000,00 2 147,20 1 430,00 0,00 561,00 26 138,20 zł
Lipiec 22 000,00 2 147,20 1 430,00 0,00 561,00 26 138,20 zł
Sierpień 22 000,00 2 147,20 1 430,00 0,00 561,00 26 138,20 zł
Wrzesień 22 000,00 162,02 107,90 0,00 561,00 22 830,92 zł
Październik 22 000,00 0,00 0,00 0,00 561,00 22 561,00 zł
Listopad 22 000,00 0,00 0,00 0,00 561,00 22 561,00 zł
Grudzień 22 000,00 0,00 0,00 0,00 561,00 22 561,00 zł
Rocznie 264 000,00 17 339,62 11 547,90 0,00 6 732,00 299 619,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 111 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 138 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 008 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 992 zł
Całość - kwota brutto 22 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 2 992,00 19 008,00
Luty 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 2 992,00 19 008,00
Marzec 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 2 992,00 19 008,00
Kwiecień 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 2 992,00 19 008,00
Maj 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 2 992,00 19 008,00
Czerwiec 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 2 992,00 19 008,00
Lipiec 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 2 992,00 19 008,00
Sierpień 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 2 992,00 19 008,00
Wrzesień 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 2 992,00 19 008,00
Październik 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 2 992,00 19 008,00
Listopad 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 2 992,00 19 008,00
Grudzień 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 600,00 2 992,00 19 008,00
Rocznie 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 200,00 35 904,00 228 096,00
Wynagrodzenie pracownika 22 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 22 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 zł
Luty 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 zł
Marzec 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 zł
Kwiecień 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 zł
Maj 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 zł
Czerwiec 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 zł
Lipiec 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 zł
Sierpień 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 zł
Wrzesień 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 zł
Październik 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 zł
Listopad 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 zł
Grudzień 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 zł
Rocznie 264 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 008 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 22 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 205 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 980 zł
Zaliczka na podatek 4 815 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 000,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 0,00 4 815,00 0,00 15 205,00
Luty 22 000,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 0,00 6 615,00 0,00 13 405,00
Marzec 22 000,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 0,00 6 615,00 0,00 13 405,00
Kwiecień 22 000,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 0,00 6 615,00 0,00 13 405,00
Maj 22 000,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 0,00 6 615,00 0,00 13 405,00
Czerwiec 22 000,00 0,00 0,00 0,00 1 980,00 0,00 6 615,00 0,00 13 405,00
Lipiec 22 000,00 176,27 72,24 0,00 1 980,00 15,08 6 531,00 0,00 13 225,41
Sierpień 22 000,00 176,27 72,24 0,00 1 980,00 15,08 6 531,00 0,00 13 225,41
Wrzesień 22 000,00 176,27 72,24 0,00 1 980,00 15,08 6 531,00 0,00 13 225,41
Październik 22 000,00 176,27 72,24 0,00 1 980,00 15,08 6 531,00 0,00 13 225,41
Listopad 22 000,00 176,27 72,24 0,00 1 980,00 15,08 6 531,00 0,00 13 225,41
Grudzień 22 000,00 176,27 72,24 0,00 1 980,00 15,08 6 531,00 0,00 13 225,41
Rocznie 264 000,00 1 057,62 433,44 0,00 23 760,00 0,00 77 076,00 0,00 161 582,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 22 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 205 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.