Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 396 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 157 zł
Ubezpieczenie rentowe 332 zł
Ubezpieczenie chorobowe 541 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 716 zł
Zaliczka na podatek 1 958 zł
Całość - kwota brutto 22 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 100,00 2 156,96 331,50 541,45 1 716,31 18 820,00 1 958,00 15 395,78
Luty 22 100,00 2 156,96 331,50 541,45 1 716,31 18 820,00 1 958,00 15 395,78
Marzec 22 100,00 2 156,96 331,50 541,45 1 716,31 18 820,00 1 958,00 15 395,78
Kwiecień 22 100,00 2 156,96 331,50 541,45 1 716,31 18 820,00 1 958,00 15 395,78
Maj 22 100,00 2 156,96 331,50 541,45 1 716,31 18 820,00 1 958,00 15 395,78
Czerwiec 22 100,00 2 156,96 331,50 541,45 1 716,31 18 820,00 1 958,00 15 395,78
Lipiec 22 100,00 2 156,96 331,50 541,45 1 716,31 18 820,00 4 306,00 13 047,78
Sierpień 22 100,00 2 156,96 331,50 541,45 1 716,31 18 820,00 6 022,00 11 331,78
Wrzesień 22 100,00 2 156,96 331,50 541,45 1 716,31 18 820,00 6 022,00 11 331,78
Październik 22 100,00 893,04 137,25 541,45 1 847,54 20 278,00 6 489,00 12 191,72
Listopad 22 100,00 0,00 0,00 541,45 1 940,27 21 309,00 6 819,00 12 799,28
Grudzień 22 100,00 0,00 0,00 541,45 1 940,27 21 309,00 6 819,00 12 799,28
Rocznie 265 200,00 20 305,68 3 120,75 6 497,40 21 174,87 232 276,00 27 053,00 165 876,30
Wynagrodzenie pracownika 22 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 157 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 437 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 369 zł
Fundusz Pracy (FP) 541 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 626 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 100,00 2 156,96 1 436,50 369,07 563,55 26 626,08 zł
Luty 22 100,00 2 156,96 1 436,50 369,07 563,55 26 626,08 zł
Marzec 22 100,00 2 156,96 1 436,50 369,07 563,55 26 626,08 zł
Kwiecień 22 100,00 2 156,96 1 436,50 369,07 563,55 26 626,08 zł
Maj 22 100,00 2 156,96 1 436,50 369,07 563,55 26 626,08 zł
Czerwiec 22 100,00 2 156,96 1 436,50 369,07 563,55 26 626,08 zł
Lipiec 22 100,00 2 156,96 1 436,50 369,07 563,55 26 626,08 zł
Sierpień 22 100,00 2 156,96 1 436,50 369,07 563,55 26 626,08 zł
Wrzesień 22 100,00 2 156,96 1 436,50 369,07 563,55 26 626,08 zł
Październik 22 100,00 893,04 594,75 369,07 563,55 24 520,41 zł
Listopad 22 100,00 0,00 0,00 369,07 563,55 23 032,62 zł
Grudzień 22 100,00 0,00 0,00 369,07 563,55 23 032,62 zł
Rocznie 265 200,00 20 305,68 13 523,25 4 428,84 6 762,60 310 220,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 22 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 396 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 626 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 964 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 157 zł
Ubezpieczenie rentowe 332 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 765 zł
Zaliczka na podatek 1 883 zł
Całość - kwota brutto 22 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 100,00 2 156,96 331,50 0,00 1 765,04 15 689,00 1 883,00 15 963,82
Luty 22 100,00 2 156,96 331,50 0,00 1 765,04 15 689,00 1 883,00 15 963,82
Marzec 22 100,00 2 156,96 331,50 0,00 1 765,04 15 689,00 1 883,00 15 963,82
Kwiecień 22 100,00 2 156,96 331,50 0,00 1 765,04 15 689,00 1 883,00 15 963,82
Maj 22 100,00 2 156,96 331,50 0,00 1 765,04 15 689,00 1 883,00 15 963,82
Czerwiec 22 100,00 2 156,96 331,50 0,00 1 765,04 15 689,00 1 883,00 15 963,82
Lipiec 22 100,00 2 156,96 331,50 0,00 1 765,04 15 689,00 1 883,00 15 963,82
Sierpień 22 100,00 2 156,96 331,50 0,00 1 765,04 15 689,00 1 883,00 15 963,82
Wrzesień 22 100,00 2 156,96 331,50 0,00 1 765,04 15 689,00 1 883,00 15 963,82
Październik 22 100,00 893,04 137,25 0,00 1 896,27 16 856,00 2 023,00 17 150,72
Listopad 22 100,00 0,00 0,00 0,00 1 989,00 17 680,00 2 122,00 17 989,40
Grudzień 22 100,00 0,00 0,00 0,00 1 989,00 17 680,00 2 122,00 17 989,40
Rocznie 265 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 21 759,63 193 417,00 1 454,00 196 803,90
Wynagrodzenie pracownika 22 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 157 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 437 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 541 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 257 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 100,00 2 156,96 1 436,50 0,00 563,55 26 257,01 zł
Luty 22 100,00 2 156,96 1 436,50 0,00 563,55 26 257,01 zł
Marzec 22 100,00 2 156,96 1 436,50 0,00 563,55 26 257,01 zł
Kwiecień 22 100,00 2 156,96 1 436,50 0,00 563,55 26 257,01 zł
Maj 22 100,00 2 156,96 1 436,50 0,00 563,55 26 257,01 zł
Czerwiec 22 100,00 2 156,96 1 436,50 0,00 563,55 26 257,01 zł
Lipiec 22 100,00 2 156,96 1 436,50 0,00 563,55 26 257,01 zł
Sierpień 22 100,00 2 156,96 1 436,50 0,00 563,55 26 257,01 zł
Wrzesień 22 100,00 2 156,96 1 436,50 0,00 563,55 26 257,01 zł
Październik 22 100,00 893,04 594,75 0,00 563,55 24 151,34 zł
Listopad 22 100,00 0,00 0,00 0,00 563,55 22 663,55 zł
Grudzień 22 100,00 0,00 0,00 0,00 563,55 22 663,55 zł
Rocznie 265 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 762,60 305 791,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 964 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 257 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 094 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 006 zł
Całość - kwota brutto 22 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 680,00 3 006,00 19 094,00
Luty 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 680,00 3 006,00 19 094,00
Marzec 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 680,00 3 006,00 19 094,00
Kwiecień 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 680,00 3 006,00 19 094,00
Maj 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 680,00 3 006,00 19 094,00
Czerwiec 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 680,00 3 006,00 19 094,00
Lipiec 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 680,00 3 006,00 19 094,00
Sierpień 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 680,00 3 006,00 19 094,00
Wrzesień 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 680,00 3 006,00 19 094,00
Październik 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 680,00 3 006,00 19 094,00
Listopad 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 680,00 3 006,00 19 094,00
Grudzień 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 680,00 3 006,00 19 094,00
Rocznie 265 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 160,00 36 072,00 229 128,00
Wynagrodzenie pracownika 22 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 22 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 zł
Luty 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 zł
Marzec 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 zł
Kwiecień 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 zł
Maj 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 zł
Czerwiec 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 zł
Lipiec 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 zł
Sierpień 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 zł
Wrzesień 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 zł
Październik 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 zł
Listopad 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 zł
Grudzień 22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 100,00 zł
Rocznie 265 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 094 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 22 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 264 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 989 zł
Zaliczka na podatek 4 847 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 100,00 0,00 0,00 0,00 1 989,00 0,00 4 847,00 0,00 15 264,00
Luty 22 100,00 0,00 0,00 0,00 1 989,00 0,00 6 647,00 0,00 13 464,00
Marzec 22 100,00 0,00 0,00 0,00 1 989,00 0,00 6 647,00 0,00 13 464,00
Kwiecień 22 100,00 0,00 0,00 0,00 1 989,00 0,00 6 647,00 0,00 13 464,00
Maj 22 100,00 0,00 0,00 0,00 1 989,00 0,00 6 647,00 0,00 13 464,00
Czerwiec 22 100,00 0,00 0,00 0,00 1 989,00 0,00 6 647,00 0,00 13 464,00
Lipiec 22 100,00 176,27 72,24 0,00 1 989,00 15,08 6 563,00 0,00 13 284,41
Sierpień 22 100,00 176,27 72,24 0,00 1 989,00 15,08 6 563,00 0,00 13 284,41
Wrzesień 22 100,00 176,27 72,24 0,00 1 989,00 15,08 6 563,00 0,00 13 284,41
Październik 22 100,00 176,27 72,24 0,00 1 989,00 15,08 6 563,00 0,00 13 284,41
Listopad 22 100,00 176,27 72,24 0,00 1 989,00 15,08 6 563,00 0,00 13 284,41
Grudzień 22 100,00 176,27 72,24 0,00 1 989,00 15,08 6 563,00 0,00 13 284,41
Rocznie 265 200,00 1 057,62 433,44 0,00 23 868,00 0,00 77 460,00 0,00 162 290,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 22 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 264 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.