Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 22300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 22 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 14 707 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 335 zł
Ubezpieczenie chorobowe 546 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 732 zł
Zaliczka na podatek 2 804 zł
Całość - kwota brutto 22 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 300,00 2 176,48 334,50 546,35 1 731,84 18 993,00 2 804,00 14 706,83
Luty 22 300,00 2 176,48 334,50 546,35 1 731,84 18 993,00 2 804,00 14 706,83
Marzec 22 300,00 2 176,48 334,50 546,35 1 731,84 18 993,00 2 804,00 14 706,83
Kwiecień 22 300,00 2 176,48 334,50 546,35 1 731,84 18 993,00 2 804,00 14 706,83
Maj 22 300,00 2 176,48 334,50 546,35 1 731,84 18 993,00 2 804,00 14 706,83
Czerwiec 22 300,00 2 176,48 334,50 546,35 1 731,84 18 993,00 2 804,00 14 706,83
Lipiec 22 300,00 2 176,48 334,50 546,35 1 731,84 18 993,00 4 746,00 12 764,83
Sierpień 22 300,00 2 104,26 323,40 546,35 1 739,34 19 076,00 6 104,00 11 482,65
Wrzesień 22 300,00 0,00 0,00 546,35 1 957,83 21 504,00 6 881,00 12 914,82
Październik 22 300,00 0,00 0,00 546,35 1 957,83 21 504,00 6 881,00 12 914,82
Listopad 22 300,00 0,00 0,00 546,35 1 957,83 21 504,00 6 881,00 12 914,82
Grudzień 22 300,00 0,00 0,00 546,35 1 957,83 21 504,00 6 881,00 12 914,82
Rocznie 267 600,00 17 339,62 2 664,90 6 556,20 21 693,54 238 043,00 33 504,00 164 147,74
Wynagrodzenie pracownika 22 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 450 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 372 zł
Fundusz Pracy (FP) 546 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 867 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 300,00 2 176,48 1 449,50 372,41 568,65 26 867,04 zł
Luty 22 300,00 2 176,48 1 449,50 372,41 568,65 26 867,04 zł
Marzec 22 300,00 2 176,48 1 449,50 372,41 568,65 26 867,04 zł
Kwiecień 22 300,00 2 176,48 1 449,50 372,41 568,65 26 867,04 zł
Maj 22 300,00 2 176,48 1 449,50 372,41 568,65 26 867,04 zł
Czerwiec 22 300,00 2 176,48 1 449,50 372,41 568,65 26 867,04 zł
Lipiec 22 300,00 2 176,48 1 449,50 372,41 568,65 26 867,04 zł
Sierpień 22 300,00 2 104,26 1 401,40 372,41 568,65 26 746,72 zł
Wrzesień 22 300,00 0,00 0,00 372,41 568,65 23 241,06 zł
Październik 22 300,00 0,00 0,00 372,41 568,65 23 241,06 zł
Listopad 22 300,00 0,00 0,00 372,41 568,65 23 241,06 zł
Grudzień 22 300,00 0,00 0,00 372,41 568,65 23 241,06 zł
Rocznie 267 600,00 17 339,62 11 547,90 4 468,92 6 823,80 307 780,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 22 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 14 707 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 867 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 22300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 22 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 317 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 335 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 781 zł
Zaliczka na podatek 2 691 zł
Całość - kwota brutto 22 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 300,00 2 176,48 334,50 0,00 1 781,01 15 831,00 2 691,00 15 316,74
Luty 22 300,00 2 176,48 334,50 0,00 1 781,01 15 831,00 2 691,00 15 316,74
Marzec 22 300,00 2 176,48 334,50 0,00 1 781,01 15 831,00 2 691,00 15 316,74
Kwiecień 22 300,00 2 176,48 334,50 0,00 1 781,01 15 831,00 2 691,00 15 316,74
Maj 22 300,00 2 176,48 334,50 0,00 1 781,01 15 831,00 2 691,00 15 316,74
Czerwiec 22 300,00 2 176,48 334,50 0,00 1 781,01 15 831,00 2 691,00 15 316,74
Lipiec 22 300,00 2 176,48 334,50 0,00 1 781,01 15 831,00 2 691,00 15 316,74
Sierpień 22 300,00 2 104,26 323,40 0,00 1 788,51 15 898,00 2 703,00 15 381,17
Wrzesień 22 300,00 0,00 0,00 0,00 2 007,00 17 840,00 3 033,00 17 260,20
Październik 22 300,00 0,00 0,00 0,00 2 007,00 17 840,00 3 033,00 17 260,20
Listopad 22 300,00 0,00 0,00 0,00 2 007,00 17 840,00 3 033,00 17 260,20
Grudzień 22 300,00 0,00 0,00 0,00 2 007,00 17 840,00 3 033,00 17 260,20
Rocznie 267 600,00 17 339,62 2 664,90 0,00 22 283,58 198 075,00 14 489,00 191 639,15
Wynagrodzenie pracownika 22 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 176 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 450 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 546 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 495 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 300,00 2 176,48 1 449,50 0,00 568,65 26 494,63 zł
Luty 22 300,00 2 176,48 1 449,50 0,00 568,65 26 494,63 zł
Marzec 22 300,00 2 176,48 1 449,50 0,00 568,65 26 494,63 zł
Kwiecień 22 300,00 2 176,48 1 449,50 0,00 568,65 26 494,63 zł
Maj 22 300,00 2 176,48 1 449,50 0,00 568,65 26 494,63 zł
Czerwiec 22 300,00 2 176,48 1 449,50 0,00 568,65 26 494,63 zł
Lipiec 22 300,00 2 176,48 1 449,50 0,00 568,65 26 494,63 zł
Sierpień 22 300,00 2 104,26 1 401,40 0,00 568,65 26 374,31 zł
Wrzesień 22 300,00 0,00 0,00 0,00 568,65 22 868,65 zł
Październik 22 300,00 0,00 0,00 0,00 568,65 22 868,65 zł
Listopad 22 300,00 0,00 0,00 0,00 568,65 22 868,65 zł
Grudzień 22 300,00 0,00 0,00 0,00 568,65 22 868,65 zł
Rocznie 267 600,00 17 339,62 11 547,90 0,00 6 823,80 303 311,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 22 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 317 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 495 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 22300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 22 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 19 267 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 3 033 zł
Całość - kwota brutto 22 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 840,00 3 033,00 19 267,00
Luty 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 840,00 3 033,00 19 267,00
Marzec 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 840,00 3 033,00 19 267,00
Kwiecień 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 840,00 3 033,00 19 267,00
Maj 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 840,00 3 033,00 19 267,00
Czerwiec 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 840,00 3 033,00 19 267,00
Lipiec 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 840,00 3 033,00 19 267,00
Sierpień 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 840,00 3 033,00 19 267,00
Wrzesień 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 840,00 3 033,00 19 267,00
Październik 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 840,00 3 033,00 19 267,00
Listopad 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 840,00 3 033,00 19 267,00
Grudzień 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 840,00 3 033,00 19 267,00
Rocznie 267 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 080,00 36 396,00 231 204,00
Wynagrodzenie pracownika 22 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 22 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 300,00 zł
Luty 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 300,00 zł
Marzec 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 300,00 zł
Kwiecień 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 300,00 zł
Maj 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 300,00 zł
Czerwiec 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 300,00 zł
Lipiec 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 300,00 zł
Sierpień 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 300,00 zł
Wrzesień 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 300,00 zł
Październik 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 300,00 zł
Listopad 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 300,00 zł
Grudzień 22 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 300,00 zł
Rocznie 267 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 22 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 19 267 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 22 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 22 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 22300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 22 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 382 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 2 007 zł
Zaliczka na podatek 4 911 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 22 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 22 300,00 0,00 0,00 0,00 2 007,00 0,00 4 911,00 0,00 15 382,00
Luty 22 300,00 0,00 0,00 0,00 2 007,00 0,00 6 711,00 0,00 13 582,00
Marzec 22 300,00 0,00 0,00 0,00 2 007,00 0,00 6 711,00 0,00 13 582,00
Kwiecień 22 300,00 0,00 0,00 0,00 2 007,00 0,00 6 711,00 0,00 13 582,00
Maj 22 300,00 0,00 0,00 0,00 2 007,00 0,00 6 711,00 0,00 13 582,00
Czerwiec 22 300,00 0,00 0,00 0,00 2 007,00 0,00 6 711,00 0,00 13 582,00
Lipiec 22 300,00 176,27 72,24 0,00 2 007,00 15,08 6 627,00 0,00 13 402,41
Sierpień 22 300,00 176,27 72,24 0,00 2 007,00 15,08 6 627,00 0,00 13 402,41
Wrzesień 22 300,00 176,27 72,24 0,00 2 007,00 15,08 6 627,00 0,00 13 402,41
Październik 22 300,00 176,27 72,24 0,00 2 007,00 15,08 6 627,00 0,00 13 402,41
Listopad 22 300,00 176,27 72,24 0,00 2 007,00 15,08 6 627,00 0,00 13 402,41
Grudzień 22 300,00 176,27 72,24 0,00 2 007,00 15,08 6 627,00 0,00 13 402,41
Rocznie 267 600,00 1 057,62 433,44 0,00 24 084,00 0,00 78 228,00 0,00 163 706,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 22 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 382 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.