Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 21900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 21 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 259 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 329 zł
Ubezpieczenie chorobowe 537 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 701 zł
Zaliczka na podatek 1 938 zł
Całość - kwota brutto 21 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to lipiec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 900,00 2 137,44 328,50 536,55 1 700,78 18 648,00 1 938,00 15 258,73
Luty 21 900,00 2 137,44 328,50 536,55 1 700,78 18 648,00 1 938,00 15 258,73
Marzec 21 900,00 2 137,44 328,50 536,55 1 700,78 18 648,00 1 938,00 15 258,73
Kwiecień 21 900,00 2 137,44 328,50 536,55 1 700,78 18 648,00 1 938,00 15 258,73
Maj 21 900,00 2 137,44 328,50 536,55 1 700,78 18 648,00 1 938,00 15 258,73
Czerwiec 21 900,00 2 137,44 328,50 536,55 1 700,78 18 648,00 1 938,00 15 258,73
Lipiec 21 900,00 2 137,44 328,50 536,55 1 700,78 18 648,00 4 045,00 13 151,73
Sierpień 21 900,00 2 137,44 328,50 536,55 1 700,78 18 648,00 5 967,00 11 229,73
Wrzesień 21 900,00 2 137,44 328,50 536,55 1 700,78 18 648,00 5 967,00 11 229,73
Październik 21 900,00 1 068,72 164,25 536,55 1 811,74 19 880,00 6 362,00 11 956,74
Listopad 21 900,00 0,00 0,00 536,55 1 922,71 21 113,00 6 756,00 12 684,74
Grudzień 21 900,00 0,00 0,00 536,55 1 922,71 21 113,00 6 756,00 12 684,74
Rocznie 262 800,00 20 305,68 3 120,75 6 438,60 20 964,18 229 938,00 26 516,00 164 489,79
Wynagrodzenie pracownika 21 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 424 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 366 zł
Fundusz Pracy (FP) 537 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 385 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 900,00 2 137,44 1 423,50 365,73 558,45 26 385,12 zł
Luty 21 900,00 2 137,44 1 423,50 365,73 558,45 26 385,12 zł
Marzec 21 900,00 2 137,44 1 423,50 365,73 558,45 26 385,12 zł
Kwiecień 21 900,00 2 137,44 1 423,50 365,73 558,45 26 385,12 zł
Maj 21 900,00 2 137,44 1 423,50 365,73 558,45 26 385,12 zł
Czerwiec 21 900,00 2 137,44 1 423,50 365,73 558,45 26 385,12 zł
Lipiec 21 900,00 2 137,44 1 423,50 365,73 558,45 26 385,12 zł
Sierpień 21 900,00 2 137,44 1 423,50 365,73 558,45 26 385,12 zł
Wrzesień 21 900,00 2 137,44 1 423,50 365,73 558,45 26 385,12 zł
Październik 21 900,00 1 068,72 711,75 365,73 558,45 24 604,65 zł
Listopad 21 900,00 0,00 0,00 365,73 558,45 22 824,18 zł
Grudzień 21 900,00 0,00 0,00 365,73 558,45 22 824,18 zł
Rocznie 262 800,00 20 305,68 13 523,25 4 388,76 6 701,40 307 719,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 21 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 259 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 385 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 21900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 21 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 15 819 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 329 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 749 zł
Zaliczka na podatek 1 866 zł
Całość - kwota brutto 21 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 900,00 2 137,44 328,50 0,00 1 749,07 15 547,00 1 866,00 15 819,35
Luty 21 900,00 2 137,44 328,50 0,00 1 749,07 15 547,00 1 866,00 15 819,35
Marzec 21 900,00 2 137,44 328,50 0,00 1 749,07 15 547,00 1 866,00 15 819,35
Kwiecień 21 900,00 2 137,44 328,50 0,00 1 749,07 15 547,00 1 866,00 15 819,35
Maj 21 900,00 2 137,44 328,50 0,00 1 749,07 15 547,00 1 866,00 15 819,35
Czerwiec 21 900,00 2 137,44 328,50 0,00 1 749,07 15 547,00 1 866,00 15 819,35
Lipiec 21 900,00 2 137,44 328,50 0,00 1 749,07 15 547,00 1 866,00 15 819,35
Sierpień 21 900,00 2 137,44 328,50 0,00 1 749,07 15 547,00 1 866,00 15 819,35
Wrzesień 21 900,00 2 137,44 328,50 0,00 1 749,07 15 547,00 1 866,00 15 819,35
Październik 21 900,00 1 068,72 164,25 0,00 1 860,03 16 534,00 1 984,00 16 822,92
Listopad 21 900,00 0,00 0,00 0,00 1 971,00 17 520,00 2 102,00 17 826,60
Grudzień 21 900,00 0,00 0,00 0,00 1 971,00 17 520,00 2 102,00 17 826,60
Rocznie 262 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 21 543,66 191 497,00 1 439,00 194 850,27
Wynagrodzenie pracownika 21 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 2 137 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 424 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 537 zł
FGŚP 22 zł
Cała kwota 26 019 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 900,00 2 137,44 1 423,50 0,00 558,45 26 019,39 zł
Luty 21 900,00 2 137,44 1 423,50 0,00 558,45 26 019,39 zł
Marzec 21 900,00 2 137,44 1 423,50 0,00 558,45 26 019,39 zł
Kwiecień 21 900,00 2 137,44 1 423,50 0,00 558,45 26 019,39 zł
Maj 21 900,00 2 137,44 1 423,50 0,00 558,45 26 019,39 zł
Czerwiec 21 900,00 2 137,44 1 423,50 0,00 558,45 26 019,39 zł
Lipiec 21 900,00 2 137,44 1 423,50 0,00 558,45 26 019,39 zł
Sierpień 21 900,00 2 137,44 1 423,50 0,00 558,45 26 019,39 zł
Wrzesień 21 900,00 2 137,44 1 423,50 0,00 558,45 26 019,39 zł
Październik 21 900,00 1 068,72 711,75 0,00 558,45 24 238,92 zł
Listopad 21 900,00 0,00 0,00 0,00 558,45 22 458,45 zł
Grudzień 21 900,00 0,00 0,00 0,00 558,45 22 458,45 zł
Rocznie 262 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 6 701,40 303 330,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 21 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 819 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 26 019 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 21900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 21 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 18 922 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 978 zł
Całość - kwota brutto 21 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 2 978,00 18 922,00
Luty 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 2 978,00 18 922,00
Marzec 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 2 978,00 18 922,00
Kwiecień 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 2 978,00 18 922,00
Maj 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 2 978,00 18 922,00
Czerwiec 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 2 978,00 18 922,00
Lipiec 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 2 978,00 18 922,00
Sierpień 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 2 978,00 18 922,00
Wrzesień 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 2 978,00 18 922,00
Październik 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 2 978,00 18 922,00
Listopad 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 2 978,00 18 922,00
Grudzień 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 520,00 2 978,00 18 922,00
Rocznie 262 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 240,00 35 736,00 227 064,00
Wynagrodzenie pracownika 21 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 21 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 zł
Luty 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 zł
Marzec 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 zł
Kwiecień 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 zł
Maj 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 zł
Czerwiec 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 zł
Lipiec 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 zł
Sierpień 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 zł
Wrzesień 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 zł
Październik 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 zł
Listopad 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 zł
Grudzień 21 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 900,00 zł
Rocznie 262 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 21 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 18 922 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 21 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 21 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 21900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 21 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 15 146 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 971 zł
Zaliczka na podatek 4 783 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 21 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 21 900,00 0,00 0,00 0,00 1 971,00 0,00 4 783,00 0,00 15 146,00
Luty 21 900,00 0,00 0,00 0,00 1 971,00 0,00 6 583,00 0,00 13 346,00
Marzec 21 900,00 0,00 0,00 0,00 1 971,00 0,00 6 583,00 0,00 13 346,00
Kwiecień 21 900,00 0,00 0,00 0,00 1 971,00 0,00 6 583,00 0,00 13 346,00
Maj 21 900,00 0,00 0,00 0,00 1 971,00 0,00 6 583,00 0,00 13 346,00
Czerwiec 21 900,00 0,00 0,00 0,00 1 971,00 0,00 6 583,00 0,00 13 346,00
Lipiec 21 900,00 176,27 72,24 0,00 1 971,00 15,08 6 499,00 0,00 13 166,41
Sierpień 21 900,00 176,27 72,24 0,00 1 971,00 15,08 6 499,00 0,00 13 166,41
Wrzesień 21 900,00 176,27 72,24 0,00 1 971,00 15,08 6 499,00 0,00 13 166,41
Październik 21 900,00 176,27 72,24 0,00 1 971,00 15,08 6 499,00 0,00 13 166,41
Listopad 21 900,00 176,27 72,24 0,00 1 971,00 15,08 6 499,00 0,00 13 166,41
Grudzień 21 900,00 176,27 72,24 0,00 1 971,00 15,08 6 499,00 0,00 13 166,41
Rocznie 262 800,00 1 057,62 433,44 0,00 23 652,00 0,00 76 692,00 0,00 160 874,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 21 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 15 146 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.