Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 16100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 16 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 305 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 242 zł
Ubezpieczenie chorobowe 394 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 250 zł
Zaliczka na podatek 1 337 zł
Całość - kwota brutto 16 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 100,00 1 571,36 241,50 394,45 1 250,34 13 643,00 1 337,00 11 305,35
Luty 16 100,00 1 571,36 241,50 394,45 1 250,34 13 643,00 1 337,00 11 305,35
Marzec 16 100,00 1 571,36 241,50 394,45 1 250,34 13 643,00 1 337,00 11 305,35
Kwiecień 16 100,00 1 571,36 241,50 394,45 1 250,34 13 643,00 1 337,00 11 305,35
Maj 16 100,00 1 571,36 241,50 394,45 1 250,34 13 643,00 1 337,00 11 305,35
Czerwiec 16 100,00 1 571,36 241,50 394,45 1 250,34 13 643,00 1 337,00 11 305,35
Lipiec 16 100,00 1 571,36 241,50 394,45 1 250,34 13 643,00 1 337,00 11 305,35
Sierpień 16 100,00 1 571,36 241,50 394,45 1 250,34 13 643,00 1 337,00 11 305,35
Wrzesień 16 100,00 1 571,36 241,50 394,45 1 250,34 13 643,00 1 895,00 10 747,35
Październik 16 100,00 1 571,36 241,50 394,45 1 250,34 13 643,00 4 366,00 8 276,35
Listopad 16 100,00 1 571,36 241,50 394,45 1 250,34 13 643,00 4 366,00 8 276,35
Grudzień 16 100,00 1 571,36 241,50 394,45 1 250,34 13 643,00 4 366,00 8 276,35
Rocznie 193 200,00 18 856,32 2 898,00 4 733,40 15 004,08 163 716,00 10 685,00 126 019,20
Wynagrodzenie pracownika 16 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 047 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 269 zł
Fundusz Pracy (FP) 394 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 397 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 100,00 1 571,36 1 046,50 268,87 410,55 19 397,28 zł
Luty 16 100,00 1 571,36 1 046,50 268,87 410,55 19 397,28 zł
Marzec 16 100,00 1 571,36 1 046,50 268,87 410,55 19 397,28 zł
Kwiecień 16 100,00 1 571,36 1 046,50 268,87 410,55 19 397,28 zł
Maj 16 100,00 1 571,36 1 046,50 268,87 410,55 19 397,28 zł
Czerwiec 16 100,00 1 571,36 1 046,50 268,87 410,55 19 397,28 zł
Lipiec 16 100,00 1 571,36 1 046,50 268,87 410,55 19 397,28 zł
Sierpień 16 100,00 1 571,36 1 046,50 268,87 410,55 19 397,28 zł
Wrzesień 16 100,00 1 571,36 1 046,50 268,87 410,55 19 397,28 zł
Październik 16 100,00 1 571,36 1 046,50 268,87 410,55 19 397,28 zł
Listopad 16 100,00 1 571,36 1 046,50 268,87 410,55 19 397,28 zł
Grudzień 16 100,00 1 571,36 1 046,50 268,87 410,55 19 397,28 zł
Rocznie 193 200,00 18 856,32 12 558,00 3 226,44 4 926,60 232 767,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 16 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 305 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 19 397 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 16100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 16 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 242 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 286 zł
Zaliczka na podatek 1 372 zł
Całość - kwota brutto 16 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 100,00 1 571,36 241,50 0,00 1 285,84 11 430,00 1 372,00 11 629,70
Luty 16 100,00 1 571,36 241,50 0,00 1 285,84 11 430,00 1 372,00 11 629,70
Marzec 16 100,00 1 571,36 241,50 0,00 1 285,84 11 430,00 1 372,00 11 629,70
Kwiecień 16 100,00 1 571,36 241,50 0,00 1 285,84 11 430,00 1 372,00 11 629,70
Maj 16 100,00 1 571,36 241,50 0,00 1 285,84 11 430,00 1 372,00 11 629,70
Czerwiec 16 100,00 1 571,36 241,50 0,00 1 285,84 11 430,00 1 372,00 11 629,70
Lipiec 16 100,00 1 571,36 241,50 0,00 1 285,84 11 430,00 1 372,00 11 629,70
Sierpień 16 100,00 1 571,36 241,50 0,00 1 285,84 11 430,00 1 372,00 11 629,70
Wrzesień 16 100,00 1 571,36 241,50 0,00 1 285,84 11 430,00 1 372,00 11 629,70
Październik 16 100,00 1 571,36 241,50 0,00 1 285,84 11 430,00 1 372,00 11 629,70
Listopad 16 100,00 1 571,36 241,50 0,00 1 285,84 11 430,00 1 372,00 11 629,70
Grudzień 16 100,00 1 571,36 241,50 0,00 1 285,84 11 430,00 1 372,00 11 629,70
Rocznie 193 200,00 18 856,32 2 898,00 0,00 15 430,08 137 160,00 1 032,00 139 556,40
Wynagrodzenie pracownika 16 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 571 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 047 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 394 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 128 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 100,00 1 571,36 1 046,50 0,00 410,55 19 128,41 zł
Luty 16 100,00 1 571,36 1 046,50 0,00 410,55 19 128,41 zł
Marzec 16 100,00 1 571,36 1 046,50 0,00 410,55 19 128,41 zł
Kwiecień 16 100,00 1 571,36 1 046,50 0,00 410,55 19 128,41 zł
Maj 16 100,00 1 571,36 1 046,50 0,00 410,55 19 128,41 zł
Czerwiec 16 100,00 1 571,36 1 046,50 0,00 410,55 19 128,41 zł
Lipiec 16 100,00 1 571,36 1 046,50 0,00 410,55 19 128,41 zł
Sierpień 16 100,00 1 571,36 1 046,50 0,00 410,55 19 128,41 zł
Wrzesień 16 100,00 1 571,36 1 046,50 0,00 410,55 19 128,41 zł
Październik 16 100,00 1 571,36 1 046,50 0,00 410,55 19 128,41 zł
Listopad 16 100,00 1 571,36 1 046,50 0,00 410,55 19 128,41 zł
Grudzień 16 100,00 1 571,36 1 046,50 0,00 410,55 19 128,41 zł
Rocznie 193 200,00 18 856,32 12 558,00 0,00 4 926,60 229 540,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 16 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 19 128 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 16100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 16 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 910 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 190 zł
Całość - kwota brutto 16 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 2 190,00 13 910,00
Luty 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 2 190,00 13 910,00
Marzec 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 2 190,00 13 910,00
Kwiecień 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 2 190,00 13 910,00
Maj 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 2 190,00 13 910,00
Czerwiec 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 2 190,00 13 910,00
Lipiec 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 2 190,00 13 910,00
Sierpień 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 2 190,00 13 910,00
Wrzesień 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 2 190,00 13 910,00
Październik 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 2 190,00 13 910,00
Listopad 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 2 190,00 13 910,00
Grudzień 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 880,00 2 190,00 13 910,00
Rocznie 193 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 560,00 26 280,00 166 920,00
Wynagrodzenie pracownika 16 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 16 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 zł
Luty 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 zł
Marzec 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 zł
Kwiecień 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 zł
Maj 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 zł
Czerwiec 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 zł
Lipiec 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 zł
Sierpień 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 zł
Wrzesień 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 zł
Październik 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 zł
Listopad 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 zł
Grudzień 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 100,00 zł
Rocznie 193 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 16 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 910 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 16 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 16 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 16100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 16 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 724 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 449 zł
Zaliczka na podatek 2 927 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 16 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 16 100,00 0,00 0,00 0,00 1 449,00 0,00 2 927,00 0,00 11 724,00
Luty 16 100,00 0,00 0,00 0,00 1 449,00 0,00 4 727,00 0,00 9 924,00
Marzec 16 100,00 0,00 0,00 0,00 1 449,00 0,00 4 727,00 0,00 9 924,00
Kwiecień 16 100,00 0,00 0,00 0,00 1 449,00 0,00 4 727,00 0,00 9 924,00
Maj 16 100,00 0,00 0,00 0,00 1 449,00 0,00 4 727,00 0,00 9 924,00
Czerwiec 16 100,00 0,00 0,00 0,00 1 449,00 0,00 4 727,00 0,00 9 924,00
Lipiec 16 100,00 176,27 72,24 0,00 1 449,00 15,08 4 643,00 0,00 9 744,41
Sierpień 16 100,00 176,27 72,24 0,00 1 449,00 15,08 4 643,00 0,00 9 744,41
Wrzesień 16 100,00 176,27 72,24 0,00 1 449,00 15,08 4 643,00 0,00 9 744,41
Październik 16 100,00 176,27 72,24 0,00 1 449,00 15,08 4 643,00 0,00 9 744,41
Listopad 16 100,00 176,27 72,24 0,00 1 449,00 15,08 4 643,00 0,00 9 744,41
Grudzień 16 100,00 176,27 72,24 0,00 1 449,00 15,08 4 643,00 0,00 9 744,41
Rocznie 193 200,00 1 057,62 433,44 0,00 17 388,00 0,00 54 420,00 0,00 119 810,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 16 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 724 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.