Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 15800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 15 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 101 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 237 zł
Ubezpieczenie chorobowe 387 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 227 zł
Zaliczka na podatek 1 306 zł
Całość - kwota brutto 15 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 800,00 1 542,08 237,00 387,10 1 227,04 13 384,00 1 306,00 11 100,78
Luty 15 800,00 1 542,08 237,00 387,10 1 227,04 13 384,00 1 306,00 11 100,78
Marzec 15 800,00 1 542,08 237,00 387,10 1 227,04 13 384,00 1 306,00 11 100,78
Kwiecień 15 800,00 1 542,08 237,00 387,10 1 227,04 13 384,00 1 306,00 11 100,78
Maj 15 800,00 1 542,08 237,00 387,10 1 227,04 13 384,00 1 306,00 11 100,78
Czerwiec 15 800,00 1 542,08 237,00 387,10 1 227,04 13 384,00 1 306,00 11 100,78
Lipiec 15 800,00 1 542,08 237,00 387,10 1 227,04 13 384,00 1 306,00 11 100,78
Sierpień 15 800,00 1 542,08 237,00 387,10 1 227,04 13 384,00 1 306,00 11 100,78
Wrzesień 15 800,00 1 542,08 237,00 387,10 1 227,04 13 384,00 1 397,00 11 009,78
Październik 15 800,00 1 542,08 237,00 387,10 1 227,04 13 384,00 4 283,00 8 123,78
Listopad 15 800,00 1 542,08 237,00 387,10 1 227,04 13 384,00 4 283,00 8 123,78
Grudzień 15 800,00 1 542,08 237,00 387,10 1 227,04 13 384,00 4 283,00 8 123,78
Rocznie 189 600,00 18 504,96 2 844,00 4 645,20 14 724,48 160 608,00 9 970,00 124 187,36
Wynagrodzenie pracownika 15 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 027 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 264 zł
Fundusz Pracy (FP) 387 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 19 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 800,00 1 542,08 1 027,00 263,86 402,90 19 035,84 zł
Luty 15 800,00 1 542,08 1 027,00 263,86 402,90 19 035,84 zł
Marzec 15 800,00 1 542,08 1 027,00 263,86 402,90 19 035,84 zł
Kwiecień 15 800,00 1 542,08 1 027,00 263,86 402,90 19 035,84 zł
Maj 15 800,00 1 542,08 1 027,00 263,86 402,90 19 035,84 zł
Czerwiec 15 800,00 1 542,08 1 027,00 263,86 402,90 19 035,84 zł
Lipiec 15 800,00 1 542,08 1 027,00 263,86 402,90 19 035,84 zł
Sierpień 15 800,00 1 542,08 1 027,00 263,86 402,90 19 035,84 zł
Wrzesień 15 800,00 1 542,08 1 027,00 263,86 402,90 19 035,84 zł
Październik 15 800,00 1 542,08 1 027,00 263,86 402,90 19 035,84 zł
Listopad 15 800,00 1 542,08 1 027,00 263,86 402,90 19 035,84 zł
Grudzień 15 800,00 1 542,08 1 027,00 263,86 402,90 19 035,84 zł
Rocznie 189 600,00 18 504,96 12 324,00 3 166,32 4 834,80 228 430,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 15 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 101 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 19 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 15800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 15 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 11 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 237 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 262 zł
Zaliczka na podatek 1 346 zł
Całość - kwota brutto 15 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 800,00 1 542,08 237,00 0,00 1 261,88 11 217,00 1 346,00 11 413,00
Luty 15 800,00 1 542,08 237,00 0,00 1 261,88 11 217,00 1 346,00 11 413,00
Marzec 15 800,00 1 542,08 237,00 0,00 1 261,88 11 217,00 1 346,00 11 413,00
Kwiecień 15 800,00 1 542,08 237,00 0,00 1 261,88 11 217,00 1 346,00 11 413,00
Maj 15 800,00 1 542,08 237,00 0,00 1 261,88 11 217,00 1 346,00 11 413,00
Czerwiec 15 800,00 1 542,08 237,00 0,00 1 261,88 11 217,00 1 346,00 11 413,00
Lipiec 15 800,00 1 542,08 237,00 0,00 1 261,88 11 217,00 1 346,00 11 413,00
Sierpień 15 800,00 1 542,08 237,00 0,00 1 261,88 11 217,00 1 346,00 11 413,00
Wrzesień 15 800,00 1 542,08 237,00 0,00 1 261,88 11 217,00 1 346,00 11 413,00
Październik 15 800,00 1 542,08 237,00 0,00 1 261,88 11 217,00 1 346,00 11 413,00
Listopad 15 800,00 1 542,08 237,00 0,00 1 261,88 11 217,00 1 346,00 11 413,00
Grudzień 15 800,00 1 542,08 237,00 0,00 1 261,88 11 217,00 1 346,00 11 413,00
Rocznie 189 600,00 18 504,96 2 844,00 0,00 15 142,56 134 604,00 1 008,00 136 956,00
Wynagrodzenie pracownika 15 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 542 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 027 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 387 zł
FGŚP 16 zł
Cała kwota 18 772 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 800,00 1 542,08 1 027,00 0,00 402,90 18 771,98 zł
Luty 15 800,00 1 542,08 1 027,00 0,00 402,90 18 771,98 zł
Marzec 15 800,00 1 542,08 1 027,00 0,00 402,90 18 771,98 zł
Kwiecień 15 800,00 1 542,08 1 027,00 0,00 402,90 18 771,98 zł
Maj 15 800,00 1 542,08 1 027,00 0,00 402,90 18 771,98 zł
Czerwiec 15 800,00 1 542,08 1 027,00 0,00 402,90 18 771,98 zł
Lipiec 15 800,00 1 542,08 1 027,00 0,00 402,90 18 771,98 zł
Sierpień 15 800,00 1 542,08 1 027,00 0,00 402,90 18 771,98 zł
Wrzesień 15 800,00 1 542,08 1 027,00 0,00 402,90 18 771,98 zł
Październik 15 800,00 1 542,08 1 027,00 0,00 402,90 18 771,98 zł
Listopad 15 800,00 1 542,08 1 027,00 0,00 402,90 18 771,98 zł
Grudzień 15 800,00 1 542,08 1 027,00 0,00 402,90 18 771,98 zł
Rocznie 189 600,00 18 504,96 12 324,00 0,00 4 834,80 225 263,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 15 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 413 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 18 772 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 15800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 15 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 13 651 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 2 149 zł
Całość - kwota brutto 15 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 640,00 2 149,00 13 651,00
Luty 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 640,00 2 149,00 13 651,00
Marzec 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 640,00 2 149,00 13 651,00
Kwiecień 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 640,00 2 149,00 13 651,00
Maj 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 640,00 2 149,00 13 651,00
Czerwiec 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 640,00 2 149,00 13 651,00
Lipiec 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 640,00 2 149,00 13 651,00
Sierpień 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 640,00 2 149,00 13 651,00
Wrzesień 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 640,00 2 149,00 13 651,00
Październik 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 640,00 2 149,00 13 651,00
Listopad 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 640,00 2 149,00 13 651,00
Grudzień 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 640,00 2 149,00 13 651,00
Rocznie 189 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 680,00 25 788,00 163 812,00
Wynagrodzenie pracownika 15 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 15 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 zł
Luty 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 zł
Marzec 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 zł
Kwiecień 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 zł
Maj 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 zł
Czerwiec 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 zł
Lipiec 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 zł
Sierpień 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 zł
Wrzesień 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 zł
Październik 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 zł
Listopad 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 zł
Grudzień 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 800,00 zł
Rocznie 189 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 15 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 13 651 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 15 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 15 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 15800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 15 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 11 547 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 1 422 zł
Zaliczka na podatek 2 831 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 15 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 15 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,00 0,00 2 831,00 0,00 11 547,00
Luty 15 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,00 0,00 4 631,00 0,00 9 747,00
Marzec 15 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,00 0,00 4 631,00 0,00 9 747,00
Kwiecień 15 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,00 0,00 4 631,00 0,00 9 747,00
Maj 15 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,00 0,00 4 631,00 0,00 9 747,00
Czerwiec 15 800,00 0,00 0,00 0,00 1 422,00 0,00 4 631,00 0,00 9 747,00
Lipiec 15 800,00 176,27 72,24 0,00 1 422,00 15,08 4 547,00 0,00 9 567,41
Sierpień 15 800,00 176,27 72,24 0,00 1 422,00 15,08 4 547,00 0,00 9 567,41
Wrzesień 15 800,00 176,27 72,24 0,00 1 422,00 15,08 4 547,00 0,00 9 567,41
Październik 15 800,00 176,27 72,24 0,00 1 422,00 15,08 4 547,00 0,00 9 567,41
Listopad 15 800,00 176,27 72,24 0,00 1 422,00 15,08 4 547,00 0,00 9 567,41
Grudzień 15 800,00 176,27 72,24 0,00 1 422,00 15,08 4 547,00 0,00 9 567,41
Rocznie 189 600,00 1 057,62 433,44 0,00 17 064,00 0,00 53 268,00 0,00 117 686,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 15 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 11 547 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.