Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1370 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 370 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 34 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 106 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 0,00 1 075,77
Luty 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 0,00 1 075,77
Marzec 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 0,00 1 075,77
Kwiecień 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 0,00 1 075,77
Maj 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 0,00 1 075,77
Czerwiec 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 0,00 1 075,77
Lipiec 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 0,00 1 075,77
Sierpień 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 0,00 1 075,77
Wrzesień 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 0,00 1 075,77
Październik 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 0,00 1 075,77
Listopad 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 0,00 1 075,77
Grudzień 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 0,00 1 075,77
Rocznie 16 440,00 1 604,52 246,60 402,84 0,00 11 184,00 0,00 12 909,24
Wynagrodzenie pracownika 1 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 23 zł
Fundusz Pracy (FP) 34 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 651 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Luty 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Marzec 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Kwiecień 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Maj 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Czerwiec 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Lipiec 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Sierpień 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Wrzesień 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Październik 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Listopad 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Grudzień 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Rocznie 16 440,00 1 604,52 1 068,60 274,56 419,28 19 806,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 076 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 651 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1370 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 990 zł
Ubezpieczenie emerytalne 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 109 zł
Zaliczka na podatek 117 zł
Całość - kwota brutto 1 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 117,00 989,56
Luty 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 117,00 989,56
Marzec 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 117,00 989,56
Kwiecień 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 117,00 989,56
Maj 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 117,00 989,56
Czerwiec 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 117,00 989,56
Lipiec 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 117,00 989,56
Sierpień 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 117,00 989,56
Wrzesień 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 117,00 989,56
Październik 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 117,00 989,56
Listopad 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 117,00 989,56
Grudzień 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 117,00 989,56
Rocznie 16 440,00 1 604,52 246,60 0,00 1 313,04 11 676,00 84,00 11 874,72
Wynagrodzenie pracownika 1 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 34 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 628 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Luty 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Marzec 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Kwiecień 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Maj 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Czerwiec 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Lipiec 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Sierpień 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Wrzesień 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Październik 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Listopad 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Grudzień 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Rocznie 16 440,00 1 604,52 1 068,60 0,00 419,28 19 532,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 990 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 628 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1370 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 186 zł
Całość - kwota brutto 1 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Luty 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Marzec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Kwiecień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Maj 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Czerwiec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Lipiec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Sierpień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Wrzesień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Październik 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Listopad 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Grudzień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Rocznie 16 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 152,00 2 232,00 14 208,00
Wynagrodzenie pracownika 1 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Luty 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Marzec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Kwiecień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Maj 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Czerwiec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Lipiec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Sierpień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Wrzesień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Październik 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Listopad 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Grudzień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Rocznie 16 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 184 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1370 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 099 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 370 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 370,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 099,10
Luty 1 370,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 099,10
Marzec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 099,10
Kwiecień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 099,10
Maj 1 370,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 099,10
Czerwiec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 099,10
Lipiec 1 370,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 835,51
Sierpień 1 370,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 835,51
Wrzesień 1 370,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 835,51
Październik 1 370,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 835,51
Listopad 1 370,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 835,51
Grudzień 1 370,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 835,51
Rocznie 16 440,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 11 607,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 099 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.