Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1370 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 370 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 2800 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 053 zł
Ubezpieczenie emerytalne 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 34 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 106 zł
Zaliczka na podatek 23 zł
Całość - kwota brutto 1 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 23,00 1 052,77
Luty 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 23,00 1 052,77
Marzec 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 23,00 1 052,77
Kwiecień 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 23,00 1 052,77
Maj 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 23,00 1 052,77
Czerwiec 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 23,00 1 052,77
Lipiec 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 23,00 1 052,77
Sierpień 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 23,00 1 052,77
Wrzesień 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 23,00 1 052,77
Październik 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 23,00 1 052,77
Listopad 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 23,00 1 052,77
Grudzień 1 370,00 133,71 20,55 33,57 106,40 932,00 23,00 1 052,77
Rocznie 16 440,00 1 604,52 246,60 402,84 1 276,80 11 184,00 276,00 12 633,24
Wynagrodzenie pracownika 1 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 23 zł
Fundusz Pracy (FP) 34 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 651 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Luty 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Marzec 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Kwiecień 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Maj 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Czerwiec 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Lipiec 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Sierpień 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Wrzesień 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Październik 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Listopad 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Grudzień 1 370,00 133,71 89,05 22,88 34,94 1 650,58 zł
Rocznie 16 440,00 1 604,52 1 068,60 274,56 419,28 19 806,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 053 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 651 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1370 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 035 zł
Ubezpieczenie emerytalne 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 109 zł
Zaliczka na podatek 71 zł
Całość - kwota brutto 1 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 71,00 1 035,32
Luty 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 71,00 1 035,32
Marzec 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 71,00 1 035,32
Kwiecień 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 71,00 1 035,32
Maj 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 71,00 1 035,32
Czerwiec 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 71,00 1 035,32
Lipiec 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 71,00 1 035,32
Sierpień 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 71,00 1 035,32
Wrzesień 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 71,00 1 035,32
Październik 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 71,00 1 035,32
Listopad 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 71,00 1 035,32
Grudzień 1 370,00 133,71 20,55 0,00 109,42 973,00 71,00 1 035,32
Rocznie 16 440,00 1 604,52 246,60 0,00 1 313,04 11 676,00 852,00 12 423,84
Wynagrodzenie pracownika 1 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 134 zł
Ubezpieczenie rentowe 89 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 34 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 628 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Luty 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Marzec 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Kwiecień 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Maj 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Czerwiec 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Lipiec 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Sierpień 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Wrzesień 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Październik 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Listopad 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Grudzień 1 370,00 133,71 89,05 0,00 34,94 1 627,70 zł
Rocznie 16 440,00 1 604,52 1 068,60 0,00 419,28 19 532,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 035 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 628 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1370 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 184 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 186 zł
Całość - kwota brutto 1 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Luty 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Marzec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Kwiecień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Maj 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Czerwiec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Lipiec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Sierpień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Wrzesień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Październik 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Listopad 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Grudzień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 096,00 186,00 1 184,00
Rocznie 16 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 152,00 2 232,00 14 208,00
Wynagrodzenie pracownika 1 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Luty 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Marzec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Kwiecień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Maj 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Czerwiec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Lipiec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Sierpień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Wrzesień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Październik 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Listopad 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Grudzień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 370,00 zł
Rocznie 16 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 184 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1370 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 370 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 370,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 988,19
Luty 1 370,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 988,19
Marzec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 988,19
Kwiecień 1 370,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 988,19
Maj 1 370,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 988,19
Czerwiec 1 370,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 0,00 0,00 988,19
Lipiec 1 370,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 742,99
Sierpień 1 370,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 742,99
Wrzesień 1 370,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 742,99
Październik 1 370,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 742,99
Listopad 1 370,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 742,99
Grudzień 1 370,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 0,00 0,00 742,99
Rocznie 16 440,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 0,00 0,00 10 387,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 988 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ