Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1380 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 380 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 084 zł
Ubezpieczenie emerytalne 135 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 34 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 107 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 380,00 134,69 20,70 33,81 107,17 941,00 0,00 1 083,63
Luty 1 380,00 134,69 20,70 33,81 107,17 941,00 0,00 1 083,63
Marzec 1 380,00 134,69 20,70 33,81 107,17 941,00 0,00 1 083,63
Kwiecień 1 380,00 134,69 20,70 33,81 107,17 941,00 0,00 1 083,63
Maj 1 380,00 134,69 20,70 33,81 107,17 941,00 0,00 1 083,63
Czerwiec 1 380,00 134,69 20,70 33,81 107,17 941,00 0,00 1 083,63
Lipiec 1 380,00 134,69 20,70 33,81 107,17 941,00 0,00 1 083,63
Sierpień 1 380,00 134,69 20,70 33,81 107,17 941,00 0,00 1 083,63
Wrzesień 1 380,00 134,69 20,70 33,81 107,17 941,00 0,00 1 083,63
Październik 1 380,00 134,69 20,70 33,81 107,17 941,00 0,00 1 083,63
Listopad 1 380,00 134,69 20,70 33,81 107,17 941,00 0,00 1 083,63
Grudzień 1 380,00 134,69 20,70 33,81 107,17 941,00 0,00 1 083,63
Rocznie 16 560,00 1 616,28 248,40 405,72 0,00 11 292,00 0,00 13 003,56
Wynagrodzenie pracownika 1 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 135 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 23 zł
Fundusz Pracy (FP) 34 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 663 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 380,00 134,69 89,70 23,05 35,19 1 662,63 zł
Luty 1 380,00 134,69 89,70 23,05 35,19 1 662,63 zł
Marzec 1 380,00 134,69 89,70 23,05 35,19 1 662,63 zł
Kwiecień 1 380,00 134,69 89,70 23,05 35,19 1 662,63 zł
Maj 1 380,00 134,69 89,70 23,05 35,19 1 662,63 zł
Czerwiec 1 380,00 134,69 89,70 23,05 35,19 1 662,63 zł
Lipiec 1 380,00 134,69 89,70 23,05 35,19 1 662,63 zł
Sierpień 1 380,00 134,69 89,70 23,05 35,19 1 662,63 zł
Wrzesień 1 380,00 134,69 89,70 23,05 35,19 1 662,63 zł
Październik 1 380,00 134,69 89,70 23,05 35,19 1 662,63 zł
Listopad 1 380,00 134,69 89,70 23,05 35,19 1 662,63 zł
Grudzień 1 380,00 134,69 89,70 23,05 35,19 1 662,63 zł
Rocznie 16 560,00 1 616,28 1 076,40 276,60 422,28 19 951,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 084 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 663 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1380 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 997 zł
Ubezpieczenie emerytalne 135 zł
Ubezpieczenie rentowe 21 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 110 zł
Zaliczka na podatek 118 zł
Całość - kwota brutto 1 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 380,00 134,69 20,70 0,00 110,21 980,00 118,00 996,80
Luty 1 380,00 134,69 20,70 0,00 110,21 980,00 118,00 996,80
Marzec 1 380,00 134,69 20,70 0,00 110,21 980,00 118,00 996,80
Kwiecień 1 380,00 134,69 20,70 0,00 110,21 980,00 118,00 996,80
Maj 1 380,00 134,69 20,70 0,00 110,21 980,00 118,00 996,80
Czerwiec 1 380,00 134,69 20,70 0,00 110,21 980,00 118,00 996,80
Lipiec 1 380,00 134,69 20,70 0,00 110,21 980,00 118,00 996,80
Sierpień 1 380,00 134,69 20,70 0,00 110,21 980,00 118,00 996,80
Wrzesień 1 380,00 134,69 20,70 0,00 110,21 980,00 118,00 996,80
Październik 1 380,00 134,69 20,70 0,00 110,21 980,00 118,00 996,80
Listopad 1 380,00 134,69 20,70 0,00 110,21 980,00 118,00 996,80
Grudzień 1 380,00 134,69 20,70 0,00 110,21 980,00 118,00 996,80
Rocznie 16 560,00 1 616,28 248,40 0,00 1 322,52 11 760,00 84,00 11 961,60
Wynagrodzenie pracownika 1 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 135 zł
Ubezpieczenie rentowe 90 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 34 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 640 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 380,00 134,69 89,70 0,00 35,19 1 639,58 zł
Luty 1 380,00 134,69 89,70 0,00 35,19 1 639,58 zł
Marzec 1 380,00 134,69 89,70 0,00 35,19 1 639,58 zł
Kwiecień 1 380,00 134,69 89,70 0,00 35,19 1 639,58 zł
Maj 1 380,00 134,69 89,70 0,00 35,19 1 639,58 zł
Czerwiec 1 380,00 134,69 89,70 0,00 35,19 1 639,58 zł
Lipiec 1 380,00 134,69 89,70 0,00 35,19 1 639,58 zł
Sierpień 1 380,00 134,69 89,70 0,00 35,19 1 639,58 zł
Wrzesień 1 380,00 134,69 89,70 0,00 35,19 1 639,58 zł
Październik 1 380,00 134,69 89,70 0,00 35,19 1 639,58 zł
Listopad 1 380,00 134,69 89,70 0,00 35,19 1 639,58 zł
Grudzień 1 380,00 134,69 89,70 0,00 35,19 1 639,58 zł
Rocznie 16 560,00 1 616,28 1 076,40 0,00 422,28 19 674,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 997 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 640 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1380 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 192 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 188 zł
Całość - kwota brutto 1 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,00 188,00 1 192,00
Luty 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,00 188,00 1 192,00
Marzec 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,00 188,00 1 192,00
Kwiecień 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,00 188,00 1 192,00
Maj 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,00 188,00 1 192,00
Czerwiec 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,00 188,00 1 192,00
Lipiec 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,00 188,00 1 192,00
Sierpień 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,00 188,00 1 192,00
Wrzesień 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,00 188,00 1 192,00
Październik 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,00 188,00 1 192,00
Listopad 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,00 188,00 1 192,00
Grudzień 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 104,00 188,00 1 192,00
Rocznie 16 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 248,00 2 256,00 14 304,00
Wynagrodzenie pracownika 1 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 380 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 zł
Luty 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 zł
Marzec 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 zł
Kwiecień 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 zł
Maj 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 zł
Czerwiec 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 zł
Lipiec 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 zł
Sierpień 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 zł
Wrzesień 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 zł
Październik 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 zł
Listopad 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 zł
Grudzień 1 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 380,00 zł
Rocznie 16 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 192 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 380 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1380 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 109 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 380 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 380,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 109,10
Luty 1 380,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 109,10
Marzec 1 380,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 109,10
Kwiecień 1 380,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 109,10
Maj 1 380,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 109,10
Czerwiec 1 380,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 109,10
Lipiec 1 380,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 845,51
Sierpień 1 380,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 845,51
Wrzesień 1 380,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 845,51
Październik 1 380,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 845,51
Listopad 1 380,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 845,51
Grudzień 1 380,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 845,51
Rocznie 16 560,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 11 727,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 109 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.