Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1330 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 330 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 044 zł
Ubezpieczenie emerytalne 130 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 103 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 330 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 330,00 129,81 19,95 32,59 103,29 898,00 0,00 1 044,36
Luty 1 330,00 129,81 19,95 32,59 103,29 898,00 0,00 1 044,36
Marzec 1 330,00 129,81 19,95 32,59 103,29 898,00 0,00 1 044,36
Kwiecień 1 330,00 129,81 19,95 32,59 103,29 898,00 0,00 1 044,36
Maj 1 330,00 129,81 19,95 32,59 103,29 898,00 0,00 1 044,36
Czerwiec 1 330,00 129,81 19,95 32,59 103,29 898,00 0,00 1 044,36
Lipiec 1 330,00 129,81 19,95 32,59 103,29 898,00 0,00 1 044,36
Sierpień 1 330,00 129,81 19,95 32,59 103,29 898,00 0,00 1 044,36
Wrzesień 1 330,00 129,81 19,95 32,59 103,29 898,00 0,00 1 044,36
Październik 1 330,00 129,81 19,95 32,59 103,29 898,00 0,00 1 044,36
Listopad 1 330,00 129,81 19,95 32,59 103,29 898,00 0,00 1 044,36
Grudzień 1 330,00 129,81 19,95 32,59 103,29 898,00 0,00 1 044,36
Rocznie 15 960,00 1 557,72 239,40 391,08 0,00 10 776,00 0,00 12 532,32
Wynagrodzenie pracownika 1 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 130 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 22 zł
Fundusz Pracy (FP) 33 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 602 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 330,00 129,81 86,45 22,21 33,92 1 602,39 zł
Luty 1 330,00 129,81 86,45 22,21 33,92 1 602,39 zł
Marzec 1 330,00 129,81 86,45 22,21 33,92 1 602,39 zł
Kwiecień 1 330,00 129,81 86,45 22,21 33,92 1 602,39 zł
Maj 1 330,00 129,81 86,45 22,21 33,92 1 602,39 zł
Czerwiec 1 330,00 129,81 86,45 22,21 33,92 1 602,39 zł
Lipiec 1 330,00 129,81 86,45 22,21 33,92 1 602,39 zł
Sierpień 1 330,00 129,81 86,45 22,21 33,92 1 602,39 zł
Wrzesień 1 330,00 129,81 86,45 22,21 33,92 1 602,39 zł
Październik 1 330,00 129,81 86,45 22,21 33,92 1 602,39 zł
Listopad 1 330,00 129,81 86,45 22,21 33,92 1 602,39 zł
Grudzień 1 330,00 129,81 86,45 22,21 33,92 1 602,39 zł
Rocznie 15 960,00 1 557,72 1 037,40 266,52 407,04 19 228,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 044 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 330 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 602 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1330 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 330 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 914 zł
Ubezpieczenie emerytalne 130 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 106 zł
Zaliczka na podatek 160 zł
Całość - kwota brutto 1 330 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 330,00 129,81 19,95 0,00 106,22 944,00 160,00 913,54
Luty 1 330,00 129,81 19,95 0,00 106,22 944,00 160,00 913,54
Marzec 1 330,00 129,81 19,95 0,00 106,22 944,00 160,00 913,54
Kwiecień 1 330,00 129,81 19,95 0,00 106,22 944,00 160,00 913,54
Maj 1 330,00 129,81 19,95 0,00 106,22 944,00 160,00 913,54
Czerwiec 1 330,00 129,81 19,95 0,00 106,22 944,00 160,00 913,54
Lipiec 1 330,00 129,81 19,95 0,00 106,22 944,00 160,00 913,54
Sierpień 1 330,00 129,81 19,95 0,00 106,22 944,00 160,00 913,54
Wrzesień 1 330,00 129,81 19,95 0,00 106,22 944,00 160,00 913,54
Październik 1 330,00 129,81 19,95 0,00 106,22 944,00 160,00 913,54
Listopad 1 330,00 129,81 19,95 0,00 106,22 944,00 160,00 913,54
Grudzień 1 330,00 129,81 19,95 0,00 106,22 944,00 160,00 913,54
Rocznie 15 960,00 1 557,72 239,40 0,00 1 274,64 11 328,00 828,00 10 962,48
Wynagrodzenie pracownika 1 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 130 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 33 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 580 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 330,00 129,81 86,45 0,00 33,92 1 580,18 zł
Luty 1 330,00 129,81 86,45 0,00 33,92 1 580,18 zł
Marzec 1 330,00 129,81 86,45 0,00 33,92 1 580,18 zł
Kwiecień 1 330,00 129,81 86,45 0,00 33,92 1 580,18 zł
Maj 1 330,00 129,81 86,45 0,00 33,92 1 580,18 zł
Czerwiec 1 330,00 129,81 86,45 0,00 33,92 1 580,18 zł
Lipiec 1 330,00 129,81 86,45 0,00 33,92 1 580,18 zł
Sierpień 1 330,00 129,81 86,45 0,00 33,92 1 580,18 zł
Wrzesień 1 330,00 129,81 86,45 0,00 33,92 1 580,18 zł
Październik 1 330,00 129,81 86,45 0,00 33,92 1 580,18 zł
Listopad 1 330,00 129,81 86,45 0,00 33,92 1 580,18 zł
Grudzień 1 330,00 129,81 86,45 0,00 33,92 1 580,18 zł
Rocznie 15 960,00 1 557,72 1 037,40 0,00 407,04 18 962,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 914 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 330 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 580 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1330 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 330 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 149 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 181 zł
Całość - kwota brutto 1 330 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,00 181,00 1 149,00
Luty 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,00 181,00 1 149,00
Marzec 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,00 181,00 1 149,00
Kwiecień 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,00 181,00 1 149,00
Maj 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,00 181,00 1 149,00
Czerwiec 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,00 181,00 1 149,00
Lipiec 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,00 181,00 1 149,00
Sierpień 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,00 181,00 1 149,00
Wrzesień 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,00 181,00 1 149,00
Październik 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,00 181,00 1 149,00
Listopad 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,00 181,00 1 149,00
Grudzień 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064,00 181,00 1 149,00
Rocznie 15 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 768,00 2 172,00 13 788,00
Wynagrodzenie pracownika 1 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 330 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 zł
Luty 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 zł
Marzec 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 zł
Kwiecień 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 zł
Maj 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 zł
Czerwiec 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 zł
Lipiec 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 zł
Sierpień 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 zł
Wrzesień 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 zł
Październik 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 zł
Listopad 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 zł
Grudzień 1 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 330,00 zł
Rocznie 15 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 149 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 330 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 330 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1330 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 330 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 059 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 330 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 330,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 059,10
Luty 1 330,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 059,10
Marzec 1 330,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 059,10
Kwiecień 1 330,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 059,10
Maj 1 330,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 059,10
Czerwiec 1 330,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 059,10
Lipiec 1 330,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 795,51
Sierpień 1 330,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 795,51
Wrzesień 1 330,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 795,51
Październik 1 330,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 795,51
Listopad 1 330,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 795,51
Grudzień 1 330,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 795,51
Rocznie 15 960,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 11 127,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 059 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.