Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1360 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 360 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 068 zł
Ubezpieczenie emerytalne 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 106 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 360,00 132,74 20,40 33,32 105,62 924,00 0,00 1 067,92
Luty 1 360,00 132,74 20,40 33,32 105,62 924,00 0,00 1 067,92
Marzec 1 360,00 132,74 20,40 33,32 105,62 924,00 0,00 1 067,92
Kwiecień 1 360,00 132,74 20,40 33,32 105,62 924,00 0,00 1 067,92
Maj 1 360,00 132,74 20,40 33,32 105,62 924,00 0,00 1 067,92
Czerwiec 1 360,00 132,74 20,40 33,32 105,62 924,00 0,00 1 067,92
Lipiec 1 360,00 132,74 20,40 33,32 105,62 924,00 0,00 1 067,92
Sierpień 1 360,00 132,74 20,40 33,32 105,62 924,00 0,00 1 067,92
Wrzesień 1 360,00 132,74 20,40 33,32 105,62 924,00 0,00 1 067,92
Październik 1 360,00 132,74 20,40 33,32 105,62 924,00 0,00 1 067,92
Listopad 1 360,00 132,74 20,40 33,32 105,62 924,00 0,00 1 067,92
Grudzień 1 360,00 132,74 20,40 33,32 105,62 924,00 0,00 1 067,92
Rocznie 16 320,00 1 592,88 244,80 399,84 0,00 11 088,00 0,00 12 815,04
Wynagrodzenie pracownika 1 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 23 zł
Fundusz Pracy (FP) 33 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 639 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 360,00 132,74 88,40 22,71 34,68 1 638,53 zł
Luty 1 360,00 132,74 88,40 22,71 34,68 1 638,53 zł
Marzec 1 360,00 132,74 88,40 22,71 34,68 1 638,53 zł
Kwiecień 1 360,00 132,74 88,40 22,71 34,68 1 638,53 zł
Maj 1 360,00 132,74 88,40 22,71 34,68 1 638,53 zł
Czerwiec 1 360,00 132,74 88,40 22,71 34,68 1 638,53 zł
Lipiec 1 360,00 132,74 88,40 22,71 34,68 1 638,53 zł
Sierpień 1 360,00 132,74 88,40 22,71 34,68 1 638,53 zł
Wrzesień 1 360,00 132,74 88,40 22,71 34,68 1 638,53 zł
Październik 1 360,00 132,74 88,40 22,71 34,68 1 638,53 zł
Listopad 1 360,00 132,74 88,40 22,71 34,68 1 638,53 zł
Grudzień 1 360,00 132,74 88,40 22,71 34,68 1 638,53 zł
Rocznie 16 320,00 1 592,88 1 060,80 272,52 416,16 19 662,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 068 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 639 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1360 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 982 zł
Ubezpieczenie emerytalne 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 109 zł
Zaliczka na podatek 116 zł
Całość - kwota brutto 1 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 360,00 132,74 20,40 0,00 108,62 965,00 116,00 982,44
Luty 1 360,00 132,74 20,40 0,00 108,62 965,00 116,00 982,44
Marzec 1 360,00 132,74 20,40 0,00 108,62 965,00 116,00 982,44
Kwiecień 1 360,00 132,74 20,40 0,00 108,62 965,00 116,00 982,44
Maj 1 360,00 132,74 20,40 0,00 108,62 965,00 116,00 982,44
Czerwiec 1 360,00 132,74 20,40 0,00 108,62 965,00 116,00 982,44
Lipiec 1 360,00 132,74 20,40 0,00 108,62 965,00 116,00 982,44
Sierpień 1 360,00 132,74 20,40 0,00 108,62 965,00 116,00 982,44
Wrzesień 1 360,00 132,74 20,40 0,00 108,62 965,00 116,00 982,44
Październik 1 360,00 132,74 20,40 0,00 108,62 965,00 116,00 982,44
Listopad 1 360,00 132,74 20,40 0,00 108,62 965,00 116,00 982,44
Grudzień 1 360,00 132,74 20,40 0,00 108,62 965,00 116,00 982,44
Rocznie 16 320,00 1 592,88 244,80 0,00 1 303,44 11 580,00 84,00 11 789,28
Wynagrodzenie pracownika 1 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 133 zł
Ubezpieczenie rentowe 88 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 33 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 616 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 360,00 132,74 88,40 0,00 34,68 1 615,82 zł
Luty 1 360,00 132,74 88,40 0,00 34,68 1 615,82 zł
Marzec 1 360,00 132,74 88,40 0,00 34,68 1 615,82 zł
Kwiecień 1 360,00 132,74 88,40 0,00 34,68 1 615,82 zł
Maj 1 360,00 132,74 88,40 0,00 34,68 1 615,82 zł
Czerwiec 1 360,00 132,74 88,40 0,00 34,68 1 615,82 zł
Lipiec 1 360,00 132,74 88,40 0,00 34,68 1 615,82 zł
Sierpień 1 360,00 132,74 88,40 0,00 34,68 1 615,82 zł
Wrzesień 1 360,00 132,74 88,40 0,00 34,68 1 615,82 zł
Październik 1 360,00 132,74 88,40 0,00 34,68 1 615,82 zł
Listopad 1 360,00 132,74 88,40 0,00 34,68 1 615,82 zł
Grudzień 1 360,00 132,74 88,40 0,00 34,68 1 615,82 zł
Rocznie 16 320,00 1 592,88 1 060,80 0,00 416,16 19 389,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 982 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 616 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1360 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 175 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 185 zł
Całość - kwota brutto 1 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 185,00 1 175,00
Luty 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 185,00 1 175,00
Marzec 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 185,00 1 175,00
Kwiecień 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 185,00 1 175,00
Maj 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 185,00 1 175,00
Czerwiec 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 185,00 1 175,00
Lipiec 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 185,00 1 175,00
Sierpień 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 185,00 1 175,00
Wrzesień 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 185,00 1 175,00
Październik 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 185,00 1 175,00
Listopad 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 185,00 1 175,00
Grudzień 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088,00 185,00 1 175,00
Rocznie 16 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 056,00 2 220,00 14 100,00
Wynagrodzenie pracownika 1 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 360 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 zł
Luty 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 zł
Marzec 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 zł
Kwiecień 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 zł
Maj 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 zł
Czerwiec 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 zł
Lipiec 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 zł
Sierpień 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 zł
Wrzesień 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 zł
Październik 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 zł
Listopad 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 zł
Grudzień 1 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 360,00 zł
Rocznie 16 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 175 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 360 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1360 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 360 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 360,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 089,10
Luty 1 360,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 089,10
Marzec 1 360,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 089,10
Kwiecień 1 360,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 089,10
Maj 1 360,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 089,10
Czerwiec 1 360,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 089,10
Lipiec 1 360,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 825,51
Sierpień 1 360,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 825,51
Wrzesień 1 360,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 825,51
Październik 1 360,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 825,51
Listopad 1 360,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 825,51
Grudzień 1 360,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 825,51
Rocznie 16 320,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 11 487,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 089 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.