Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1320 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 320 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 129 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 103 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 320,00 128,83 19,80 32,34 102,51 889,00 0,00 1 036,52
Luty 1 320,00 128,83 19,80 32,34 102,51 889,00 0,00 1 036,52
Marzec 1 320,00 128,83 19,80 32,34 102,51 889,00 0,00 1 036,52
Kwiecień 1 320,00 128,83 19,80 32,34 102,51 889,00 0,00 1 036,52
Maj 1 320,00 128,83 19,80 32,34 102,51 889,00 0,00 1 036,52
Czerwiec 1 320,00 128,83 19,80 32,34 102,51 889,00 0,00 1 036,52
Lipiec 1 320,00 128,83 19,80 32,34 102,51 889,00 0,00 1 036,52
Sierpień 1 320,00 128,83 19,80 32,34 102,51 889,00 0,00 1 036,52
Wrzesień 1 320,00 128,83 19,80 32,34 102,51 889,00 0,00 1 036,52
Październik 1 320,00 128,83 19,80 32,34 102,51 889,00 0,00 1 036,52
Listopad 1 320,00 128,83 19,80 32,34 102,51 889,00 0,00 1 036,52
Grudzień 1 320,00 128,83 19,80 32,34 102,51 889,00 0,00 1 036,52
Rocznie 15 840,00 1 545,96 237,60 388,08 0,00 10 668,00 0,00 12 438,24
Wynagrodzenie pracownika 1 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 129 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 22 zł
Fundusz Pracy (FP) 32 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 320,00 128,83 85,80 22,04 33,66 1 590,33 zł
Luty 1 320,00 128,83 85,80 22,04 33,66 1 590,33 zł
Marzec 1 320,00 128,83 85,80 22,04 33,66 1 590,33 zł
Kwiecień 1 320,00 128,83 85,80 22,04 33,66 1 590,33 zł
Maj 1 320,00 128,83 85,80 22,04 33,66 1 590,33 zł
Czerwiec 1 320,00 128,83 85,80 22,04 33,66 1 590,33 zł
Lipiec 1 320,00 128,83 85,80 22,04 33,66 1 590,33 zł
Sierpień 1 320,00 128,83 85,80 22,04 33,66 1 590,33 zł
Wrzesień 1 320,00 128,83 85,80 22,04 33,66 1 590,33 zł
Październik 1 320,00 128,83 85,80 22,04 33,66 1 590,33 zł
Listopad 1 320,00 128,83 85,80 22,04 33,66 1 590,33 zł
Grudzień 1 320,00 128,83 85,80 22,04 33,66 1 590,33 zł
Rocznie 15 840,00 1 545,96 1 029,60 264,48 403,92 19 083,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 037 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1320 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 954 zł
Ubezpieczenie emerytalne 129 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 105 zł
Zaliczka na podatek 112 zł
Całość - kwota brutto 1 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 320,00 128,83 19,80 0,00 105,42 937,00 112,00 953,51
Luty 1 320,00 128,83 19,80 0,00 105,42 937,00 112,00 953,51
Marzec 1 320,00 128,83 19,80 0,00 105,42 937,00 112,00 953,51
Kwiecień 1 320,00 128,83 19,80 0,00 105,42 937,00 112,00 953,51
Maj 1 320,00 128,83 19,80 0,00 105,42 937,00 112,00 953,51
Czerwiec 1 320,00 128,83 19,80 0,00 105,42 937,00 112,00 953,51
Lipiec 1 320,00 128,83 19,80 0,00 105,42 937,00 112,00 953,51
Sierpień 1 320,00 128,83 19,80 0,00 105,42 937,00 112,00 953,51
Wrzesień 1 320,00 128,83 19,80 0,00 105,42 937,00 112,00 953,51
Październik 1 320,00 128,83 19,80 0,00 105,42 937,00 112,00 953,51
Listopad 1 320,00 128,83 19,80 0,00 105,42 937,00 112,00 953,51
Grudzień 1 320,00 128,83 19,80 0,00 105,42 937,00 112,00 953,51
Rocznie 15 840,00 1 545,96 237,60 0,00 1 265,04 11 244,00 84,00 11 442,12
Wynagrodzenie pracownika 1 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 129 zł
Ubezpieczenie rentowe 86 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 32 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 568 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 320,00 128,83 85,80 0,00 33,66 1 568,29 zł
Luty 1 320,00 128,83 85,80 0,00 33,66 1 568,29 zł
Marzec 1 320,00 128,83 85,80 0,00 33,66 1 568,29 zł
Kwiecień 1 320,00 128,83 85,80 0,00 33,66 1 568,29 zł
Maj 1 320,00 128,83 85,80 0,00 33,66 1 568,29 zł
Czerwiec 1 320,00 128,83 85,80 0,00 33,66 1 568,29 zł
Lipiec 1 320,00 128,83 85,80 0,00 33,66 1 568,29 zł
Sierpień 1 320,00 128,83 85,80 0,00 33,66 1 568,29 zł
Wrzesień 1 320,00 128,83 85,80 0,00 33,66 1 568,29 zł
Październik 1 320,00 128,83 85,80 0,00 33,66 1 568,29 zł
Listopad 1 320,00 128,83 85,80 0,00 33,66 1 568,29 zł
Grudzień 1 320,00 128,83 85,80 0,00 33,66 1 568,29 zł
Rocznie 15 840,00 1 545,96 1 029,60 0,00 403,92 18 819,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 954 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 568 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1320 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 180 zł
Całość - kwota brutto 1 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,00 180,00 1 140,00
Luty 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,00 180,00 1 140,00
Marzec 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,00 180,00 1 140,00
Kwiecień 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,00 180,00 1 140,00
Maj 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,00 180,00 1 140,00
Czerwiec 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,00 180,00 1 140,00
Lipiec 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,00 180,00 1 140,00
Sierpień 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,00 180,00 1 140,00
Wrzesień 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,00 180,00 1 140,00
Październik 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,00 180,00 1 140,00
Listopad 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,00 180,00 1 140,00
Grudzień 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056,00 180,00 1 140,00
Rocznie 15 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 672,00 2 160,00 13 680,00
Wynagrodzenie pracownika 1 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 320 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 zł
Luty 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 zł
Marzec 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 zł
Kwiecień 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 zł
Maj 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 zł
Czerwiec 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 zł
Lipiec 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 zł
Sierpień 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 zł
Wrzesień 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 zł
Październik 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 zł
Listopad 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 zł
Grudzień 1 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 320,00 zł
Rocznie 15 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 320 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1320 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 049 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 320 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 320,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 049,10
Luty 1 320,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 049,10
Marzec 1 320,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 049,10
Kwiecień 1 320,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 049,10
Maj 1 320,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 049,10
Czerwiec 1 320,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 049,10
Lipiec 1 320,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 785,51
Sierpień 1 320,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 785,51
Wrzesień 1 320,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 785,51
Październik 1 320,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 785,51
Listopad 1 320,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 785,51
Grudzień 1 320,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 785,51
Rocznie 15 840,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 11 007,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 049 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.