Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 300 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 021 zł
Ubezpieczenie emerytalne 127 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 101 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 300,00 126,88 19,50 31,85 100,96 872,00 0,00 1 020,81
Luty 1 300,00 126,88 19,50 31,85 100,96 872,00 0,00 1 020,81
Marzec 1 300,00 126,88 19,50 31,85 100,96 872,00 0,00 1 020,81
Kwiecień 1 300,00 126,88 19,50 31,85 100,96 872,00 0,00 1 020,81
Maj 1 300,00 126,88 19,50 31,85 100,96 872,00 0,00 1 020,81
Czerwiec 1 300,00 126,88 19,50 31,85 100,96 872,00 0,00 1 020,81
Lipiec 1 300,00 126,88 19,50 31,85 100,96 872,00 0,00 1 020,81
Sierpień 1 300,00 126,88 19,50 31,85 100,96 872,00 0,00 1 020,81
Wrzesień 1 300,00 126,88 19,50 31,85 100,96 872,00 0,00 1 020,81
Październik 1 300,00 126,88 19,50 31,85 100,96 872,00 0,00 1 020,81
Listopad 1 300,00 126,88 19,50 31,85 100,96 872,00 0,00 1 020,81
Grudzień 1 300,00 126,88 19,50 31,85 100,96 872,00 0,00 1 020,81
Rocznie 15 600,00 1 522,56 234,00 382,20 0,00 10 464,00 0,00 12 249,72
Wynagrodzenie pracownika 1 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 127 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 22 zł
Fundusz Pracy (FP) 32 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 566 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 300,00 126,88 84,50 21,71 33,15 1 566,24 zł
Luty 1 300,00 126,88 84,50 21,71 33,15 1 566,24 zł
Marzec 1 300,00 126,88 84,50 21,71 33,15 1 566,24 zł
Kwiecień 1 300,00 126,88 84,50 21,71 33,15 1 566,24 zł
Maj 1 300,00 126,88 84,50 21,71 33,15 1 566,24 zł
Czerwiec 1 300,00 126,88 84,50 21,71 33,15 1 566,24 zł
Lipiec 1 300,00 126,88 84,50 21,71 33,15 1 566,24 zł
Sierpień 1 300,00 126,88 84,50 21,71 33,15 1 566,24 zł
Wrzesień 1 300,00 126,88 84,50 21,71 33,15 1 566,24 zł
Październik 1 300,00 126,88 84,50 21,71 33,15 1 566,24 zł
Listopad 1 300,00 126,88 84,50 21,71 33,15 1 566,24 zł
Grudzień 1 300,00 126,88 84,50 21,71 33,15 1 566,24 zł
Rocznie 15 600,00 1 522,56 1 014,00 260,52 397,80 18 794,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 021 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 566 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 939 zł
Ubezpieczenie emerytalne 127 zł
Ubezpieczenie rentowe 20 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 104 zł
Zaliczka na podatek 111 zł
Całość - kwota brutto 1 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 300,00 126,88 19,50 0,00 103,83 923,00 111,00 939,03
Luty 1 300,00 126,88 19,50 0,00 103,83 923,00 111,00 939,03
Marzec 1 300,00 126,88 19,50 0,00 103,83 923,00 111,00 939,03
Kwiecień 1 300,00 126,88 19,50 0,00 103,83 923,00 111,00 939,03
Maj 1 300,00 126,88 19,50 0,00 103,83 923,00 111,00 939,03
Czerwiec 1 300,00 126,88 19,50 0,00 103,83 923,00 111,00 939,03
Lipiec 1 300,00 126,88 19,50 0,00 103,83 923,00 111,00 939,03
Sierpień 1 300,00 126,88 19,50 0,00 103,83 923,00 111,00 939,03
Wrzesień 1 300,00 126,88 19,50 0,00 103,83 923,00 111,00 939,03
Październik 1 300,00 126,88 19,50 0,00 103,83 923,00 111,00 939,03
Listopad 1 300,00 126,88 19,50 0,00 103,83 923,00 111,00 939,03
Grudzień 1 300,00 126,88 19,50 0,00 103,83 923,00 111,00 939,03
Rocznie 15 600,00 1 522,56 234,00 0,00 1 245,96 11 076,00 84,00 11 268,36
Wynagrodzenie pracownika 1 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 127 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 32 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 545 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 300,00 126,88 84,50 0,00 33,15 1 544,53 zł
Luty 1 300,00 126,88 84,50 0,00 33,15 1 544,53 zł
Marzec 1 300,00 126,88 84,50 0,00 33,15 1 544,53 zł
Kwiecień 1 300,00 126,88 84,50 0,00 33,15 1 544,53 zł
Maj 1 300,00 126,88 84,50 0,00 33,15 1 544,53 zł
Czerwiec 1 300,00 126,88 84,50 0,00 33,15 1 544,53 zł
Lipiec 1 300,00 126,88 84,50 0,00 33,15 1 544,53 zł
Sierpień 1 300,00 126,88 84,50 0,00 33,15 1 544,53 zł
Wrzesień 1 300,00 126,88 84,50 0,00 33,15 1 544,53 zł
Październik 1 300,00 126,88 84,50 0,00 33,15 1 544,53 zł
Listopad 1 300,00 126,88 84,50 0,00 33,15 1 544,53 zł
Grudzień 1 300,00 126,88 84,50 0,00 33,15 1 544,53 zł
Rocznie 15 600,00 1 522,56 1 014,00 0,00 397,80 18 534,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 939 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 545 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 123 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 177 zł
Całość - kwota brutto 1 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 177,00 1 123,00
Luty 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 177,00 1 123,00
Marzec 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 177,00 1 123,00
Kwiecień 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 177,00 1 123,00
Maj 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 177,00 1 123,00
Czerwiec 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 177,00 1 123,00
Lipiec 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 177,00 1 123,00
Sierpień 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 177,00 1 123,00
Wrzesień 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 177,00 1 123,00
Październik 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 177,00 1 123,00
Listopad 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 177,00 1 123,00
Grudzień 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 177,00 1 123,00
Rocznie 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 480,00 2 124,00 13 476,00
Wynagrodzenie pracownika 1 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 zł
Luty 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 zł
Marzec 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 zł
Kwiecień 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 zł
Maj 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 zł
Czerwiec 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 zł
Lipiec 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 zł
Sierpień 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 zł
Wrzesień 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 zł
Październik 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 zł
Listopad 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 zł
Grudzień 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 zł
Rocznie 15 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 123 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 029 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 300,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 029,10
Luty 1 300,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 029,10
Marzec 1 300,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 029,10
Kwiecień 1 300,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 029,10
Maj 1 300,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 029,10
Czerwiec 1 300,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 029,10
Lipiec 1 300,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 765,51
Sierpień 1 300,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 765,51
Wrzesień 1 300,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 765,51
Październik 1 300,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 765,51
Listopad 1 300,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 765,51
Grudzień 1 300,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 765,51
Rocznie 15 600,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 10 767,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 029 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.