Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 1290 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 1 290 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 1 013 zł
Ubezpieczenie emerytalne 126 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie chorobowe 32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 100 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 1 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 290,00 125,90 19,35 31,61 100,18 863,00 0,00 1 012,96
Luty 1 290,00 125,90 19,35 31,61 100,18 863,00 0,00 1 012,96
Marzec 1 290,00 125,90 19,35 31,61 100,18 863,00 0,00 1 012,96
Kwiecień 1 290,00 125,90 19,35 31,61 100,18 863,00 0,00 1 012,96
Maj 1 290,00 125,90 19,35 31,61 100,18 863,00 0,00 1 012,96
Czerwiec 1 290,00 125,90 19,35 31,61 100,18 863,00 0,00 1 012,96
Lipiec 1 290,00 125,90 19,35 31,61 100,18 863,00 0,00 1 012,96
Sierpień 1 290,00 125,90 19,35 31,61 100,18 863,00 0,00 1 012,96
Wrzesień 1 290,00 125,90 19,35 31,61 100,18 863,00 0,00 1 012,96
Październik 1 290,00 125,90 19,35 31,61 100,18 863,00 0,00 1 012,96
Listopad 1 290,00 125,90 19,35 31,61 100,18 863,00 0,00 1 012,96
Grudzień 1 290,00 125,90 19,35 31,61 100,18 863,00 0,00 1 012,96
Rocznie 15 480,00 1 510,80 232,20 379,32 0,00 10 356,00 0,00 12 155,52
Wynagrodzenie pracownika 1 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 126 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 22 zł
Fundusz Pracy (FP) 32 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 554 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 290,00 125,90 83,85 21,54 32,90 1 554,19 zł
Luty 1 290,00 125,90 83,85 21,54 32,90 1 554,19 zł
Marzec 1 290,00 125,90 83,85 21,54 32,90 1 554,19 zł
Kwiecień 1 290,00 125,90 83,85 21,54 32,90 1 554,19 zł
Maj 1 290,00 125,90 83,85 21,54 32,90 1 554,19 zł
Czerwiec 1 290,00 125,90 83,85 21,54 32,90 1 554,19 zł
Lipiec 1 290,00 125,90 83,85 21,54 32,90 1 554,19 zł
Sierpień 1 290,00 125,90 83,85 21,54 32,90 1 554,19 zł
Wrzesień 1 290,00 125,90 83,85 21,54 32,90 1 554,19 zł
Październik 1 290,00 125,90 83,85 21,54 32,90 1 554,19 zł
Listopad 1 290,00 125,90 83,85 21,54 32,90 1 554,19 zł
Grudzień 1 290,00 125,90 83,85 21,54 32,90 1 554,19 zł
Rocznie 15 480,00 1 510,80 1 006,20 258,48 394,80 18 650,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 1 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 013 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 290 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 554 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 1290 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 1 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 932 zł
Ubezpieczenie emerytalne 126 zł
Ubezpieczenie rentowe 19 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 103 zł
Zaliczka na podatek 110 zł
Całość - kwota brutto 1 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 290,00 125,90 19,35 0,00 103,03 916,00 110,00 931,80
Luty 1 290,00 125,90 19,35 0,00 103,03 916,00 110,00 931,80
Marzec 1 290,00 125,90 19,35 0,00 103,03 916,00 110,00 931,80
Kwiecień 1 290,00 125,90 19,35 0,00 103,03 916,00 110,00 931,80
Maj 1 290,00 125,90 19,35 0,00 103,03 916,00 110,00 931,80
Czerwiec 1 290,00 125,90 19,35 0,00 103,03 916,00 110,00 931,80
Lipiec 1 290,00 125,90 19,35 0,00 103,03 916,00 110,00 931,80
Sierpień 1 290,00 125,90 19,35 0,00 103,03 916,00 110,00 931,80
Wrzesień 1 290,00 125,90 19,35 0,00 103,03 916,00 110,00 931,80
Październik 1 290,00 125,90 19,35 0,00 103,03 916,00 110,00 931,80
Listopad 1 290,00 125,90 19,35 0,00 103,03 916,00 110,00 931,80
Grudzień 1 290,00 125,90 19,35 0,00 103,03 916,00 110,00 931,80
Rocznie 15 480,00 1 510,80 232,20 0,00 1 236,36 10 992,00 84,00 11 181,60
Wynagrodzenie pracownika 1 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 126 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 32 zł
FGŚP 1 zł
Cała kwota 1 533 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 290,00 125,90 83,85 0,00 32,90 1 532,65 zł
Luty 1 290,00 125,90 83,85 0,00 32,90 1 532,65 zł
Marzec 1 290,00 125,90 83,85 0,00 32,90 1 532,65 zł
Kwiecień 1 290,00 125,90 83,85 0,00 32,90 1 532,65 zł
Maj 1 290,00 125,90 83,85 0,00 32,90 1 532,65 zł
Czerwiec 1 290,00 125,90 83,85 0,00 32,90 1 532,65 zł
Lipiec 1 290,00 125,90 83,85 0,00 32,90 1 532,65 zł
Sierpień 1 290,00 125,90 83,85 0,00 32,90 1 532,65 zł
Wrzesień 1 290,00 125,90 83,85 0,00 32,90 1 532,65 zł
Październik 1 290,00 125,90 83,85 0,00 32,90 1 532,65 zł
Listopad 1 290,00 125,90 83,85 0,00 32,90 1 532,65 zł
Grudzień 1 290,00 125,90 83,85 0,00 32,90 1 532,65 zł
Rocznie 15 480,00 1 510,80 1 006,20 0,00 394,80 18 391,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 1 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 932 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 290 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 533 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 1290 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 1 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 1 115 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 175 zł
Całość - kwota brutto 1 290 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,00 175,00 1 115,00
Luty 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,00 175,00 1 115,00
Marzec 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,00 175,00 1 115,00
Kwiecień 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,00 175,00 1 115,00
Maj 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,00 175,00 1 115,00
Czerwiec 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,00 175,00 1 115,00
Lipiec 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,00 175,00 1 115,00
Sierpień 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,00 175,00 1 115,00
Wrzesień 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,00 175,00 1 115,00
Październik 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,00 175,00 1 115,00
Listopad 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,00 175,00 1 115,00
Grudzień 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 032,00 175,00 1 115,00
Rocznie 15 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 384,00 2 100,00 13 380,00
Wynagrodzenie pracownika 1 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 1 290 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 zł
Luty 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 zł
Marzec 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 zł
Kwiecień 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 zł
Maj 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 zł
Czerwiec 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 zł
Lipiec 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 zł
Sierpień 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 zł
Wrzesień 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 zł
Październik 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 zł
Listopad 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 zł
Grudzień 1 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 290,00 zł
Rocznie 15 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 480,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 1 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 115 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 1 290 zł brutto poniesie łączny koszt równy 1 290 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 1290 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 1 290 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 1 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 1 290 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 1 290,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 019,10
Luty 1 290,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 019,10
Marzec 1 290,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 019,10
Kwiecień 1 290,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 019,10
Maj 1 290,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 019,10
Czerwiec 1 290,00 0,00 0,00 0,00 270,90 0,00 0,00 0,00 1 019,10
Lipiec 1 290,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 755,51
Sierpień 1 290,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 755,51
Wrzesień 1 290,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 755,51
Październik 1 290,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 755,51
Listopad 1 290,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 755,51
Grudzień 1 290,00 176,27 72,24 0,00 270,90 15,08 0,00 0,00 755,51
Rocznie 15 480,00 1 057,62 433,44 0,00 3 250,80 0,00 0,00 0,00 10 647,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 1 290 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 1 019 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.