Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 283 zł
Ubezpieczenie emerytalne 996 zł
Ubezpieczenie rentowe 153 zł
Ubezpieczenie chorobowe 250 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 792 zł
Zaliczka na podatek 726 zł
Całość - kwota brutto 10 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 200,00 995,52 153,00 249,90 792,14 8 552,00 726,00 7 283,44
Luty 10 200,00 995,52 153,00 249,90 792,14 8 552,00 726,00 7 283,44
Marzec 10 200,00 995,52 153,00 249,90 792,14 8 552,00 726,00 7 283,44
Kwiecień 10 200,00 995,52 153,00 249,90 792,14 8 552,00 726,00 7 283,44
Maj 10 200,00 995,52 153,00 249,90 792,14 8 552,00 726,00 7 283,44
Czerwiec 10 200,00 995,52 153,00 249,90 792,14 8 552,00 726,00 7 283,44
Lipiec 10 200,00 995,52 153,00 249,90 792,14 8 552,00 726,00 7 283,44
Sierpień 10 200,00 995,52 153,00 249,90 792,14 8 552,00 726,00 7 283,44
Wrzesień 10 200,00 995,52 153,00 249,90 792,14 8 552,00 726,00 7 283,44
Październik 10 200,00 995,52 153,00 249,90 792,14 8 552,00 726,00 7 283,44
Listopad 10 200,00 995,52 153,00 249,90 792,14 8 552,00 726,00 7 283,44
Grudzień 10 200,00 995,52 153,00 249,90 792,14 8 552,00 726,00 7 283,44
Rocznie 122 400,00 11 946,24 1 836,00 2 998,80 8 714,88 102 624,00 0,00 87 401,28
Wynagrodzenie pracownika 10 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 996 zł
Ubezpieczenie rentowe 663 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 170 zł
Fundusz Pracy (FP) 250 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 12 289 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 200,00 995,52 663,00 170,34 260,10 12 288,96 zł
Luty 10 200,00 995,52 663,00 170,34 260,10 12 288,96 zł
Marzec 10 200,00 995,52 663,00 170,34 260,10 12 288,96 zł
Kwiecień 10 200,00 995,52 663,00 170,34 260,10 12 288,96 zł
Maj 10 200,00 995,52 663,00 170,34 260,10 12 288,96 zł
Czerwiec 10 200,00 995,52 663,00 170,34 260,10 12 288,96 zł
Lipiec 10 200,00 995,52 663,00 170,34 260,10 12 288,96 zł
Sierpień 10 200,00 995,52 663,00 170,34 260,10 12 288,96 zł
Wrzesień 10 200,00 995,52 663,00 170,34 260,10 12 288,96 zł
Październik 10 200,00 995,52 663,00 170,34 260,10 12 288,96 zł
Listopad 10 200,00 995,52 663,00 170,34 260,10 12 288,96 zł
Grudzień 10 200,00 995,52 663,00 170,34 260,10 12 288,96 zł
Rocznie 122 400,00 11 946,24 7 956,00 2 044,08 3 121,20 147 467,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 283 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 12 289 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 996 zł
Ubezpieczenie rentowe 153 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 815 zł
Zaliczka na podatek 869 zł
Całość - kwota brutto 10 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 200,00 995,52 153,00 0,00 814,63 7 241,00 869,00 7 367,93
Luty 10 200,00 995,52 153,00 0,00 814,63 7 241,00 869,00 7 367,93
Marzec 10 200,00 995,52 153,00 0,00 814,63 7 241,00 869,00 7 367,93
Kwiecień 10 200,00 995,52 153,00 0,00 814,63 7 241,00 869,00 7 367,93
Maj 10 200,00 995,52 153,00 0,00 814,63 7 241,00 869,00 7 367,93
Czerwiec 10 200,00 995,52 153,00 0,00 814,63 7 241,00 869,00 7 367,93
Lipiec 10 200,00 995,52 153,00 0,00 814,63 7 241,00 869,00 7 367,93
Sierpień 10 200,00 995,52 153,00 0,00 814,63 7 241,00 869,00 7 367,93
Wrzesień 10 200,00 995,52 153,00 0,00 814,63 7 241,00 869,00 7 367,93
Październik 10 200,00 995,52 153,00 0,00 814,63 7 241,00 869,00 7 367,93
Listopad 10 200,00 995,52 153,00 0,00 814,63 7 241,00 869,00 7 367,93
Grudzień 10 200,00 995,52 153,00 0,00 814,63 7 241,00 869,00 7 367,93
Rocznie 122 400,00 11 946,24 1 836,00 0,00 9 775,56 86 892,00 648,00 88 415,16
Wynagrodzenie pracownika 10 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 996 zł
Ubezpieczenie rentowe 663 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 250 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 12 119 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 200,00 995,52 663,00 0,00 260,10 12 118,62 zł
Luty 10 200,00 995,52 663,00 0,00 260,10 12 118,62 zł
Marzec 10 200,00 995,52 663,00 0,00 260,10 12 118,62 zł
Kwiecień 10 200,00 995,52 663,00 0,00 260,10 12 118,62 zł
Maj 10 200,00 995,52 663,00 0,00 260,10 12 118,62 zł
Czerwiec 10 200,00 995,52 663,00 0,00 260,10 12 118,62 zł
Lipiec 10 200,00 995,52 663,00 0,00 260,10 12 118,62 zł
Sierpień 10 200,00 995,52 663,00 0,00 260,10 12 118,62 zł
Wrzesień 10 200,00 995,52 663,00 0,00 260,10 12 118,62 zł
Październik 10 200,00 995,52 663,00 0,00 260,10 12 118,62 zł
Listopad 10 200,00 995,52 663,00 0,00 260,10 12 118,62 zł
Grudzień 10 200,00 995,52 663,00 0,00 260,10 12 118,62 zł
Rocznie 122 400,00 11 946,24 7 956,00 0,00 3 121,20 145 423,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 368 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 12 119 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 813 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 387 zł
Całość - kwota brutto 10 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 160,00 1 387,00 8 813,00
Luty 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 160,00 1 387,00 8 813,00
Marzec 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 160,00 1 387,00 8 813,00
Kwiecień 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 160,00 1 387,00 8 813,00
Maj 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 160,00 1 387,00 8 813,00
Czerwiec 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 160,00 1 387,00 8 813,00
Lipiec 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 160,00 1 387,00 8 813,00
Sierpień 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 160,00 1 387,00 8 813,00
Wrzesień 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 160,00 1 387,00 8 813,00
Październik 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 160,00 1 387,00 8 813,00
Listopad 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 160,00 1 387,00 8 813,00
Grudzień 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 160,00 1 387,00 8 813,00
Rocznie 122 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 920,00 16 644,00 105 756,00
Wynagrodzenie pracownika 10 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 zł
Luty 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 zł
Marzec 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 zł
Kwiecień 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 zł
Maj 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 zł
Czerwiec 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 zł
Lipiec 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 zł
Sierpień 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 zł
Wrzesień 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 zł
Październik 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 zł
Listopad 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 zł
Grudzień 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 zł
Rocznie 122 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 813 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 042 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 918 zł
Zaliczka na podatek 1 240 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 200,00 0,00 0,00 0,00 918,00 0,00 1 240,00 0,00 8 042,00
Luty 10 200,00 0,00 0,00 0,00 918,00 0,00 2 377,00 0,00 6 905,00
Marzec 10 200,00 0,00 0,00 0,00 918,00 0,00 2 708,00 0,00 6 574,00
Kwiecień 10 200,00 0,00 0,00 0,00 918,00 0,00 2 708,00 0,00 6 574,00
Maj 10 200,00 0,00 0,00 0,00 918,00 0,00 2 708,00 0,00 6 574,00
Czerwiec 10 200,00 0,00 0,00 0,00 918,00 0,00 2 708,00 0,00 6 574,00
Lipiec 10 200,00 176,27 72,24 0,00 918,00 15,08 2 624,00 0,00 6 394,41
Sierpień 10 200,00 176,27 72,24 0,00 918,00 15,08 2 624,00 0,00 6 394,41
Wrzesień 10 200,00 176,27 72,24 0,00 918,00 15,08 2 624,00 0,00 6 394,41
Październik 10 200,00 176,27 72,24 0,00 918,00 15,08 2 624,00 0,00 6 394,41
Listopad 10 200,00 176,27 72,24 0,00 918,00 15,08 2 624,00 0,00 6 394,41
Grudzień 10 200,00 176,27 72,24 0,00 918,00 15,08 2 624,00 0,00 6 394,41
Rocznie 122 400,00 1 057,62 433,44 0,00 11 016,00 0,00 30 193,00 0,00 79 609,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 10 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 042 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.