Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 976 zł
Ubezpieczenie rentowe 150 zł
Ubezpieczenie chorobowe 245 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 777 zł
Zaliczka na podatek 712 zł
Całość - kwota brutto 10 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to listopad. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 000,00 976,00 150,00 245,00 776,61 8 379,00 712,00 7 140,39
Luty 10 000,00 976,00 150,00 245,00 776,61 8 379,00 712,00 7 140,39
Marzec 10 000,00 976,00 150,00 245,00 776,61 8 379,00 712,00 7 140,39
Kwiecień 10 000,00 976,00 150,00 245,00 776,61 8 379,00 712,00 7 140,39
Maj 10 000,00 976,00 150,00 245,00 776,61 8 379,00 712,00 7 140,39
Czerwiec 10 000,00 976,00 150,00 245,00 776,61 8 379,00 712,00 7 140,39
Lipiec 10 000,00 976,00 150,00 245,00 776,61 8 379,00 712,00 7 140,39
Sierpień 10 000,00 976,00 150,00 245,00 776,61 8 379,00 712,00 7 140,39
Wrzesień 10 000,00 976,00 150,00 245,00 776,61 8 379,00 712,00 7 140,39
Październik 10 000,00 976,00 150,00 245,00 776,61 8 379,00 712,00 7 140,39
Listopad 10 000,00 976,00 150,00 245,00 776,61 8 379,00 1 708,00 6 144,39
Grudzień 10 000,00 976,00 150,00 245,00 776,61 8 379,00 2 013,00 5 839,39
Rocznie 120 000,00 11 712,00 1 800,00 2 940,00 9 319,32 100 548,00 10 841,00 83 387,68
Wynagrodzenie pracownika 10 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 976 zł
Ubezpieczenie rentowe 650 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 167 zł
Fundusz Pracy (FP) 245 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 12 048 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 000,00 976,00 650,00 167,00 255,00 12 048,00 zł
Luty 10 000,00 976,00 650,00 167,00 255,00 12 048,00 zł
Marzec 10 000,00 976,00 650,00 167,00 255,00 12 048,00 zł
Kwiecień 10 000,00 976,00 650,00 167,00 255,00 12 048,00 zł
Maj 10 000,00 976,00 650,00 167,00 255,00 12 048,00 zł
Czerwiec 10 000,00 976,00 650,00 167,00 255,00 12 048,00 zł
Lipiec 10 000,00 976,00 650,00 167,00 255,00 12 048,00 zł
Sierpień 10 000,00 976,00 650,00 167,00 255,00 12 048,00 zł
Wrzesień 10 000,00 976,00 650,00 167,00 255,00 12 048,00 zł
Październik 10 000,00 976,00 650,00 167,00 255,00 12 048,00 zł
Listopad 10 000,00 976,00 650,00 167,00 255,00 12 048,00 zł
Grudzień 10 000,00 976,00 650,00 167,00 255,00 12 048,00 zł
Rocznie 120 000,00 11 712,00 7 800,00 2 004,00 3 060,00 144 576,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 12 048 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 556 zł
Ubezpieczenie emerytalne 976 zł
Ubezpieczenie rentowe 150 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 799 zł
Zaliczka na podatek 519 zł
Całość - kwota brutto 10 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 000,00 976,00 150,00 0,00 798,66 7 099,00 519,00 7 556,34
Luty 10 000,00 976,00 150,00 0,00 798,66 7 099,00 519,00 7 556,34
Marzec 10 000,00 976,00 150,00 0,00 798,66 7 099,00 519,00 7 556,34
Kwiecień 10 000,00 976,00 150,00 0,00 798,66 7 099,00 519,00 7 556,34
Maj 10 000,00 976,00 150,00 0,00 798,66 7 099,00 519,00 7 556,34
Czerwiec 10 000,00 976,00 150,00 0,00 798,66 7 099,00 519,00 7 556,34
Lipiec 10 000,00 976,00 150,00 0,00 798,66 7 099,00 519,00 7 556,34
Sierpień 10 000,00 976,00 150,00 0,00 798,66 7 099,00 519,00 7 556,34
Wrzesień 10 000,00 976,00 150,00 0,00 798,66 7 099,00 519,00 7 556,34
Październik 10 000,00 976,00 150,00 0,00 798,66 7 099,00 519,00 7 556,34
Listopad 10 000,00 976,00 150,00 0,00 798,66 7 099,00 519,00 7 556,34
Grudzień 10 000,00 976,00 150,00 0,00 798,66 7 099,00 519,00 7 556,34
Rocznie 120 000,00 11 712,00 1 800,00 0,00 9 583,92 85 188,00 6 228,00 90 676,08
Wynagrodzenie pracownika 10 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 976 zł
Ubezpieczenie rentowe 650 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 245 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 11 881 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 000,00 976,00 650,00 0,00 255,00 11 881,00 zł
Luty 10 000,00 976,00 650,00 0,00 255,00 11 881,00 zł
Marzec 10 000,00 976,00 650,00 0,00 255,00 11 881,00 zł
Kwiecień 10 000,00 976,00 650,00 0,00 255,00 11 881,00 zł
Maj 10 000,00 976,00 650,00 0,00 255,00 11 881,00 zł
Czerwiec 10 000,00 976,00 650,00 0,00 255,00 11 881,00 zł
Lipiec 10 000,00 976,00 650,00 0,00 255,00 11 881,00 zł
Sierpień 10 000,00 976,00 650,00 0,00 255,00 11 881,00 zł
Wrzesień 10 000,00 976,00 650,00 0,00 255,00 11 881,00 zł
Październik 10 000,00 976,00 650,00 0,00 255,00 11 881,00 zł
Listopad 10 000,00 976,00 650,00 0,00 255,00 11 881,00 zł
Grudzień 10 000,00 976,00 650,00 0,00 255,00 11 881,00 zł
Rocznie 120 000,00 11 712,00 7 800,00 0,00 3 060,00 142 572,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 556 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 11 881 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 360 zł
Całość - kwota brutto 10 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 360,00 8 640,00
Luty 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 360,00 8 640,00
Marzec 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 360,00 8 640,00
Kwiecień 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 360,00 8 640,00
Maj 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 360,00 8 640,00
Czerwiec 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 360,00 8 640,00
Lipiec 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 360,00 8 640,00
Sierpień 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 360,00 8 640,00
Wrzesień 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 360,00 8 640,00
Październik 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 360,00 8 640,00
Listopad 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 360,00 8 640,00
Grudzień 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 360,00 8 640,00
Rocznie 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 16 320,00 103 680,00
Wynagrodzenie pracownika 10 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zł
Luty 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zł
Marzec 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zł
Kwiecień 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zł
Maj 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zł
Czerwiec 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zł
Lipiec 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zł
Sierpień 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zł
Wrzesień 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zł
Październik 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zł
Listopad 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zł
Grudzień 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 zł
Rocznie 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 291 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 327 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to wrzesień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 327,00 0,00 8 291,19
Luty 10 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 327,00 0,00 8 291,19
Marzec 10 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 327,00 0,00 8 291,19
Kwiecień 10 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 327,00 0,00 8 291,19
Maj 10 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 327,00 0,00 8 291,19
Czerwiec 10 000,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 327,00 0,00 8 291,19
Lipiec 10 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 286,00 0,00 8 086,99
Sierpień 10 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 286,00 0,00 8 086,99
Wrzesień 10 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 846,00 0,00 7 526,99
Październik 10 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 749,00 0,00 6 623,99
Listopad 10 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 749,00 0,00 6 623,99
Grudzień 10 000,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 749,00 0,00 6 623,99
Rocznie 120 000,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 20 627,00 0,00 93 320,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 10 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 291 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ