Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 488 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 025 zł
Ubezpieczenie rentowe 158 zł
Ubezpieczenie chorobowe 257 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 815 zł
Zaliczka na podatek 757 zł
Całość - kwota brutto 10 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 500,00 1 024,80 157,50 257,25 815,44 8 810,00 757,00 7 488,01
Luty 10 500,00 1 024,80 157,50 257,25 815,44 8 810,00 757,00 7 488,01
Marzec 10 500,00 1 024,80 157,50 257,25 815,44 8 810,00 757,00 7 488,01
Kwiecień 10 500,00 1 024,80 157,50 257,25 815,44 8 810,00 757,00 7 488,01
Maj 10 500,00 1 024,80 157,50 257,25 815,44 8 810,00 757,00 7 488,01
Czerwiec 10 500,00 1 024,80 157,50 257,25 815,44 8 810,00 757,00 7 488,01
Lipiec 10 500,00 1 024,80 157,50 257,25 815,44 8 810,00 757,00 7 488,01
Sierpień 10 500,00 1 024,80 157,50 257,25 815,44 8 810,00 757,00 7 488,01
Wrzesień 10 500,00 1 024,80 157,50 257,25 815,44 8 810,00 757,00 7 488,01
Październik 10 500,00 1 024,80 157,50 257,25 815,44 8 810,00 757,00 7 488,01
Listopad 10 500,00 1 024,80 157,50 257,25 815,44 8 810,00 757,00 7 488,01
Grudzień 10 500,00 1 024,80 157,50 257,25 815,44 8 810,00 757,00 7 488,01
Rocznie 126 000,00 12 297,60 1 890,00 3 087,00 9 086,40 105 720,00 0,00 89 856,12
Wynagrodzenie pracownika 10 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 025 zł
Ubezpieczenie rentowe 683 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 175 zł
Fundusz Pracy (FP) 257 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 12 650 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 500,00 1 024,80 682,50 175,35 267,75 12 650,40 zł
Luty 10 500,00 1 024,80 682,50 175,35 267,75 12 650,40 zł
Marzec 10 500,00 1 024,80 682,50 175,35 267,75 12 650,40 zł
Kwiecień 10 500,00 1 024,80 682,50 175,35 267,75 12 650,40 zł
Maj 10 500,00 1 024,80 682,50 175,35 267,75 12 650,40 zł
Czerwiec 10 500,00 1 024,80 682,50 175,35 267,75 12 650,40 zł
Lipiec 10 500,00 1 024,80 682,50 175,35 267,75 12 650,40 zł
Sierpień 10 500,00 1 024,80 682,50 175,35 267,75 12 650,40 zł
Wrzesień 10 500,00 1 024,80 682,50 175,35 267,75 12 650,40 zł
Październik 10 500,00 1 024,80 682,50 175,35 267,75 12 650,40 zł
Listopad 10 500,00 1 024,80 682,50 175,35 267,75 12 650,40 zł
Grudzień 10 500,00 1 024,80 682,50 175,35 267,75 12 650,40 zł
Rocznie 126 000,00 12 297,60 8 190,00 2 104,20 3 213,00 151 804,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 488 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 12 650 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 585 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 025 zł
Ubezpieczenie rentowe 158 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 839 zł
Zaliczka na podatek 894 zł
Całość - kwota brutto 10 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 500,00 1 024,80 157,50 0,00 838,59 7 454,00 894,00 7 584,63
Luty 10 500,00 1 024,80 157,50 0,00 838,59 7 454,00 894,00 7 584,63
Marzec 10 500,00 1 024,80 157,50 0,00 838,59 7 454,00 894,00 7 584,63
Kwiecień 10 500,00 1 024,80 157,50 0,00 838,59 7 454,00 894,00 7 584,63
Maj 10 500,00 1 024,80 157,50 0,00 838,59 7 454,00 894,00 7 584,63
Czerwiec 10 500,00 1 024,80 157,50 0,00 838,59 7 454,00 894,00 7 584,63
Lipiec 10 500,00 1 024,80 157,50 0,00 838,59 7 454,00 894,00 7 584,63
Sierpień 10 500,00 1 024,80 157,50 0,00 838,59 7 454,00 894,00 7 584,63
Wrzesień 10 500,00 1 024,80 157,50 0,00 838,59 7 454,00 894,00 7 584,63
Październik 10 500,00 1 024,80 157,50 0,00 838,59 7 454,00 894,00 7 584,63
Listopad 10 500,00 1 024,80 157,50 0,00 838,59 7 454,00 894,00 7 584,63
Grudzień 10 500,00 1 024,80 157,50 0,00 838,59 7 454,00 894,00 7 584,63
Rocznie 126 000,00 12 297,60 1 890,00 0,00 10 063,08 89 448,00 672,00 91 015,56
Wynagrodzenie pracownika 10 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 025 zł
Ubezpieczenie rentowe 683 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 257 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 12 475 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 500,00 1 024,80 682,50 0,00 267,75 12 475,05 zł
Luty 10 500,00 1 024,80 682,50 0,00 267,75 12 475,05 zł
Marzec 10 500,00 1 024,80 682,50 0,00 267,75 12 475,05 zł
Kwiecień 10 500,00 1 024,80 682,50 0,00 267,75 12 475,05 zł
Maj 10 500,00 1 024,80 682,50 0,00 267,75 12 475,05 zł
Czerwiec 10 500,00 1 024,80 682,50 0,00 267,75 12 475,05 zł
Lipiec 10 500,00 1 024,80 682,50 0,00 267,75 12 475,05 zł
Sierpień 10 500,00 1 024,80 682,50 0,00 267,75 12 475,05 zł
Wrzesień 10 500,00 1 024,80 682,50 0,00 267,75 12 475,05 zł
Październik 10 500,00 1 024,80 682,50 0,00 267,75 12 475,05 zł
Listopad 10 500,00 1 024,80 682,50 0,00 267,75 12 475,05 zł
Grudzień 10 500,00 1 024,80 682,50 0,00 267,75 12 475,05 zł
Rocznie 126 000,00 12 297,60 8 190,00 0,00 3 213,00 149 700,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 585 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 12 475 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 9 072 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 428 zł
Całość - kwota brutto 10 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 1 428,00 9 072,00
Luty 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 1 428,00 9 072,00
Marzec 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 1 428,00 9 072,00
Kwiecień 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 1 428,00 9 072,00
Maj 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 1 428,00 9 072,00
Czerwiec 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 1 428,00 9 072,00
Lipiec 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 1 428,00 9 072,00
Sierpień 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 1 428,00 9 072,00
Wrzesień 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 1 428,00 9 072,00
Październik 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 1 428,00 9 072,00
Listopad 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 1 428,00 9 072,00
Grudzień 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 1 428,00 9 072,00
Rocznie 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 800,00 17 136,00 108 864,00
Wynagrodzenie pracownika 10 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 zł
Luty 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 zł
Marzec 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 zł
Kwiecień 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 zł
Maj 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 zł
Czerwiec 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 zł
Lipiec 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 zł
Sierpień 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 zł
Wrzesień 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 zł
Październik 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 zł
Listopad 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 zł
Grudzień 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 zł
Rocznie 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 9 072 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 242 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 945 zł
Zaliczka na podatek 1 313 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 500,00 0,00 0,00 0,00 945,00 0,00 1 313,00 0,00 8 242,00
Luty 10 500,00 0,00 0,00 0,00 945,00 0,00 2 579,00 0,00 6 976,00
Marzec 10 500,00 0,00 0,00 0,00 945,00 0,00 2 846,00 0,00 6 709,00
Kwiecień 10 500,00 0,00 0,00 0,00 945,00 0,00 2 846,00 0,00 6 709,00
Maj 10 500,00 0,00 0,00 0,00 945,00 0,00 2 846,00 0,00 6 709,00
Czerwiec 10 500,00 0,00 0,00 0,00 945,00 0,00 2 846,00 0,00 6 709,00
Lipiec 10 500,00 176,27 72,24 0,00 945,00 15,08 2 762,00 0,00 6 529,41
Sierpień 10 500,00 176,27 72,24 0,00 945,00 15,08 2 762,00 0,00 6 529,41
Wrzesień 10 500,00 176,27 72,24 0,00 945,00 15,08 2 762,00 0,00 6 529,41
Październik 10 500,00 176,27 72,24 0,00 945,00 15,08 2 762,00 0,00 6 529,41
Listopad 10 500,00 176,27 72,24 0,00 945,00 15,08 2 762,00 0,00 6 529,41
Grudzień 10 500,00 176,27 72,24 0,00 945,00 15,08 2 762,00 0,00 6 529,41
Rocznie 126 000,00 1 057,62 433,44 0,00 11 340,00 0,00 31 848,00 0,00 81 230,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 10 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 242 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.