Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 10100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 10 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 215 zł
Ubezpieczenie emerytalne 986 zł
Ubezpieczenie rentowe 152 zł
Ubezpieczenie chorobowe 247 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 784 zł
Zaliczka na podatek 716 zł
Całość - kwota brutto 10 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 100,00 985,76 151,50 247,45 784,38 8 465,00 716,00 7 214,91
Luty 10 100,00 985,76 151,50 247,45 784,38 8 465,00 716,00 7 214,91
Marzec 10 100,00 985,76 151,50 247,45 784,38 8 465,00 716,00 7 214,91
Kwiecień 10 100,00 985,76 151,50 247,45 784,38 8 465,00 716,00 7 214,91
Maj 10 100,00 985,76 151,50 247,45 784,38 8 465,00 716,00 7 214,91
Czerwiec 10 100,00 985,76 151,50 247,45 784,38 8 465,00 716,00 7 214,91
Lipiec 10 100,00 985,76 151,50 247,45 784,38 8 465,00 716,00 7 214,91
Sierpień 10 100,00 985,76 151,50 247,45 784,38 8 465,00 716,00 7 214,91
Wrzesień 10 100,00 985,76 151,50 247,45 784,38 8 465,00 716,00 7 214,91
Październik 10 100,00 985,76 151,50 247,45 784,38 8 465,00 716,00 7 214,91
Listopad 10 100,00 985,76 151,50 247,45 784,38 8 465,00 716,00 7 214,91
Grudzień 10 100,00 985,76 151,50 247,45 784,38 8 465,00 716,00 7 214,91
Rocznie 121 200,00 11 829,12 1 818,00 2 969,40 8 589,60 101 580,00 0,00 86 578,92
Wynagrodzenie pracownika 10 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 986 zł
Ubezpieczenie rentowe 657 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 169 zł
Fundusz Pracy (FP) 247 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 12 168 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 100,00 985,76 656,50 168,67 257,55 12 168,48 zł
Luty 10 100,00 985,76 656,50 168,67 257,55 12 168,48 zł
Marzec 10 100,00 985,76 656,50 168,67 257,55 12 168,48 zł
Kwiecień 10 100,00 985,76 656,50 168,67 257,55 12 168,48 zł
Maj 10 100,00 985,76 656,50 168,67 257,55 12 168,48 zł
Czerwiec 10 100,00 985,76 656,50 168,67 257,55 12 168,48 zł
Lipiec 10 100,00 985,76 656,50 168,67 257,55 12 168,48 zł
Sierpień 10 100,00 985,76 656,50 168,67 257,55 12 168,48 zł
Wrzesień 10 100,00 985,76 656,50 168,67 257,55 12 168,48 zł
Październik 10 100,00 985,76 656,50 168,67 257,55 12 168,48 zł
Listopad 10 100,00 985,76 656,50 168,67 257,55 12 168,48 zł
Grudzień 10 100,00 985,76 656,50 168,67 257,55 12 168,48 zł
Rocznie 121 200,00 11 829,12 7 878,00 2 024,04 3 090,60 146 021,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 215 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 12 168 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 10100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 10 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 296 zł
Ubezpieczenie emerytalne 986 zł
Ubezpieczenie rentowe 152 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 807 zł
Zaliczka na podatek 860 zł
Całość - kwota brutto 10 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 100,00 985,76 151,50 0,00 806,65 7 170,00 860,00 7 295,69
Luty 10 100,00 985,76 151,50 0,00 806,65 7 170,00 860,00 7 295,69
Marzec 10 100,00 985,76 151,50 0,00 806,65 7 170,00 860,00 7 295,69
Kwiecień 10 100,00 985,76 151,50 0,00 806,65 7 170,00 860,00 7 295,69
Maj 10 100,00 985,76 151,50 0,00 806,65 7 170,00 860,00 7 295,69
Czerwiec 10 100,00 985,76 151,50 0,00 806,65 7 170,00 860,00 7 295,69
Lipiec 10 100,00 985,76 151,50 0,00 806,65 7 170,00 860,00 7 295,69
Sierpień 10 100,00 985,76 151,50 0,00 806,65 7 170,00 860,00 7 295,69
Wrzesień 10 100,00 985,76 151,50 0,00 806,65 7 170,00 860,00 7 295,69
Październik 10 100,00 985,76 151,50 0,00 806,65 7 170,00 860,00 7 295,69
Listopad 10 100,00 985,76 151,50 0,00 806,65 7 170,00 860,00 7 295,69
Grudzień 10 100,00 985,76 151,50 0,00 806,65 7 170,00 860,00 7 295,69
Rocznie 121 200,00 11 829,12 1 818,00 0,00 9 679,80 86 040,00 648,00 87 548,28
Wynagrodzenie pracownika 10 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 986 zł
Ubezpieczenie rentowe 657 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 247 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 12 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 100,00 985,76 656,50 0,00 257,55 11 999,81 zł
Luty 10 100,00 985,76 656,50 0,00 257,55 11 999,81 zł
Marzec 10 100,00 985,76 656,50 0,00 257,55 11 999,81 zł
Kwiecień 10 100,00 985,76 656,50 0,00 257,55 11 999,81 zł
Maj 10 100,00 985,76 656,50 0,00 257,55 11 999,81 zł
Czerwiec 10 100,00 985,76 656,50 0,00 257,55 11 999,81 zł
Lipiec 10 100,00 985,76 656,50 0,00 257,55 11 999,81 zł
Sierpień 10 100,00 985,76 656,50 0,00 257,55 11 999,81 zł
Wrzesień 10 100,00 985,76 656,50 0,00 257,55 11 999,81 zł
Październik 10 100,00 985,76 656,50 0,00 257,55 11 999,81 zł
Listopad 10 100,00 985,76 656,50 0,00 257,55 11 999,81 zł
Grudzień 10 100,00 985,76 656,50 0,00 257,55 11 999,81 zł
Rocznie 121 200,00 11 829,12 7 878,00 0,00 3 090,60 143 997,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 296 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 12 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 10100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 10 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 726 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 374 zł
Całość - kwota brutto 10 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 080,00 1 374,00 8 726,00
Luty 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 080,00 1 374,00 8 726,00
Marzec 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 080,00 1 374,00 8 726,00
Kwiecień 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 080,00 1 374,00 8 726,00
Maj 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 080,00 1 374,00 8 726,00
Czerwiec 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 080,00 1 374,00 8 726,00
Lipiec 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 080,00 1 374,00 8 726,00
Sierpień 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 080,00 1 374,00 8 726,00
Wrzesień 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 080,00 1 374,00 8 726,00
Październik 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 080,00 1 374,00 8 726,00
Listopad 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 080,00 1 374,00 8 726,00
Grudzień 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 080,00 1 374,00 8 726,00
Rocznie 121 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 960,00 16 488,00 104 712,00
Wynagrodzenie pracownika 10 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 10 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 zł
Luty 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 zł
Marzec 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 zł
Kwiecień 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 zł
Maj 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 zł
Czerwiec 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 zł
Lipiec 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 zł
Sierpień 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 zł
Wrzesień 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 zł
Październik 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 zł
Listopad 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 zł
Grudzień 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 100,00 zł
Rocznie 121 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 10 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 726 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 10 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 10 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 10100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 10 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 976 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 909 zł
Zaliczka na podatek 1 215 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 10 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 10 100,00 0,00 0,00 0,00 909,00 0,00 1 215,00 0,00 7 976,00
Luty 10 100,00 0,00 0,00 0,00 909,00 0,00 2 310,00 0,00 6 881,00
Marzec 10 100,00 0,00 0,00 0,00 909,00 0,00 2 663,00 0,00 6 528,00
Kwiecień 10 100,00 0,00 0,00 0,00 909,00 0,00 2 663,00 0,00 6 528,00
Maj 10 100,00 0,00 0,00 0,00 909,00 0,00 2 663,00 0,00 6 528,00
Czerwiec 10 100,00 0,00 0,00 0,00 909,00 0,00 2 663,00 0,00 6 528,00
Lipiec 10 100,00 176,27 72,24 0,00 909,00 15,08 2 578,00 0,00 6 349,41
Sierpień 10 100,00 176,27 72,24 0,00 909,00 15,08 2 578,00 0,00 6 349,41
Wrzesień 10 100,00 176,27 72,24 0,00 909,00 15,08 2 578,00 0,00 6 349,41
Październik 10 100,00 176,27 72,24 0,00 909,00 15,08 2 578,00 0,00 6 349,41
Listopad 10 100,00 176,27 72,24 0,00 909,00 15,08 2 578,00 0,00 6 349,41
Grudzień 10 100,00 176,27 72,24 0,00 909,00 15,08 2 578,00 0,00 6 349,41
Rocznie 121 200,00 1 057,62 433,44 0,00 10 908,00 0,00 29 645,00 0,00 79 065,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 10 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 976 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.