Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA

Grupa Mostostal Zabrze to grupa wyspecjalizowanych spółek świadczących usługi budowlane w Polsce i za granicą, realizujących wspólnie skomplikowane i technologicznie wymagające inwestycje w najbardziej rozwojowych sektorach budownictwa. To jedna z największych grup budowlanych w kraju, znana za sprawą realizowanych inwestycji niemal na całym świecie. Na czele Grupy stoi spółka MOSTOSTAL ZABRZE S.A., jako Spółka Dominująca Grupy, a w jej skład wchodzi 5 podmiotów zależnych.

Oferty pracy Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze S.A.

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

Technolog obróbki skrawaniem ze znajomością oprogramowania NX
Zawód: technolog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zabrze
Szczegóły

Grupa Mostostal Zabrze S.A. poszukuje pracowników do pracy w Spółce Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A. 

na stanowisko: Technolog obróbki skrawaniem ze znajomością oprogramowania NX.

Zakres obowiązków

 • Zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną oraz technologiczną dla wskazanych projektów/obszarów.
 • Kontakt z klientem oraz współpraca z innymi wydziałami w zakresie prac oraz przepływu informacji odnośnie prowadzonych projektów.
 • Analiza dokumentacji klienta i branie czynnego udziału w procesie ofertyzacji zleceń.
 • Praca w systemie IFS – wprowadzanie dokumentacji, procesów, czasów normatywnych oraz danych funkcjonujących w systemie.
 • Udział w procesie zarządzania wyrobem niezgodnym - opiniowanie kart braków, opracowywanie technologii napraw.
 • Udział we wprowadzaniu zmian procesu oraz usprawnień produkcji.
 • Współpraca z wydziałami produkcyjnymi w zakresie wyjaśniania bieżących spraw związanych z niejasnościami dokumentacji technologicznej lub konstrukcyjnej

Wymagania
 • Z wykształceniem wyższym inżynieryjnym (Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewne).
 • Biegle obsługujących pakietu MS Office oraz programem NX,
 • Ze znajomością programowania w zakresie 2D, 
 • Znających technologie obróbki skrawaniem.
 • Ze znajomością rysunku technicznego.
Technolog konstrukcji spawanych z j.angielskim
Zawód: technolog   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zabrze
Szczegóły

Grupa Mostostal Zabrze S.A. poszukuje pracowników do pracy w Spółce Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A. 

na stanowisko: Technolog konstrukcji spawanych z j. angielskim.

Zakres obowiązków
 • Zarządzanie dokumentacją konstrukcyjną oraz technologiczną dla wskazanych projektów/obszarów.
 • Kontakt z klientem oraz współpraca z innymi wydziałami w zakresie prac oraz przepływu informacji odnośnie prowadzonych projektów.
 • Analiza dokumentacji klienta i branie czynnego udziału w procesie ofertyzacji zleceń.
 • Praca w systemie IFS – wprowadzanie dokumentacji, procesów, czasów normatywnych oraz danych funkcjonujących w systemie.
 • Udział w procesie zarządzania wyrobem niezgodnym - opiniowanie kart braków, opracowywanie technologii napraw.
 • Udział we wprowadzaniu zmian procesu oraz usprawnień produkcji.
 • Współpraca z wydziałami produkcyjnymi w zakresie wyjaśniania bieżących spraw związanych z niejasnościami dokumentacji technologicznej lub konstrukcyjnej.
Wymagania
 • Z wykształceniem wyższym inżynieryjnym (Konstrukcje Spawane, Mechanika i Budowa Maszyn).
 • Z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (min B.2).
 • Ze znajomością programowania w zakresie 2D.
 • Znających technologie montażu oraz spawania konstrukcji stalowych.
 • Ze znajomością rysunku technicznego.
Monter Konstrukcji Stalowych i Rurociągów
Zawód: monter   |  Rodzaj: umowa o pracę
Częstochowa
Szczegóły

Grupa Mostostal Zabrze S.A. poszukuje pracowników do pracy w Spółce Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. 

na stanowisko:  Monter Konstrukcji Stalowych i Rurociągów.

Zakres obowiązków
 • Składanie konstrukcji stalowej na podstawie dokumentacji technicznej,
 • Obsługa urządzeń typu: palniki, szlifierki stołowe, wiertarki stołowe, piły taśmowe itp.,
 • Trasowanie, wiercenie, cięcie, szlifowanie.
Wymagania
 • Doświadczenie w składaniu konstrukcji stalowych, osoby bez doświadczenia, ale chętne do pracy, również będą rozpatrywane,
 • Znajomość rysunku technicznego,
 • Mile widziane uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu 0.
Kierownik Działu Technologicznego
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Zabrze
Szczegóły

Grupa Mostostal Zabrze S.A. poszukuje pracowników do pracy w Spółce Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A. 

na stanowisko: Kierownik Działu Technologicznego.

Zakres obowiązków
 • Nadzorowanie i koordynowanie prac działu technologicznego.
 • Kontrola realizacji projektów pod kątem technologicznym.
 • Nadzorowanie procesu opracowywania dokumentacji technicznej.
 • Rozwiązywanie problemów technologicznych.
 • Uzgodnienia technologiczne z kontrahentem anglojęzycznym.
 • Analiza dokumentacji i wymagań technicznych związanych z procedurą przygotowania oferty.
 • Wydawanie dokumentacji na wydziały produkcyjne.
 • Raportowanie działań bezpośrednio dla Zarządu Spółki.
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe techniczne.
 • Doświadczenie zawodowe w branży konstrukcji stalowych w szczególności:
  • podwozia i nadwozia dźwigów samojezdnych,
  • podzespoły i podpory do wysięgników dźwigowych,
  • konstrukcje ramy i nadwozi lokomotyw,
  • wózki kolejowe,
 • Dobra znajomość MS Excel.
 • Komunikatywny poziom j.angielskiego (kontakt z klientem obcojęzycznym).
 • Doświadczenie w przygotowaniu kalkulacji ofertowych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
Specjalista ds. BHP z językiem niemieckim
Zawód: specjalista   |  Rodzaj: umowa o pracę
Niemcy
Szczegóły

Grupa Mostostal Zabrze S.A. poszukuje kandydatów do pracy w Spółce Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. na stanowisko: Specjalista ds. BHP z językiem niemieckim

Zakres obowiązków
 • Praca na projektach zagranicznych na rynku niemieckim.
 • Bieżąca kontrola warunków pracy na budowie.
 • Prowadzenie instruktażu wstępnego dla pracowników w zakresie BHP.
 • Kontrolowanie instruktażu przeprowadzanego przez dozór techniczny.
 • Prowadzenie statystyk oraz sprawozdawczości w zakresie BHP.
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie BHP.
 • Komunikatywna znajomość języka niemieckiego (poziom B1/B2 w mowie) – warunek konieczny.
 • Doświadczenie pracy na budowach zagranicznych.
 • Dyspozycyjność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.
 • Prawo jazdy kat B.
Elektromonter Instalacji Elektrycznych
Zawód: elektromonter   |  Rodzaj: umowa o pracę
Gliwice
Szczegóły

Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze S.A. poszukujemy pracowników do pracy w Spółce Mostostal Zabrze Elektro Sp. z o.o. kandydatów

na stanowisko: Elektromonter Instalacji Elektrycznych


Zakres obowiązków

 • Montaż kabli,
 • Montaż rozdzielnic,
 • Montaż aparatury elektrycznej.

Wymagania

 • Wykształcenia zawodowego lub średniego technicznego o specjalności elektryka,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,
 • Dyspozycyjności do pracy w delegacjach,
 • Uprawnień SEP min. do 1 kV,
 • Zdolności do pracy na wysokości,
 • Odpowiedzialności, sumienności, rzetelności.

Inżynier/Specjalista ds. Pomiarów i Rozruchu
Zawód: inżynier   |  Rodzaj: umowa o pracę
Gliwice
Szczegóły

Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze S.A. poszukujemy pracowników do pracy w Spółce Mostostal Zabrze Elektro Sp. z o.o.

kandydatów na stanowisko: Inżynier/Specjalista ds. Pomiarów i Rozruchu


Zakres obowiązków

 • Sprawdzanie stanu technicznego aparatury kontrolno - pomiarowej i probierczej,
 • Wprowadzanie nastaw i przeprowadzanie badań urządzeń automatyki zabezpieczeniowej,
 • Konfigurowanie modułów komunikacyjnych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej,
 • Wykonywanie badań i pomiarów pomontażowych,
 • Sporządzanie dokumentacji powykonawczej,
 • Konfigurację i uruchamianie urządzeń oraz łączy teleinformatycznych,
 • Udział w doborze i uruchamianiu systemów sterowania i nadzoru.

Wymagania

 • Wykształcenia średnie lub wyższe techniczne o kierunku: Elektrotechnika, Elektroenergetyka, Elektronika, Automatyka, Telekomunikacja, Teleinformatyka, Mechatronika lub pokrewne,
 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku mile widziane,
 • Świadectwo kwalifikacyjne G1-E,
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego,
 • Zaangażowania i odpowiedzialności.

Kierownik Robót (branża elektryczna)
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Gliwice
Szczegóły

Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze S.A. poszukuje pracowników do pracy w Spółce Mostostal Zabrze Elektro Sp. z o.o.

na stanowisko: Kierownik Robót

Zakres obowiązków
 • Sprawdzanie i koordynację projektów branżowych w zakresie posiadanych uprawnień celem usunięcia niezgodności oraz sporządzanie zapotrzebowania materiałowego,
 • Opracowywanie zapytań ofertowych, analizę otrzymanych ofert, opracowywanie arkuszy wyboru podwykonawców, opracowywanie załączników do umów i umów na polecenie przełożonego,
 • Organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie prac brygad oraz podwykonawców dla zapewnienia terminowości, jakości i BHP na obiektach,
 • Kompletowanie i sporządzanie dokumentów po zakończeniu robót dla celów odbiorowych i rozliczenia prac,
 • Kontrolowanie przebiegu realizacji dostaw materiałowych,
 • Nadzór nad sporządzaniem projektów i zapotrzebowań materiałowych,
 • Analizowanie dokumentacji technicznej pod kątem jej kompletności oraz wymagań technicznych i jakościowych.
Wymagania
 • Wykształcenia średniego lub wyższego (kierunek Energetyka, Elektrotechnika, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, preferowane specjalizacje: Elektroenergetyka, Inżynieria wysokich napięć, Systemy elektroenergetyczne, Urządzenia i instalacje elektryczne),
 • Uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych),
 • Uprawnień SEP (D i E),
 • Znajomości norm oraz przepisów budowlanych i branży elektrycznej,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy oraz samodzielności w działaniu,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu,
 • Prawa jazdy kat. B,
 • Podstawowej znajomości języka angielskiego.
Kierownik Robót Montażowych z j. francuskim
Zawód: kierownik   |  Rodzaj: umowa o pracę
Francja
Szczegóły

Grupa Mostostal Zabrze S.A. poszukuje kandydatów do pracy w Spółce Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. 

na stanowisko: Kierownik Robót Montażowych z j. francuskim

Zakres obowiązków
 • Bieżącą organizację pracy zespołu budowy i zarządzanie realizowanymi pracami na kontraktach, planowanie robót (harmonogramowanie) we współpracy z Kierownikiem Projektu i działem Lean Management.
 • Bieżące monitorowanie stopnia zaawansowania robót i nadzór prac oraz działania naprawcze.
 • Koordynowanie pracy podległego zespołu oraz firm Podwykonawczych.
 • Ocenę i monitorowanie szans i ryzyk związanych z budową.
 • Uczestnictwo w naradach oraz negocjacjach umów podwykonawczych.
 • Kontrolę budżetu budowlanego.
Wymagania
 • Wykształcenie wyższe, kierunkowe (min. Inżynier budownictwa).
 • Doświadczenia na stanowisku inżyniera lub kierownika budowy.
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
 • Obsługa MS Office, programów CAD.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Dobra znajomość języka francuskiego - warunek konieczny.
 • Gotowość do pracy na terenie Francji.
Kontroler Jakości
Zawód: kontroler jakości   |  Rodzaj: umowa o pracę
Gliwice
Szczegóły

Grupa Mostostal Zabrze S.A. poszukuje pracowników do pracy w Spółce Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A. 

na stanowisko:  Kontroler Jakości.

Zakres obowiązków
 • Kontrola wymiarowa produkowanych konstrukcji
 • Wypełnianie dokumentacji dla klienta
 • Zgłaszanie usterek
 • Wypełnianie kart braków
 • Instruowanie pracowników nt. procedowania reklamacji
Wymagania
 • Znajomość narzędzi pomiarowych (suwmiarka, mikrometr)
 • Znajomość rysunku technicznego
 • Uprawnienia VT2
 • Doświadczenie przy pomiarach konstrukcji stalowych oraz  powierzchni obrabianych
 • Podstawowa znajomość obsługi programów: Word i Excel

Adres

ul. Stanisława Dubois 16
44-100 Gliwice
województwo śląskie
powiat Gliwice
gmina Gliwice

Dodatkowe informacje

NIP: 6480001823
REGON: 271590750
KRS: 0000049844

Dyrektor generalny

Dariusz Wojciech Pietyszuk
Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców: 04-10-2001
Źródło: GUS, KRS

Pracodawcy z miasta Gliwice