Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ

Pracodawca - Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

Oferty pracy Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

Aktualnie brak ofert pracy od tego pracodawcy

Archiwalne ogłoszenia

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Zawód: opiekun/opiekunka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Brzeg
Szczegóły
Zakres obowiązków
obok usług opiekuńczych dodatkowo: pielęgnację i wspieranie procesu leczenia np. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu leków w aptece i ich przyjmowaniu, obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, zmianę opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, utrzymaniu higieny, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z 27.08.04 o świadczeniach opieki zdrowotnej,
Praca zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub fizjoterapii, współpracę ze specj. w zakresie wspierania psychol-pedagogicznego, eduka.-terapeutycznego w celu aktywizacji ONN.
Wymagania
Wykształcenia:
gimnazjalne, brak
Uprawnienia:
dobra sprawność ruchowa ze względu na specyfikę pracy (praca stojąca i w ruchu)
dokładność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie w powierzone obowiązki,
doświadczenie w opiece nad osoba chorą lub w podeszłym wieku
wymóg z Rozporządzenia MPiPS z 22.09.05 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, szkolenia z I pomocy medycznej,
Inne wymagania:
[Inne] : Współpraca z świadczącymi usługi opiekuńcze, lekarzem prowadzącym, pozostałym personelem oraz umiejętność pracy z osobami niepełnosprawnymi w ich miejscu zamieszkania
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
OPIEKUN ŚWIADCZĄCY USŁUGI OPIEKUŃCZE
Zawód: opiekun/opiekunka   |  Rodzaj: umowa o pracę
Brzeg
Szczegóły
Zakres obowiązków
Świadczenia usług w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, zakup żywności, przygotowanie dostarczanie posiłków, pomoc w ich spożywaniu, pomoc w utrzymywanie porządku i czystości, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, zapewnienie kontaktów z lokalnym otoczeniem.
Praca będzie indywidualnie dokumentowana w zakresie: wykaz czynności opiekuńczych; indywidualny plan wsparcia i pracy z wskazaną osobą, dziennik czynności opiekuńczych. Praca ta podlega monitoringowi, ewaluacji
Wymagania
Wykształcenia:
zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia:
dokładność, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, zaangażowanie w powierzone obowiązki,
doświadczenie w opiece nad osoba chorą lub w podeszłym wieku
Kurs opieki nad osobami starszymi i chorymi
Inne wymagania:
[Umiejętność 2] : pomoc przy ubieraniu się, układanie osoby leżącej w łóżku, pielęgnacja zalecona przez lekarza; zapewnienie kontaktów z lokalnym otoczeniem
[Umiejętność 1] : pomoc w gospodarstwie domowym, utrzymanie porządku, w prowadzeniu spraw osobistych w urzędzie, opieka higieniczną danej osoby, zmiana pieluchomajtek
[Inne] : Wynagrodzenie finansowane z środków Unii Europejskiej
Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy:
NIE
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM
49-300 Brzeg
1 - go Maja 2

Pracodawcy z miasta Brzeg