Czy to Twoja firma?

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu praca

Poznań
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
inżynieria / technologia / technika prawo i administracja państwowa hr / kadry praca fizyczna administracja biurowa / praca biurowa

Oferty pracy Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 6 miesiącach

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Poznań
 2. Wrocław
 3. Łódź
 4. Bydgoszcz
 5. Warszawa
 6. Gdańsk
 7. Gostyn
 8. Kraków

Data aktualizacji: 01.07.2024

Praca Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu - oferty archiwalne

 • Starszy inspektor

  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Samodzielnie przeprowadza wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych wg obowiązujących wymagań prawnych, norm, specyfikacji technicznych oraz instrukcji wzorcowania i oceny niepewności pomiaru, w celu sporzadzania świadectwa wzorcowania lub świadectw ekspertyzy. Samodzielna ocena zgodności wyników pomiarów z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. Sprawdza wyniki pomiarów, weryfikuje obliczenia i dane na protokołach oraz świadectwach w ramach wzorcowań, ekspertyz w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów.
   Samodzielnie sporządza świadectwa wzorcowania i ekspertyz, w celu przedłożenia ich do sprawdzenia, autoryzowania i/lub podpisania i przekazania klientowi Urzędu. Autoryzuje świadectwa wzorcowania w celu weryfikacji i ustalenia możliwośći spełnienia wymagań klienta. Realizuje i dokumentuje działania zgodnie z wymaganiami wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania w celu zapewniania jakości wyników pomiarów oraz utrzymywania zgodności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia, doświadczenie - 2 lata, obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel)
   • Inne wymagania: Wykształcenie średnie techniczne (elektryczne, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka) lub pokrewne. Staż pracy co najmniej 2 lata w wykonywaniu pomiarów. Inne: znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do ustawy, dobra znajomość dokuemntów normatywnych oraz zagadnień systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym, przeszkolenie metrologiczne ogólne i specjalistyczne w zakresie wykonywania pomiarów, kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania przyrządów pomiarowych. Mile widziane wykształcenie wyższe techniczne (elektryczne, elektronika, elektrotechnika, automatyka, robotyka lub pokrewne) lub wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk ścisłych np. fizyka; znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej; orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 679,96 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto+ dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor ds. metrologii

  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  • Kalisz
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Przeprowadza czynności związane z wykonywaniem i udokumentowaniem prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Przeprowadza wzorcowania przyrządów pomiarowych i dokumentuje te czynności w celu wydania świadectwa wzorcowania. Udziela wyjaśnień interesantom w sprawach dotyczących przepisów ustawy Prawo o miarach w celu poinformowania ich o obowiązujących w tym obszarze przepisach prawnych. Przeprowadza ekspertyzy metrologiczne przyrządów pomiarowych i dokumentuje te czynności w celu wydania świadectwa ekspertyzy. Bierze udział w czynnościach kontrolnych w celu zapewnienia należytego nadzoru nad użytkownikami przyrządów pomiarowych oraz innymi podmiotami.
   Treśc ogłoszenia:

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: Wykształcenie: średnie, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania MS Office, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe); wykształcenie: wyższe techniczne lub w zakresie nauk ścisłych, doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok, kursy lub szkolenia metrologiczne, znajomość ustawy Prawo o miarach oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Co oferujemy: stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy, trzynaste wynagrodzenie, nagrody uznaniowe, czas pracy w godzinach od 7:00 do 15:00, z możliwością ustalenia indywidualnego czasu pracy, szkolenia stanowiskowe oraz szkolenia dające możliwość rozwoju kompetencji zawodowych, pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, możliwość ubezpieczenia grupowego na życie, dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych, miejsca parkingowe na terenie Urzędu.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 493,77 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy. Druga umowa na czas nieokreślony
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor ds. kadr i szkoleń

  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Ustala uprawnienia pracowników do stażu pracy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych świadczeń wynikających z uprawnień pracowników. Prowadzi sprawy związane z ewidencjonowaniem czasu pracy i absencji pracowników w tym także kontroluje wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez ubezpieczonych. Prowadzi kompleksową obsługę pracowników Urzędu w zakresie szkoleń. Przygotowuje sprawozdania z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń (GUS, PFRON i innych). Prowadzi sprawy związane z ustalaniem uprawnień pracowników do urlopów pracowniczych oraz ewidencjonowaniem i kontrolowaniem ich wykorzystywania. Prowadzi akta osobowe oraz inną dokumentację pracowniczą. Przygotowuje zaświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące spraw osobowych pracowników. Archiwizuje i przekazuje dokumentację kadrową i szkoleniową do archiwum zakładowego.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: Obsługa programu "Płatnik", umiejętność pracy w zespole, obsługa komputera- program MS Office (Word, Excel), doświadczenie - 2 lata (wymagany staż - lata: 2), KOMUNIKATYWNOŚĆ
   • Inne wymagania: Znajomość obsługi programów specjalistycznych kadrowych, znajomość obsługi programu Płatnik, dobra znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, przepisów wykonawczych. Doświadcznie 1 rok na stanowisku kadrowym w administracji publicznej. Mile widziane: wykształcenie wyższe o profilu prawniczym, administracyjnym, socjologicznym lub psychologicznym.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 701,86 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor

  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  • Leszno
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Osoba na tym stanowisku:
   - przeprowadza czynności związane z wykonywaniem i udokumentowaniem prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych,
   - przeprowadza wzorcowania przyrządów pomiarowych i dokumentuje te czynności w celu wydania świadectwa wzorcowania,
   - udziela wyjaśnień interesantom w sprawach dotyczących przepisów ustawy Prawo o miarach w celu poinformowania ich o obowiązujących w tym obszarze przepisach prawnych,
   - przeprowadza ekspertyzy metrologiczne przyrządów pomiarowych i dokumentuje te czynności w celu wydania świadectwa ekspertyzy,
   - bierze udział w czynnościach kontrolnych w celu zapewnienia należytego nadzoru nad użytkownikami przyrządów pomiarowych oraz innymi podmiotami.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B, obsługa komputera
   • Inne wymagania: wymagania niezbędne: wykształcenie: średnie, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania MS Office, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): wykształcenie wyższe techniczne lub w zakresie nauk ścisłych, doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok, kursy lub szkolenia metrologiczne, znajomość ustawy Prawo o miarach oraz Kodeksu postępowania administracyjnego

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 180,02 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Sprzątaczka

  Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
  • Kalisz
  • umowa o pracę
  • część etatu
  • Zakres obowiązków

   sprzatanie pomieszczeń biurowych ( zamiatanie, odkurzanie i mycie podłóg, mycie okien, uzupełnianie środków higieniczych itp)

   Wymagania

   • Wykształcenie: podstawowe
   • Inne wymagania: wykształcenie podstawowe, dobra kandycja fizyczna, dokładność, samodzielność, poczucie estetyki

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 1 557,43 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Poznaniu