Czy to Twoja firma?

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU praca

Poznań

W sercu Polski, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością, znajduje się instytucja, która od lat stoi na straży dobrobytu naszych rolników – KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU. Nasza siedziba mieści się w Warszawie, ale to w Poznaniu każdego dnia troszczymy się o to, aby polscy rolnicy czuli się bezpieczni i zabezpieczeni.


Nasza działalność to nie tylko formalności, to przede wszystkim ludzie – rolnicy, których ciężka praca jest fundamentem naszej gospodarki. Zajmujemy się obsługą ubezpieczeń społecznych, ale nasze usługi wykraczają daleko poza to. Wypłacamy świadczenia kombatanckie inwalidom wojennym oraz krajowe renty strukturalne, dbamy o ubezpieczenia zdrowotne i informujemy o zagrożeniach. Bezpieczeństwo to dla nas priorytet, dlatego upowszechniamy zasady bezpiecznej pracy, prowadzimy kursy i staramy się o dystrybucję bezpiecznych środków produkcji.

Rozumiemy, jak ważna jest rehabilitacja, dlatego oferujemy bezpłatne usługi rehabilitacyjne, które pomagają naszym rolnikom wrócić do zdrowia i sił. Zrealizowany przez nas system orzecznictwa lekarskiego zapewnia, że każdy rolnik otrzyma wsparcie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

W naszej codziennej pracy kierujemy się zasadami, które odzwierciedlają nasze głębokie zaangażowanie w życie rolnicze. Chociaż nie możemy podzielić się z Państwem naszą historią czy misją, to nasze działania każdego dnia świadczą o naszym zaangażowaniu w poprawę jakości życia rolników.

Jesteśmy dumni z tego, co robimy, i choć nie możemy przedstawić szczegółów dotyczących naszej pozycji rynkowej czy innowacyjności, nasze usługi mówią same za siebie. Wspieranie ubezpieczeń wzajemnych to kolejny krok w kierunku solidarności i wzajemnej pomocy, które są wizytówką naszej działalności.

W KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU, każdego dnia pracujemy z myślą o lepszej przyszłości dla rolników i ich rodzin. Zapraszamy do kontaktu i współpracy – razem możemy więcej.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU najczęściej poszukuje kandydatów
- na stanowiskach:
Urzędnik Poznań
- w kategoriach zawodowych:
prawo i administracja państwowa

Oferty pracy KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Praca KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU

Siedziba główna

Oddział Poznań

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 6 miesiącach

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Poznań
 2. Warszawa
 3. Wrocław
 4. Bydgoszcz
 5. Gniezno
 6. Kościan
 7. Łódź
 8. Bielsko-Biała
 9. Jelenia Góra
 10. Szczecin

Data aktualizacji: 01.04.2024

Praca KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU - oferty archiwalne

 • Inspektor

  KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
  • Leszno
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - udzielenie informacji w sprawach ubezpieczenia społecznego rolników i świadczeń z tego ubezpieczenia, w tym świadczeń, do których mają zastosowanie przepisy wspólnotowe o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, a także w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego,
   - przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji dotyczącej podlegania ubezpieczeniu, rozliczeń i dochodzenia należności z tytułu składek,
   - przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń oraz wniosków o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników,
   - przyjmowanie i kompletowanie wniosków o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
   - przyjmowanie i kompletowanie wniosków w zakresie świadczeń emerytalno rentowych i zasiłków pogrzebowych
   - potrącanie z wypłaconych świadczeń zaległych składek, nienależnie pobranych świadczeń oraz należności z innych tytułów, naliczanie odsetek,
   - sporządzanie decyzji o nadpłatach i niedopłatach świadczeń,
   - sporządzanie sprawozdawczości statystycznej

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: co najmniej 2-letni staż pracy przy wykształceniu średnim, przy wykształceniu wyższym staż nie jest wymagany, obsługa aplikacji i urządzeń biurowych, umiejętność sporządzania pism i notatek, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor

  KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
  • Leszno
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - obsługa interesantów i udzielanie informacji w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego
   - przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji, zgłoszeń i wniosków dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego,
   - prowadzenie ewidencji płatników składek i osób objętych ubezpieczeniami,
   - sporządzanie decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznym rolników,
   - wydawanie osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników lub ubezpieczeniem zdrowotnym zaświadczeń dotyczących okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek, a także stanu należności z ww. tytułów,
   - sporządzanie wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,
   - wydawanie osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym rolników zaświadczeń dotyczących okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacanie składek, a także należności z ww. tytułów,
   - uzgadnianie miesięcznych wpływów należności z tytułu składek z komórką ds. finansowo-księgowych
   - sporządzanie i uzgadnianie sprawozdań statystycznych dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne,
   - przeprowadzanie wizytacji w gospodarstwie dłużników,
   - przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne,
   - sporządzanie decyzji w sprawie ulg i umorzeń należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne,
   - współpraca z jednostkami ZUS, urzędami skarbowymi, urzędami gmin oraz innymi instytucjami w zakresie mającym wpływ na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne,
   - obsługa składnicy akt osób ubezpieczonych

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
   • Inne wymagania: min. 2-letni staż pracy przy wykształceniu średnim, przy wykształceniu wyższym staż nie jest wymagany, obsługa aplikacji i urządzeń biurowych, umiejętność sporządzania pism i notatek, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor

  KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
  • Leszno
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o wypadkach przy pracy rolniczej, prowadzenie postępowania dowodowego w sprawach okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej,
   - analizowanie przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych rolników oraz terminowości zgłoszeń wypadków,
   - upowszechnienie wśród rolników wiedzy o: zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi, zasadach zapobiegania im oraz podstawowych zasadach postępowania w razie wypadku,
   - współpraca z instytucjami, organizacjami i związkami zawodowymi zainteresowanymi problemami bhp w rolnictwie indywidualnym,
   -propagowanie wśród rolników stosowania maszyn i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo pracy oraz sprzętu i odzieży ochronnej, spełniających wymogi bhp,
   - organizowanie i prowadzenie szkoleń, konkursów, pokazów dotyczących zagadnień związanych z bhp w rolnictwie,
   - prowadzenie elektronicznego dziennika kancelaryjnego korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
   - prowadzenie prawidłowych urządzeń ewidencyjnych, statystycznych, obowiązujących rejestrów,
   - przeprowadzanie wizytacji w gospodarstwach,
   - sporządzanie sprawozdawczości statystycznej

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: min. 2-letni staż pracy przy wykształceniu średnim, przy wykształceniu wyższym staż nie jest wymagany, obsługa aplikacji i urządzeń biurowych, umiejętność sporządzania pism i notatek, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor

  KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
  • Konin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   wszelkie informacje zamieszczone są w ogłoszeniu o naborze na stronie w zakładce : praca w KRUS Nr BIP 1200-OP.110.26.2022

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Inne wymagania: co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej przy wykształceniu średnim, umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych , sporządzanie pism i notatek, pracy w zespole, pracy pod presją czasu.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie miesięczne + dodatek stażowy umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas określo
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor

  KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
  • Konin
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   wszelkie informacje zamieszczone są w ogłoszeniu o naborze na stronie w zakładce : praca w KRUS Nr BIP 1200-OP.110.22.2022

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Inne wymagania: co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej przy wykształceniu średnim, umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych , sporządzanie pism i notatek, pracy w zespole, pracy pod presją czasu,

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie miesięczne + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor

  KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
  • Konin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   wszelkie informacje zamieszczone są w ogłoszeniu o naborze na stronie w zakładce : praca w KRUS Nr BIP 1200-OP.110.16.2022

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Inne wymagania: co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej przy wykształceniu średnim, umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych , sporządzanie pism i notatek, pracy w zespole, pracy pod presją czasu,

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie miesięczne + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor

  KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
  • Rawicz
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń o wypadkach przy pracy rolniczej, prowadzenie
   postępowania dowodowego w sprawach okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy rolniczej, analizowanie przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych rolników oraz terminowości zgłoszeń wypadków, upowszechnianie wśród rolników wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi, zasadach zapobiegania im oraz podstawowych zasadach postępowania w razie wypadku,
   współpraca z instytucjami, organizacjami i związkami zawodowymi zainteresowanymi problemami bhp w rolnictwie indywidualnym, propagowanie wśród rolników stosowania maszyn i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo pracy oraz sprzętu i odzieży ochronnej, spełniających wymogi bhp, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konkursów, pokazów dotyczących zagadnień związanych z bhp w rolnictwie

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, brak
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B, OBSŁUGA SPRZĘTU BIUROWEGO, UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE
   • Inne wymagania: Obsługa aplikacji i urządzeń biurowych, sporządzanie pism i notatek, umiejętność pracy pod prejsą czasu. Co najmniej 2-letni staż pracy przy średnim wykształceniu, przy wyższym staż pracy nie jest wymagany

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor

  KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
  • Ostrzeszów
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 2 800 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy na stanowisko Inspektora do Placówki Terenowej KRUS w Ostrzeszowie są dostępne na stronie internetowej w zakładce: Praca w KRUS. Nr ogłoszenia BIP 1200.OP.110.35.2021.
   Każdy kandydat zainteresowany w/wym oferą powinien zapoznać się z ogłoszeniem o naborze na naszej stronie internetowej. Wymagane dokumentynależy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Oddziale. Regionalnym KRUS w Poznaniu. Nie przyjmujemy ofert pracy drogą elektroniczną.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Inne wymagania: Doświadczenie min. 2 letnie staż pracy przy średnim wykształceniu, przy wyższym staz nie jest wymagany Obsługa aplikacji i urządzeń biurowych, sporządzenie pism i notatek, praca w zespole, praca pod presją czasu.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Rodzaj umowy: Umowa na okres próbny/ czas określony, czas nieokreślony Praca w godzinach od 7:00-15:
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor

  KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
  • Leszno
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • 2 800 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy na stanowisko Inspektora do Placówki Terenowej KRUS w Lesznie są dostępne na stronie internetowej: w zakładce: Praca w KRUS.
   Oferta również skierowana dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Inne wymagania: min. 2-letni staż pracy przy wykształceniu średnim, przy wykształceniu wyższym staż nie jest wymagany, obsługa aplikacji i urządzeń biurowych, umiejętność sporządzania pism i notatek, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor

  KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
  • Leszno
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • 2 800 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy na stanowisko Inspektora do Placówki Terenowej KRUS w Lesznie są dostępne na stronie internetowej: w zakładce: Praca w KRUS.
   Oferta również skierowana dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Inne wymagania: min. 2-letni staż pracy przy wykształceniu średnim, przy wykształceniu wyższym staż nie jest wymagany, obsługa aplikacji i urządzeń biurowych, umiejętność sporządzania pism i notatek, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: + dodatek stażowy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor

  KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W POZNANIU
  • Kępno
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • 2 800 zł / mies.
  • Zakres obowiązków

   Ogólny zakres obowiązków na podanym stanowisku, wymagania dla kandydatów oraz potrzenbne dokumenty jakie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Oddziału w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze są dostępne na stronie w zakładce Praca w KRUS BIP 1200-OP.110.11.2021

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Poznaniu