Czy to Twoja firma?

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU praca

Poznań

W sercu Poznania, tam gdzie troska i wsparcie splatają się z codziennym życiem miasta, znajduje się nasz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Jesteśmy dumną częścią społeczności, której misją jest wspieranie mieszkańców w przezwyciężaniu trudności życiowych, z którymi sami nie mogą sobie poradzić. Rozumiemy, że każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy potrzebna jest pomocna dłoń – i my właśnie po to tu jesteśmy.


Nasze działania opierają się na głębokim przekonaniu, że pomoc powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej rodziny. Współpracujemy z naszymi podopiecznymi, szanując ich prawo do samostanowienia i aktywnie angażując ich w proces zmiany. To nie tylko nasza praca, ale przede wszystkim pasja i powołanie.

Oferujemy szeroki zakres usług, od poradnictwa specjalistycznego, przez opiekę nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, aż po zastępczą opiekę rodzicielską. Zajmujemy się również aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bo wierzymy, że każdy zasługuje na szansę na godne życie.

Nasze usługi są kompleksowe – zajmujemy się sprawami z zakresu potwierdzania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz świadczeniami niepieniężnymi i pieniężnymi. Wszystko po to, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpieczni i wiedzieli, że w trudnych chwilach mogą na nas liczyć.

Choć nie możemy podzielić się konkretnymi datami naszej historii czy szczegółami naszej pozycji na rynku, możemy zapewnić, że każdego dnia pracujemy na zaufanie i uznanie w oczach tych, którzy nas potrzebują. Nasza praca to nieustanne dążenie do bycia lepszym wsparciem dla społeczności Poznania.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu każda historia jest ważna, a każda pomoc jest krokiem do lepszego jutra. Zapraszamy do kontaktu i współpracy – razem możemy więcej.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU najczęściej poszukuje kandydatów
- na stanowiskach:
Urzędnik Poznań
- w kategoriach zawodowych:
prawo i administracja państwowa

Oferty pracy MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU

Praca alert - powiadomienia

Praca MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 11 miesiącach

Profil firmy:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Poznań
 2. Warszawa
 3. Wrocław
 4. Komorniki
 5. Lubon
 6. Zielona Góra
 7. Szczecin
 8. Slupca
 9. Koszalin

Data aktualizacji: 01.06.2024

Praca MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU - oferty archiwalne

 • Pracownik socjalny

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
  • Poznań
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   -diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania,
   -udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom,
   -przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
   - wprowadzanie danych do bazy programówo dziedzinowych, prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego,
   - inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną, inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów,
   -prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych spraw,
   -przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań,
   -ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,
   -reprezentowania interesów klientów z rejonu działania,
   - dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR,
   -udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę.
   Umowa na czas określony lub na zastępstwo. Możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony.
   Adres miejsca pracy: Os. Piastowskie 81, Poznań; ul. Sienkiewicz 22, Poznań;ul. Gronowa 22, Poznań; ul. Kościuszki 103, Poznań; ul. Matejki 50, Poznań; ul. Opolska 58

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera - WORD, umiejetność obsługi klienta, sumienność, zaangażowanie, otwartość, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy , KOMUNIKATYWNOŚĆ, odpowiedzialność
   • Inne wymagania: wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, ujętymi w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art.116 : 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej; 3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie; 4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3. Doświadczenie zawodowe : nie jest wymagane. Umiejętności: wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA, dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,komunikatywność. Uprawnienia : do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Oczekiwania mile widziane: ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera, doświadczenie w pracy w zespole, doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej, ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej, umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność. Adres miejsca pracy: Os. Piastowskie 81, Poznań; ul. Sienkiewicz 22, Poznań;ul. Gronowa 22, Poznań; ul. Kościuszki 103, Poznań; ul. Matejki 50, Poznań; ul. Opolska 58

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wysokość wynagrodzenia (brutto) + dodatek za pracę w terenie - 400 zł. Dodatek +premie, dodatki staż
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
  • Poznań
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   -diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania,
   -udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom,
   -przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
   - wprowadzanie danych do bazy programówo dziedzinowych, prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego,
   - inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną, inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów,
   -prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych spraw,
   -przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań,
   -ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,
   -reprezentowania interesów klientów z rejonu działania,
   - dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR,
   -udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę.
   Umowa na czas określony lub na zastępstwo. Możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony.
   Adres miejsca pracy: Os. Piastowskie 81, Poznań; ul. Sienkiewicz 22, Poznań;ul. Gronowa 22, Poznań; ul. Kościuszki 103, Poznań; ul. Matejki 50, Poznań; ul. Opolska 58

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: dobra organizacja pracy , otwartość, zaangażowanie, obsługa komputera - WORD, KOMUNIKATYWNOŚĆ, sumienność, umiejętność pracy w zespole, umiejetność obsługi klienta, odpowiedzialność
   • Inne wymagania: wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, ujętymi w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art.116 : 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej; 3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie; 4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3. Doświadczenie zawodowe : nie jest wymagane. Umiejętności: wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA, dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,komunikatywność. Uprawnienia : do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Oczekiwania mile widziane: ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera, doświadczenie w pracy w zespole, doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej, ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej, umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność. Adres miejsca pracy: Os. Piastowskie 81, Poznań; ul. Sienkiewicz 22, Poznań;ul. Gronowa 22, Poznań; ul. Kościuszki 103, Poznań; ul. Matejki 50, Poznań; ul. Opolska 58

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wysokość wynagrodzenia (brutto) + dodatek za pracę w terenie - 400 zł. Dodatek +premie, dodatki staż
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Stanowisko ds. realizacji świadczeń

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
  • Poznań
  • umowa na zastępstwo
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla klientów MOPR, prowadzenie rejestrów i ewidencji świadczeniobiorców oraz ewidencji spraw prowadzonych przez pracowników Sekcji, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych klientów MOPR, przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od przyznawanych świadczeń, przygotowywanie danych do sprawozdań w części dotyczącej realizowanych przez Sekcję zadań, współpraca z komórkami organizacyjnymi MOPR w zakresie wykorzystania limitów finansowych filii, przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją świadczeń: list płatniczych, zleceń oraz skierowań, -ładowanie na kartę PEKA uprawnień do jednego gorącego posiłku dziennie, comiesięczne rozliczanie usług opiekuńczych, przygotowywanie zaświadczeń dla klientów zewnętrznych, zatwierdzanie list płatniczych pod względem formalno - rachunkowym, monitorowanie form wypłat na podstawie danych z programu TT Pomoc, elektroniczne wysyłanie list płatniczych, udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów, stosowanie Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności. Wynagrodzenie brutto 3207 zł. +premie, dodatki stażowe, ZFŚS,13-wynagrodzenie, nagrody, dofinansowanie kształcenia.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: obsługa komputera - WORD, umiejętność współpracy, asertywność, obsługa komputera -EXCEL, KOMUNIKATYWNOŚĆ
   • Inne wymagania: znajomość KPA oraz Ustawy o pomocy społecznej, wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę. Mile widziane: Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: administracja, ekonomia, w zawodzie pracownika socjalnego. Doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej. Ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 207 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania, udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom,
   przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wprowadzanie danych do bazy programówo dziedzinowych, prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego, inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną, inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów, prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych spraw, przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy, reprezentowania interesów klientów z rejonu działania, dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR, udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę. Umowa na czas określony lub na zastępstwo. Możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony.
   Adres miejsca pracy: Os. Piastowskie 81, Poznań; ul. Sienkiewicz 22, Poznań;ul. Gronowa 22, Poznań; ul. Kościuszki 103, Poznań; ul. Matejki 50, Poznań; ul. Opolska 58

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: obsługa komputera - WORD, zaangażowanie, umiejetność obsługi klienta, odpowiedzialność , umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy , sumienność, otwartość, KOMUNIKATYWNOŚĆ
   • Inne wymagania: wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, ujętymi w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art.116 : 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej; 3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie; 4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3. Doświadczenie zawodowe : nie jest wymagane. Umiejętności: wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA, dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,komunikatywność. Uprawnienia : do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Oczekiwania mile widziane: ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera, doświadczenie w pracy w zespole, doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej, ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej, umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność. Adres miejsca pracy: Os. Piastowskie 81, Poznań; ul. Sienkiewicz 22, Poznań;ul. Gronowa 22, Poznań; ul. Kościuszki 103, Poznań; ul. Matejki 50, Poznań; ul. Opolska 58

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 207 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Wysokość wynagrodzenia (brutto) 3207 zł+ dodatek za pracę w terenie - 400 zł. Dodatek +premie, dodat
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania, udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom,
   przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wprowadzanie danych do bazy programówo dziedzinowych, prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego, inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną, inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów, prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych spraw, przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy, reprezentowania interesów klientów z rejonu działania, dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR, udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę. Wysokość wynagrodzenia (brutto) 3207 zł.+ dodatek za pracę w terenie - 400 zł. Dodatek +premie, dodatki stażowe,13-wynagrodzenie,dofinanso-wanie do kształcenia. Umowa na czas określony lub na zastępstwo. Możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ, umiejętność pracy w zespole, otwartość, umiejetność obsługi klienta, odpowiedzialność , obsługa komputera - WORD, sumienność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy
   • Inne wymagania: wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, ujętymi w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art.116 : 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej; 3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie; 4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3. Doświadczenie zawodowe : nie jest wymagane. Umiejętności: wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA, dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania,komunikatywność. Uprawnienia : do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Oczekiwania mile widziane: ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera, doświadczenie w pracy w zespole, doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej, ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej, umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność. Adres miejsca pracy: Os. Piastowskie 81, Poznań; ul. Sienkiewicz 22, Poznań;ul. Gronowa 22, Poznań; ul. Kościuszki 103, Poznań; ul. Matejki 50, Poznań; ul. Opolska 58

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 207 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   -diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania,
   -udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom,
   -przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
   -wprowadzanie danych do TT Pomoc,
   -prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego,
   -inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną,
   -inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów,
   -prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk,
   -przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań,
   -ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,
   -reprezentowania interesów klientów z rejonu działania,
   -dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR,
   -udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę.
   Praca w róznych lokalizacjach na terenie Poznania:
   Os. Piastowskie 81, Poznań
   ul. Sienkiewicz 22, Poznań
   ul. Gronowa 22, Poznań
   ul. Kościuszki 103, Poznań
   ul. Matejki 50, Poznań
   ul. Opolska 58, Poznań

   Pierwsza umowa na czas określony kolejna na czas nieokreślony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: umiejętność pracy w zespole, otwartość, KOMUNIKATYWNOŚĆ, sumienność, umiejetność obsługi klienta, obsługa komputera - WORD
   • Inne wymagania: Wykształcenie (poziom/kierunek) wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, ujętymi w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art.116 :1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 2) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej; 3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia,f) socjologia, g) nauki o rodzinie; 4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3. Umiejętności :wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacfji służbowych wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta, otwartość na nowe rozwiązania, Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą i pomocy społecznej. Mile widziane: ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera, doświadczenie w pracy w zespole, doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej, ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej, umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto+ premie , dodatki stażowe, ZFŚS, 13-wynagrodzenie, nagrody, dofinansowanie kształcenia.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Koordynator działań na rzecz przeciwdziałania przemocy

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie rejestrów komputerowych spraw wpływających do Zespołu
   Interdyscyplinarnego
   - obsługa programu dziedzinowego Sygnity
   - pozyskiwanie, opracowywanie i analizowanie danych procedury "Niebieskie Karty"
   - współpraca z koordynatorami działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
   przygotowywanie dokumentacji ustanawiającej grupę roboczą w ramach procedury
   Niebieskie karty
   - sporządzanie protokołu uzgodnień w zakresie przekazania formularza "Niebieska Karta"
   - przygotowywanie decyzji o ustanowieniu grupy roboczej
   - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zmian składu grupy roboczej
   - przygotowywanie kopii dokumentacji dla członków grup roboczych/ zespołu interdyscyplinarnego ds.
   przeciwdziałania przemocy w rodzinie/sądów/prokuratury/innych instytucji
   - protokołowanie podczas posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego ds.
   przeciwdziałania przemocy w rodzinie
   - współpraca z koordynatorami działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w
   zakresie konsultowania prawidłowości i terminowości prowadzenia dokumentacji w
   ramach wykonywania działań wynikających z procedury "Niebieskie Karty"
   - pozyskiwanie, opracowywanie i analizowanie danych sprawozdawczych
   - archiwizowanie dokumentacji zgromadzonej w sprawie realizacji procedur "Niebieskie Karty".
   Zadania wykonywane w siedzibie MOPR.
   Pierwsza umowa na czas określony kolejna na czas nieokreślony

   Godziny pracy:
   Poniedziałek 7.30-16.00
   Wtorek - 7.30-15.30
   Środa - 7.30-15.30
   Czwartek 7.30-15.30
   Piątek 7.30-15.00

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: bardzo dobra obsługa programów Ms Office (Word, Excel)
   • Inne wymagania: doświadczenie w prowadzeniu spraw osób wymagających pomocy w przezwycięzaniu trudnych sytuacji życiowych. Umiejętność zarządzania sobą w czasie, umiejętność obsługi klienta: uprzejmość rzeczowość. Inne: znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3; 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku. 2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo: 1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 3) cieszy się nieposzlakowaną opinią. Odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność i systematyczność. Mile widziane wykształcenie wyższe.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto+ premie , dodatki stażowe, ZFŚS, 13-wynagrodzenie, nagrody, dofinansowanie kształcenia.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Referent

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   -przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń dla klientów MOPR,
   - prowadzenie rejestrów i ewidencji świadczeniobiorców oraz ewidencji spraw prowadzonych przez pracowników Sekcji,
   - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zgłoszeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych klientów MOPR,
   - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od przyznawanych świadczeń,
   - przygotowywanie danych do sprawozdań w części dotyczącej realizowanych przez Sekcję zadań,
   - współpraca z komórkami organizacyjnymi MOPR w zakresie wykorzystania limitów finansowych filii,
   - przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją świadczeń: list płatniczych, zleceń oraz skierowań,
   - ładowanie na kartę PEKA uprawnień do jednego gorącego posiłku dziennie,
   - comiesięczne rozliczanie usług opiekuńczych,
   - przygotowywanie zaświadczeń dla klientów zewnętrznych,
   - zatwierdzanie list płatniczych pod względem formalno - rachunkowym,
   - monitorowanie form wypłat na podstawie danych z programu TT Pomoc,
   - elektroniczne wysyłanie list płatniczych,
   - udział w szkoleniach w sytuacji zmiany przepisów,
   - stosowanie Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności
   Praca w róznych lokalizacjach na terenie Poznania:
   Os. Piastowskie 81, Poznań
   ul. Sienkiewicz 22, Poznań
   ul. Gronowa 22, Poznań
   ul. Kościuszki 103, Poznań
   ul. Matejki 50, Poznań
   ul. Opolska 58, Poznań

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Uprawnienia: obsługa komputera -EXCEL, KOMUNIKATYWNOŚĆ, obsługa komputera - WORD
   • Inne wymagania: Znajomość KPA oraz Ustawy o pomocy społecznej, wysoki poziom umiejętności społecznych, w szczególności: komunikacji, asertywnego zachowania, nastawienia na współpracę, dobra umiejętność obsługi programów Word, Excel. Mile widziane: Wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: administracja, ekonomia, w zawodzie pracownik socjalnego; doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej; ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto+ premie, dodatki stażowe, ZFŚS, 13-wynagrodzenie, nagrody, dofinansowanie kształcenia
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Aspirant pracy socjalnej

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   -diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania,
   -udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom,
   -przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
   -wprowadzanie danych do TT Pomoc,
   -prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego,
   -inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną,
   -inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów,
   -prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk,
   -przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań,
   -ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,
   -reprezentowania interesów klientów z rejonu działania,
   -dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR,
   -udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę.
   Praca w róznych lokalizacjach na terenie Poznania:
   Os. Piastowskie 81, Poznań
   ul. Sienkiewicz 22, Poznań
   ul. Gronowa 22, Poznań
   ul. Kościuszki 103, Poznań
   ul. Matejki 50, Poznań
   ul. Opolska 58, Poznań

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Uprawnienia: obsługa komputera - WORD, umiejętność pracy w zespole, umiejętność zorganizowania pracy, otwartość, KOMUNIKATYWNOŚĆ, sumienność, umiejetność obsługi klienta
   • Inne wymagania: Umiejętności: dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym,umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania, komunikatywność. Oczekiwania mile widziane: ukończenie studiów I-go lub II-go stopnia na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera, doświadczenie w pracy w zespole, doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej,ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej, umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto+ dodatek za pracę w terenie - 400 zł+ premie, dodatki stażowe, nagrody
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Aspirant pracy socjalnej

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania, udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom,
   przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wprowadzanie danych do TT Pomoc, prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego, inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną, inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów, prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk,
   przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,reprezentowania interesów klientów z rejonu działania,
   dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR,
   udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę. Adres miejsca pracy: ul. Sienkiewicza 22, Poznań. ul. Gronowa 22, Poznań. Os. Piastowskie 81, Poznań. ul. Kościuszki 103, Poznań. ul. Matejki 50, Poznań. ul. Opolska 58, Poznań.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
   • Uprawnienia: obsługa komputera - WORD, KOMUNIKATYWNOŚĆ, umiejetność obsługi klienta, umiejętność zorganizowania pracy, umiejętność pracy w zespole
   • Inne wymagania: Umiejętności: dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym,umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania, komunikatywność. Oczekiwania mile widziane: ukończenie studiów I-go lub II-go stopnia na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera, doświadczenie w pracy w zespole, doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej,ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej, umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto + 400 zł dodatek + preme, dodatki stażowe.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania, udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom,
   przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wprowadzanie danych do TT Pomoc, prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego, inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną, inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów, prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk,
   przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,reprezentowania interesów klientów z rejonu działania,
   dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR,
   udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę. Adres miejsca pracy: ul. Sienkiewicza 22, Poznań. ul. Gronowa 22, Poznań. Os. Piastowskie 81, Poznań. ul. Kościuszki 103, Poznań. ul. Matejki 50, Poznań. ul. Opolska 58, Poznań.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: KOMUNIKATYWNOŚĆ, umiejętność zorganizowania pracy, umiejetność obsługi klienta, umiejętność pracy w zespole, obsługa komputera - WORD
   • Inne wymagania: wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, ujętymi w ustawie o pomocy społecznej lub ukończenie studiów I-go lub II-go stopnia na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Umiejętności: dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym,umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania, komunikatywność. Oczekiwania mile widziane: ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera, doświadczenie w pracy w zespole, doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej,ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej, umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji, gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto + 400 zł dodatek + preme, dodatki stażowe.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Pracownik socjalny

  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU
  • Poznań
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania, udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawach związanych z realizacją świadczeń, skierowaniem do środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej, udzielania pomocy uchodźcom, przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez MOPR postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wprowadzanie danych do TT Pomoc, prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego, inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną, inicjowanie i podejmowanie działań służących wzmacnianiu potencjału społeczności lokalnej poprzez zwiększanie uczestnictwa jednostek i grup w rozwiązywaniu własnych problemów, prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych środowisk,
   przygotowanie danych do sprawozdań z wykonania powierzonych zadań, ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,reprezentowania interesów klientów z rejonu działania, dokonywanie działań w ramach Instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie windykacji należności klientów MOPR, udział w superwizji grupowej organizowanej przez pracodawcę. Adres miejsca pracy: ul. Sienkiewicza 22, Poznań. ul. Gronowa 22, Poznań. Os. Piastowskie 81, Poznań. ul. Kościuszki 103, Poznań. ul. Matejki 50, Poznań. ul. Opolska 58, Poznań.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
   • Uprawnienia: umiejetność obsługi klienta, obsługa komputera - WORD, KOMUNIKATYWNOŚĆ, umiejętność pracy w zespole
   • Inne wymagania: wykształcenie w zawodzie pracownika socjalnego zgodne z wymogami prawnymi do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, ujętymi w ustawie o pomocy społecznej. wysoki poziom umiejętności zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej i KPA, dobra umiejętność obsługi programów Word, wiedza i umiejętność właściwego traktowania informacji służbowych, wysoki poziom umiejętności obsługi klienta, umiejętność dostosowania zachowań do konkretnej sytuacji w celu sprostowania wymaganiom w zmieniającym się otoczeniu w stopniu dobrym, umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom umiejętności angażowania się w tworzenie pozytywnego wizerunku MOPR, wysokie poczucie odpowiedzialności, wysoki poziom zaangażowania oraz umiejętności obsługo klienta, sumienność oraz otwartość na nowe rozwiązania, komunikatywność. Uprawnienia : do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Oczekiwania mile widziane: ukończony kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz kurs obsługi komputera,doświadczenie w pracy w zespole, doświadczenie w pracy jako wolontariusz, doświadczenie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, odbyte praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej, ogólna wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, dobra umiejętność projektowania działań socjalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnej, umiejętność prowadzenia mediacji i negocjacji gotowość do podnoszenia kwalifikacji, empatia, asertywność.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
   • Opis wynagrodzenia: brutto + dodatek za pracę w terenie- 400 zł.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Poznaniu