Czy to Twoja firma?

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE praca

Szczecin
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE najczęściej poszukuje kandydatów
- w kategoriach zawodowych:
inżynieria / technologia / technika budownictwo / architektura / geodezja administracja biurowa / praca biurowa księgowość / ekonomia prawo i administracja państwowa

Oferty pracy REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE

Praca alert - powiadomienia

Praca REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE

 • Audytor wewnętrzny

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  Wygasa

Oferty pracy, które mogą cię zainteresować

Mapa REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 12 miesiącach

Profil firmy:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Szczecin
 2. Warszawa
 3. Poznań
 4. Wrocław
 5. Bydgoszcz
 6. Gliwice
 7. Pruszków
 8. Koszalin
 9. Gdańsk
 10. Kielce

Data aktualizacji: 01.06.2024

Praca REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE - oferty archiwalne

 • Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:
   1. SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYMI PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.
   2. SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO, PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY, POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
   3. SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA
   4 . ROZLICZANIE ZADAŃ.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane
   • Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE, SAMODZIELNOŚĆ, ZNAJOMOŚĆ PRAWA BUDOWLANEGO, ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PAKIET MS OFFICE, ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH, ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ FORMALNO-PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PROCESEM INWESTYCYJNYM, RZETELNOŚĆ, NORMA PRO
   • Inne wymagania: UPRAWNIENIA: WYMAGANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ BRANŻY INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: NA PODOBNYM STANOWISKU INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO LUB KIEROWNIKA BUDOWY/ROBÓT- MIN. 2 LATA PRACA W JEDNOSTKA I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ - MILE WIDZIANE

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 700 do 6 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONE OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. PROWADZENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z OBSZARU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI/PROCEDURAMI
   2. KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH WRAZ ZE SPRAWDZENIEM POSTĘPU ROBÓT NA BUDOWIE
   3. IDENTYFIKOWANIE ZAGROŻEŃ I RYZYK W KONTROLOWANYM OBSZARZE ORAZ WSKAZYWANIE PROPOZYCJI DZIAŁAŃ W CELU ICH ELIMINACJI
   4. UZGADNIANIE, OPINIOWANIE WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR, WYTYCZNYCH POD KĄTEM ICH WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OPRAZ ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne, kierunek: TECHNIK BUDOWNICTWA
   • Uprawnienia: ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA STRES, OBSŁUGA KOMPUTERA, SAMODZIELNOŚĆ, PAKIET MS OFFICE
   • Inne wymagania: WYKORZYSTYWANIE PRAWA W PRAKTYCE, ANALIZA I STNTEZA INFORMACJI ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ ORAZ W ZESPOLE MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, NP. INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: NA PODOBNYM STANOWISKU (PRZEPROWADZANIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH) LUB ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PROCESU INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI (NADZOROWANIE I ROZLICZANIE INWESTYCJI) - WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE MIN 2 LATA, ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE MIN 4 LATA MILE WIDZIANA PRACA W JEDNOSTKLACH I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 162,8 do 4 921,6 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONA OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - SPRAWOWANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE,
   - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH,
   - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI, OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM NIERUCHOMOŚCI,
   - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, POMIARÓW, PRÓB I BADAŃ, REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW,
   - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW, KONSERWACJI I NAPRAW, ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ,
   - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWYCH, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI, REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
   • Uprawnienia: OBSŁUGA KOMPUTERA, UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, PAKIET MS OFFICE, CZYTANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
   • Inne wymagania: ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW BRANŻOWYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH BEZ OGRANICZEŃ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: ZAJMOWANIE STANOWISK W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH MIN. 3 LATA

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 214 do 5 865,75 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA UZALEŻNIONA OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - SPRAWOWANIE NADZORU TECHNICZNEGO NAD BUDOWLAMI HYDROTECHNICZNYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
   - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
   - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI, OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
   - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, POMIARÓW, PRÓB I BADAŃ, REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW
   - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW, KONSERWACJI I NAPRAW, ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ
   - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWYCH, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI, REMONTÓW I MODERNIZACJI OBEJMUJĄCYCH BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
   • Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU (wymagany staż - lata: 3), UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, SAMODZIELNE OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI, DOBRA ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE, BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
   • Inne wymagania: BARDZO DOBRA ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW BRANŻOWYCH, ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW OGÓLNOWOJSKOWYCH- MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI HYDROTECHNICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ HYDROTECHNICZNEJ MIN. 3 LATA, PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH - MILE WIDZIANA PREFEROWANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 010 do 5 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONA OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. SPORZĄDZANIE WYCEN INWESTORSKICH, OPRACOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, OPRACOWANIE HARMONOGRAMÓW, PLANÓW REALIZACJI ZADAŃ,
   2. PRZYGOTOWYWANIE, OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTÓW W CELU PRZYGOTOWYWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA ZLECENIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH, DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH A TAKŻE ROBÓT BUDOWLANYCH,
   3. ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z BIURAMI PROJEKTÓW LUB INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE LUB ROBOTY BUDOWLANE A TAKŻE Z UŻYTKOWNIKAMI, ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE PRZYDZIELONYCH ZADAŃ, RÓWNIEŻ W ZAKRESIE NADZORU AUTORSKIEGO,
   4. OPINIOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH, DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH, WERYFIKACJA WYMIENIONYCH OPRACOWAŃ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ICH WYKONANIA Z UMOWĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,
   5. ANALIZOWANIE PRZEBIEGU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESIE ICH TERMINOWOŚCI.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane
   • Uprawnienia: OBSŁUGA PODSTAWOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH, RZETELNOŚĆ, PAKIET MS OFFICE, ZNAJOMOŚĆ USTAWY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZNAJOMOŚĆ KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ FORMALNO-PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PROCESEM INWESTYCYJNYM, SAMODZIELNOŚĆ, NORMA PRO, OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH, ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE
   • Inne wymagania: WYMAGANE JEST DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU ZWIĄZANYM Z PROWADZENIEM PROCESU INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH (BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH), OBSŁUGĄ PROCESU INWESTYCYJNEGO POD WZGLĘDEM FORMALNYM I MERYTORYCZNYM - MINIMUM 3 LATA.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 000 do 6 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONA OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. SPORZĄDZANIE WYCEN INWESTORSKICH, OPRACOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, OPRACOWANIE HARMONOGRAMÓW, PLANÓW REALIZACJI ZADAŃ,
   2. PRZYGOTOWYWANIE, OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTÓW W CELU PRZYGOTOWYWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA ZLECENIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH, DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH A TAKŻE ROBÓT BUDOWLANYCH,
   3. ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z BIURAMI PROJEKTÓW LUB INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE LUB ROBOTY BUDOWLANE A TAKŻE Z UŻYTKOWNIKAMI, ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE PRZYDZIELONYCH ZADAŃ, RÓWNIEŻ W ZAKRESIE NADZORU AUTORSKIEGO,
   4. OPINIOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH, DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH, WERYFIKACJA WYMIENIONYCH OPRACOWAŃ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ICH WYKONANIA Z UMOWĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,
   5. ANALIZOWANIE PRZEBIEGU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESIE ICH TERMINOWOŚCI.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane
   • Uprawnienia: SAMODZIELNOŚĆ, ZNAJOMOŚĆ USTAWY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ FORMALNO-PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PROCESEM INWESTYCYJNYM, OBSŁUGA PODSTAWOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH, ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE, OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH, RZETELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZNAJOMOŚĆ KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, NORMA PRO, PAKIET MS OFFICE
   • Inne wymagania: WYMAGANE JEST DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU ZWIĄZANYM Z PROWADZENIEM PROCESU INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH (BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH), OBSŁUGĄ PROCESU INWESTYCYJNEGO POD WZGLĘDEM FORMALNYM I MERYTORYCZNYM - MINIMUM 3 LATA.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 000 do 6 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONA OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor ds. energetyki cieplnej

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. OPRACOWANIE I ROZLICZENIE PLANU ZAKUPU ENERGII CIEPLNEJ I OPAŁU W REJONIE DZIAŁANIA RZI,
   2. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZAKUPU ENERGII CIEPLNEJ I OPAŁU,
   3. ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ I OPAŁU ORAZ SPORZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCYCH SPRAWOZDAŃ,
   4. KREOWANIE POLITYKI ENERGETYCZNEJ W ZAKRESIE ENERGII CIEPLNEJ, OPINIOWANIE PROJEKTÓW, WNIOSKÓW,
   5. NADZÓR NAD ROZLICZENIEM SEZONU GRZEWCZEGO PRZEZ ADMINISTRATORÓW,
   6. PROWADZENIE WYKAZU SYSTEMÓW CIEPLNYCH ORAZ ZESTAWIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ,
   7. OPINIOWANIE SPRAWOZDAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ORGANY TERENOWE INFRASTRUKTURY

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe
   • Uprawnienia: SAMODZIELNE OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI, ZNAJOMOŚĆ PAKIETU MS OFFICE, UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
   • Inne wymagania: UMIEJĘTNOŚCI: BARDZO DOBRA ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU: WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE 4 LATA, WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE 2 LATA MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 996 do 4 495,5 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONE OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny księgowy

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - OBSŁUGA OBSZARU WYNAGRODZEŃ/UPOSAŻEŃ DLA PRACOWNIKÓW/ŻOŁNIERZY,
   - SPORZĄDZANIE LISTY WYNAGRODZEŃ/UPOSAŻEŃ DO WYPŁATY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,
   - SPORZĄDZANIE LISTY DODATKOWYCH NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW KODEKSU PRACY, PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PWJOSB ORAZ USTAWY O OBRONIE OJCZYZNY,
   - EWIDENCJA KSIĘGOWA ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ, SKŁADEK ZUS, PPK, ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY,
   - PROWADZENIE KART WYNAGRODZEŃ/UPOSAŻEŃ ORAZ ZASIŁKOWYCH DLA PRACOWNIKÓW,
   - PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z ZUS, US, PPK, PFRON, ZFŚS, KRAJOWYCH ORAZ ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA POWSZECHNEGO,
   - OBSŁUGA PROGRAMU PŁATNIK,
   - OBSŁUGA PLATFORMY SAP

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ
   • Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE, UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, SAMODZIELNE OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI, BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
   • Inne wymagania: UMIEJĘTNOŚCI: BARDZO DOBRA ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ, MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW POWSZECHNYCH Z OBSZARU FINANSÓW PUBLICZNYCH I RACHUNKOWOŚCI ORAZ OGÓLNOWOJSKOWYCH, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: NA PODOBNYM STANOWISKU: PRZY WYKSZTAŁCENIU ŚREDNIM WYMAGANE 5 LAT, PRZY WYKSZTAŁCENIU WYŻSZYM WYMAGANE 3 LATA, MILE WIDZIANA PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 5 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONE OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Tapicer

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - STARANNE, TERMINOWE I ZGODNE Z PRZEPISAMI I NORMAMI WYKONYWANIE PRAC REMONTOWYCH I PRODUKCYJNYCH SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO I TAPICEROWANEGO ZGODNIE Z POSIADANYMI UPRAWNIENIAMI,
   - NALEŻYTE UTRZYMANIE MASZYN I NARZĘDZI W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ BĘDĄCYCH NA EWIDENCJI ORAZ UTRZYMANIE ŁADU I PORZĄDKU NA STANOWISKU PRACY,
   - BIEŻĄCE INFORMOWANIE PRZEŁOŻONYCH O POTRZEBACH I TRUDNOŚCIACH W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW W PROCESIE PRAC REMONTOWYCH SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO TAPICEROWANEGO,
   - WYKONYWANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCYCH POTRZEB I DECYZJI PRZEŁOŻONYCH W RAMACH ZAJMOWANEGO STANOWISKA ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA

   Wymagania

   • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, kierunek: TAPICER
   • Uprawnienia: DOKŁADNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE W ZAWODZIE (wymagany staż - lata: 3), SPRAWNOŚĆ MANUALNA
   • Inne wymagania: UMIEJĘTNOŚCI: TAPICEROWANIE MEBLI TAKICH JAK SOFY, TAPCZANY, KRZESŁA, OBSŁUGA NARZĘDZI TAPICERSKICH, WSPÓŁPRACA W ZESPOLE, DOBRA ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ, UPRAWNIENIA: ŚWIADECTWO/DYPLOM POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TAPICER, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: MILE WIDZIANA PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 900 do 4 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONE OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Samodzielny księgowy

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - obsługa obszaru wynagrodzeń/uposażenia pracowników/żołnierzy,
   - sporządzanie listy wynagrodzeń/uposażeń do wypłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   - sporządzanie listy dodatkowych należności wynikających z przepisów Kodeksu Pracy, Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla PWJOSB oraz ustawy o obronie Ojczyzny,
   - ewidencja księgowa zobowiązań z tytułu wynagrodzeń , składek ZUS, PPK, zaliczek na podatek dochodowy,
   - prowadzenie kart wynagrodzeń/uposażeń oraz zasiłkowych dla pracowników,
   - prowadzenie rozliczeń z ZUS, US, PPK, PFRON, ZFSŚ, krajowych oraz zagranicznych podróży służbowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa powszechnego,
   - obsługa programu PŁATNIK,
   - obsługa platformy SAP

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), kierunek: FINANSE/RACHUNKOWOŚĆ
   • Uprawnienia: UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, SAMODZIELNE OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI, ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ, OBSŁUGA KOMPUTERA, PAKIET MS OFFICE
   • Inne wymagania: Wymagana jest znajomość przepisów powszechnych z obszaru finansów publicznych i rachunkowości oraz ogólnowojskowych - mile widziane. Wymagane jest doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku - wymagane jest 5 lat - wykształcenie średnie, 3 lata - wykształcenie wyższe, praca w jednostkach i instytucjach Ministerstwa Obrony Narodowej - miłe widziane.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 5 200 PLN
   • Opis wynagrodzenia: (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stażu pracy)
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   M. IN.
   1. SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWYCH W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIKAMI MERYTORYCZNYMI,
   2. PRZYGOTOWYWANIE ODPOWIEDNICH DRUKÓW FORMALNYCH NIEZBĘDNYCH DO PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ, SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU Z OTWARCIA OFERT I WNIOSKÓW ORAZ PROTOKOŁÓW Z POSTĘPOWANIA,
   3. PROWADZENIE REJESTRU POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE,
   4. SPORZĄDZANIE I ARCHIWIZACJA ELABORATU ROZLICZENIOWEGO Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
   5. ANALIZOWANIE TREŚCI SPORZĄDZONYCH DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH Z PRZEPISAMI ZAWARTYMI W OBOWIĄZUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH,
   6. UCZESTNICTWO W NARADACH, PRACACH KOMISJI PRZETARGOWEJ

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
   • Uprawnienia: SAMODZIELNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ ANALITYCZNEGO MYŚLENIA, BARDZO DOBRA UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI URZĄDZEŃ BIUROWYCH, DOKŁADNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, PAKIET MS OFFICE, SYSTEMATYCZNOŚĆ, BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, SAMODZIELNE OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI, RZETELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
   • Inne wymagania: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE, MILE WIDZIANE KIERUNKI: EKONOMIA, PRAWO, ADMINISTRACJA, A TAKŻE STUDIA PODYPLOMOWE LUB UKOŃCZONY KURS/SZKOLENIA Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BARDZO DOBRA ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ PLATFORMY ZAKUPOWEJ ORAZ ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW OGÓLNOWOJSKOWYCH ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I AKTÓW WYKONAWCZYCH ZNAJOMOŚĆ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH, DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ ZNAJOMOŚĆ KODEKSU CYWILNEGO W ZAKRESIE SPORZĄDZENIA I ZAWIERANIA UMÓW MIN. 3 LATA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 413,6 do 4 965,3 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA UZALEŻNIONA OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Technik budownictwa/ stanowisko: starszy inspektor

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   m. in.
   - prowadzenie kontroli wewnętrznych, w szczególności z obszaru realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami/procedurami,
   - kontrola realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych wraz ze sprawdzeniem postępu robót na budowie,
   - identyfikowanie zagrożeń i ryzyka w kontrolowanym obszarze oraz wskazywanie propozycji działań w celu ich eliminacji,
   - uzgadnianie, opiniowanie wewnętrznych procedur, wytycznych pod kątem ich wzajemnej zgodności oraz zgodności z przepisami prawa

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane
   • Uprawnienia: OBSŁUGA KOMPUTERA, PAKIET MS OFFICE, ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ, ANALIZA I SYNTEZA INFORMACJI, PRACA W ZESPOLE
   • Inne wymagania: Wymagane jest doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub związane z prowadzeniem procesu inwestycyjnego w zakresie realizacji inwestycji (nadzorowanie i rozliczanie inwestycji) - wyższe wykształcenie - min. 2 lata, średnie wykształcenie - min. 4 lata. Mile widziane uprawnienia budowlane np. inspektor nadzoru budowlanego. Praca w jednostkach i instytucjach Ministerstwa Obrony Narodowej - mile widziana.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 162,8 do 4 921,6 PLN
   • Opis wynagrodzenia: wynagrodzenie brutto- uzależnione od stażu pracy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kierownik w sekcji geodezji i gospodarki nieruchomościami w wydziale nieruchomości i zakwaterowania

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   M. IN.
   - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REGULOWANIEM STANÓW FORMALNOPRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI,
   - PROWADZENIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W ZAKRESIE USTALONYM PRZEPISAMI PRAWA POWSZECHNEGO, RESORTOWEGO ORAZ WYTYCZNYMI PRZEŁOŻONYCH,
   - PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ I PRZEKAZYWANIE ZBĘDNYCH NIERUCHOMOŚCI AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO LUB INNYM, WŁAŚCIWYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ LUB SAMORZĄDOWEJ,
   - NADZÓR NAD REALIZACJĄ SPRAW PROWADZONYCH W RAMACH SEKCJI GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, W TYM GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI Z OBSZARU DZIAŁANIA ZARZĄDU

   Wymagania

   • Uprawnienia: PAKIET MS OFFICE, ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU (wymagany staż - lata: 3), BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, SAMODZIELNE OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 953,52 do 6 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA UZALEŻNIONA JEST OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Kierownik sekcji inwestycji sojuszniczych i programowych

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. KOORDYNOWANIE I MONITORING DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ KOMÓRKI WEWNĘTRZNE ZARZĄDU W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW WOJSK SOJUSZNICZYCH,
   2. KOORDYNOWANIE PROCESU PLANOWANIA I PROWADZENIA INWESTYCJI I REMONTÓW, PODEJMOWANYCH PRZEZ WOJSKA SOJUSZNICZE W UZGODNIONYCH OBIEKTACH I TERENACH,
   3. OPRACOWYWANIE PROCEDUR, INSTRUKCJI, REGULAMINÓW I INNYCH AKTÓW NORMUJĄCYCH PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW WOJSK SOJUSZNICZYCH,
   4. WSPÓŁPRACA Z PRZEDSTAWICIELAMI WOJSK SOJUSZNICZYCH, ODPOWIEDZIALNYMI ZA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH STANÓW ZJEDNOCZONYCH, W JĘZYKU ANGIELSKIM,
   5. WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI JEDNOSTEK RESORTU OBRONY NARODOWEJ SZ RP ODPOWIEDZIALNYMI ZA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SOJUSZNICZYCH ZE STRONY POLSKIEJ

   Wymagania

   • Uprawnienia: PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU (wymagany staż - lata: 4), UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, PRACA W INSTYTUCJACH LUB ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH, PRACA W STRUKTURACH NATO, PAKIET MS OFFICE, UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
   • Inne wymagania: WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM UMIEJĘTNOŚĆ WYKONYWANIA DROBNYCH TŁUMACZEŃ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 829,2 do 7 101,2 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA UZALEŻNIONA OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:
   1. SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYMI PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.
   2. SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO, PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY, POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ
   3. SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA
   4 . ROZLICZANIE ZADAŃ.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane
   • Uprawnienia: ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE, KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, RZETELNOŚĆ, ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ FORMALNO-PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PROCESEM INWESTYCYJNYM, SAMODZIELNOŚĆ, ZNAJOMOŚĆ PRAWA BUDOWLANEGO, ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PAKIET MS OFFICE, NORMA PRO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH
   • Inne wymagania: UPRAWNIENIA: WYMAGANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ BRANŻY INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: NA PODOBNYM STANOWISKU INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO LUB KIEROWNIKA BUDOWY/ROBÓT- MIN. 2 LATA PRACA W JEDNOSTKA I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ - MILE WIDZIANE

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 700 do 6 700 PLN
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. SPORZĄDZANIE WYCEN INWESTORSKICH, OPRACOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, OPRACOWANIE HARMONOGRAMÓW, PLANÓW REALIZACJI ZADAŃ,
   2. PRZYGOTOWYWANIE, OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTÓW W CELU PRZYGOTOWYWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA ZLECENIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH, DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH A TAKŻE ROBÓT BUDOWLANYCH,
   3. ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z BIURAMI PROJEKTÓW LUB INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE LUB ROBOTY BUDOWLANE A TAKŻE Z UŻYTKOWNIKAMI, ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE PRZYDZIELONYCH ZADAŃ, RÓWNIEŻ W ZAKRESIE NADZORU AUTORSKIEGO,
   4. OPINIOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI, PROGRAMÓW FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH, DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH, WERYFIKACJA WYMIENIONYCH OPRACOWAŃ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ICH WYKONANIA Z UMOWĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,
   5. ANALIZOWANIE PRZEBIEGU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESIE ICH TERMINOWOŚCI.

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane
   • Uprawnienia: RZETELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OBSŁUGA PODSTAWOWYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH, ZNAJOMOŚĆ KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ FORMALNO-PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z PROCESEM INWESTYCYJNYM, NORMA PRO, ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, SAMODZIELNOŚĆ, PAKIET MS OFFICE, OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH, ZNAJOMOŚĆ USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ZNAJOMOŚĆ USTAWY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
   • Inne wymagania: WYMAGANE JEST DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU ZWIĄZANYM Z PROWADZENIEM PROCESU INWESTYCYJNEGO W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH (BUDOWY, PRZEBUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH), OBSŁUGĄ PROCESU INWESTYCYJNEGO POD WZGLĘDEM FORMALNYM I MERYTORYCZNYM - MINIMUM 3 LATA.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 000 do 6 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONA OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Referent

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   1. PROWADZENIE KORESPONDENCJI Z WYKONAWCAMI ROBÓT, BIURAMI PROJEKTÓW, ADMINISTRATORAMI, UŻYTKOWNIKAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I INNYMI STRONAMI POWIĄZANYMI Z PROCESAMI INWESTYCYJNYMI
   2. OPRACOWANIE ZBIORCZEJ EWIDENCJI PRZYDZIELONYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W FAZIE REALIZACYJNEJ I STOPNIA ICH ZAAWANSOWANIA
   3. KOMPLETOWANIE W TECZKACH ZADAŃ, Z CHWILĄ WPROWADZENIA ZADAŃ DO ETAPU REALIZACJI DOKUMENTÓW PROCESU INWESTYCYJNEGO
   4. ROZLICZANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
   5. WSPÓŁPRACA Z INNYMI KOMÓRKAMI WEWNĘTRZNYMI RZI, ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, NADZOREM BUDOWLANYM, ADMINISTRATORAMI I UŻYTKOWNIKAMI W ZAKRESIE USTALANIA WARUNKÓW LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO, WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWNICTWA NA TERENACH MIEJSKICH I W KOMPLEKSACH ZAMKNIĘTYCH, A TAKŻE W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH UWARUNKOWAŃ, ODDZIAŁUJĄCYCH W SPOSÓB ISTOTNY NA REALIZACJĘ ZADANIA.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, kierunek: BUDOWLANE, EKONOMICZNE
   • Uprawnienia: DOŚWIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU
   • Inne wymagania: UMIEJĘTNOŚCI: UMIEJĘTNOŚĆ ANALIZY, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, PRACA W ZESPOLE MILE WIDZIANA PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 400 do 3 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONE OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Komendant ochrony

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   M. IN.:
   1. ORGANIZOWANIE SKUTECZNEGO SYSTEMU OCHRONY KOMPLEKSÓW REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE,
   2. PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ OBIEKTU,
   3. NADZÓR NAD:
   - UTRZYMANIEM PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH OCHRONĘ OBIEKTÓW WOJSKOWYCH (SYSTEMÓW ALARMOWYCH, TELEWIZYJNYCH SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU);
   - TERMINOWYM PROWADZENIEM PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI, NAPRAW I REMONTÓW ZAINSTALOWANYCH SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH ORAZ PROWADZENIE EWIDENCJI TYCH CZYNNOŚCI ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ,
   4. KONTROLOWANIE DZIAŁANIA SYSTEMÓW OCHRONY TECHNICZNEJ ORAZ FIZYCZNEJ (SUFO).

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie ogólnokształcące
   • Uprawnienia: UMIEJĘTNOŚĆ ANALIZY DANYCH, DOŚWIADCZENIE W PRACY W OCHRONIE (wymagany staż - lata: 3), PAKIET MS OFFICE, DYSPOZYCYJNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, PRACA W ZESPOLE, KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ, ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY OBIEKTÓW, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SAMODZIELNOŚĆ, SAMODZIELNE OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI
   • Inne wymagania: zaświadczenie kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego Wymagane jest doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z ochroną osób i mienia min. 3 lata, poświadczenie bezpieczeństwa osobowego krajowe - mile widziane. UMIEJĘTNOŚĆ BARDZO DOBREJ ORGANIZACJI PRACY WŁASNEJ, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 3 990 do 4 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONE OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - SPRAWOWANIE NADZORU TECHNICZNEGO NAD BUDOWLAMI HYDROTECHNICZNYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
   - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
   - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI, OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
   - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, POMIARÓW, PRÓB I BADAŃ, REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW
   - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW, KONSERWACJI I NAPRAW, ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ
   - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWYCH, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI, REMONTÓW I MODERNIZACJI OBEJMUJĄCYCH BUDOWLE HYDROTECHNICZNE

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
   • Uprawnienia: UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM, DOBRA ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE, DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU (wymagany staż - lata: 3), DOBRA ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ, UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA, SAMODZIELNE OPRACOWYWANIE DOKUMENTACJI
   • Inne wymagania: ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW BRANŻOWYCH, ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW OGÓLNOWOJSKOWYCH- MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI HYDROTECHNICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ HYDROTECHNICZNEJ MIN. 3 LATA, PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH - MILE WIDZIANA PREFEROWANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 5 010 do 5 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONA OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy specjalista

  REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
  • Szczecin
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - SPRAWDZANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
   - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
   - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI, OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM, NIERUCHOMOŚCI
   - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH, POMIARÓW PRÓB I BADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW
   - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW , KONSERWACJI I NAPRAW, ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ
   - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWYCH, DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI, REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), techniczne
   • Uprawnienia: BARDZO DOBRA OBSŁUGA KOMPUTERA, UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, PAKIET MS OFFICE, UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM
   • Inne wymagania: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW BRANŻOWYCH, SAMODZIELNEGO OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI I BARDZO DOBREJ ORGANIZACJI PRACY WŁASNEJ ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW OGÓLNOWOJSKOWYCH - MILE WIDZIANE UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BEZ OGRANICZEŃ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI , INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH - MIN 3 LATA PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH-MILE WIDZIANA PREFEROWANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 983,6 do 5 600 PLN
   • Opis wynagrodzenia: WYNAGRODZENIE UZALEŻNIONE OD STAŻU PRACY
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Pracodawcy w Szczecinie