Ekosystem Sp. z o.o.

Ekosystem Sp. z o.o.

 

Ekosystem Sp. z o.o. najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Pracownik biurowy Wrocław.
Kategorie zawodowe: administracja biurowa / praca biurowa.

Oferty pracy Ekosystem Sp. z o.o.

Praca alert - powiadomienia

Ekosystem Sp. z o.o.

Włącz obserwowanie, a my powiadomimy Cię mailowo o nowych ofertach tej firmy

Dane firmowe

Pełna nazwa
EKOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres rejestrowy
Kazimierza Michalczyka 23 53-633 Wrocław
NIP
8992736747
REGON
021916240
KRS
0000426169
Forma prawna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wpis do Rejestru Przedsiębiorców
05.07.2012
Status indywidualnej działalności gospodarczej
AKTYWNA

Profil działalności - kody PKD

Przetwórstwo przemysłowe

 • 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

 • 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

 • 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
Źródło danych: GUS, CEIDG, KRS

Archiwalne oferty pracy Ekosystem Sp. z o.o.

 • SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Ekosystem Sp. z o.o.
  • Wrocław
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Ekosystem Sp. z o.o. odpowiada za realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wrocław.

   Zakres obowiązków

   • samodzielne przygotowanie i realizacja procesu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi
    i roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (sprawowanie nadzoru nas całością dokumentacji przetargowej);
   • sporządzanie dokumentów zamówienia np. Specyfikacji Warunków Zamówienia, zaproszeń do negocjacji itp.;
   • prowadzenie korespondencji z wykonawcami w oparciu o przepisy ustawy PZP;
   • badanie i ocena ofert oraz dokumentów składanych przez wykonawców w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (analiza formalno-prawna oraz rachunkowa);
   • przygotowanie projektów umów do prowadzonych postępowań;
   • sporządzanie i publikowanie wszystkich przewidzianych w ustawie PZP ogłoszeń dot. zamówień publicznym w dedykowanych publikatorach (Biuletyn Zamówień Publicznych; Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej);
   • publikacja postępowań na platformie zakupowej;
   • udział w pracach komisji przetargowych jako sekretarz komisji;
   • sporządzenie protokołu z postępowań;
   • przygotowywanie umów z wykonawcami wyłonionym w drodze zamówienia publicznego celem finalizacji procedury przetargowej;
   • współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu procedur w celu dostosowania ich do wymagań organizacyjnych;
   • wsparcie komórek merytorycznych w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, np. w zakresie szacowania wartości zamówienia, w opisie przedmiotu zamówienia, w określaniu kryteriów oceny oferty, warunków udziału w postępowaniu itp.;
   • wsparcie w opracowaniu planu zamówień publicznych, sprawozdań rocznych z udzielonych zamówień;
   • prowadzenie rejestru postępowań, umów i innych rejestrów związanych z funkcjonowaniem działu;
   • monitorowanie procesu dot. zabezpieczeń finansowych ofert i umów tj. wadiów, należytego wykonania umowy itp.;
   • archiwizacja dokumentacji po zakończonym postępowaniu.

   Wymagania

   • wykształcenie wyższe – preferowane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne;
   • praktyczna znajomość ustawy PZP oraz aktów wykonawczych;
   • minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – kompleksowa obsługa procesu zamówień publicznych po stronie zamawiającego;
   • umiejętność tworzenia kompletnej dokumentacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia;
   • umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie oraz sporządzania pism w oparciu o przepisy PZP i innych aktów wykonawczych;
   • bardzo dobra znajomość MS Office (min. poziom średniozaawansowany w zakresie WORD, EXCEL)
    i obsługi urządzeń biurowych;
   • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji;
   • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
   • umiejętności pracy pod presją czasu;
   • sprawnej organizacji pracy;
   • samodzielności w działaniu.

   Oferujemy

   • stabilne zatrudnienie na pełnym etacie w ramach umowy o pracę;
   • pracę w dynamicznym środowisku;
   • szeroki pakiet socjalny (dobrowolne ubezpieczenie grupowe, program sportowo-rekreacyjny: karta Multisport, pełny zakres świadczeń z ZFŚS);
   • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym np. możliwość dofinansowanie do studiów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka