Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej najczęściej poszukuje kandydatów w:
Zawody Inspektor Toruń, Księgowy Toruń, Budowlaniec Toruń.
Kategorie zawodowe: prawo i administracja państwowa, księgowość / ekonomia, budownictwo / architektura / geodezja.

Oferty pracy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Obecnie pracodawca nie ma aktywnych ofert pracy.

Praca alert - powiadomienia

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Mapy

Siedziba główna

Dynamika publikacji ofert pracy w ostatnich 12 miesiącach

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poszukuje najczęściej pracowników na stanowiska

Statystyki odwiedzin opublikowanych ogłoszeń i profilu pracodawcy

Odwiedziny w ostatnich 10 miesiącach

Profil firmy:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
najczęściej odwiedzają kandydaci z miast:

 1. Bydgoszcz
 2. Jelenia Góra
 3. Warszawa
 4. Opoczno

Archiwalne oferty pracy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane,wyższe (w tym licencjat), budowlane
   • Uprawnienia: znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego,znajomość i obsługa komputera,KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE
   • Inne wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (technik budowlany) o kierunku budowlanym/sanitarnym. W przypadku wykształcenia wyższego wymagane jest 4-letnie doświadczenie w zawodzie, w przypadku wykształcenia średniego 6-letnie doświadczenie, udokumentowany staż pracy w budownictwie. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji i urządzeń sanitarnych w obiektach budowlanych z wyjątkiem budowy skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych. dodatkowe: świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac na stan. dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzjących, przetwarzjących, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (Grupa 3) w zakresie min. urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa. Świadectwo kwalifikacyjne do wyk. prac na stan. dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (Grupa 2) w zakresie : kotły wodne o temp. do 100 stopni Celsjusza, na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniemi pomocniczymi; instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW; apatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej. Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, bardzo dobra organizacja pracy, znajomość katalogu KNR, kosztorysowanie robót budowlanych, obsługa programu kosztorysowego Norma.
   • Przeznaczone wyłącznie dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy: nie

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 800 do 5 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca w godz. 07:00-15:00. Pierwsza umowa na czas określony 6 m-cy. Data rozpoczęcia pracy: maj 2023 r.
    Szczegółowe informacje dotyczące ww oferty pracy oraz wymagane dokumenty jakie należy złożyć pracodawcy określone są szczegółowo na stronie internetowej ZGM/BIP Oferty Pracy ()
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane, wyższe (w tym licencjat), budowlane
   • Uprawnienia: KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE, znajomość i obsługa komputera, znajomość MS OFFICE, znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego
   • Inne wymagania: w przypadku wykształcenia wyższego wymagane jest 4-letnie doświadczenie w zawodzie, w przypadku wykształcenia średniego 6-letnie doświadczenie, udokumentowany staż pracy w budownictwie. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji i urządzeń sanitarnych w obiektach budowlanych z wyjątkiem budowy skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych. dodatkowe: świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac na stan. dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzjących, przetwarzjących, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (Grupa 3) w zakresie min. urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa. Świadectwo kwalifikacyjne do wyk. prac na stan. dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (Grupa 2) w zakresie : kotły wodne o temp. do 100 stopni Celsjusza, na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniemi pomocniczymi; instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50kW; apatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej. Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, bardzo dobra organizacja pracy, znajomość katalogu KNR, kosztorysowanie robót budowlanych, obsługa programu kosztorysowego Norma.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 800 do 5 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca w godz. 07:00-15:00. Pierwsza umowa na czas określony 6 m-cy. Szczegółowe informacje dotyczące ww oferty pracy oraz wymagane dokumenty jakie należy złożyć pracodawcy określone są szczegółowo na stronie internetowej ZGM/BIP Oferty Pracy ()
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent ds. księgowości

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne, kierunek: rachunkowość, finanse, administracja, średnie zawodowe, ekonomiczne, kierunek: rachunkowość, finanse, administracja
   • Uprawnienia: znajomość i obsługa komputera, umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne)
   • Inne wymagania: wykształcenie średnie/wyższe o kierunku rachunkowość, ekonomia, finanse, administracja. Co najmniej 2 lata stażu pracy w księgowości. Umiejętność syntezy i analizy danych, bardzo dobra organizacja pracy.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 do 4 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Godziny pracy: 07:00-15:00 Pierwsza umowa na czas określony 6 m-cy.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor ds. technicznych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Umowa o pracę na czas określony

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane, wyższe (w tym licencjat), budowlane
   • Uprawnienia: znajomość obsługi komputera, KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE
   • Inne wymagania: staż pracy w zawodzie: 1 rok - wykszt. wyższe, 3 lata - wykszt. średnie (staż pracy w branży budowlanej); znajomość katalogu KNR; kosztorysowanie.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 do 4 800 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Praca w godz. 07:00-15:00. Pierwsza umowa na czas określony 6 m-cy. Miejsce pracy: ZGM -BOM I, ul. Gołębia 3, 87-100 Toruń
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent ds. księgowości

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   Obsługa fin.-księgowa wspólnot mieszkaniowych. Analiza i uzgadnianie sald. Prowadzenie i rozliczanie dokumentów dot. spraw sądowych. Księgowanie i uzgadnianie dokumentów zakupu. Przygotowywanie przelewów bankowych. Przygotowywanie zestawień i sprawozdań fin.

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne, kierunek: rachunkowość, finanse, administracja, wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne, kierunek: rachunkowość, finanse, administracja
   • Uprawnienia: znajomość i obsługa komputera, umiejętność pracy w zespole (zdolności interpersonalne)
   • Inne wymagania: umiejętność syntezy i analizy danych, bardzo dobra organizacja pracy, co najmniej 2 lata stażu pracy w księgowości.

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 4 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: Godziny pracy: 07:00-15:00
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorem inwestorskim robót remontowych i konserwacyjnych w branży sanitarnej,
   - prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego węzłów, rozdzielni c.o. i c.w.u., wew. instalacji sanitarnych, gazowych oraz grzewczych (c.o i c.w.u.) oraz przynależnymi do nich układami pomiarowo-rozliczeniowymi w budynkach administrowanych przez ZGM w Toruniu,
   - udział w przeglądach technicznych, odbiorach robót,
   - sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich robót remontowych,
   - sprawdzanie i odbiór branżowych dokumentacji technicznych oraz projektów opracowanych przez podmioty zewnętrzne

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane, wyższe (w tym licencjat), budowlane
   • Uprawnienia: znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego, znajomość MS OFFICE, obsługa programu komputerowego kosztorysowania w budownictwie - Norma Pro, KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE
   • Inne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji i urządzeń sanitarnych w obiektach budowlanych z wyjątkiem budowy skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych; świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (Grupa 3) w zakresie min. urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (Grupa 2) w zakresie min.: - kotły wodne o temperaturze do 100 *C na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, - instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW, - aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej; umiejętność pracy w zespole, odporność na tres, komunikatywność, bardzo dobra organizacja pracy

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 do 5 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: zatrudnienie listopad 2022 r.; praca w godz. 7-15 szczegółowe informacje dotyczące w/w oferty pracy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorem inwestorskim robót remontowych i konserwacyjnych;
   - udział w przeglądach technicznych, odbiorach robót;
   - sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich robót remontowych;
   - sprawdzanie i odbiór branżowych dokumentacji technicznych oraz projektów opracowanych przez podmioty zewnętrzne

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane, wyższe (w tym licencjat), budowlane
   • Uprawnienia: znajomość MS OFFICE, KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE, znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego, obsługa programu komputerowego kosztorysowania w budownictwie - Norma Pro
   • Inne wymagania: znajomość katalogu KNR, w przypadku wykształcenia wyższego wymagane jest 4- letnie doświadczenie w zawodzie, w przypadku wykształcenia średniego 6- letnie doswiadczenie, udokumentowany staż pracy w budownictwie, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, bardzo dobra organizacja pracy, obsluga programu kosztorysowego Norma

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 do 5 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: zatrudnienie listopad 2022 r.; praca w godz. 7-15 szczegółowe informacje dotyczące w/w oferty pracy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorem inwestorskim robót remontowych i konserwacyjnych w branży sanitarnej,
   - prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego węzłów, rozdzielni c.o. i c.w.u., wew. instalacji sanitarnych, gazowych oraz grzewczych (c.o i c.w.u.) oraz przynależnymi do nich układami pomiarowo-rozliczeniowymi w budynkach administrowanych przez ZGM w Toruniu,
   - udział w przeglądach technicznych, odbiorach robót,
   - sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich robót remontowych,
   - sprawdzanie i odbiór branżowych dokumentacji technicznych oraz projektów opracowanych przez podmioty zewnętrzne

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane, średnie zawodowe, budowlane
   • Uprawnienia: obsługa programu komputerowego kosztorysowania w budownictwie - Norma Pro, znajomość MS OFFICE, znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego, KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE
   • Inne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji i urządzeń sanitarnych w obiektach budowlanych z wyjątkiem budowy skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych; świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (Grupa 3) w zakresie min. urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (Grupa 2) w zakresie min.: - kotły wodne o temperaturze do 100 *C na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, - instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW, - aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej; umiejętność pracy w zespole, odporność na tres, komunikatywność, bardzo dobra organizacja pracy

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 do 5 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: zatrudnienie październik 2022 r.; praca w godz. 7-15 szczegółowe informacje dotyczące w/w oferty pra
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor ds. technicznych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - udział w przeglądach technicznych,
   - nadzór robót remontowych i konserwacyjnych,
   - sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
   - opracowywanie planów w zakresie remontów,
   - prowadzenie książek obiektów budowlanych

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane, wyższe (w tym licencjat), budowlane
   • Uprawnienia: znajomość MS OFFICE, KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE
   • Inne wymagania: staż pracy w zawodzie: 1 rok - wykszt. wyższe, 3 lata - wykszt. średnie; znajomość KNR

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 4 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: praca w godz. 7-15
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent ds księgowości

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych;
   - analiza i uzgadnianie sald;
   - przygotowywanie przelewów bankowych;
   - księgowanie i uzgadnianie dokumentów zakupu, usług, memoriałów, wyciągów bankowych;
   - uzgadnianie wyciągów bankowych;
   - przygotowywanie zestawień i sprawozdań finansowych wspólnot mieszkaniowych

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne, kierunek: rachunkowość, ekonomia, finanse
   • Uprawnienia: obsługa pakietu MS OFFICE - EXCEL, WORD
   • Inne wymagania: rachunkowość, ekonomia, finanse, min. 2 lata doświadczenia w księgowości, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 4 450 PLN
   • Opis wynagrodzenia: praca w godz. 7-15 data rozpoczęcia pracy: październik 2022 r.
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorem inwestorskim robót remontowych i konserwacyjnych w branży sanitarnej,
   - prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego węzłów, rozdzielni c.o. i c.w.u., wew. instalacji sanitarnych, gazowych oraz grzewczych (c.o i c.w.u.) oraz przynależnymi do nich układami pomiarowo-rozliczeniowymi w budynkach administrowanych przez ZGM w Toruniu,
   - udział w przeglądach technicznych, odbiorach robót,
   - sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich robót remontowych,
   - sprawdzanie i odbiór branżowych dokumentacji technicznych oraz projektów opracowanych przez podmioty zewnętrzne

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane, średnie zawodowe, budowlane
   • Uprawnienia: obsługa programu komputerowego kosztorysowania w budownictwie - Norma Pro, znajomość MS OFFICE, KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE, znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego
   • Inne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji i urządzeń sanitarnych w obiektach budowlanych z wyjątkiem budowy skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych; świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (Grupa 3) w zakresie min. urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (Grupa 2) w zakresie min.: - kotły wodne o temperaturze do 100 *C na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, - instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW, - aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej; umiejętność pracy w zespole, odporność na tres, komunikatywność, bardzo dobra organizacja pracy

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 do 5 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: zatrudnienie wrzesień 2022 r.; praca w godz. 7-15 szczegółowe informacje dotyczące w/w oferty pracy
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor ds. technicznych

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - udział w przeglądach technicznych,
   - nadzór robót remontowych i konserwacyjnych,
   - sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
   - opracowywanie planów w zakresie remontów,
   - prowadzenie książek obiektów budowlanych

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane, średnie zawodowe, budowlane
   • Uprawnienia: znajomość MS OFFICE, KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 4 500 PLN
   • Opis wynagrodzenia: praca w godz. 7-15
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   - prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorem inwestorskim robót remontowych i konserwacyjnych w branży sanitarnej,
   - prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego węzłów, rozdzielni c.o. i c.w.u., wew. instalacji sanitarnych, gazowych oraz grzewczych (c.o i c.w.u.) oraz przynależnymi do nich układami pomiarowo-rozliczeniowymi w budynkach administrowanych przez ZGM w Toruniu,
   - udział w przeglądach technicznych, odbiorach robót,
   - sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich robót remontowych,
   - sprawdzanie i odbiór branżowych dokumentacji technicznych oraz projektów opracowanych przez podmioty zewnętrzne

   Wymagania

   • Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane, średnie zawodowe, budowlane
   • Uprawnienia: znajomość MS OFFICE, obsługa programu komputerowego kosztorysowania w budownictwie - Norma Pro, znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego, KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE
   • Inne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy instalacji i urządzeń sanitarnych w obiektach budowlanych z wyjątkiem budowy skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych; świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (Grupa 3) w zakresie min. urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (Grupa 2) w zakresie min.: - kotły wodne o temperaturze do 100 *C na paliwo stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi, - instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW, - aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej; umiejętność pracy w zespole, odporność na tres, komunikatywność, bardzo dobra organizacja pracy

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 500 do 5 000 PLN
   • Opis wynagrodzenia: zatrudnienie lipiec/sierpień 2022 r.; praca w godz. 7-15 szczegółowe informacje dotyczące w/w oferty
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent ds księgowości

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   księgowanie wyciagów bankowych, analiza i uzgadnianie sald, prowadzenie i rozliczanie spraw dotyczących wadiów, księgowanie i uzgadnianie dokumentów zakupu, uzgadnianie wyciągów bankowych

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne, kierunek: rachunkowość, ekonomia, finanse
   • Uprawnienia: obsługa pakietu MS OFFICE - EXCEL, WORD
   • Inne wymagania: rachunkowość, ekonomia, finanse, min. 2 lata doświadczenia w księgowości, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 4 300 PLN
   • Opis wynagrodzenia: praca w godz. 7-15
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent ds księgowości

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   księgowanie wyciagów bankowych, analiza i uzgadnianie sald, prowadzenie i rozliczanie spraw dotyczących wadiów, księgowanie i uzgadnianie dokumentów zakupu, uzgadnianie wyciągów bankowych

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne, kierunek: rachunkowość, ekonomia, finanse
   • Uprawnienia: obsługa pakietu MS OFFICE - EXCEL, WORD
   • Inne wymagania: rachunkowość, ekonomia, finanse, min. 2 lata doświadczenia w księgowości, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 500 - 3 900 PLN
   • Opis wynagrodzenia: praca w godz. 7-15
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   prowadzenie spraw związanych z nadzorem inwestorskim robót remontowych i konserwacyjnych w branży sanitarnej, prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego węzłów, rozdzielni c.o. i c.w.u., wew. instalacji sanitarnych, gazowych oraz grzewczych (c.o i c.w.u.) oraz przynależnymi do nich układami pomiarowo-rozliczeniowymi w budynkach administrowanych przez ZGM w Toruniu, udział w przeglądach technicznych, odbiorach robót, sporządzanie kosztorysów inwestorskich robót remontowych, sprawdzanie i odbiór branżowych dokumentacji technicznych oraz projektów opracowanych przez podmioty zewnętrzne

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, budowlane, wyższe (w tym licencjat), budowlane
   • Uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robót, obsługa programu komputerowego kosztorysowania w budownictwie - Norma Pro, KOSZTORYSOWANIE W BUDOWNICTWIE, obsługa komputera MS OFFICE
   • Inne wymagania: znajomość katalogu KNR, 6 lat doświadczenia w przypadku wykształcenia średniego budowlanego, 4 lata doświadczenia dla osoby z wykształceniem wyższym budowlanym, świadectwo kwalifiakcyjne do wykonywania prac na stanowisku dozoru oraz eksploatacji -grupa 2, grupa 3;

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 4 200 - 4 700 PLN
   • Opis wynagrodzenia: zatrudnienie luty/marzec 2022 r.; praca w godz. 7-15 link do oferty pracy:
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną
 • Starszy referent ds księgowości

  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Toruń
  • umowa o pracę
  • pełny etat
  • Zakres obowiązków

   księgowanie wyciagów bankowych, analiza i uzgadnianie sald, prowadzenie i rozliczanie spraw dotyczących wadiów, księgowanie i uzgadnianie dokumentów zakupu, uzgadnianie wyciągów bankowych

   Wymagania

   • Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne, kierunek: rachunkowość, ekonomia, finanse
   • Inne wymagania: rachunkowość, ekonomia, finanse, min. 2 lata doświadczenia w księgowości, umiejętność syntezy i analizy danych, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy

   Oferujemy

   • Wynagrodzenie brutto: 3 500 - 3 900 PLN
   • Opis wynagrodzenia: praca w godz. 7-15
   • System wynagrodzenia: Czasowy ze stawką miesięczną

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka