!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Praca Przysucha

Znaleźliśmy 204 oferty pracy

Praca w Przysusze

Praca Przysucha – aktualne oferty pracy w Przysusze

Z racji tego, że Przysucha jest w powiecie jedynym ośrodkiem miejskim, pełni ona funkcje związane z obsługą ludności w zakresie kultury, specjalistycznej opieki zdrowotnej, otoczenia biznesu i administracji, a także szkolnictwa zawodowego i średniego. Miasto ma spory potencjał gospodarczy, na co wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest lokalizacja – Przysucha leży przy drodze krajowej nr 12 i ma bardzo duży potencjał ludnościowy i zasoby gruntów oraz obiektów, dzięki którym jest predysponowana do lokowania na jej obszarze zakładów produkcyjnych i firm usługowych. Dzięki umiejscowieniu w rejonie lasów przysusko-szydłowieckich, miasto ma duże walory przyrodnicze. Rozwinięta infrastruktura turystyczna i rekreacyjna oraz duża dostępność komunikacyjna to doskonała podstawa do rozwoju wypoczynku i turystyki.


Rynek pracy w Przysusze jest jednak bardzo trudny – panuje tu bardzo wysokie bezrobocie, wynoszące pod koniec 2017 roku aż 17,3%. Jest to wartość większa niż zarejestrowane bezrobocie dla województwa mazowieckiego czy całej Polski. Wśród kobiet bezrobocie wynosi 18,6%, natomiast wśród mężczyzn 16,3%. Łącznie na 1000 mieszkańców pracuje 298 osób, przy czym aż 64,6% pracujących to kobiety, a 35,4% pracujących to mężczyźni. W 2017 roku średnie miesięczne wynagrodzenie w mieście wynosiło 3610,91 zł brutto, czyli stanowiło 79,70% przeciętnego wynagrodzenia brutto na terenie kraju.


W mieście większość aktywnych zawodowo osób pracuje w sektorze rolniczym, do którego zaliczane są zawody związane z łowiectwem, rybactwem, leśnictwem i rolnictwem – w tej branży zatrudnionych jest 65,6% aktywnych zawodowo mieszkańców. Wynika to przede wszystkim z tego, że miasto otaczają tereny leśne oraz typowo rolnicze. Zaledwie niecałe 10% zatrudnionych pracuje w przemyśle oraz budownictwie, a 4,5% w sektorze usługowym, czyli we wszystkich branżach związanych z zakwaterowaniem, transportem, handlem, gastronomią oraz komunikacją. Najmniejszą ilością zatrudnionych osób cechuje się sektor finansowy, a więc w działalności finansowej, ubezpieczeniowej i związanej z obsługą rynku nieruchomości.

 

Aktualne i darmowe ogłoszenia o pracę w Przysusze

W 2017 roku w Przysusze działalność gospodarczą prowadziło 455 osób fizycznych, a łącznie wszystkich podmiotów gospodarki narodowej było 625. Ponadto z danych GUS można się dowiedzieć, że najwięcej firm zostało zarejestrowanych w roku 2010, a wyrejestrowano w roku 2009. Wśród firm mających osobowość prawną najwięcej jest spółek cywilnych, których w mieście działa 29. Pod kątem łącznej ilości zatrudnionych pracowników najlepiej wypadają mikroprzedsiębiorstwa, których w Przysusze jest 581. Niemal 82% firm jest w rejestrze REGON przyporządkowanych do działalności pozostałej, natomiast 17% do przemysłu i budownictwa, a 1,3% do rolnictwa. Działalności gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne najczęściej działają w handlu hurtowym i detalicznym oraz w naprawie pojazdów samochodowych – 35,4%. W budownictwie specjalizuje się 13% firm.

Przysucha nie jest atrakcyjna, jeśli chodzi o rynek pracy. Ofert jest niewiele, a zarobki są niższe niż w innych miastach województwa mazowieckiego. Obecnie w mieście poszukiwani są przede wszystkim pracownicy na stanowisko kierowcy A+E w ruchu krajowym, a także międzynarodowym. Wolna jest też posada kierowcy autobusu, a dokładniej szkolnego w gm. Potworów lub okolic. Są to oferty na umowę o pracę i na pełny etat.

W jednej z firm poszukiwani są pracownicy na stanowiska brukarza, pomocnika brukarza, drwala, pilarza, operatora koparki i ładowarki, a także kierowcy kategorii C i C+E. Prace odbywają się w okolicach 50 km od miasta, a firma gwarantuje umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji. W mieście można zatrudnić się również jako pracownik skupu złomu czy pracownik linii produkcyjnej. Działają tu duże zakłady branży spożywczej, np. Hortex oraz branży ceramicznej, np. Monier Braas, czy Zakłady Płytek Ceramicznych „Przysucha” S.A. które często poszukują pracowników. Obecnie można też znaleźć pracę jako dekarz-blacharz lub pomocnik dekarza i kierownik salonu telefonii komórkowej. Większość stanowisk jest na umowę o pracę.
 

Urząd Pracy w Przysusze – oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze zapewnia elektroniczną i tradycyjną obsługę interesantów. W jego strukturze wyodrębniona została wyspecjalizowana komórka organizacyjna, czyli Centrum Aktywizacji Zawodowej. Jej celem jest efektywne realizowanie wszystkich usług związanych z rynkiem pracy przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi. Podstawowym zadaniem tej jednostki jest pośrednictwo pracy oraz profesjonalne doradztwo zawodowe. Urząd zapewnia wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy dla osób bezrobotnych i organizuje szkolenia, kursy i staże. Z usług instytucji mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu przysuskiego oraz przedsiębiorcy. W ramach posiadanych środków urząd oferuje dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc pracy lub doposażania już istniejących.

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze:
Adres: ul. Szkolna 7, 26-400 Przysucha
Telefon: (48) 675 27 88, (48) 675 51 31
Adres e-mail: waps@praca.gov.pl, praca@pup.przysucha.pl
Adres www: www.przysucha.praca.gov.pl
Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.