!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Praca Nowogród

Wybieraj spośród 151 ofert pracy

Praca w Nowogrodzie

Praca Nowogród- aktualne oferty pracy w Nowogrodzie.

Nowogród jest bardzo małym miastem, którego stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła za 2017 rok 9,5%. Jest to wskaźnik wyższy od ustalonego dla województwa podlaskiego (8,5%) oraz Polski (6,6%). Analiza danych statystycznych wskazuje, iż najwięcej mieszkańców czynnych zawodowo związanych jest z sektorem rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo) – 71,1%. W przemyśle i budownictwie znalazło zatrudnienie 12,8% mieszkańców, a 5,8% w sektorze usługowym (handel hurtowy i detaliczny, gastronomia, zakwaterowanie, informacja i komunikacja). Najmniej osób związało się z sektorem finansowym, w tym obrotem i zarządzaniem nieruchomościami (0,8%).


 Powyższe dane oddają nie tylko strukturę miasta, która skupia się wokół rolnictwa, ale przede wszystkim poziom migracji zarobkowej. Związanie największej liczby mieszkańców właśnie z sektorem rolnym, w którym mieści się łowiectwo, rybactwo, leśnictwo, jest wynikiem bezpośredniego sąsiedztwa z miejscowościami położonymi nad jeziorami mazurskimi (np. Pisz, Ruciane-Nida). Wiele osób decyduje się na podjęcie zatrudnienia poza miastem, wiążąc się zawodowo z sektorem rybackim, który jest bardzo rozwinięty na terenach mazurskich. Warto także podkreślić, iż potwierdza ten fakt ilość osób, które wyjeżdżają poza Nowogród do pracy. W 2017 roku odnotowano 150 osób, które pracują poza miastem. Jedynie 25 pracujących przyjeżdżało do miasta w celu podjęcia pracy. Zatem saldo migracji zarobkowej wynosi -125, co jest wskaźnikiem niekorzystnym dla miasta.

 Mieszkańcy, którzy decydowali się na zmianę pracy lub też podjęcie zatrudnienia po raz pierwszy, mogli korzystać z ofert zamieszczanych w Internecie na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Pomocne były także strony komercyjne, zajmujące się naborem na wolne stanowiska, na zlecenie pracodawców.

 Analiza historycznych ogłoszeń pokazała niestety, iż stanowisk w Nowogrodzie jest bardzo mało. Rynek pracy jest raczej zamknięty i mało chłonny, na co ma bezpośredni wpływ brak większych zakładów pracy na terenie miasta. Podobny trend był obserwowany zarówno na stronach urzędowych, jak i komercyjnych.

 Mieszkańcy zatem zmuszeni są do podejmowania zatrudnienia poza miastem, co umożliwia bliskie sąsiedztwo Łomży, Zambrowa, czy Ostrołęki. Każde z tych miast oferowało wiele możliwości podjęcia pracy, nie tylko w zawodach technicznych, ale również przy pracach biurowych.

 

Aktualne i darmowe ogłoszenia o pracę w Nowogrodzie

Bieżące ogłoszenia związane z możliwością podjęcia pracy w Nowogrodzie są niestety znikome. Na stronach Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży brak jakichkolwiek ofert pracy, które adresowane są ściśle do mieszkańców miasta. Podobna sytuacja ma miejsce na portalach komercyjnych, gdzie można znaleźć jedynie kilka anonsów, zamieszczanych w bazach ogólnopolskich i adresowanych do mieszkańców wielu miast w kraju. Co ciekawe, trudno było znaleźć także jakiekolwiek ogłoszenia franczyzodawców, zachęcające mieszkańców Nowogrodu do uruchomienia własnej działalności w ramach sieci. 
 Inaczej sytuacja wygląda w momencie, kiedy poszukamy zatrudnienia nieco dalej od miasta. Promień 50 km otwiera zupełnie nowe możliwości dla mieszkańców, którzy decydują się na pracę poza miejscem zamieszkania. Bazy urzędu pracy wskazują, iż przy zastosowaniu takich właśnie kryteriów wyszukiwania, pojawi się 171 pozycji obejmujących 385 wolnych miejsc. Stanowiska, jakie pojawiają się w wyszukiwarce to: robotnik gospodarczy, kierowca samochodu ciężarowego, technik prac biurowych, majster robót drogowych, nauczyciel języka angielskiego, kucharz małej gastronomii, cukiernik, sprzedawca, opiekun dziecięcy, sekretarka, grafik komputerowy, szwaczka, handlowiec, czy fizjoterapeuta. Analizując ogłoszenia pod względem geograficznym, można stwierdzić, iż najwięcej ofert dotyczy Piszu, Rucianego-Nida, Ostrów Mazowieckiej, Ostrołęki oraz Łomży.

 Podobne rezultaty wskazują komercyjne portale, gdzie poszerzenie wyszukiwania o miejscowości znajdujące się obok Nowogrodu, pozwala na większe pole manewru w zakresie propozycji zatrudnienia. 105 dostępnych ofert dotyczy stanowisk: główny księgowy, młodsza księgowa, specjalista do spraw ekspedycji i administracji, spedytor, zastępca kierownika punktu sprzedaży, kasjer-sprzedawca, diagnosta samochodowy, pracownik restauracji, operator maszyn – pomocnik produkcji, pracownik magazynowy – operator wózka widłowego. Zakres geograficzny ogłoszeń jest również zbliżony do tego, który przedstawiały wyniki ze strony urzędu pracy.

 Co ważne, rynek pracy poprzez zwiększenie odległości geograficznej od Nowogrodu, staje się bardziej zdywersyfikowany. Mieszkańcy mają możliwość podjęcia zatrudnienia w swoim zawodzie. Jak widać na powyższych przykładach, pracy jest bardzo dużo w niemal każdej profesji. Ma to duże znaczenie dla rynku pracy w samym Nowogrodzie, jak również w miastach sąsiadujących, gdzie chłonność rynku jest zdecydowanie większa.

 

Urząd Pracy w Nowogrodzie - oferty Pracy.

Mieszkańcy Nowogrodu, chcąc skorzystać z oferty lokalnego urzędu pracy, muszą udać się do Łomży. Terenem działania PUP jest obszar następujących jednostek samorządowych: Miasta Łomży oraz wchodzących w skład Powiatu Łomżyńskiego: Gminy i Miasta Jedwabne, Gminy i Miasta Nowogród oraz gmin: Łomży, Miastkowa, Piątnicy, Przytuł, Śniadowa, Wizny i Zbójnej.

Nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy sprawuje Starosta Łomżyński. Urząd prowadzi aktywną rekrutacje nie tylko na wolne stanowiska pracy, ale także do programów aktywizacyjnych, adresowanych w szczególności do osób pozostających długo bez pracy. Oferty dotyczące możliwości zatrudnienia publikowane są w siedzibie urzędu oraz w ogólnopolskiej bazie, udostępnianej na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Rejestracja bezrobotnych możliwa jest także w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza online zamieszczonego na stronie internetowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1,
18-400 Łomża,
tel./fax. 86 215 80 10,
adres e-mail: bilo@praca.gov.pl
strona internetowa: www.lomza.praca.gov.pl
Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.