Rozmowa kwalifikacyjna

Wybór ścieżki kariery - rozmowa z doradcą zawodowym

9 sierpnia 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 16 głosów

16 głosów

6 komentarzy
Wybór ścieżki kariery - rozmowa z doradcą zawodowym
Odkryj wartość doradcy zawodowego w wyborze ścieżki kariery i analizie kwalifikacji zawodowych Rozmowa z doradcą zawodowym PUP w Bielsku-Białej. Sprawdź!

Doradztwo zawodowe jako klucz do rozwoju kariery

Jednym z kluczowych elementów wspierających Twoją karierę zawodową jest skorzystanie z usług profesjonalnego doradcy zawodowego. To osoba, która ma doświadczenie i wiedzę w dziedzinie rynku pracy oraz ścieżek kariery. Spotkanie z doradcą zawodowym może przynieść wiele korzyści, zwłaszcza gdy stajesz przed ważnymi decyzjami dotyczącymi swojej ścieżki zawodowej.

Rozwijaj swoją ścieżkę kariery z pomocą doradcy zawodowego!
Osiągnij sukces na rynku pracy dzięki profesjonalnemu doradztwu zawodowemu, skutecznym spotkaniom indywidualnym i rozmowom kwalifikacyjnym.

Rola doradcy zawodowego w procesie rekrutacji

Redakcja Praca.bielsko.pl : Na czym polega rola doradcy zawodowego w procesie rekrutacji?

Doradca zawodowy PUP Bielsko-Biała: - Rola doradcy zawodowego w tym zakresie jest dwutorowa. Wiąże się zarówno ze współpracą z pracodawcami w zakresie doboru kandydatów na daną ofertę pracy, jak i przygotowaniu osób bezrobotnych do procesu rekrutacji. W celu przygotowania osób zarejestrowanych do procesu rekrutacji doradcy zawodowi pomagają m.in. w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, czy przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Odbywa się to w formie indywidualnej porady zawodowej lub tematycznych porad grupowych. Współpraca z pracodawcą opiera się na precyzowaniu wymagań dla kandydatów na dane stanowisko pracy, na dobieraniu kandydatów spełniających określone wymagania, a także na monitorowaniu przebiegu procesu rekrutacji.

Poradnictwo zawodowe dla niezdecydowanych

Co doradca zawodowy może polecić osobom, które mają zasadnicze problemy w podjęciu decyzji odnośnie tego, jaki zawód chciałyby wykonywać?

- Podejmowane działania w zakresie wyboru zawodu uzależnione są przede wszystkim od etapu ścieżki zawodowej na jakiej znajduje się dana osoba. Podejmując decyzję o wyborze zawodu należy przede wszystkim przeanalizować posiadane kompetencje w tym kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia, a także nasze zainteresowania i oczekiwania względem przyszłej pracy. Należy zastanowić się jakiego rodzaju czynności sprawiają nam łatwość, co lubimy robić oraz wiedzę z jakiego obszaru już posiadamy. Warto przypatrzeć się dotychczasowemu doświadczeniu zawodowemu, a jeśli go nie posiadamy – innym aktywnościom, jak na przykład:podejmowanym działaniom charytatywnym, wykonywanym pracom w ramach wolontariatu, działalności w kołach zainteresowań czy kołach naukowych. Zebrane informacje stanowią wskazówkę, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, jaki obszar zawodowy jest nam najbliższy oraz jakie posiadamy możliwości i potencjał zawodowy. Kolejnym czynnikiem jaki osoby stojące przed wyborem zawodu powinny wziąć pod uwagę, to zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników w danym zawodzie.

Szukasz pracy?

Kierowca kat. B lub C

Farutex Sp. z o.o.

  • Łódź
Dodana

Pracownik magazynowy

Timing Sp. z o.o.

  • Opole
Dodana

Manager ds. windykacji

PROFI CREDIT Polska S.A.

  • Szczecin
Dodana

Specjalista/tka ds. e-Commerce

M&Z SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  • Gdynia
Dodana

Manager ds. windykacji

PROFI CREDIT Polska S.A.

  • Łódź
Dodana

Pomocna może okazać się konsultacja z doradcą zawodowym, który pomoże w określeniu predyspozycji i preferencji zawodowych, m.in. na podstawie odpowiednich kwestionariuszy. Następnie można zapoznać się z opisami zawodów, by przybliżyć sobie wiedzę na temat specyfiki pracy, wymagań oraz koniecznej ścieżki edukacyjnej.

Osoby młode, stojące u progu swojej kariery zawodowej zachęcam do rozmów z przedstawicielami różnych zawodów, a także w miarę możliwości sprawdzania w praktyce obszarów zainteresowań zawodowych, którymi są zainteresowane, na przykład poprzez udział w praktykach, wolontariacie bądź stażach.

Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Na czym polega tajemnica skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

- Autoprezentacja jest sposobem w jaki pokazujemy kim jesteśmy lub za kogo chcielibyśmy być uważani. Odbywa się to poprzez komunikację werbalną, czyli to co mówimy oraz komunikację niewerbalną, czyli w jaki sposób się zachowujemy. Mając to na uwadze należy tak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, by zaprezentować się jako osoba odpowiednia na proponowane stanowisko. Każdy chce wypaść jak najlepiej, jednak tajemnicą autoprezentacji jest przedstawianie informacji o sobie zgodnych z prawdą. W żadnym wypadku nie powinniśmy kłamać czy naginać rzeczywistości. Warto poświęcić czas przed rozmową, by dokładnie przeanalizować wymagania stawiane w ofercie pracy, oczekiwania pracodawcy, a przede wszystkim informacje, które zamieściliśmy w swoich dokumentach aplikacyjnych. Kluczem dobrej autoprezentacji jest zawsze kultura osobista oraz schludny, dostosowany do sytuacji ubiór oraz uśmiech.

Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna

Na co szczególnie należy zwrócić uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

- Zaprezentowanie się z jak najlepszej strony podczas rozmowy kwalifikacyjnej wymaga dokładnego przygotowania się do niej. Proces przygotowania warto rozpocząć od zebrania informacji o swojej dotychczasowej drodze edukacyjno-zawodowej i innych informacji zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych (CV i list motywacyjny). Warto posiłkować się listą przykładowych pytań z rozmów kwalifikacyjnych, które zamieszczane są na stronach internetowychi spróbować na nie odpowiedzieć. Wystrzegać się jednak należy wygłaszania utartych sloganów. Starajmy się udzielać wyczerpujących, jednak konkretnych odpowiedzi posiłkując się odpowiednią argumentacją. Zbierzmy także informacje dotyczące proponowanego stanowiska pracy oraz samej firmy. Zadbajmy o schludny i dostosowany do sytuacji ubiór. Pamiętajmy o kulturze osobistej, która jest nieodzowna nie tylko w kontaktach osobistych, ale przede wszystkim zawodowych.

Wybór ścieżki kariery zawodowej

Jakimi należy kierować się kryteriami podczas wyboru ścieżki kariery zawodowej?

- Jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę wybierając swoją ścieżkę kariery zawodowej.
W pierwszej kolejności analizujemy posiadane kwalifikacje: wykształcenie oraz ukończone kursy
i szkolenia, a także posiadane doświadczenie zawodowe oraz kompetencje i predyspozycje. Kolejnym kryterium są możliwości zdrowotne i psychofizyczne do wykonywania danych zawodów. W wyborze ścieżki kariery warto także brać pod uwagę wymagania pracodawców i prognozy rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na zatrudnienie przedstawicieli danych zawodów.

Decyzja o pracy w wyuczonym zawodzie

Co należy wziąć pod uwagę podejmując decyzję odnośnie pracy w wyuczonym zawodzie?

- Osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania danego zawodu powinna odpowiedzieć sobie na pytania: czy chce wykonywać ten zawód i kontynuować tą ścieżkę kariery? Czy istnieje zapotrzebowanie na takich pracowników? Jakie działania będzie trzeba podjąć w przyszłości by kompetencje były dostosowane do rynku pracy, wymagań pracodawców oraz by być konkurencyjnym w stosunku do innych uczestników rynku? Proszę pamiętać, że obecny rynek pracy jest bardzo dynamiczny. Zarówno osoby pracujące, jak i poszukujące pracy muszą liczyć się z koniecznością ciągłego aktualizowania i zdobywania nowych kompetencji.

Szkolenia dla bezrobotnych

Co można doradzić osobom, które chciałyby jak najszybciej wrócić do pracy? Jakie powinny one poczynić kroki żeby osiągnąć sukces w drodze do zawodowej kariery?

- Przede wszystkim należy wyznaczyć sobie realne cele w oparciu o własne zasoby oraz możliwości
i wymagania jakie stawia rynek pracy. Dokładnie określając rodzaj poszukiwanej pracy jesteśmy
w stanie dopasować odpowiednie metody jej poszukiwania. Zadbajmy o profesjonalne dokumenty aplikacyjne oraz korzystanie z różnych metod poszukiwania pracy, jak na przykład: przeglądanie ofert pracy zamieszczanych w Internecie, prasie, skorzystanie z usług agencji zatrudnienia, uruchomienie własnej sieć kontaktów oraz z własnej inicjatywy podejmowanie kontaktów z pracodawcami. By odnieść sukces na rynku pracy warto zastanowić się w jaki sposób można stać się bardziej konkurencyjnym w stosunku do innych osób działających w branży czy obszarze zawodowym. Pomocna może okazać się rozmowa z doradcą zawodowym. Proszę nie zapominać, iż proces poszukiwania pracy to czas dużej aktywności własnej w tym zakresie. Pomoc urzędów pracy może okazać się przydatna, jednak nie należy bazować tylko i wyłącznie na ich usługach.

Szkolenia przygotowujące do pracy

Czy urzędy pracy na terenie naszego województwa przeprowadzają jakieś szkolenia przygotowujące osoby bezrobotne do pracy?

- W powiatowych urzędach pracy możliwe jest skorzystanie zarówno ze szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, a także szkoleń umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji. Pierwsze wymienione szkolenie dedykowane jest osobom, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły motywację do poszukiwania zatrudnienia bądź chcą powrócić na rynek pracy po dłuższym okresie braku aktywności zawodowej. Prowadzone są przez doradców zawodowych. Powiatowe urzędy pracy świadczą także usługi szkoleniowe w postaci szkoleń, czyli pozaszkolnych zajęć mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Rozmowę z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej przeprowadziła redakcja Praca.bielsko.pl

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest ważne!

Rynek pracy ciągle ewoluuje, dlatego podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest kluczowe dla utrzymania się w konkurencyjnej pozycji. Doradca zawodowy może pomóc Ci zidentyfikować obszary, w których warto rozwijać swoje umiejętności, aby być atrakcyjnym kandydatem dla pracodawców.

Wspólnie możecie opracować plan edukacyjny, który pozwoli Ci zdobyć nowe kompetencje lub pogłębić istniejące. To inwestycja w przyszłość i sposób na ciągły rozwój w swojej dziedzinie zawodowej.

To może Cię również zainteresować

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne korzyści z konsultacji z doradcą zawodowym?

Doradca zawodowy pomoże Ci ocenić obecną sytuację zawodową, opracować strategię rozwoju kariery, przygotować skuteczną rozmowę kwalifikacyjną i dostosować się do zmian na rynku pracy.

Jakie są zalety indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym?

Spotkania indywidualne pozwalają na personalizowane doradztwo zawodowe, dostosowane do Twoich celów i potrzeb, dzięki czemu możesz efektywnie pracować nad osiągnięciem swoich zawodowych celów.

W jaki sposób doradca zawodowy może pomóc mi w rozmowie kwalifikacyjnej?

Doradca zawodowy pomoże Ci przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, udzieli cennych wskazówek dotyczących autoprezentacji, odpowiedzi na pytania rekrutacyjne i zachowania niewerbalnego, co zwiększy Twoje szanse na sukces.

Czy doradca zawodowy może pomóc mi podnieść kwalifikacje zawodowe?

Tak, doradca zawodowy pomoże Ci zidentyfikować obszary, w których warto podnieść kwalifikacje oraz wskaże odpowiednie kursy i szkolenia, aby dostosować się do wymagań rynku pracy.

Czy usługi doradcy zawodowego są dostępne dla wszystkich?

Tak, usługi doradcy zawodowego są dostępne dla osób w różnych etapach kariery i sytuacji zawodowej, od osób bezrobotnych po osoby poszukujące nowych możliwości rozwoju zawodowego. Doradztwo zawodowe jest skierowane dla każdego, kto chce osiągnąć sukces w swojej ścieżce kariery.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Julia Gryglak

Stażysta

Autorka artykułów dla Aplikuj.pl, copywriter

6 komentarzy

Reksio

Reksio

Strategie z tym związane są rożne. Jednak chyba nie ma jednej recepty na sukces. Warto jednak znać możliwości by zabłysnąć.
daria

daria

Twoja specjalistyczna wiedza, która pasuje do pożądanego stanowiska, jest kwalifikacją niezbędną do zdobycia pracy. Atuty te trzeba pokazać by zabłysnąć.
Górmy

Górmy

Chyba każdy kandydat pragnie zabłysnąć na rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli się dobrze przygotuje, zapozna się z możliwymi pytaniami, które zazwyczaj powtarzają się na rozmowie kwalifikacyjnej, będzie spokojny, odpowiednio ubrany....to gwarancja sukcesu....
Klara

Klara

Jak zabłysnąć podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Fajne i przydatne rady w tym artykule.
Langiewicz

Langiewicz

Zbierz informacje o firmie, w której chciałbyś pracować, najbardziej kompletne informacje. Im więcej informacji jakie można wykorzystać podczas rozmowy to tym lepiej.
Roderic

Roderic

W końcu udało mi się znaleźć pracę, której szukałem. Ten artykuł jest sumą podobnych doświadczeń z wywiadów i wiedzy uzyskanej z książek na temat rekrutacji i informacji dostarczonych przez sam dział HR.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka