Kiedy umowa o pracę zostaje rozwiązana...

Kiedy umowa o pracę zostaje rozwiązana...
Utrata pracy wiąże się nie tylko ze stratą zarobków i tym samym pogorszeniem standardu życia, ale również ze stresem. Pracownik, który nie może znaleźć pracy często popada w depresję. Rozwiązaniem może być zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Czy pracownicy tego urzędu są w stanie właściwie pomóc szukającym zatrudnienia?

Powiatowe Urzędy Pracy nie cieszą się dużym uznaniem wśród bezrobotnych. Wiele osób zwie je nawet ?przechowalniami bezrobotnych?. Przeprowadzona w maju reforma nie przyniosła oczekiwanych zmian ? wciąż piętrzą się trudności ze znalezieniem posady z pomocą pracowników urzędu. Z drugiej strony, co doceniają osoby pozbawione zatrudnienia, rejestracja w urzędzie pracy to możliwość skorzystania z systemu zasiłków dla osób bezrobotnych. Choć wysokość takich świadczeń jest niewielka, wielu osobom pomagają one przetrwać czas poszukiwania nowego zajęcia. Na co konkretnie mogą liczyć osoby, które postanawiają wypełnić karty i zarejestrować się w urzędzie pracy?

Kim jest bezrobotny?

Kwestia zasiłków dla osób bezrobotnych została przez ustawodawcę uregulowana w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dodatkowe regulacje uzupełniające znaleźć można w licznych rozporządzeniach wydawanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z przepisami, co warto wiedzieć, osoba bezrobotna jest definiowana jako osoba, która nie wykonuje pracy zarobkowej i jednocześnie jest zdolna oraz gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Taka definicja obejmuje przy tym wyłącznie osoby pełnoletnie, poza klasyfikacją tą znajdują się zaś rolnicy. Z tego też względu grupa osób, które mogą skorzystać z możliwości zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jest stosunkowo ograniczona.

Zasiłek nie dla każdego

Odrębną kwestią jest zasiłek dla osób bezrobotnych. Ten, zgodnie z przepisami nie przysługuje każdemu, kto rejestruje się w urzędzie pracy. Aby bowiem otrzymać zasiłek, niezbędne jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy muszą nie być w stanie zaproponować bezrobotnemu pracy, stażu czy szkolenia. Ponadto, istotnym kryterium jest to, aby w okresie 18 miesięcy, które poprzedzały dzień zarejestrowania się jako osoby bezrobotnej, był on zatrudniony przynajmniej przez 365 dni i to z wynagrodzeniem na poziomie przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Inną możliwością jest przy tym ewentualne samodzielne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (np. z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

To Cię powinno też zainteresować: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wysokość zasiłku i okres jego pobierania

W zależności od tego, jaka stopa bezrobocia utrzymuje się w powiecie, w którym bezrobotny zamieszkuje, może on liczyć na zasiłek przez okres 6 lub 12 miesięcy. Przy wydawaniu decyzji pod uwagę bierze się przy tym stopę bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedniego. Zgodnie z przepisami, jeżeli:

  • stopa bezrobocia dnia 30 czerwca roku poprzedniego nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia ? bezrobotny otrzymuje zasiłek na 6 miesięcy,
  • stopa bezrobocia dnia 30 czerwca roku poprzedniego przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia ? bezrobotny może pobierać zasiłek przez 12 miesięcy.

Wyjątkiem są przy tym osoby powyżej 50. roku życia. W ich przypadku powyższe limity nie obowiązują, ale tylko wówczas, gdy przepracowały one przynajmniej 20 lat.

Pytanie, które często zadają sobie osoby bezrobotne dotyczy wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Warto zauważyć, że nie ma tu jednej odpowiedzi, gdyż wysokość przyznanego świadczenia zależy m.in. od stażu pracy osoby bezrobotnej i czasu pobierania przez nią zasiłku. Zgodnie z przepisami, wartość zasiłku ustala się raz w roku ? zawsze 1 czerwca (waloryzując wysokość zasiłku w oparciu o inflację). Aktualnie wysokość świadczenia wypłacanego osobom bezrobotnym w ciągu pierwszych trzech miesięcy wynosi 823,60 zł brutto, w kolejnych zaś 646,70 zł brutto.

Warto pamiętać, że prawo do przyznanego zasiłku dla bezrobotnych można utracić. Taka sytuacja ma miejsce choćby wówczas, gdy bezrobotny odmawia przyjęcia zatrudnienia i jednocześnie nie podaje uzasadnienia swojej decyzji. Tak samo dzieje się w przypadku ewentualnej odmowy przyjęcia skierowania na staż, do robót publicznych czy też wykonywania prac interwencyjnych.

Oceń ten wpis
Kiedy umowa o pracę zostaje rozwiązana...
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Bzrob. Olek
2019-12-13, 08:06
Jak umowa o pracę zostaje rozwiązana, nie robić z tego tragedii. Odebrać należy świadectwo pracy. Powinno się zarejestrować w UP. Nie siedzieć bezczynnie, szukać ogłoszeń w prasach lokalnych, w internecie m.in. na tym portalu. Jak są targi pracy- warto udać się na nie. Również warto zgłosić się do agencji pracy. Wysyłać w różne miejsca CV.
WIola
2019-12-05, 15:09
No i sytuacja w jakiej się każdy może znaleźć. Jak się odpowiednio do tego podejdzie to przecież można z tego wyjść nawet z korzyściami. Grunt to zachować trzeźwy umysł i motywację do działania i realizacji.
moto
2019-05-02, 14:39
Trzeba działać. Ale dobrą wiadomością jest to, że dzięki przygotowaniu można znacznie ułatwić wyszukiwanie pracy. Dzisiaj przygotowanie i techniki są lepsze niż kiedyś.
Emilia
2019-04-17, 10:22
Poszukiwanie pracy może i jest trudne, jednak gdy się ma dobre nastawienie i wykorzysta wszystkie możliwości, to może się okazać, że nie taki diabeł straszny.
Fletcher
2019-04-16, 16:47
... to trzeba zacząć działać. Sam wnioskodawca przegląda propozycje i wybiera odpowiednie oferty. Tak jak w tym serwisie jak widać wiele jest mo0żliwośći w regionach.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.