!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracownik - prawa i obowiązki

Czy znasz swoje obowiązki?

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 4 głosy

4 głosy

4 komentarze

Czy znasz swoje obowiązki?
Podpisanie umowy o pracę jest marzeniem całkiem sporej grupy osób bezrobotnych lub tych, które wykonują pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne. To właśnie umowa o pracę w najpełniejszy sposób chroni interesy pracowników. Ale warto przy tym pamiętać, że wiąże się ona również z konkretnymi obowiązkami.

Podstawowe obowiązki pracownika ustawodawca wymienił w art. 22 § 1 Kodeksu pracy: ?Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca ? do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem?. Z cytowanego przepisu wynika, że jednym z głównych obowiązków każdej osoby zatrudnionej jest wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Pracownik musi przy tym pamiętać o miejscu i czasie pracy ? te elementy również wyznacza jego przełożony. Ale ten przepis dopełniony zostaje innym ? mowa o art. 100 § 1 Kodeksu pracy. To właśnie z niego osoby zatrudnione mogą dowiedzieć się, czym jest element jakościowy pracy.

Jak pracownik powinien wykonywać pracę?

Każdy z pracowników, zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy powinien wykonywać powierzoną mu pracę sumiennie oraz starannie i jednocześnie stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy (wyjątkiem jest sytuacja, gdy są one sprzeczne z przepisami prawa). Co oznacza sformułowanie, że osoba zatrudniona powinna wykonywać pracę starannie? Istotne jest to, aby pracownik tak wykonywał poszczególne zadania, aby efekt był najbardziej optymalny. Dodatkowo, na co również warto zwrócić uwagę, w praktyce nie można podać obiektywnej definicji staranności ? konieczne jest jej odnoszenie do indywidualnego zaangażowania pracownika w wykonywane zadania.

Szereg obowiązków

Z punktu widzenia osób pracujących w oparciu o umowę o pracę, ich obowiązki względem podmiotu zatrudniającego są regulowane m.in. w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 100 § 2 pracownik jest zobowiązany w szczególności:

  • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
  • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  • przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Warto zauważyć, że te informacje są bardzo ogólne. Pracownicy, aby odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, powinni odnieść się również do przepisów szczególnych. Przykładowo, wyżej wymieniona konieczność przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach dotyczy konieczności zachowania dyskrecji choćby przez radców prawnych czy lekarzy, których obowiązują również inne ustawy.

Gdzie szukać informacji?

Nie dla każdego pracownika jest oczywiste, gdzie powinien on szukać szczegółowych informacji na temat obowiązków pracowniczych. Te mogą bowiem zostać uregulowane w różnych przepisach. Poza Kodeksem pracy wskazać należy również na inne ustawy i wewnątrzzakładowe źródła prawa. Tymi ostatnimi są przede wszystkim regulaminy, np. regulamin pracy. Z uwagi na fakt, że ustawodawca daje stronom duże możliwości w zakresie ustalania poszczególnych punktów umowy, możliwe jest zakreślenie obowiązków pracowniczych właśnie w umowie o pracę. Przygotowując ten dokument zarówno pracodawca, jak i przyszły pracownik mogą dowolnie stanowić punkty, na podstawie których osoba zatrudniona będzie zobowiązania do określonych zachowań.

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracownika

Podziel się

4 komentarze

Bazyli

Bazyli

Najważniejsza rzecz bo potem się np. robi to co nie jest obowiązkowe i odwrotnie.
Beata

Beata

Z tego co wiem musi to być specjalnie opisana a jak wiadomo nie zawsze tak jest. Dobrze jednak wiedzieć jak z tym wszystkim wygląda to faktycznie. Trzeba wiedzieć na czym się stoi.
Wandzel

Wandzel

Każdy pracownik pracujący w zakładzie pracy - powinien znać nie tylko swoje prawa, ale i obowiązki.
Marcysia

Marcysia

Obowiązki pracy muszą być spisane i ujęte w stanowisku pracy, bez tego według prawa pracownik teoretycznie może odmówić realizacji pewnych czynności do jakich nie jest zobowiązany.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.