!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Zwolnienie z pracy

Kiedy konieczne jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy?

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

8 komentarzy

Kiedy konieczne jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy?
Zatrudnianie pracowników jest związane z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Pracodawca musi pamiętać m.in. o konieczności wypowiedzenia warunków pracy i płacy osobom zatrudnionym, którym zostanie powierzone wykonywanie nowych obowiązków służbowych. Kiedy pracodawca jest zwolniony z tego obowiązku?

Zasadniczo każda zmiana przez pracodawcę warunków pracy lub płacy wymaga przygotowania wypowiedzenia zmieniającego. Od tej prostej zasady ustawodawca przewidział jednak wyjątki, które znaleźć można w Kodeksie pracy. Mowa tu o art. 42 § 4 Kodeksu pracy: ?wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika?. Decydując się na taką zmianę, pracodawca powinien jednak pamiętać o kilku zasadach.

Ważny jest rodzaj pracy

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy będzie konieczne m.in. w sytuacji, gdy ulec zmianie ma dotychczasowe wynagrodzenie pracownika. W sytuacji jednak, gdy wypowiedzenie dotyczy wyłącznie rodzaju wykonywanej pracy, zaś pensja nie ulega zmianom, sporządzanie stosownego dokumentu nie będzie konieczne. Ważne jednak, aby pracodawca pamiętał o konieczności uzasadnienia swojej decyzji. Przesunięcie pracownika do wykonywania innej niż dotychczas pracy nie może być stosowane jako kara ? musi być więc podparte szczególnymi potrzebami podmiotu zatrudniającego. Na tę kwestię niejednokrotnie wskazywał Sąd Najwyższy w uzasadnieniach do wyroków (np. wyrok z dnia 13 października 1999 roku, sygn. akt I PKN 293/99). Aby zatem na tym polu nie doszło do nieporozumień, pracodawca powinien zabezpieczyć się przez wystosowanie pisemnego oświadczenia i wskazać podstawy swojej decyzji.

Kwalifikacje pracownika są ważne

Przeniesienie pracownika do wykonywania innej pracy ? poza tym, że musi być uzasadnione potrzebami pracodawcy ? powinno odbyć się też z uwzględnieniem kwestii kwalifikacji osoby zatrudnionej. Nie jest dopuszczalne skierowanie pracownika do pracy, która np. przekracza jego kwalifikacje. Nieuzasadnione jest również przeniesienie do pracy, która nie wymaga żadnych kwalifikacji, gdy pracownik jest specjalistą. Wówczas dochodzi bowiem do naruszenia wyżej cytowanego art. 42 § 4 Kodeksu pracy. Jednocześnie osoba zatrudniona, która znajdzie się w takiej sytuacji może odmówić wykonania polecenia służbowego i to bez narażania się na ewentualną odpowiedzialność ? odmowa bowiem nie będzie uzasadniała ewentualnego rozwiązania umowy z pracownikiem.

Tylko 3 miesiące

Ostatnim elementem, o którym należy pamiętać jest czas, na jaki maksymalnie można pracownikowi powierzyć wykonywanie innych obowiązków. W Kodeksie pracy znalazł się zapis określający, że maksymalnym terminem są 3 miesiące w roku kalendarzowym. Oznacza to, że w praktyce pracodawca może zlecić wykonywanie pracownikowi innej pracy maksymalnie przez 6 miesięcy łącznie ? mowa o sytuacji, gdy osoba zatrudniona zostanie skierowana na inne stanowisko na przełomie dwóch lat (będzie pracowała na innym stanowisku od października do marca roku kolejnego). Choć okres pracy osoby zatrudnionej ? w takim przypadku ? może być ciągły, to nie należy zapominać, że i tak konieczne będzie wręczenie osobie zatrudnionej dwóch odrębnych dokumentów mówiących o powierzeniu jej innych obowiązków na 3 miesiące. To również jedyna sytuacja, w której pracodawca nie będzie musiał wypowiadać warunków pracy i płacy swojemu podwładnemu.

To może Cię również zainteresować

Zakres obowiązków pracownika można rozszerzyć

Podziel się

8 komentarzy

Lizer

Lizer

Wpis bardzo ciekawy. Uważam, że warto reagować od razu. Takie sytuacje przecież się zdarzają nie raz.
Kamil

Kamil

Przepisy przepisami, ale wszystko zależy od atmosfery w pracy i klimatu na linii pracodawca - szef. Życie co innego ale jakieś schematy i przepisy muszą być.
Wilhel;m

Wilhel;m

Kiedy konieczne jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy? ciekawy artykuł. Można się z niego wszystko dowiedzieć, co dotyczy tego tematu....
Paweł

Paweł

Jest rzeczą oczywistą, że szczegółowo wyjaśniłeś podstawę prawną w dziale personalnym lub u adwokata przed zakończeniem spotkania. Wiele jest takich sytuacji.
ifirma

ifirma

Chociaż może być logiczne, że pracodawcy zwalniają swoich najmniej produktywnych pracowników, często działy firmy muszą „obniżyć” 5% lub 10% działu. Tak tez bywa.
Papa

Papa

Nie wiedziałem wielu informacji tutaj zawartych. Spoko teraz to wszystko jest czytelne. Czasami lepiej pójść na gorsze warunki niż totalnie zniknąć z branży. Różne są przecież sytuacje.
Waldek

Waldek

Wypowiedzenie i jego forma ma znaczenie. Dobrze opisane przykłady takiej sytuacji. To jest przecież bardzo częsta opcja. Najbardziej chyba powszechne jest 3-miesięczne wypowiedzenie.
Wiga

Wiga

Na wypowiedzeniu jest dużo czasu by znaleźć inną formę zatrudnienia. Cop sprytniejsi mogą pracować w innej branży lub wykorzystać ten czas na aplikowanie w miejsca o których się wcześniej myślało.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.