Zawody i ich potencjał

Adiunkt - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

21 listopada 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 18 głosów

18 głosów

10 komentarzy
Adiunkt - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Pochodzące z łacińskiego słowo adiunctus, oznaczające przyprzężony może rodzić zapytanie o właściwe określenie i charakter zawodu adiunkta. Nazwa adiunkt jest określeniem zawodu pomocniczego pracownika naukowego, a za jego charakterystykę odpowiada zestaw określeń, związanych z doświadczeniem, aktualną aktywnością zawodową oraz planami, związanymi z pracą naukową.

 

Adiunkt - na czym polega praca?

Adiunkt jest pracownikiem naukowym i dydaktyczno-naukowym, zajmującym się nadzorem nad studenckimi organizacjami naukowymi, prowadzeniem zajęć dydaktycznych na uczelni, pomocą w pracy zwierzchnikowi oraz pełnieniem funkcji promotora dla osób, przygotowujących do obrony pracę doktorską. Adiunkt powinien wykazywać się regularnością publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych oraz posiadać stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego. Jego codzienna praca polega przede wszystkim na wykonywaniu obowiązków, związanych z prowadzeniem zajęć dla studentów oraz wykonywaniem własnej pracy naukowo-badawczej, której rezultaty publikowane są w branżowych pismach krajowych lub międzynarodowych. Adiunkt to zawód przede wszystkim spotykany na uczelniach wyższych. Poza szkolnictwem wyższym w zawodzie adiunkta można pracować w:

  • służbie bibliotecznej,
  • muzealnictwie,
  • leśnictwie.

Ile zarabia adiunkt?

Zarobki adiunkta określone są przepisami, których podstawę stanowi Ustawa z dnia 5 listopada 1958 roku o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 1958 r. z późn. zm). Wynagrodzenie adiunktów określane jest przede wszystkim na podstawie ilości zajęć dydaktycznych i warunkowane zasadą przyznawania należności za każde 45 minut zajęć ze studentami równowartość od 1,8 procenta do 3,6 procent z 4305 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia adiunkta zależna jest również od stopnia naukowego. Osoba, posiadająca stopień naukowy doktora zarobi w zawodzie około 500 zł mniej na rękę od osoby, legitymującej się tytułem doktora habilitowanego. 

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE

4 850 zł / msc

3 636 zł / msc

ŚREDNIE

6 260 zł / msc

4503 zł / msc

WYSOKIE

7 550 zł / msc

5413 zł / msc

W jakich warunkach pracuje adiunkt?

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Badania naukowe

Nauczyciel przedszkola

Publiczne Przedszkole FIKU MIKU Sp. z o.o.

  • 6 500 zł / mc
  • Kraków
Dodana

Nauczyciel/ka języka angielskiego w kilku przedszkolach

Małopolska Akademia Nabywania Umiejętności

  • 3 800-6 000 zł / mc (zal. od umowy)
  • Kraków
Dodana

Pomoc Nauczyciela

Niepubliczne Placówki Oświatowe Jonatan

  • Bielsko-Biała
Dodana

Wicedyrektor Szkoły

CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK

  • Kraków
Dodana

Asystent/młodszy specjalista/Geolog badania terenowe

Pracownicy Budowlani Sp. z o.o.

  • Wyszków
Dodana
Aplikuj bez CV

Zawód adiunkta określany jest jako umysłowy. Osoba, zatrudniona na tym stanowisku obowiązki wykonuje we wnętrzu budynku, a jej praca naukowa oraz naukowo-dydaktyczna polega przede wszystkim na czynnościach niewymagających siły fizycznej. Wymaga natomiast znajomości nowoczesnych urządzeń elektronicznych, których zastosowanie bywa konieczne w procesie dydaktycznym oraz podczas tworzenia i publikacji materiałów naukowych. Adiunkt pracuje w klimatyzowanych pomieszczeniach biurowych uczelni wyższych oraz w nowocześnie wyposażonych salach dydaktycznych. W zależności od kierunku, w jakim specjalizuje się adiunkt możliwa jest praca w pomieszczeniach typu laboratoria, wyposażonych w profesjonalny sprzęt, urządzenia, substancje niezbędne do prowadzenia prac. Praca umysłowa, jaką wykonuje adiunkt nie naraża go na szczególne niebezpieczeństwa. 

Czy do pracy na stanowisku adiunkta potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Tak, do pracy na stanowisku adiunkta potrzebne są studia wyższe. Aby ubiegać się o posadę adiunkta na uczelni należy ukończyć studia magisterskie (lub inżynierskie i magisterskie) oraz studia doktoranckie. Adiunkt jest pracownikiem pomocniczym, który obok asystenta i starszego asystenta sprawuje obowiązki pod okiem profesora. Powinien zatem być doktorem lub doktorem habilitowanym z konkretnym dorobkiem naukowym, potwierdzonym w recenzowanych czasopismach naukowych oraz planem dalszej pracy naukowo-badawczej. 

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA  KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE

Niezbędne do pracy na stanowisku adiunkta jest posiadania tytuł doktorancki w danej dziedzinie naukowej

 

-

PRZYDATNE

 

-

W ukończeniu studiów doktoranckich przydatny może okazać się nauka szybkiego pisania, aby móc swobodnie pisać dowolną ilość artykułów naukowych

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie adiunkta?

Na stanowisku adiunkta można zostać zatrudnionym na okres ośmiu lat. Czas ten może zostać przedłużony o kolejne dwa lata. Aby zostać zatrudnionym w charakterze adiunkta należy złożyć dokumenty aplikacyjne i zostać wyłonionym w drodze rekrutacji przez komisję w drodze konkursu. Adiunktem najczęściej zostaje osoba ze środowiska uczelni, która już podczas studiów związana była z pracą naukową i gotowa jest podjąć obowiązki w zakresie dydaktyki studentów. Komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę wiele czynników, w tym dorobek naukowy kandydata na stanowisko adiunkta. 

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku adiunkta?

Adiunkt nie jest obciążony ryzykiem wystąpienia szkodliwych czynników, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. W pracy naukowej oraz dydaktycznej szczególnie eksploatowany może być wzrok i słuch, które regularnie należy badać oraz dbać o nieprzeciążenie. W zależności od kierunku, który jest przedmiotem pracy naukowo-dydaktycznej adiunkta może wystąpić narażenie na kontakt z substancjami niebezpiecznymi, żrącymi w laboratoriów chemicznych.

Bardzo istotne jest zatem przestrzeganie założeń regulaminu pracowni oraz wszelkich zasad, zapewniających bezpieczeństwo pracy w zakresie styczności z niebezpiecznymi substancjami. Na takich kierunkach zawód adiunkta obarczony jest koniecznością noszenia odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej, tj. okulary ochronne. Dbałość o bezpieczeństwo pracy szczególne znaczenie ma również w pracy adiunkta na kierunkach medycznych.

Czy zawód adiunkta jest przyszłościowy?

Praca naukowo-dydaktyczna jest niezmiernie ważna dla postępu naukowo-technologicznego oraz dbałości o wysoką jakość wykształcenia studentów studiów doktoranckich. Z tego względu zawód adiunkta jest i będzie potrzebny. Stanowi gwarancję wykonywania pracy istotnej z punktu widzenia nauki. Dla rozwoju i utrzymania odpowiedniego poziomu nauki bardzo istotny jest wkład pracowników naukowych każdego szczebla. Z tego względu adiunkt niezmiennie będzie cieszył się dużym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem środowisk naukowych. W przyszłości adiunkci sprawdzą się na każdym kierunku, a szansą na zatrudnieni jest bogaty dorobek w badaniach i publikacjach. 

Video

Najczęściej zadawane pytania

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako adiunkt?

Zdolność zapamiętywania,numiejętność przekazywania wiedzy, kreatywność, szeroka wiedza ogólna, wysoki poziom specjalizacji w swojej dziedzinie, sumienność i obowiązkowość.

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku adiunkta?

Brak przeciwskazań, związanych z chorobami narządu wzroku,nbrak przeciwskazań do korzystania z urządzeń informatycznych,nopcjonalnie zaświadczenie o braku reakcji alergicznych na odczynniki i inne substancje, stosowane w laboratoriach chemicznych.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku adiunkta?

Praca naukowa na podstawie szczegółowego planu,nsporządzanie artykułów do publikacji w pismach naukowych recenzowanych,nprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów,nsprawowanie opieki promotora dla studentów studiów doktoranckich,nnadzór i wsparcie towarzystw naukowych i kół naukowych, zrzeszających studentów.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

10 komentarzy

Robert Sowiński

Robert Sowiński

Ważne jest, żeby adiunkt wykazywał się także umiejętnościami dydaktycznymi. Praca z studentami wymaga dużo cierpliwości i umiejętności przekazywania wiedzy w sposób dostosowany do poziomu studiów. Wydaje mi się, że te umiejętności można rozwijać na co dzień, pracując z uczniami lub jako instruktor.
Jomo

Jomo

Bardzo ciekawe jest to, że adiunkt musi wykazywać się regularnością publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych. To pokazuje, że praca naukowa jest bardzo wymagająca i obarczona dużą odpowiedzialnością za rozwój dziedziny nauki. Chciałbym kiedyś osiągnąć taki poziom w pracy naukowej.
Węgierka

Węgierka

Cieszy mnie, że adiunktom przysługują długie okresy zatrudnienia i wysokie płace. To pokazuje, że praca naukowa i dydaktyczna jest doceniana. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej takich miejsc pracy dla zdolnych naukowców i pedagogów.
123

123

Wydaje mi się, że wymagania stawiane przed adiunktem są bardzo wysokie, ale na pewno nie niemożliwe do spełnienia. Warto rozwijać swoje zainteresowania naukowe i starać się zdobywać doświadczenie już na studiach. Może to pomóc w przyszłości w zdobyciu pracy na uczelni.
bbc23

bbc23

Jestem adiunktem na jednej z uczelni i muszę powiedzieć, że praca jest bardzo wymagająca, ale również daje dużo satysfakcji. Wiele osób uważa, że praca naukowa polega tylko na publikowaniu artykułów, ale to tylko jedna z wielu czynności, jakie musi wykonywać adiunkt. Praca dydaktyczna również wymaga dużo czasu i wysiłku, ale kiedy widzi się, że studenci rozwijają swoje umiejętności i są zainteresowani przedmiotem, to czuje się, że ta praca ma sens.
Mirek

Mirek

Bardzo interesujące jest to, że adiunkt ma możliwość pracy nie tylko na uczelni, ale również w służbie bibliotecznej, muzealnictwie czy leśnictwie. Wydaje mi się, że takie zróżnicowanie miejsc pracy może być atrakcyjne dla osób, które chcą pracować na stanowisku adiunkta, ale niekoniecznie chcą związać się na co dzień z pracą na uczelni.
Jagna

Jagna

Wygląda na to, że adiunktem może zostać tylko osoba z wykształceniem wyższym i stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego. To pokazuje, że na tym stanowisku wymagane są bardzo wysokie kwalifikacje, co może wpłynąć na jakość pracy naukowej i dydaktycznej. Z drugiej strony, wysokie płace i długi okres zatrudnienia mogą przyciągać do zawodu adiunkta ambitnych i zdolnych ludzi.
przedszkolanka

przedszkolanka

Ciekawi mnie, czy w pracy adiunkta można liczyć na rozwój kariery? Czy po okresie zatrudnienia na tym stanowisku są jakieś możliwości awansu? W artykule nie znalazłem informacji na ten temat, ale wydaje mi się, że praca naukowa i publikacje naukowe mogą pomóc w zdobywaniu kolejnych stanowisk w przyszłości.
Ramos

Ramos

Bardzo zainteresował mnie ten artykuł, ponieważ chciałbym pracować na uczelni. Wydaje się, że aby zostać adiunktem potrzebne jest wykształcenie wyższe oraz stopień naukowy doktora, co nie jest łatwe. Jednak postaram się zdobyć potrzebne kwalifikacje i spełnić stawiane wymagania.
Henryk PO

Henryk PO

Często spotykam adiunktów na uczelniach, którzy są bardzo zaangażowani i pasjonują się swoją pracą. Wydaje mi się, że wymagania stawiane przed tym stanowiskiem, takie jak posiadanie stopnia naukowego i regularne publikacje, pozwala na zachowanie wysokiego poziomu pracy naukowej i dydaktycznej.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.