Zarobki

Klasa średnia - kto ją tworzy? Ile zarabia klasa średnia w Polsce?

6 listopada 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 12 głosów

12 głosów

10 komentarzy
Klasa średnia - kto ją tworzy? Ile zarabia klasa średnia w Polsce?
Klasa średnia to pojęcie, które jest dość często wykorzystywane we wszelkich mediach informacyjnych, zwłaszcza związanych z zatrudnieniem, finansami i strefą biznesową. Przynależność do określonej klasy społecznej definiowana jest średnią kwotą brutto, którą zarabia pracownik.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • czym jest polska klasa średnia i jacy ludzie ją tworzą
 • ile zarabia osoba, która należy do klasy średniej
 • czym charakteryzuje się przynależność do tej klasy
 • jakie zawody wykonywać, aby przynależeć do klasy średniej w Polsce?

Zobacz także artykuł: Ile wynoszą średnie zarobki w Polsce?

Czym jest klasa średnia?

Podział społeczeństwa na klasy zaczął się formować w momencie intensywnego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego - mniej więcej na przełomie XVIII i XIX wieku. Funkcjonowały wtedy trzy klasy: pracująca, średnia i wyższa. Przynależność do konkretnej grupy definiowały nie tylko zarobki oraz posada, ale także zasoby kulturowe i społeczne. Jak jest dzisiaj?

Dzisiaj klasą średnią nazywa się grupę społeczną, która znajduje się po środku: to znaczy, że jej zarobki są usytuowane na średnim poziomie. Nie należą ani do najniższych, ani do najwyższych, ale takie osoby mogą sobie pozwolić na pewne przywileje. 

Kto tworzy w Polsce klasę średnią?

Klasa średnia w Polsce składa się przede wszystkim z osób, które mają wykształcenie wyższe, a dodatkowo posiadają wyższe kompetencje społeczne czy kulturowe w porównaniu do klasy niższej. Pojęcie klasy średniej nie jest łatwe do sprecyzowania i najczęściej określa się je zarobkami, a także dochodem na osobę w danej rodzinie. Pod uwagę bierze się także typ wykonywanej pracy - pracownicy należący do klasy średniej raczej nie wykonują zawodów fizycznych, chociaż to oczywiście również może zależeć od wielu aspektów. 

Innym kryterium jest miejsce zamieszkania - chociaż nikt nie wskazuje tego wprost, Centrum Badania Opinii Społecznej uzyskało wyniki, które świadczą o tym, że osoby mieszkające na wsi wykazują przynależność do klasy niższej, natomiast osoby zamieszkujące w miastach same określają siebie jako należące do klasy średniej czy wyższej. Według badań CBOS aż 77% Polaków i Polek określa swoją przynależność do klasy średniej. 

Video

Szukasz pracy?
Dodana
Aplikuj bez CV

Specjalista ds. obsługi klienta digitalowego

WhitePress

 • Bielsko-Biała
 • 4 600-5 200 zł / mc
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Ile zarabiają przedstawiciele klasy średniej?

Ile zarabia klasa średnia? Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (klasyfikacja OECD) określa, że dochody klasy średniej powinny wynosić od 75% do 200% mediany zarobków w danym kraju na głowę (w gospodarstwie domowym). Biorąc pod uwagę informacje gromadzone przez GUS, w Polsce mediana dochodów wynosi 4702,66 zł brutto, czyli 3403 zł na rękę. To znaczy, że zarobki klasy średniej w 2022 roku będą wynosiły od 3526,50 zł do 9404 zł brutto. Niższa kwota wynosi mniej, niż minimalna krajowa obowiązująca w 2022 roku. 

Klasa średnia w Polsce zarobki 2022

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło analizę przynależności Polaków do klasy średniej w roku 2022 i uzyskało wyniki niższe, niż wykazała analiza OECD. Według CBOS dochody przedstawicieli klasy średniej mieszczą się w widełkach od 2000 zł do 2999 zł

Nowy Ład również ożywił rozmowy na temat definicji klasy średniej. Wprowadzona została ulga podatkowa, tzw. ulga dla klasy średniej, która obowiązuje osoby, których przychód na rok wynosił od 68 412 zł do 133 692 zł brutto, co pozwala na stworzenie widełek od 5,701 zł brutto do 11,141 zł brutto. 

Czym charakteryzuje się klasa średnia w Polsce?

Ciężko zatem określić konkretną kwotę, która definiuje początek i koniec przynależności do klasy średniej w Polsce. Nie da się zatem jednoznacznie stwierdzić, ile zarabia klasa średnia w Polsce. Czym charakteryzuje się jednak ta grupa społeczna? W XX wieku uważano, że typowy przedstawiciel klasy średniej ma wykształcenie wyższe, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, bez problemu potrafi znaleźć dobrze płatną posadę, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę. Posiada samochód, dom (również na kredyt) i oszczędności. Jak jest dzisiaj? Rozbieżność pomiędzy dolnym, a górnym pułapem kwoty, która definiuje klasę średnią nie pozwala wprost określić tego, na co dziś stać przedstawiciela klasy średniej w Polsce.

Z jednej strony może to być przedsiębiorca, jeżdżący przyzwoitym samochodem, mieszkający w domu na przedmieściach, wyjeżdżający raz w roku za granicę z rodziną. Jednak z drugiej - może to być także osoba, która wynajmuje mieszkanie w stolicy, posiada tańszy samochód z drugiego obiegu, a wakacje spędza na terenie kraju. 

Video

Jakie zawody wykonuje i czym zajmuje się klasa średnia?

Osoby należące do klasy średniej w Polsce najczęściej są właścicielami średnich firm, mogą być urzędnikami niższego szczebla lub menagerami, a także technikami wyższego szczebla. Generalnie są to profesjonaliści niższego szczebla. To mogą być także:

 • nauczyciele
 • elektrycy
 • informatycy
 • pielęgniarki
 • inni specjaliści

Według innych źródeł, to może być także:

 • monter instalacji ogrzewania
 • operator obrabiarek CNC
 • pracownik supermarketu

Praca, którą wykonuje przeciętna osoba należąca do klasy średniej, może różnić się znacznie względem siebie, ze względu na duże widełki dotyczące płac obowiązujących w tej grupie społecznej.

Podsumowanie:
 • Pojęcie klasy średniej w Polsce definiuje się jako grupę społeczną, która znajduje się po środku społeczeństwa i charakteryzuje się średnimi zarobkami oraz wyższym wykształceniem i kompetencjami w porównaniu do klasy niższej.
 • Przynależność do klasy średniej w Polsce jest określana przez dochody na osobę w danej rodzinie oraz typ wykonywanej pracy, jednak nie da się jednoznacznie określić konkretnej kwoty definiującej tę klasę społeczną.
 • Osoby należące do klasy średniej w Polsce najczęściej posiadają wykształcenie wyższe i zatrudniają się jako właściciele średnich firm, menagerowie lub technicy wyższego szczebla.
 • Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju określa, że dochody klasy średniej powinny wynosić od 75% do 200% mediany zarobków w danym kraju na głowę (w gospodarstwie domowym), a według badań CBOS aż 77% Polaków i Polek określa swoją przynależność do klasy średniej.

Najczęściej zadawane pytania

Kto należy do klasy średniej w Polsce?

Do klasy średniej w Polsce najczęściej należy osoba posiadająca wyższe wykształcenie, mieszkająca w mieście lub na przedmieściach, pracująca w zawodzie, który gwarantuje jej przychody zaczynające się od pułapu około 3,500 zł brutto. Ciężko jednoznacznie zdefiniować cechy osoby identyfikującej się z tą grupą społeczną, ze względu na dużą rozbieżność definicji i widełek zarobkowych.

Jakie są zarobki pracownika identyfikującego się z klasą średnią w 2022 roku w Polsce?

wota, którą zarabia osoba należąca do klasy średniej, jest różna i wynika z tego, że różne instytucje wyznaczają różne pułapy widełek i kwot zarobków. Na przykład, według analizy OECD, widełki plasują się w przedziale od 3526,50 zł brutto do 9404 zł brutto, co oznacza, że dolny pułap jest niższy od minimalnej krajowej. Według innej analizy, przeprowadzanej przez CBOS, przedział ten zaczyna się od 2000 do 2999 zł na rękę (dolny pułap). nnNatomiast Nowy Ład zakłada, że klasa średnia zaczyna się od miesięcznej płacy wynoszącej 5,701 zł brutto, a kończy się na 11,141 zł brutto.

Co zrobić, aby należeć do polskiej klasy średniej?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Warto ukończyć studia wyższe, aby zdobyć kompetencje do wykonywania przyszłościowego i potrzebnego zawodu. Obecnie zawodów, które może wykonywać osoba klasyfikowana do klasy średniej, jest bardzo wiele. Może to być zarówno dyrektor i kierownik średniej i małej firmy, jak i osoba na stanowisku menagerskim, a także urzędnik średniego i niższego szczebla. Do klasy średniej należą także nauczyciele, pielęgniarki, technicy wyższego szczebla, a także różnorodni specjaliści: laboranci, diagnostycy, informatycy. Obecnie, do tej klasy społecznej można zaliczyć także pracowników supermarketów czy operatorów maszyn. Głównym kryterium przydziału do klasy średniej są zarobki, a te zależą od wielu czynników: miejsca pracy, doświadczenia, wykształcenia, dodatkowych certyfikatów.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

10 komentarzy

Elif11

Elif11

Ile trzeba zarabiać, aby w Polsce należeć do klasy średniej? To właśnie mnie interesuje, ale niestety nie udało mi się znaleźć odpowiedzi.
Staszek

Staszek

Na pewno wprowadzenie ulgi podatkowej dla klasy średniej jest pozytywnym krokiem. Teraz w moim portfelu zostaje trochę więcej pieniędzy.
Kinga

Kinga

Dobrze, że uważają, że klasa średnia składa się z właścicieli średnich firm. Oznacza to, że działań mojej firmy można przypisać klasie średniej.
Tomek

Tomek

Ciekawe, że mieszkańcy wsi uważają się za najniższą klasę. Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób.
Janik1

Janik1

Interesujące doświadczenia w tworzeniu listy wynagrodzeń dla mojego biznesu. Ostatecznie, najważniejsze jest, aby nagradzać pracowników sprawiedliwie.
Andrzej

Andrzej

Zastanawiałem się, jakie zawody wykonywać, aby przynależeć do klasy średniej. Teraz mam trochę jasności.
Morska

Morska

Jako osoba bezrobotna, ciężko mi stwierdzić, co to jest klasa średnia. Mam nadzieję, że jednego dnia będę w stanie do niej należeć.
prawnik

prawnik

Jako pracownik, nie jest to mój problem. Nie jestem ani w klasie najniższej, ani najwyższej.
Mateusz

Mateusz

Idź do banku chcąc wziąć kredyt szybko uświadomią w jakiej klasie jesteś bo zarabiajac np 10tys a mając na utrzymaniu 6 osób masz około 2tys na osobę z dodatkami a osoba samotna zarabiająca przy takiej osobie juz 3tys lepiej klasowo stoi
Jerzy

Jerzy

Klasa średnia to nie jest klasa przeciętna zarobkowo, proszę nie mylić pojęć. Przy takiej klasyfikacji polska klasa średnia ma mniejszy dobrobyt niż klasa niższa lepiej rozwiniętych gospodarczo krajów, co jest jakimś śmiesznym nieporozumieniem.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka