Zarobki

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - czym jest i komu przysługuje?

19 sierpnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 20 głosów

20 głosów

6 komentarzy
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - czym jest i komu przysługuje?
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to mechanizm, który ma zapewnić pomoc finansową osobom spłacającym kredyt. Jeśli znalazły się one w trudnej sytuacji materialnej, będą mogły skorzystać ze wsparcia rządowego. Środki zgromadzone w Funduszu pochodzą z wpłat, których dokonują banki. Kto i na jakich zasadach może skorzystać ze wsparcia? Czy rzeczywiście jest to opłacalne?

Z artykułu dowiesz się:

 • czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców,
 • komu przysługuje pomoc,
 • jak wnioskować o wsparcie,
 • jak działa FWK,
 • kto nie może skorzystać z pomocy FWK?

Czytaj także: Kredyt hipoteczny a umowa zlecenie

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to mechanizm, dzięki któremu osoby spłacające kredyt mieszkaniowy mogą uzyskać pomoc materialną. Rosnące raty kredytu sprawiają, że nie wszyscy są w stanie regulować je w określonym terminie. Alternatywnym rozwiązaniem jest więc sprzedaż nieruchomości i jednorazowa spłata kredytu. Może się jednak okazać, że kwota uzyskana ze sprzedaży nie wystarczy na spłatę zadłużenia. W takim przypadku kredytobiorca ma prawo skorzystać z pomocy, jaką oferuje fundusz kredytobiorców. Wsparcie udzielane jest na okres nie dłuższy, niż 36 miesięcy. W ciągu jednego miesiąca można otrzymać pomoc w kwocie nie wyższej niż 2000 zł. Celem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców jest udzielenie niezbędnej dotacji, dzięki której klienci banków będą mogli spłacić swoje zobowiązanie. Wsparcie lub pożyczka:

 • przekazywane są bezpośrednio do banku, który udzielił kredytu,
 • przyznawane są w kwocie nie wyższej, niż 72 000 zł,
 • zależne są od uzyskiwanego przez kredytobiorcę dochodu,
 • przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, lecz mogą być przyznane na czas krótszy, jeśli wystąpią ku temu przesłanki.

Czasami o funduszu mówi się "2000 dla kredytobiorców", jednak nie jest to do końca prawdziwe stwierdzenie. Rzeczywiście, kredytobiorca może otrzymać wsparcie w wysokości maksymalnie 2000 zł, jednak na ostateczną wysokość zapomogi wpływają jego dochody. W praktyce oznacza to, że dotowana kwota może być o wiele niższa.

Video

Szukasz pracy?

Sortowanie cebulek kwiatowych w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana
Dodana

Zbiór pomidorów w Holandii

GRUPA CONTRAIN

 • Holandia
 • 8 000-11 000 zł / mc
Dodana
Dodana

Dyrektor sieci salonów fryzjerskich

tarasfomenko

 • Kraków
 • 8 000-20 000 zł / mc
Dodana

Komu przysługuje wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Pomoc w spłacie kredytu może zostać udzielona kredytobiorcom, jeśli:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej,
 • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza 1552,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, 1200,00 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego,
 • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe.

Co istotne, wsparcie udzielane jest osobom, posiadającym do spłaty kredyt mieszkaniowy. Skierowane jest ono także do kredytobiorców, którzy sprzedali zadłużoną nieruchomość, ale środki uzyskane ze sprzedaży nie wystarczają na spłatę kredytu.

Video

Jak wnioskować o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wniosek o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy złożyć u kredytodawcy. Wniosek o wsparcie kredytu hipotecznego musi być kompletny i zawierać wszelkie wymagane załączniki - w przeciwnym razie kredytobiorca zostanie wezwany do uzupełnienia braków. Każdy, kto chciałby skorzystać z pomocy, powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z bankiem, w którym zaciągnął kredyt. Pełni on niejako rolę pośrednika pomiędzy kredytobiorcą, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który rozpatruje wnioski. BGK wsparcie dla kredytobiorców nie przyjmuje wniosków we własnym zakresie - każdy bank jest zobowiązany udostępnić klientowi formularz, który ten będzie musiał wypełnić i złożyć. Wszelkie informacje na ten temat zazwyczaj można znaleźć na stronie banku bądź bezpośrednio w oddziale, u konsultanta.

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz wsparcia kredytowego ma na celu niesienie pomocy finansowej osobom, które nie radzą sobie ze spłatą kredytu mieszkaniowego, gdyż znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Jak to wygląda w praktyce? Jeśli kredytobiorca spełnia wymagania, ma prawo złożyć wniosek o udzielenie wsparcia. Jeśli zapomoga dla kredytobiorców zostanie mu przyznana, pieniądze przekazywane będą co miesiąc bezpośrednio do banku kredytującego. W takim przypadku kredytobiorca nie otrzymuje kwot "do ręki" - od razu wpływają one na zredukowanie obciążenia kredytowego. Kredytobiorca musi poinformować bank o:

 • zbyciu kredytowanej nieruchomości,
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów,
 • utracie statusu bezrobotnego,
 • podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania,
 • zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego.

Jeśli w danym przypadku fundusz pomocy kredytobiorcom nie będzie uprawniony do wypłaty zapomogi, wsparcie zostanie odebrane. Pieniądze uzyskane z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba będzie zwrócić - mają one charakter pożyczki nieoprocentowanej. Zwrot rozpoczyna się 2 lata po wypłacie ostatniej raty. Spłata dokonywana jest w 144 równych ratach miesięcznych. Jeśli kredytobiorca sumiennie spłaci 100 rat, pozostała część zobowiązania zostanie mu automatycznie umorzona. Ma to zachęcać do rzetelnego gospodarowania domowym budżetem, tak aby móc terminowo spłacać pożyczkę.

Video

Kto jest wyłączony z możliwości uzyskania wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Nie wszyscy kredytobiorcy mogą skorzystać z nieoprocentowanej pożyczki. Pomoc skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych, spłacających kredyt mieszkaniowy, nie dotyczy natomiast przedsiębiorców. Ponadto, nie mogą z niej skorzystać osoby, które:

 • straciły zatrudnienie z własnej winy,
 • wypowiedziały umowę kredytu przed dniem złożenia wniosku o wsparcie,
 • uprawnione są do uzyskania odszkodowania, celem którego jest pomoc w spłacie kredytu (dotyczy tych okresów, za które wypłacane jest odszkodowanie z ubezpieczenia od utraty zatrudnienia),
 • uzyskały już wsparcie na zasadach ustawowych (dotyczy to sytuacji, gdy jeden z kredytobiorców złożył już wniosek o zapomogę).

Wsparcie nie jest udzielane osobom, które są właścicielami innego domu lub mieszkania bądź były nimi w ciągu ostatnich 6. miesięcy. To samo dotyczy osób, które posiadają spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Jeśli kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, również nie może skorzystać z zapomogi.

Podsumowanie:
 • Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oferuje pomoc materialną dla osób, które nie radzą sobie ze spłatą kredytów mieszkaniowych.
 • Wsparcie jest przyznawane na okres do 36 miesięcy i w wysokości zależnej od dochodów kredytobiorcy, ale nie może przekroczyć 72 000 zł.
 • Aby skorzystać z pomocy, należy złożyć kompletny wniosek u kredytodawcy, który działa jako pośrednik między kredytobiorcą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który rozpatruje wnioski.
 • Pieniądze uzyskane z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mają charakter pożyczki nieoprocentowanej, którą trzeba zwrócić w 144 równych ratach miesięcznych, a rozpoczyna się to 2 lata po wypłacie ostatniej raty.

Najczęściej zadawane pytania

Komu przysługuje pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców udziela pomocy materialnej osobom fizycznym, które spłacają kredyt mieszkaniowy, a jednocześnie znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Jak złożyć wniosek o zapomogę?

Wniosek o wsparcie należy złożyć bezpośrednio u kredytodawcy. Banki pełnią rolę pośrednika pomiędzy klientem, a podmiotem rozpatrującym wnioski i przekazującym dofinansowanie.

Czy otrzymane pieniądze trzeba będzie zwrócić?

Pożyczka lub wsparcie podlegają zwrotowi, jednak są one nieoprocentowane. Należy uregulować zobowiązanie w 144 równych ratach, lecz po sumiennym opłaceniu 100 rat reszta może ulec umorzeniu.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

6 komentarzy

Aleksandra

Aleksandra

Cieszę się, że taka instytucja istnieje, ponieważ jest to dla wielu ludzi jedyna szansa na zachowanie nieruchomości. Jednakże, nie wszyscy spełniają wymagania, a pomoc udzielana jest tylko na 36 miesięcy.
TO JA

TO JA

Cieszy mnie, że istnieje taki mechanizm, który może pomóc pracownikom w trudnej sytuacji finansowej. To zwiększa ich stabilność finansową i pozwala nam bardziej zaangażować się w ich rozwój zawodowy.
Aniuś Br.

Aniuś Br.

To dobre rozwiązanie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki Funduszowi Wsparcia Kredytobiorców mamy szansę na spłatę kredytu.
ALicja

ALicja

To świetna wiadomość, że istnieje taki fundusz. Dzięki niemu osoby bezrobotne może skorzystać z wsparcia w spłacie kredytu.
Honda

Honda

Cieszę się, że istnieje taka pomoc. W końcu każdemu może się przytrafić kryzys finansowy.
papa dance

papa dance

Bardzo dobrze, że istnieje taki fundusz. Dzięki temu osoby z trudną sytuacją finansową mają szansę na spłatę kredytu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka