!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Pracodawca informuje o warunkach zatrudnienia

5 lipca 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 30 głosów

30 głosów

3 komentarze

Pracodawca informuje o warunkach zatrudnienia
Przyjęcie pracownika w szeregi załogi jest równoznaczne z koniecznością poinformowania go o warunkach zatrudnienia. W jaki sposób powinien zrobić to pracodawca? Jakie wytyczne należy przekazać pracownikowi, jeżeli w zakładzie pracy nie został sporządzony regulamin pracy? Kodeks pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązków. Jednym z nich jest konieczność informowania pracowników o warunkach zatrudnienia. W jaki sposób podmiot zatrudniający powinien powinien przekazać swojemu podwładnemu informacje o warunkach zatrudnienia?

Nie każdy, zwłaszcza początkujący pracodawca jest zapoznany z przepisami Kodeksu pracy. Zatrudnienie pracownika wiąże się z szeregiem obowiązków, które spoczywają zarówno po stronie pracodawcy, jak i osoby przyjętej do pracy. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie tylko należy pamiętać o podstawowych elementach, które musi zawierać ten dokument, ale również o tak zwanych warunkach zatrudnienia. Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy podmiot zatrudniający ma obowiązek pisemnego poinformowania swoich podwładnych o warunkach zatrudnienia i organizacji pracy w zakładzie. Punkt ten, co istotne, nie jest zależny od liczby zatrudnianych pracowników.

Co otrzymuje pracownik?

Z powyższych informacji wynika, że pracownik, który przystępuje do pracy powinien otrzymać więcej niż tylko umowę o pracę. Poza nią podmiot zatrudniający powinien też wręczyć zatrudnionemu zindywidualizowaną informację, która zawierać będzie dane o warunkach zatrudnienia. Istotny jest przy tym termin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca powinien dopełnić ciążącego na nim obowiązku w ciągu 7 dni od chwili zawarcia umowy o pracę. W przeciwnym przypadku postępuje wbrew prawu, zaś pracownik będzie mógł się domagać szczegółowych informacji w tym zakresie.

Brak wzoru informacji

Przywołany przepis nie wskazuje wzoru dokumentu, który pracodawca powinien przekazać pracownikowi. Wyszczególnione są jednak informacje, które muszą znaleźć się w dokumencie.

Mowa tu o konieczności wskazania:

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że liczebność załogi wpływa na treść przekazywanej przez pracodawcę informacji. Otóż, gdy zatrudnia on mniej niż 20 pracowników i tym samym nie jest zobowiązany do ustalania regulaminu pracy, dokument powinien również zawierać szereg innych danych.

Mowa tu o określeniu:

  • pory nocnej,

  • miejsca, terminu i czasu wypłaty wynagrodzenia,

  • przyjętego sposobu potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Zgodnie z art. 29 § 31 Kodeksu pracy pracodawca może przy tym poinformować pracownika o czasie pracy, częstotliwości dokonywania wypłat czy wymiarze urlopu i okresie wypowiedzenia przez pisemne wskazanie odpowiednich norm kodeksowych. W ten sposób pracownik będzie miał możliwość samodzielnego ustalenia swoich uprawnień. Pozostałe dane podmiot zatrudniający powinien wskazać bardzo precyzyjnie. Warto przy tym dodać, że te informacje na ogół odnoszą się do wszystkich pracowników świadczących pracę w firmie, toteż nie jest konieczne przygotowanie dokumentów przy każdym kolejnym zatrudnieniu pracownika.

Każda osoba, która przyjmowana jest do pracy, powinna nie tylko otrzymać umowę o pracę, ale również kompletną, zindywidualizowaną informację, która zawiera szczegółowe wytyczne związane z warunkami zatrudnienia. Fakt ten nie jest przy tym zależny od wielkości zakładu pracy. Oznacza to tyle, że obowiązek ten spoczywa na każdy zatrudniającym i to bez względu na to, ilu pracowników przyjął on do pracy. Poza przedstawieniem warunków zatrudnienia, pracodawca ma również obowiązek informowania zatrudnionych o ich zmianie.

Co w przepisach?

Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany poinformować każdego zatrudnionego o:

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Warto przy tym zauważyć, że ewentualna liczebność pracowników wpływa na fakt, iż pracodawca jest zobowiązany stworzyć regulamin pracy. W przypadku, gdy podmiot zatrudniający zatrudnia mniej niż 20 pracowników, informacja ta powinna zostać wzbogacona o wytyczne, które określają porę nocną, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia, przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Ważny termin

Każdy pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika o wyżej wymienionych warunkach nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Warto przy tym pamiętać, że obowiązuje tu forma pisemna. Inaczej mówiąc, poza wręczeniem pracownikowi umowy o pracę, pracodawca powinien także przekazać dokumenty, które określać będą szczegółowo warunki zatrudnienia. Z drugiej strony informacje dotyczące norm czasu pracy, częstotliwości wypłat czy też wymiaru urlopu lub okresu wypowiedzenia mogą zostać przekazane przez pisemne wskazanie odpowiednich norm kodeksowych, na podstawie których pracownik będzie dokładnie wiedział, jakie są jego prawa. Takie rozwiązanie ? z punktu widzenia pracodawcy ? jest dla niego najkorzystniejsze i najmniej kłopotliwe.

Zmiany warunków

Pracodawca jest też zobowiązany poinformować pracownika o ewentualnych zmianach warunków jego zatrudnienia, jak również o objęciu zatrudnionego układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty. Warto przy tym podkreślić, że ? zgodnie z art. 29 § 3? Kodeksu pracy ? powinien przekazać te informacje ?niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu ? nie później niż do dnia rozwiązania umowy?. I w tym przypadku konieczne będzie zachowanie formy pisemnej. Dzięki temu pracodawca nie tylko będzie miał dowód, iż dopełnił obowiązku, ale i pracownik będzie mógł się szczegółowo zapoznać z przekazanymi informacjami.

Pracownik skierowany do pracy na obszarze państwa spoza Unii Europejskiej

Nieco inaczej jest w przypadku pracowników, którzy są oddelegowani do pracy na obszarze państwa spoza Wspólnoty. Pracodawca musi pamiętać, że ? poza wyżej wskazanymi warunkami ? jest on zobowiązany także określić:

  • czas wykonywania pracy za granicą,
  • walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą.

Ponadto, podmiot zatrudniający jest też zobowiązany ? i to przed skierowaniem pracownika do pracy ? poinformować go pisemnie o świadczeniach, jakie przysługują mu z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju (obejmujących zwrot kosztów przejazdu, jak również zapewnienie zakwaterowania i warunkach powrotu pracownika do kraju).

Kiedy informacja o zmianie?

Pracodawcy przysługuje prawo do zmiany obowiązujących warunków umowy o pracę. W związku z tym faktem należy pamiętać, że jest on zobowiązany również do pisemnego poinformowania swoich podwładnych o tych zmianach. Warto przy tym dodać, że ewentualny sprzeciw nowym warunkom zatrudnienia osoby zatrudnionej jest równoznaczny z przekształceniem się wypowiedzenia zmieniającego w wypowiedzenie całej umowy o pracę. Warto przy tym wiedzieć, że taka zmiana następuje z mocy samego prawa. 

To może Cię również zainteresować

Rodzaje umów o pracę

Podziel się

3 komentarze

Leon

Leon

Pracownik zostaje przyjęty do pracy. Musi z nim zostać podpisana umowa. Musi iść na badanie lekarskie, czy jest zdolny do wykonywanej pracy. Powinien być przeszkolony pod względem BHP. Pracodawca koniecznie musi zapoznać pracownika z warunkami zatrudnienia.....
Wasilewska Bożena

Wasilewska Bożena

Przyjmowani pracownicy muszą dostać jakąś umowę, zapoznać się z obowiązkami i ich prawami, być przeszkoleni BHP. Powinni zapoznać się też z regulaminem pracy i wynagradzania. Muszą wszystko wiedzieć o warunkach zatrudnienia...
Koral

Koral

Każda zmiana musi trafić ze zrozumieniem do podwładnego by została zrozumiana i obowiązywała. Dość często zmiany są realizowane na piśmie. W ten sposób jest potwierdzenie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.