Twoje wsparcie w rekrutacji

Pracodawca informuje o warunkach zatrudnienia

Pracodawca informuje o warunkach zatrudnienia
Przyjęcie pracownika w szeregi załogi jest równoznaczne z koniecznością poinformowania go o warunkach zatrudnienia. W jaki sposób powinien zrobić to pracodawca? Jakie wytyczne należy przekazać pracownikowi, jeżeli w zakładzie pracy nie został sporządzony regulamin pracy?

Nie każdy, zwłaszcza początkujący pracodawca jest zapoznany z przepisami Kodeksu pracy. Zatrudnienie pracownika wiąże się z szeregiem obowiązków, które spoczywają zarówno po stronie pracodawcy, jak i osoby przyjętej do pracy. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie tylko należy pamiętać o podstawowych elementach, które musi zawierać ten dokument, ale również o tak zwanych warunkach zatrudnienia. Zgodnie z art. 29 § 3 Kodeksu pracy podmiot zatrudniający ma obowiązek pisemnego poinformowania swoich podwładnych o warunkach zatrudnienia i organizacji pracy w zakładzie. Punkt ten, co istotne, nie jest zależny od liczby zatrudnianych pracowników.

 

Co otrzymuje pracownik?

Z powyższych informacji wynika, że pracownik, który przystępuje do pracy powinien otrzymać więcej niż tylko umowę o pracę. Poza nią podmiot zatrudniający powinien też wręczyć zatrudnionemu zindywidualizowaną informację, która zawierać będzie dane o warunkach zatrudnienia. Istotny jest przy tym termin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca powinien dopełnić ciążącego na nim obowiązku w ciągu 7 dni od chwili zawarcia umowy o pracę. W przeciwnym przypadku postępuje wbrew prawu, zaś pracownik będzie mógł się domagać szczegółowych informacji w tym zakresie.

 

Brak wzoru informacji

Przywołany przepis nie wskazuje wzoru dokumentu, który pracodawca powinien przekazać pracownikowi. Wyszczególnione są jednak informacje, które muszą znaleźć się w dokumencie. Mowa tu o konieczności wskazania:

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

  • częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę,

  • wymiarze przysługującemu pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że liczebność załogi wpływa na treść przekazywanej przez pracodawcę informacji. Otóż, gdy zatrudnia on mniej niż 20 pracowników i tym samym nie jest zobowiązany do ustalania regulaminu pracy, dokument powinien również zawierać szereg innych danych. Mowa tu o określeniu:

  • pory nocnej,

  • miejsca, terminu i czasu wypłaty wynagrodzenia,

  • przyjętego sposobu potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

    To Cię powinno też zainteresować: Rodzaje umów o pracę

Zgodnie z art. 29 § 31 Kodeksu pracy pracodawca może przy tym poinformować pracownika o czasie pracy, częstotliwości dokonywania wypłat czy wymiarze urlopu i okresie wypowiedzenia przez pisemne wskazanie odpowiednich norm kodeksowych. W ten sposób pracownik będzie miał możliwość samodzielnego ustalenia swoich uprawnień. Pozostałe dane podmiot zatrudniający powinien wskazać bardzo precyzyjnie. Warto przy tym dodać, że te informacje na ogół odnoszą się do wszystkich pracowników świadczących pracę w firmie, toteż nie jest konieczne przygotowanie dokumentów przy każdym kolejnym zatrudnieniu pracownika.

 

Kiedy informacja o zmianie?

Pracodawcy przysługuje prawo do zmiany obowiązujących warunków umowy o pracę. W związku z tym faktem należy pamiętać, że jest on zobowiązany również do pisemnego poinformowania swoich podwładnych o tych zmianach. Warto przy tym dodać, że ewentualny sprzeciw nowym warunkom zatrudnienia osoby zatrudnionej jest równoznaczny z przekształceniem się wypowiedzenia zmieniającego w wypowiedzenie całej umowy o pracę. Warto przy tym wiedzieć, że taka zmiana następuje z mocy samego prawa. 

Oceń ten wpis
Pracodawca informuje o warunkach zatrudnienia
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Leon
2019-12-12, 10:14
Pracownik zostaje przyjęty do pracy. Musi z nim zostać podpisana umowa. Musi iść na badanie lekarskie, czy jest zdolny do wykonywanej pracy. Powinien być przeszkolony pod względem BHP. Pracodawca koniecznie musi zapoznać pracownika z warunkami zatrudnienia.....
Wasilewska Bożena
2019-05-21, 10:08
Przyjmowani pracownicy muszą dostać jakąś umowę, zapoznać się z obowiązkami i ich prawami, być przeszkoleni BHP. Powinni zapoznać się też z regulaminem pracy i wynagradzania. Muszą wszystko wiedzieć o warunkach zatrudnienia...
Koral
2019-05-08, 14:15
Każda zmiana musi trafić ze zrozumieniem do podwładnego by została zrozumiana i obowiązywała. Dość często zmiany są realizowane na piśmie. W ten sposób jest potwierdzenie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.