Zawody i ich potencjał

Toromistrz - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

1 lipca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

4 komentarze
Toromistrz - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Praca toromistrza to zajęcie, które w dużej mierze polega na czuwaniu nad stanem nawierzchni torów, jednak to tylko jedno z głównych jego zajęć. Toromistrz posiada masę różnych obowiązków, a jego praca wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.

Z naszego artykułu dowiesz się:

 • na czym polega praca toromistrza;
 • kto ma największe szanse na zostanie toromistrzem;
 • ile zarabia toromistrz;
 • czy do pracy na stanowisku toromistrza potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia;
 • jakie są przeciwskazania zdrowotne na stanowisku toromistrza;
 • jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie toromistrza;
 • czy zawód toromistrza jest przyszłościowy.

Toromistrz - na czym polega praca?

Praca toromistrza polega na stałym czuwaniu nad stanem technicznym torów. Toromistrz nadzoruje nawierzchnie, tory, podtorza i budowlę inżynieryjne. Czuwa również nad prowadzeniem prac naprawczych, gwarantując tym samym bezpieczeństwo i spokój jazdy po torach. W miejscach uszkodzeń dba o ich prawidłowe zabezpieczenie, tak aby były one oznaczone sygnalizacją i wskaźnikami.

Zakres obowiązków toromistrza jest niezwykle szeroki i prezentuje się następująco:

 • prowadzenie bieżących i okresowych przeglądów linii kolejowych poprzez piesze obchody;
 • wykonywanie pomiarów torów;
 • sporządzanie raportów z oględzin torów;
 • planowanie robót naprawczych;
 • kontrola stanu zużycia torów, a także poziomu zanieczyszczenia, odwodnienia torowiska;
 • wykonywanie szczegółowych badań technicznych skrzyżowań i rozjazdów torów;
 • kontrola stanu budowli inżynierskich, a także urządzeń stacyjnych i drogowych;
 • nadzór i wykonawstwo robót naprawczych i konserwacyjnych;
 • zabezpieczanie robót poprzez ich właściwe oznaczenie i osłonięcie;
 • stosowanie przepisów podczas poruszania się wózkami, drezynami i innymi maszynami podczas wykonywania prac drogowych;
 • nadzór i informowanie służb kolejowych o usterkach;
 • stosowanie schematów rozjazdów, szkiców odręcznych;
 • stosowanie się do przepisów ruchu kolejowego i przepisów BHP.

Video

Kto ma największe szanse na zostanie toromistrzem?

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Pracownik kolei

Manewrowy r121/2625-1353/23

TRANSCHEM sp. z o.o.

 • Włocławek
Dodana

Rewident taboru

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

 • Puławy
Dodana

Toromistrz

Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe Sp. z o.o.

 • Kotlarnia
Dodana

Rewident taboru (miejsce pracy: chełm)

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

 • Chełm
Dodana

Manewrowy

PKP CARGO S.A.

 • Poznań
Dodana

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 roku toromistrzem może zostać osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania pracy. Musi być ona potwierdzona stosownym oświadczeniem lekarza medycyny pracy. Dodatkowo taka osoba musi zdać egzamin kwalifikacyjny przed komisją i poznać wszystkie warunki pracy na stanowisku. Ważne jest także, aby osoba, która chce pracować na stanowisku toromistrza uzyskała autoryzację do wykonywania pracy, a także otrzymała upoważnienie od pracodawcy o możliwości wykonywania czynności na stanowisku. Największe szanse na zostanie toromistrzem ma osoba, która posiada zawodowy tytuł technika w specjalności związanej z budową oraz utrzymaniem nawierzchni kolejowych oraz posiada zawodowy staż pracy przy naprawach i utrzymaniu dróg kolejowych.

Warto wiedzieć, że ogromne znaczenie mają tu także pewne kompetencje jak:

 • wiedza;
 • zdolności i umiejętności techniczne;
 • spostrzegawczość;
 • dokładność;
 • skrupulatność;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętności organizacyjne;
 • rzetelność;
 • odporność na pracę w trudnych warunkach;
 • umiejętność pracy w stresie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • doskonała znajomość przepisów kolejowych.

Ile zarabia toromistrz?

Wynagrodzenie toromistrza jest w dużej mierze uzależnione od doświadczenia, stażu pracy i umiejętności, dlatego są to niezwykle zróżnicowane wskaźniki. Szczegółowe informacje zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 4 500 zł 3 341 zł
ŚREDNIE 5 500 zł 3 980 zł
WYSOKIE 6 300 zł 4 531 zł

Czy do pracy na stanowisku toromistrza potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Praca toromistrza wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, tylko wtedy możliwe jest zatrudnienie danej osoby na stanowisko. Informacje na ten temat zostały zawarte w tabeli poniżej.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA KURSY / SZKOLENIA
WYMAGANE Osoba, która chce pracować na stanowisku toromistrza musi posiadać wykształcenie średnie oraz tytuł technika na odpowiednim kierunku. -
PRZYDATNE - -

Jakie są przeciwskazania zdrowotne na stanowisku toromistrza?

Choć dla wielu osób zawód toromistrza może wydawać się prosty, praca wiąże się z odpowiedzialnością i wymaga posiadania wielu cennych umiejętności oraz wiedzy , a także predyspozycji zdrowotnych. Toromistrzem nie może zostać osoba, która posiada ogromne problemy ze wzrokiem, a także ze słuchem. Dodatkowo wykluczają ją takie schorzenia jak przewlekłe zaburzenia mowy i problemy z funkcjonowaniem narządu ruchu.

toromistrz

Osoba, która chce pracować na stanowisku toromistrza powinna wyróżniać się:

 • ostrością widzenia;
 • dobrym słuchem;
 • równowagą;
 • sprawnością narządu ruchu;
 • odpowiednią wymową.

Warto wiedzieć, że praca na stanowisku toromistrza może być niezwykle wymagająca, a wszystko przez wzgląd na konieczność fizycznego dokonywania oględzin torów. Może to wiązać się z koniecznością przemierzania sporych odcinków drogi, w różnorodnych warunkach atmosferycznych. Toromistrzów może spotkać nie tylko słońce, ale również deszcz, śnieg, grad i biurze, dlatego może być to także praca niebezpieczna.

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie toromistrza?

Każda osoba, która chce wykonywać zawód toromistrza może pracować na kolei, gdzie będzie zajmować się naprawami i konserwowaniem sieci kolejowych, instalacji i torów. Toromistrz może otrzymać pracę w PKP, Urzędzie Dozoru Technicznego, a także w firmach, które zajmują się naprawami i remontami sieci kolejowych i trakcyjnych.

toromistrz

Czy zawód toromistrza jest przyszłościowy?

Zawód toromistrza, tak jak inne profesje związane z pracą na kolei jest niezwykle przyszłościowy i potrzebny. Transport kolejowy, który już od stuleci funkcjonuje na świecie, nadal cieszy się popularnością. To efektywna forma transportu, nie tylko ludzi, ale także masy produktów żywnościowych i innych środków. Sprawny i bezpieczny ruch pociągów nie byłby możliwy, gdyby nie praca toromistrza, który dba o prawidłowość działania torów i wszystkich innych podzespołów. To zawód przyszłościowy bez którego trudno byłoby obejść się pracownikom kolejowy. To właśnie on dba o bezpieczeństwo i spokojny transport, a wszystko dzięki bieżącej kontroli torów. Dzięki temu można uniknąć przejściowych problemów z ruchem pociągów i cieszyć się efektywnym transportem. Warto wiedzieć, że nad bezpieczeństwem pasażerów i ładunków przewożonych koleją, czuwa masa różnych osób. Jedną z nich jest właśnie toromistrz. To jego zadaniem jest zadbać o sprawność działania sieci kolejowych i trakcyjnych, a w przypadku problemów zaplanować pracę remontowe.

Podsumowanie:
  • Praca toromistrza polega na stałym czuwaniu nad stanem technicznym torów i dbaniu o bezpieczeństwo jazdy pociągów.
  • Osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność fizyczną i psychiczną do pracy oraz potwierdzenie lekarskie może zostać toromistrzem. Ważna jest również autoryzacja i upoważnienie od pracodawcy.
  • Wynagrodzenie toromistrza jest uzależnione od stażu pracy, doświadczenia i umiejętności. Minimalne wynagrodzenie brutto wynosi około 4 500 zł.
  • Zawód toromistrza wymaga odpowiednich kwalifikacji, a praca na stanowisku może być wymagająca i niebezpieczna. Zdrowotne przeciwskazania to m.in. problemy ze wzrokiem, słuchem czy narządem ruchu.
  • Toromistrz może pracować na kolei, w PKP, Urzędzie Dozoru Technicznego lub firmach zajmujących się naprawami sieci kolejowych. Zawód jest niezwykle przyszłościowy i potrzebny w efektywnym i bezpiecznym transporcie kolejowym.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są główne obowiązki dyrektora handlowego?

Dyrektor handlowy zajmuje się planowaniem i realizowaniem polityki handlowej w przedsiębiorstwie. Koordynuje on również działem sprzedaży i inicjuje działania mające na celu realizację przyjętej strategii. Odpowiada również za kontakt z najważniejszymi klientami.

Jakie cechy powinien posiadać dobry dyrektor handlowy?

Osoby na tym stanowisku powinny charakteryzować się komunikatywnością, wysoką kulturą osobistą oraz umiejętnościami społecznymi. Dobry dyrektor handlowy jest osobą odpowiedzialną, opanowaną, odporną na stres. Posiada umysł analityczny i kompetencje miękkie umożliwiające zarządzanie zespołem.

Ile zarabia dyrektor handlowy?

Dyrektor handlowy może liczyć na zarobki rzędu nawet 20 000 brutto. Wszystko jednak zależy od doświadczenia, wykształcenia, wielkości firmy czy województwa. Bardzo często dyrektorzy mogą liczyć również na prowizje i wszelkiego rodzaju dodatki otrzymywane za zrealizowane plany sprzedażowe.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

4 komentarze

Irek

Irek

Na pewno nie jest łatwo znaleźć pracę w dzisiejszych czasach, ale może warto spróbować swoich sił jako toromistrz. Oczywiście trzeba spełnić odpowiednie wymagania, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby się dokształcić i zyskać nowe umiejętności.
Foria

Foria

Praca toromistrza jest odpowiedzialna i wymaga dużej precyzji. Cieszę się, że mam taką pracę, bo lubię mieć poczucie, że wykonuję coś ważnego i potrzebnego. Oczywiście, nie jest łatwo, ale wynagrodzenie jest zawsze miłe :)
ddr

ddr

Praca toromistrza wydaje mi się ciekawa. Chętnie bym dostał się na takie stanowisko, ale niestety nie posiadam odpowiedniego wykształcenia. Zastanawiałem się co jeszcze mógłbym zrobić aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w tej branży.
Dagmara

Dagmara

Zawód toromistrza jest bardzo ważny i potrzebny. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym jest niezwykle ważne i właśnie toromistrz dba o to, aby przejazdy kolejowe były bezpieczne. W mojej firmie toromistrzów mamy zawsze w cenie, są to pracownicy lojalni i sumienni.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka