Zawody i ich potencjał

Asystent nauczyciela przedszkola - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

22 czerwca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 11 głosów

11 głosów

4 komentarze
Asystent nauczyciela przedszkola - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
W zajęciach przedszkolnych uczestniczą nie tylko pedagodzy, ale również personel pomocniczy. Asystent nauczyciela pełni bardzo ważną rolę w organizowaniu pracy całej grupy, choć bezpośrednio nie prowadzi zajęć ani nie przejmuje opieki nad dziećmi na cały czas ich pobytu w przedszkolu. Jak zostać asystentem nauczyciela przedszkola i jakie są perspektywy rozwoju zawodowego na tym stanowisku?

Czytając artykuł, dowiesz się:

 • na czym polega praca asystenta nauczyciela przedszkola,
 • jakie kompetencje trzeba posiadać, aby ubiegać się o to stanowisko,
 • ile zarabia asystent nauczyciela przedszkola,
 • jakie są perspektywy zawodowe na tym stanowisku?

Asystent nauczyciela przedszkola - na czym polega praca?

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku asystenta nauczyciela przedszkola?
 

 

Osoba pracująca w tym zawodzie wykonuje różnego typu czynności, które mają na celu usystematyzowanie zajęć, dbanie o ich prawidłowy przebieg czy pomoc w opiece nad dziećmi. Wśród najważniejszych obowiązków wyróżnić można:

 • pomaganie dzieciom w czynnościach higienicznych,
 • pomaganie dzieciom przy posiłkach,
 • sprzątanie zabawek i pomocy dydaktycznych,
 • pomoc w opiece nad dziećmi podczas zajęć, spacerów czy leżakowania,
 • przygotowanie miejsca do pracy zgodnie z zasadami BHP,
 • pilnowanie czystości w sali,
 • pomoc w organizacji kreatywnych zajęć dla dzieci.

Video

Ile zarabia asystent nauczyciela przedszkola?

Szukasz pracy?

Nauczyciel wychowania przedszkolnego do przedszkola Bright Beginners

International Education Center Sp.z o.o.

 • Wrocław
Dodana

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

TOMMAR CRECHE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 • Kraków
 • 6 000-8 000 zł / mc
Dodana

Nauczyciel wychowawca

ZETKOPOL sp. z o.o.

 • Kraków
Dodana

Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach

 • Głuszyca
Dodana

Nauczyciel wychowania przedszkolnego (o)

STOWARZYSZENIE ICH LEPSZE JUTRO

 • Tarnów
Dodana

Zarobki asystenta nauczyciela przedszkola zależą w głównej mierze od posiadanego doświadczenia zawodowego oraz gminy, na terenie której podejmują on zatrudnienie. Środki na wypłatę wynagrodzeń zabezpiecza właśnie gmina. Inaczej jest w przedszkolach prywatnych, w których wysokość wynagrodzenia ustalana jest przez organ prowadzący. 

Asystent nauczyciela, zatrudniony w publicznej placówce, może liczyć na różnego typu dodatki, na przykład premie czy dodatek za wysługę lat, który w niektórych przypadkach wynosi nawet 20% wynagrodzenia.

Przykładowe zarobki asystenta nauczyciela przedszkola przedstawia poniższa tabela.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 100 zł 2 434 zł
ŚREDNIE 3 300 zł 2 574 zł
WYSOKIE 3 900 zł 2 957 zł

Cechy dobrego asystenta nauczyciela przedszkola

Dobry asystent nauczyciela przedszkola powinien być przede wszystkim osobą empatyczną oraz lubiącą pracę z dziećmi. 

Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako asystent nauczyciela przedszkola?

 

Wśród najważniejszych warto wymienić:

 • cierpliwość,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach,
 • umiejętność słuchania i zrozumienia potrzeb drugiej osoby,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Dyrektorzy placówek zwracają również uwagę na to, aby asystenci byli kreatywni i mieli ciekawe pomysły na zajęcia dla podopiecznych.

asystent nauczyciela przedszkola

Kto ma największe szanse na zostanie asystentem nauczyciela przedszkola?

Asystentem nauczyciela przedszkola mogą zostać osoby niekarane, które wyrażają chęć do pracy z dziećmi. Nie jest wymagane posiadanie wykształcenia wyższego ani specjalistycznego przygotowania, choć wiedza z zakresu pedagogiki okazuje się bardzo pomocna. Asystentem nauczyciela przedszkola mogą zostać osoby w każdym wieku - dużym atutem będzie doświadczenie w pracy z dziećmi, na przykład jako animator czasu wolnego. 

Jakie są predyspozycje zdrowotne na stanowisku asystenta nauczyciela przedszkola?

 

Każdy kandydat na stanowisko będzie musiał przejść badania wstępne, które zleci lekarz medycyny pracy. Od kandydatów wymaga się:

 • dobrej kondycji fizycznej,
 • dobrej kondycji psychicznej,
 • sprawnego wzrok,
 • dobrego słuch,
 • umiejętności skoncentrowania się na wykonywanym zadaniu.

Czy do pracy na stanowisku asystenta nauczyciela przedszkola potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Pracę na stanowisku asystenta nauczyciela przedszkola może podjąć osoba, która posiada wykształcenie co najmniej podstawowe. Nie są wymagane studia wyższe, choć niektórzy dyrektorzy wymagają przygotowania pedagogicznego. To jednak, zgodnie z obowiązującym prawem, nie jest obowiązkowe. Asystent nauczyciela przedszkola, który chce być konkurencyjny na rynku pracy, powinien posiadać wiedzę z zakresu pedagogiki oraz z innych dziedzin, która okazuje się przydatna do pracy z dziećmi. 

Warto mieć na uwadze, że z prawnego punktu widzenia dyrektorzy szkół nie mogą wymagać od kandydatów na stanowisko asystenta nauczyciela przedszkola ukończenia poszczególnych szkoleń czy kursów. Jeśli jednak na stanowisko aplikuje większa liczba kandydatów, decyzję o zatrudnieniu konkretnej osoby można podjąć na podstawie posiadania przez nią dodatkowych kwalifikacji.

W tabeli poniżej znaleźć można przykładowe kursy, szkolenia i studia, z których asystenci powinni korzystać. 

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA /KURSY
WYMAGANE Do pracy jako asystent nauczyciela przedszkola niezbędne jest posiadanie wykształcenie pedagogiczne. Drugą ścieżką, która umożliwia pracę jako asystent nauczyciela przedszkola jest odbycie kursu asystenta nauczyciela przedszkola.
PRZYDATNE - -

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie asystenta nauczyciela przedszkola?

Asystent nauczyciela przedszkola może zostać zatrudniony w przedszkolu państwowym bądź prywatnym. Decyzję o utworzeniu takiego stanowiska w przedszkolu publicznym podejmuje gmina, na terenie której znajduje się placówka. To ona zabezpiecza środki na wypłatę wynagrodzeń oraz reguluje ilość stanowisk w danym roku szkolnym. Obecnie większość gmin decyduje się zatrudniać asystentów nauczycieli przedszkola, dlatego nie mają oni większego problemu ze znalezieniem pracy. Asystent może też znaleźć zatrudnienie w przedszkolach prywatnych, niemniej jednak wymogi, dotyczące posiadanych kompetencji mogą być w tym przypadku zupełnie inne, niż na stanowiska państwowe. Dyrektor placówki sam określa, jakiego wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy jakich umiejętności wymaga od kandydatów. Inaczej może też kształtować się wysokość miesięcznego wynagrodzenia, bowiem jest ono pokrywane ze środków własnych przedszkola.

asystent nauczyciela przedszkola

Czy zawód asystenta nauczyciela przedszkola jest przyszłościowy?

Asystent nauczyciela przedszkola jest stosunkowo młodym zawodem, który z jednej strony pomaga uzupełnić braki kadrowe w przedszkolach, z drugiej strony daje szansę na pracę osobom bez wykształcenia pedagogicznego, które chciałyby pracować z dziećmi. Warto mieć na uwadze, że asystenci, którzy chcieliby w przyszłości pracować na stanowisku nauczyciela przedszkola, będą musieli ukończyć studia pedagogiczne. Nawet duże doświadczenie zawodowe nie uprawnia do awansu zawodowego, jeśli kandydat nie posiada dyplomu ukończenia studiów wyższych na określonym kierunku. Warto mieć na uwadze ten aspekt, planując karierę zawodową - studiów wyższych w tym przypadku nie są w stanie zastąpić żadne kursy.

Podsumowanie:
 • Asystent nauczyciela przedszkola to osoba, która pomaga nauczycielowi w opiece i nauczaniu dzieci w przedszkolu.
 • Zarobki asystenta nauczyciela przedszkola zależą od doświadczenia zawodowego oraz gminy, na terenie której pracują.
 • Do pracy jako asystent nauczyciela przedszkola nie jest wymagane wykształcenie wyższe, ale ważna jest empatia i kreatywność w pracy z dziećmi.
 • Asystent nauczyciela przedszkola może pracować zarówno w przedszkolach państwowych, jak i prywatnych, a zawód ten daje szansę na przyszłą pracę jako nauczyciel przedszkola.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać asystentem nauczyciela przedszkola?

Asystentem nauczyciela przedszkola mogą zostać osoby, posiadające wykształcenie co najmniej podstawowe oraz niekarane. Nie są wymagane studia wyższe ani przygotowanie pedagogiczne.

Ile zarabia asystent nauczyciela przedszkola?

Zarobki asystenta nauczyciela przedszkola oscylują w granicach 3010-3700 zł brutto i zależą w dużej mierze od posiadanego doświadczenia zawodowego oraz od gminy, na terenie której znajduje się placówka. Asystenci zatrudnieni w placówkach publicznych mogą też liczyć na różnego rodzaju dodatki do pensji.

Jakie są perspektywy rozwoju na stanowisku asystenta nauczyciela przedszkola?

Asystent nauczyciela przedszkola może otrzymać awans na stanowisko nauczycielskie, jeśli posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Samo doświadczenie zawodowe nie uprawnia do uzyskania awansu, a tym samym wyższego wynagrodzenia. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

4 komentarze

Ulla

Ulla

W naszym przedszkolu zatrudniamy asystenta nauczyciela i uważam, że to bardzo potrzebne stanowisko. Asystenty pomagają nauczycielom w zorganizowaniu zajęć, dbają o bezpieczeństwo dzieci i są dla nich ważnym oparciem. Zawsze staramy się znaleźć osoby empatyczne i kreatywne, które przyczynią się do rozwoju naszych podopiecznych.
Kadrowa Ela

Kadrowa Ela

Analizując możliwości zatrudnienia, odkryłam, że praca jako asystent nauczyciela przedszkola jest ciekawą opcją dla osób bez wykształcenia pedagogicznego, którzy chcieliby zacząć pracować z dziećmi. Myślę, że chęci do pracy i otwarte podejście do dzieci są najważniejsze w tej pracy.
Eryk

Eryk

Zastanawiałem się nad pracą jako asystent nauczyciela przedszkola, ale nie posiadam jeszcze żadnego doświadczenia w pracy z dziećmi. Czy w takim przypadku miałbym szansę na znalezienie pracy na tym stanowisku?
Anka

Anka

Pracuję jako asystent nauczyciela przedszkola i uważam, że praca ta wymaga dużych umiejętności między innymi z zakresu pedagogiki oraz kreatywności. Jednocześnie jest to bardzo satysfakcjonujące zajęcie, jeśli ktoś lubi pracować z dziećmi i ma do nich podejście.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.