Zawody i ich potencjał

Asystent sędziego - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

14 czerwca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 12 głosów

12 głosów

6 komentarzy
Asystent sędziego - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
W najkrótszym ujęciu asystent sędziego to osoba, do której zadań należy szeroko pojęte wsparcie sędziego w czynnościach związanych z rozpatrywaniem spraw sądowych. Nie chodzi tu jednak o parzenie kawy, a o wykonywanie zadań wymagających wiedzy z zakresu prawa materialnego oraz proceduralnego. W poniższym artykule przybliżymy specyfikę pracy asystenta sędziego.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • kim tak naprawdę jest asystent sędziego;
 • kto najlepiej sprawdzi się na tym stanowisku;
 • jaki powinien być idealny asystent sędziego;
 • na jakie zarobki może liczyć asystent sędziego;
 • jaka jest ścieżka kształcenia do tego zawodu;
 • gdzie może pracować asystent sędziego;
 • czy jest to zawód z przyszłością. 

Asystent sędziego - na czym polega praca?

Miejscem pracy asystenta sędziego jest sąd, niemniej samo przygotowanie do sprawy może wymagać tzw. zabrania pracy do domu. Asystent sędziego wspiera bowiem sędziego, do którego jest przydzielony w obowiązkach służbowych. Analizuje akta sprawy, przygotuje podsumowania i sprawozdania dla sędziego, porządkuje akta i dowody zebrane w sprawie, kontroluje czy nie ma braków w aktach poszczególnych spraw. Do jego zadań należy nadzorowanie pracy biegłych sądowych, np. pilnowanie terminów przedłożenia niezbędnych w postępowaniu opinii. Asystent sędziego samodzielnie sporządza uzasadnienia wyroków i postanowień w sprawach. Asystent podpisuje sporządzone przez siebie dokumenty własnym nazwiskiem, nie może posługiwać się danymi sędziego, z którym współpracuje. Asystent sędziego ma status urzędnika

Obecnie droga do zawodu asystenta sędziego wiedzie poprzez konkurs, który kandydat musi wygrać. Pierwsza część konkursu polega na sprawdzeniu wiedzy z zakresu prawa karnego oraz cywilnego w formie testu. W drugiej części kandydat na asystenta sędziego sporządza postanowienie w sprawie wraz z uzasadnieniem na podstawie przykładowych akt sprawy. Podstawowe przygotowanie merytoryczne kandydat zdobywa podczas studiów prawniczych. W ramach przygotowania do konkursu na stanowisko asystenta sędziego, kandydat może uzupełnić swoją wiedzę za pomocą oferowanych w sieci szkoleń z zakresu prawa materialnego oraz procesowego.

Zakres obowiązków na stanowisku asystenta sędziego:

 • analiza dokumentacji zebranej na etapie przed rozpoczęciem procesu;
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań dla sędziego;
 • porządkowanie dokumentacji;
 • sporządzanie prostych pism procesowych na etapie postępowania przygotowawczego lub już w toku procesu sądowego.

Dla kogo najlepsza jest praca na stanowisku asystenta sędziego?

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Prawo

Archiwista

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej

 • Bielsko-Biała
Dodana

Aplikant (praca w charakterze Strażnika Miejskiego)

Straż Miejska m. st. Warszawy

 • Warszawa
 • 5 000-6 000 zł / mc
Dodana

Pracownik obsługi administracyjno-technicznej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Złote Łany"

 • Bielsko-Biała
Dodana

Inspektor diagnosta ds. energetyki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

 • Poznań
Dodana

Inspektor Kontroli Jakości ds. Odbiorów Kadłubowych

REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA

 • Gdańsk
Dodana

Praca jako asystent sędziego to jedna ze ścieżek kariery, jaką mogą podążyć absolwenci polskich lub zagranicznych studiów prawniczych. Jeżeli chodzi o predyspozycje psychiczne do wykonywania tego zawodu, jest to zajęcie raczej dla osób systematycznych, skrupulatnych, cierpliwych i potrafiących współpracować. Nie bez znaczenia będzie też ambicja oraz wytrwałość w dążeniu do celu, ponieważ jak w każdym zawodzie urzędniczym, jakikolwiek awans jest poprzedzony latami sumiennej pracy. Godziny pracy asystenta sędziego są skorelowane z terminarzem konkretnego sędziego, do czego asystent musi się dostosować. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby sędzia wraz z asystentem określili własne zasady współpracy, o ile nie stoją one w sprzeczności z regulaminem działa sądu. 

Predyspozycje zdrowotne na stanowisku asystenta sędziego:

 • dobry wzrok lub odpowiednio dobrana korekcja okularowa bądź soczewki - praca z dużą ilością tekstu do przeczytania i przeanalizowania;
 • zdrowy kręgosłup - praca siedząca biurowa;
 • dobra kondycja psychiczna - praca często pod presją czasu.
asystent sędziego

Cechy dobrego asystenta sędziego

Asystent sędziego nie jest zupełnie samodzielnym specjalistą, jego praca polega na ścisłej współpracy z sędzią. Jakie kompetencje przydadzą się do pracy jako asystent sędziego?

Kandydat na asystenta sędziego powinien posiadać takie kompetencje miękkie, jak w szczególności:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • elastyczność i umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem, pracą pod presją; 
 • zarządzanie konfliktem;
 • komunikatywność.

Elastyczność w tym zawodzie, to przede wszystkim umiejętność szybkiego reagowania na nowe okoliczności, a także niekiedy nie unoszenie się honorem. Może się bowiem zdarzyć się tak, że w sądzie nie będzie zbyt wielu pracowników (co jest szczególnie częste w dobie pandemii i pracy zdalnej) i to asystent sędziego będzie zmuszony wykonać kserokopie akt. Priorytetem dla asystenta sędziego jest bowiem przygotowanie wszelkich niezbędnych sędziemu materiałów, aby ten ostatni był w stanie w terminie i zgodnie z procedurami rozpatrzyć sprawę.

Ile zarabia asystent sędziego?

W poniższej tabeli przedstawiamy szacunkowe zarobki, na jakie mogą liczyć asystenci sędziów w poszczególnych województwach. 

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 4 500 zł 3 341 zł
ŚREDNIE 5 000 zł 3 660 zł
WYSOKIE 5 800 zł 4 178 zł

Czy do pracy na stanowisku asystenta sędziego potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Poniższa tabela przedstawia ścieżkę kształcenia, prowadzącą do zawodu asystenta sędziego. 

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE Do pełnienia zawodu asystenta sędziego konieczne jest ukończenie studiów wyższych prawniczych i posiadanie tytułu magistra. -
PRZYDATNE - -

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie asystenta sędziego?

Ilość wakatów w zawodzie asystenta sędziego jest podyktowana zapotrzebowaniem konkretnych sądów. Konkursy są ogłaszane, gdy zwalnia się to stanowisko albo natłok pracy wymaga zatrudnienia dodatkowej osoby. Asystent sędziego z oczywistych względów nie może wykonywać swoich obowiązków w innym miejscu, niż sąd. Zgodnie bowiem z polskim prawem, tylko w sądach mogą być rozpatrywane sprawy z zakresu m. in. prawa karnego czy cywilnego.

asystent sędziego

Czy zawód asystenta sędziego jest przyszłościowy?

Wiele osób traktuje zawód asystenta sędziego jako przejściowy, głównie z uwagi na niewielkie zarobki. Niemniej praca w tym charakterze upoważnia do przystąpienia do egzaminu zawodowego bez konieczności odbycia aplikacji. Oznacza to, że asystent sędziego po 4 latach pracy ma prawo podejść do egzaminu zawodowego na radcę prawnego lub adwokataOd 2017 roku asystent sędziego, podobnie jak referendarz sądowy, nie może podejść do egzaminu sędziowskiego.

Podsumowanie:
 • Asystent sędziego wspiera sędziego w przygotowaniu do sprawy oraz analizuje akta i przygotowuje podsumowania i sprawozdania dla sędziego. Do pracy na tym stanowisku wymagana jest wykształcenie prawnicze oraz elastyczność, szybkość reagowania na zmieniające się okoliczności oraz umiejętność współpracy z sędzią.
 • Asystent sędziego może liczyć na zarobki w przedziale od 4 500 zł do 5 800 zł brutto na miesiąc, co zależy od województwa oraz poziomu wynagrodzenia.
 • Aby zostać asystentem sędziego, konieczne jest ukończenie studiów prawniczych oraz wygranie konkursu na stanowisko. Kandydat na asystenta sędziego może także skorzystać z oferowanych w sieci szkoleń z zakresu prawa materialnego i procesowego.
 • Asystent sędziego może pracować wyłącznie w sądach, gdzie podejmuje się konkursy na to stanowisko, zależnie od potrzeb danego sądu. Mimo niewielkich zarobków, zawód ten jest przyszłościowy i stanowi jedną ze ścieżek kariery dla absolwentów studiów prawniczych.

Najczęściej zadawane pytania

Czy asystent sędziego to trudny zawód? 

Kandydat na asystenta sędziego powinien wykazać się wytrwałością, sumiennością oraz pilnością. Cechy te są niezbędne do opanowania ogromu materiału, jaki jest niezbędny do przyswojenia, aby można było liczyć na pozytywny wynik konkursu. Nie bez znaczenia będzie też umiejętność szybkiego pisania na komputerze oraz formułowania myśli. Z kolei cierpliwość przyda się podczas czytania wielotomowy akt sprawy. To zadanie często jest delegowane na asystentów sędziego, szczególnie gdy dany sędzia ma wiele spraw w referacie i nie jest w stanie zapoznać się z każdą stroną akt. Dlatego asystent sędziego to niezwykle odpowiedzialne stanowisko, ponieważ od jego dokładności i sumienności może zależeć czyjeś dalsze życie. 

Czy są jakiekolwiek przeciwskazania zdrowotne do wykonywania zawodu asystenta sędziego?

Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych predyspozycji zdrowotnych. Jest to typowa praca siedząca - biurowa, dlatego warto zadbać o profilaktykę schorzeń kręgosłupa oraz wzroku. Pomocna będzie aktywność fizyczna, a także masaże i zabiegi fizjoterapeutyczne. Dla własnego dobra warto również przestrzegać ustawowych przerw oraz korzystać z przysługującego urlopu wypoczynkowego.  

Czy asystent sędziego jest samodzielnym pracownikiem?

Zakres obowiązków asystenta sędziego jest ściśle związany z trybem pracy sędziego, z którym współpracuje, a zatem nie jest to w pełni niezależne stanowisko. Asystent dba o porządek w aktach spraw, które znajdują się w referacie sędziego, dokonuje ich analizy, przygotowuje projekty uzasadnień wyroków, śledzi zmiany w orzecznictwie, a także w razie potrzeby poszukuje interpretacji konkretnych przepisów. Jest to stanowisko merytoryczne, które nie ma nic wspólnego np. z zadaniami sekretarki czy pomocy biurowej, ale w tzw. sytuacjach podbramkowych i takie wsparcie pracy sędziego może okazać się niezbędne.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

6 komentarzy

Shaolin

Shaolin

Jako pracodawca cenię sobie skrupulatność i systematyczność u swoich pracowników. Na stanowisko asystenta sędziego aplikują często osoby z takimi cechami, więc jest to dla naszej firmy cenna kwalifikacja.
Mirek

Mirek

Interesujące, że praca jako asystent sędziego wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na nowe okoliczności. Jest to dla mnie nie lada wyzwanie, ale skoro jest to jedna ze ścieżek kariery, na którą można podążyć, to chętnie się na nią zdecyduję.
rodo

rodo

Zarobki asystenta sędziego są dość przyciągające, jednak potrzeba odpowiedniego wykształcenia. Sam chętnie bym na takie stanowisko aplikował, gdybym tylko ukończył kierunek prawa.
Dziadunio

Dziadunio

Praca jako asystent sędziego to zajęcie wymagające dużo samodyscypliny i skrupulatności. Niekiedy czuję się w niej przytłoczony ilością pracy, ale doceniam możliwość współpracy z sędziami.
Hmmmm

Hmmmm

Wielokrotnie sędzia przynosi akta i prosi, żeby przejrzeć , zaproponować rozwiązanie, napisać wyrok, a potem uzasadnienie z opisem całej sytuacji faktycznej, stanowisk stron i podstawy prawnej wraz z przywołaniem doktryny i orzecznictwa. Asystenci w zarządzeniach nie tylko pisza do kogo i po co ma napisać urzędnik, ale i np. ustalaja w jakim dniu uprawomocniło się orzeczenie, czy wypłacić biegłemu koszty. Wspomniane w artykule czynności to wykonują sekretarze sądowi, nie asystenci. Asystent to prawnik, a nie jakis pomagier w czynnościach biurowych. Asystenci jedynie nie podpisują sporządzonych przez siebie projektow orzeczeń bo podpisują je sędziowie i nie chodzą na sale w celu wysłuchania stron, ogłoszenia wyroku itd. Autorowi polecalabym rozmowę z większą ilością doświadczonych i cenionych pracowników w celu ustalenia zakresu ich faktycznych obowiązków.
Hmmmm

Hmmmm

Nigdy jako asystent nie kserowalam żadnych akt, nigdy nie przygotowywałam żadnych materiałów, aby sedzia mógł sobie coś rozpatrzyc. Asystent nie jest też tak do końca urzędnikiem w powszechnym rozumieniu i podlega prezesowi sądu. Jako asystent przeglądam sprawy i wydaje urzędnikom zarządzenia tzn. decyduje co ma taki urzędnik w sprawie zrobić, jakie czynności wykonać. Przygotowuje projekty postanowien w postępowaniach nieprocesowych, a w procesie projekty postanowien wpadkowych, czyli np. ja proponuję sędziemu czy wszcząć jakieś postępowanie, czy przyznać komuś pełnomocnika z urzędu. Przygotowuje też projekty wyrokow, czasem sędzia powie jaka ma koncepcje, a czasem decyzję mi zostawia. Asystent jest od rozwiązywania problemów sędziemu, podawania propozycji rozstrzygnięć.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.