Zawody i ich potencjał

Technik budownictwa - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość

31 maja 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 16 głosów

16 głosów

4 komentarze
Technik budownictwa - praca, zarobki, doświadczenie, zatrudnienie, przyszłość
Budownictwo jest jednym z najważniejszych obszarów gospodarczych każdego kraju. Najnowsze badania rynku pracy w Polsce pokazały, że w sektorze tym brakuje fachowców. Czy technik budownictwa to zatem zawód z przyszłością? Czy warto się w nim kształcić i pracować?

Poniższy poradnik odpowiada na te pytania, a także wyjaśnia:

 • co należy do zadań zawodowych technika budownictwa;
 • w jakich warunkach pracuje i ile zarabia;
 • jakie kwalifikacje, kompetencje i predyspozycje zdrowotne musi posiadać technik budownictwa;
 • jakie są możliwości zatrudnienia i rozwoju w tym zawodzie.

Technik budownictwa – na czym polega praca

Mówiąc najprościej, technik budownictwa to osoba, która po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji, zawodowo zajmuje się pracami budowlanymi, a także dokumentacją z nimi związaną. Może przygotowywać i kontrolować produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa. Do jego zadań zalicza się również sporządzanie kosztorysów czy tworzenie projektów budowlanych.

Często zdarza się, że technik budownictwa sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora albo organu administracyjnego. Samodzielnie lub pod kierownictwem inżyniera czuwa nad realizacją małych projektów: przejść podziemnych, wiaduktów, mostów, schodów, basenów, tuneli, dachów, ścian, garaży, obiektów hydrotechnicznych i innych konstrukcji wykonanych z różnych materiałów.

Do zakresu obowiązków na stanowisku technika budownictwa zalicza się również:

 

 • analizowanie dokumentacji budowlanej - technicznej i organizacyjnej;

 • tworzenie rysunków budowlanych;
 • ocenianie właściwości materiałów budowlanych i określanie prawidłowego ich użycia;
 • analizowanie cech gruntów budowlanych i ich możliwości zastosowania przy wznoszeniu fundamentów;
 • organizowanie pracy: polowego laboratorium materiałów budowlanych, wytwórni półfabrykatów budowlanych na terenie inwestycji;
 • prowadzenie rozliczeń: z inwestorem; za materiały, sprzęt i robociznę;
 • dobieranie właściwych technologii wykonania różnych prac budowlanych;
 • określanie norm pracy dla różnych zadań z zakresu budownictwa;
 • kierowanie pracą brygady roboczej i podwykonawców na terenie inwestycji przy uwzględnieniu przepisów BHP i prawa pracy;
 • dokonywanie pomiarów i obliczeń budowlanych;
 • określanie stanu zużycia różnych elementów budowlanych i dobieranie odpowiedniej metody ich naprawy;
 • kierowanie pracami rozbiórkowymi.

W jakich warunkach pracuje technik budownictwa?

Praca w tym zawodzie może być wykonywana na zewnątrz (plac budowy) lub w pomieszczeniach, na przykład w mieszkaniach, biurach czy magazynach. Wymaga dyspozycyjności i dojeżdżania do różnych lokalizacji, czasem odległych od miejsca zamieszkania. Jej cechą charakterystyczną jest współpraca z innymi ludźmi. Technik budownictwa zawsze pracuje w zespole - kontaktuje się z innymi osobami zatrudnionymi przy realizacji projektu budowlanego lub nadzorującymi jego przebieg. Jeśli jest właścicielem firmy, prowadzi również negocjacje biznesowe.

Szukasz pracy?
Zobacz oferty: praca Budownictwo
Dodana
Dodana
Aplikuj bez CV

PRACOWNIK OGÓLNOBUDOWLANY

Olmet Przemysław Oleś Sp. k.

 • Tarnowskie Góry
Dodana

Pomocnik dekarza – praca w Niemczech

In-Serv Team Sp. z o. o.

 • Niemcy
Dodana
Dodana

Czas pracy w tym zawodzie jest zazwyczaj stały – ośmiogodzinny. Zdarza się jednak, że „dniówka” wydłuża się, ponieważ trzeba szybko dokończyć jakiś ważny element wznoszonej konstrukcji. W szczególnych przypadkach realizacja zadań budowlanych toczy się także w nocy. Na przebieg prac wpływają również pory roku i pogoda. Działania w obszarze budowlanym są bardziej intensywne w okresie wiosenno-letnim. Podczas zimy, gdy często panują silne mrozy i warunki niesprzyjające realizacji projektu, może on zostać zawieszony na pewien czas.

Technik budownictwa posługuje się różnymi narzędziami i przyrządami, wykonując swoje zadania zawodowe. Korzysta także z komputera i specjalistycznego oprogramowania. Pracownicy na terenie budowy muszą przestrzegać zasad BHP oraz innych wytycznych, które mają na celu zapewnienie im bezpieczeństwa. Technik budownictwa ma kontakt z licznymi czynnikami, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu. W związku z tym musi on nosić odzież roboczą i ochronną.

technik budownictwa

Ile zarabia technik budownictwa?

Rynek zatrudnienia proponuje szeroki wybór ofert z branży budowlanej, ponieważ w ostatnich latach pojawił się deficyt pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe z tego obszaru. Technik budownictwa może liczyć na zarobki, które w większości plasują się w przedziale od 3 470 zł do 5 420 zł brutto. Szczegóły obrazuje tabela.

POZIOM WYNAGRODZENIA ZAROBKI BRUTTO ZAROBKI NETTO
MINIMALNE 3 800 zł 2 894 zł
ŚREDNIE 4 900 zł 3 597 zł
WYSOKIE 6 200 zł 4 460 zł

Na wysokość pensji w branży budowlanej wpływa przede wszystkim staż pracy, kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Czy do pracy na stanowisku technika budownictwa potrzebne są studia lub dodatkowe szkolenia?

Aby podjąć pracę w zawodzie technika budownictwa należy ukończyć pięcioletnie technikum lub odpowiednie szkoły branżowe. 

Podczas nauki zdobywa się następujące kwalifikacje:

 • BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich;
 • BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych;
 • BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Można je pozyskać także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Technik budownictwa powinien posiadać dodatkowe uprawnienia, na przykład do pracy z urządzeniami i maszynami pod napięciem elektrycznym (SEP) czy do wykonywania robót na wysokościach. Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane na temat możliwych kierunków rozwoju w tym zawodzie.

CZY POTRZEBNE? SZKOŁY / STUDIA SZKOLENIA / KURSY
WYMAGANE Osoby, które chcą zostać technikiem budownictwa muszą skończyć technikum o wymaganym profilu. -
PRZYDATNE Osoby z tytułem technika budownictwa mogą dodatkowo uzyskać uprawnienia budowlane po odbyciu wymaganej praktyki zawodowej i zdaniu egzaminu. -

Jakie są możliwości zatrudnienia w zawodzie technika budownictwa?

Osoby, które wybrały zawód technika budownictwa, mają wiele możliwości zatrudnienia. Mogą podjąć pracę w firmach deweloperskich lub zarządzających inwestycjami budowlanymi, a także w biurach nieruchomości. W sektorze państwowym technicy budownictwa znajdują posady w nadzorach budowlanych czy urzędach administracji publicznej. Bywa, że zajmują się konserwacją zabytków. Oferty pracy czekają na techników także w: laboratoriach materiałów budowlanych, zakładach produkcji prefabrykatów, hurtowniach budowlanych, spółdzielniach mieszkaniowych czy biurach projektowych. Ci, którzy czują w sobie predyspozycje przedsiębiorcze, mogą otworzyć własną firmę i świadczyć usługi.

Niezależnie od miejsca zatrudnienia, technik budownictwa powinien odznaczać się następującymi kompetencjami:

 

 • zdolnością koncentracji uwagi;

 • umiejętnościami organizacyjnymi i kierowniczymi;
 • samodzielnością;
 • dobrą orientacją przestrzenną;
 • umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji;
 • dobrą pamięcią;
 • umiejętnością pracy pod presją czasu;
 • komunikatywnością;
 • umiejętnością pracy z dokumentami, projektami, rysunkami technicznymi;
 • bezkonfliktowością, zrównoważeniem emocjonalnym;
 • umiejętnością współpracy;
 • odpowiedzialnością, cierpliwością;
 • zdolnością przewidywania konsekwencji podejmowanych działań i decyzji;
 • umiejętnościami technicznymi i matematycznymi;
 • wiedzą branżową;
 • znajomością przepisów związanych z budownictwem;
 • gotowością do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowisku technika budownictwa?

Praca w tym zawodzie nie należy do lekkich. Technik budownictwa musi wykazywać się dobrym stanem zdrowia i kondycją fizyczną, ponieważ pracuje w zróżnicowanych warunkach, które na niego wpływają. Wykonywanie prac budowlanych na zewnątrz naraża go na zmienne warunki pogodowe: wysoką lub niską temperaturę, opady atmosferyczne, wiatr. Mogą one negatywnie oddziaływać na stan zdrowia, powodując udar słoneczny, choroby reumatyczne czy przeziębienia.

Technik budownictwa styka się również z innymi szkodliwymi czynnikami takimi, jak: wapno, piasek, różnego rodzaju pyły czy cement. Mogą one powodować podrażnienia skóry i układu oddechowego, a także alergie. Hałas i wibracje, z którymi mają do czynienia pracownicy realizujący inwestycję, może uszkadzać ich słuch. Dodatkowo, na terenie prac budowlanych zdarzają się wypadki prowadzące do obrażeń ciała, kalectwa, a nawet śmierci.

W związku z licznymi czynnikami, które mogą mieć negatywny wpływ na stan organizmu, technik budownictwa musi posiadać następujące predyspozycje zdrowotne:

 • wysoką wydolność fizyczną;
 • sprawność ruchową;
 • dobrą koordynację wzrokowo-ruchową;
 • sprawność manualną;
 • wydolny układ nerwowy, kostno-stawowy, mięśniowy, oddechowy i krwionośny.

Istnieje szereg przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie. Osoby, które cierpią na schorzenia związane z powyższymi obszarami, a także mają lęk wysokości, klaustrofobię, choroby oczu i uszu, których nie da się skorygować, nie mogą zatrudnić się w charakterze technika budownictwa. Podobnie jest w przypadku epilepsji, napadów drgawkowych i zaburzeń psychicznych.

technik budownictwa

Czy zawód technika budownictwa jest przyszłościowy?

Coroczne badanie rynku zatrudnienia w Polsce wykazało, że istnieje deficyt pracowników w obszarze budownictwa. Odczuwają to boleśnie firmy realizujące projekty budowlane, ponieważ taki stan rzeczy utrudnia im prowadzenie działalności. Osoby, które chcą pracować jako technicy budownictwa, nie powinny mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia, ponieważ rynek obfituje w ciekawe, dobrze płatne oferty, a budownictwo to jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki każdego kraju.

Podsumowanie:
 • Technik budownictwa zajmuje się pracami budowlanymi oraz dokumentacją związaną z nimi, sporządza kosztorysy i tworzy projekty budowlane, a także może pełnić funkcję nadzoru budowlanego.
 • Praca technika budownictwa może być wykonywana zarówno na zewnątrz (na placu budowy) jak i w pomieszczeniach, a czasem również w nocy. Wymaga on dyspozycyjności, dojeżdżania do różnych lokalizacji i współpracy z innymi osobami.
 • Zarobki technika budownictwa kształtują się w przedziale od 3 470 zł do 5 420 zł brutto, zależą od stażu pracy, kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych.
 • Aby pracować na stanowisku technika budownictwa, konieczne jest ukończenie pięcioletniego technikum lub odpowiedniej szkoły branżowej, a także posiadanie dodatkowych uprawnień, takich jak praca z urządzeniami pod napięciem elektrycznym lub wykonanie robót na wysokościach.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie kwalifikacje są potrzebne do pracy w zawodzie technika budownictwa?

Aby podjąć tego typu pracę, należy zdobyć odpowiednie wykształcenie w technikum lub w szkołach branżowych. Kwalifikacje można nabyć lub uzupełnić na specjalnych kursach zawodowych. Technik budownictwa często dysponuje dodatkowymi uprawnieniami, na przykład SEP czy umożliwiającymi pracę na wysokości.

Czym zajmuje się technik budownictwa?

Do głównym zadań technika budownictwa należy wykonywanie różnych prac budowlanych, a także sporządzanie dokumentacji budowlanej. Może on również zajmować się nadzorowaniem przebiegu realizacji inwestycji, kierowaniem brygadą roboczą czy pracami rozbiórkowymi. Technik budownictwa dokonuje pomiarów, obliczeń i analiz.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Aleksandra Góral

Redaktor

Redaktor. Content Marketing specialist WhitePress. Specjalista Social Media.

4 komentarze

Tomax

Tomax

Z perspektywy pracodawcy, zatrudnienie technika budownictwa wydaje się być bardzo korzystne. Pracowników o odpowiednim wykształceniu ciągle brakuje, a prace budowlane to wciąż ważna branża. Warto zatem zainwestować w kwalifikacje swoich pracowników.
Sisterka

Sisterka

Ciekawe, co znaczy 'staż pracy' w kontekście wynagrodzenia technika budownictwa. Sama nie wiem, czy to wymóg czy tylko sugestia. W każdym razie, wygląda to na bardzo dobrze płatną pracę!
Roman Gańczarczyk

Roman Gańczarczyk

Zastanawiam się, czy warto inwestować w kursy, szkolenia, czy też szkoły dla technika budownictwa, ale widzę, że rynek zatrudnienia oferuje bardzo duże możliwości. Kusi mnie to.
Danna1

Danna1

Praca technika budownictwa wydaje się być bardzo intensywna, ale też pełna wyzwań. Wymaga ona dokładności, znajomości różnych materiałów budowlanych oraz umiejętności pracy w zespole. Zarobki wartościowe, to też na pewno duży plus.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.