Edukacja i kursy zawodowe w Tychach

Edukacja i kursy zawodowe w Tychach
Znalezienie interesującej pracy i budowanie kariery wymaga odpowiednich kwalifikacji. Bardzo ważna jest edukacja zawodowa, bez której wiele ścieżek kariery jest zamkniętych. Swoją przyszłość powinni planować już młodzi ludzie na etapie szkolnym. To oni mogą bez problemu uczyć się zawodu w szkołach branżowych i technikach. Większość ludzi jednak nie snuje tak daleko idących planów. Co z dorosłymi, którzy chcieliby się kształcić zawodowo?

Tychy są jednym z większych miast w województwie śląskim i mogą się pochwalić silną gospodarką lokalną. Na terenie miasta wykształcenie zawodowe mogą pozyskać zarówno młodzi ludzie, jak i dorośli szukający możliwości zwiększenia swoich kwalifikacji. Przyjrzyjmy się możliwościom, jakie mają osoby chcące poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje w Tychach.

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach i rządowe programy wsparcia

Wielu bezrobotnych nie wie jak zabrać się do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Tymczasem wystarczy wizyta w lokalnym urzędzie pracy.

PUP w Tychach oferuje wiele usług z zakresu dokształcania zawodowego:

 • Na początek bezrobotni mogą skorzystać z usługi poradnictwa zawodowego.
 • W ramach spotkań z doradcami można określić konkretne kwalifikacje osoby bezrobotnej oraz faktyczne potrzeby kształcenia.
 • Specjaliści z urzędu pomogą w wybraniu odpowiednich programów szkoleniowych.
 • PUP zajmuje się także organizacją szkoleń zawodowych oraz może oddelegować na konkretne kursy prowadzone przez zewnętrzne firmy.

Takie szkolenia owocują zdobyciem odpowiednich certyfikatów zwiększających atrakcyjność pracownika. Urzędnicy pośredniczą również w organizacji staży. W ofercie PUP można także znaleźć programy przygotowania do pracy osób dorosłych. Udział w nich pozwala na odbycie egzaminów czeladniczych i zawodowych. Informacje o aktualnych kursach oraz programach można znaleźć na stronie urzędu: https://tychy.praca.gov.pl

Publiczne i prywatne szkoły zawodowe w Tychach

Młodzi mieszkańcy Tychów mają możliwość kształcenia się zawodowego w kilku publicznych placówkach oświatowych. Zespoły szkół prowadzą różne technika oraz szkoły branżowe. Część z nich organizuje również okazjonalnie dodatkowe kursy zawodowe. W mieście nie brakuje również niepublicznych szkół zawodowych, które świadczą usługi nie tylko młodzieży, ale także dorosłym. Przybliżmy kilka publicznych i niepublicznych placówek oświatowych zajmujących się edukacją zawodową w Tychach.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Tychy

Zespół Szkół Nr 4 Im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

Ośrodek oświatowy prowadzi technikum oraz szkołę branżową I stopnia. Uczniowie mają możliwość kształcenia się w kilku przyszłościowych zawodach dających spore szanse na znalezienie zatrudnienia.

Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Tychach kształci uczniów w zawodach:

 • technik informatyk,
 • technik teleinformatyk,
 • technik elektronik,
 • technik elektryk.

Branżowa szkoła I stopnia kształci uczniów w zawodach elektryk i elektromechanik. Zdobyte uprawnienia pomogą młodym absolwentom w znalezieniu atrakcyjnego zatrudnienia.

Zespół Szkół Nr 5 w Tychach

Placówka oświatowa nosząca potoczną nazwę "Budowlanki". W ramach zespołu szkół funkcjonuje technikum zawodowe oraz branżowa szkoła I stopnia. Określenie mianem "budowlanki" nie oznacza, że szkoły kształcą jedynie w zawodach związanych z budownictwem. Wręcz przeciwnie uczniowie mają możliwość zdobycia wykształcenia w znacznie szerszym spektrum zawodów.

Technikum wchodzące w skład tego zespołu szkół oferuje trzy kierunki kształcenia:

 • technik architektury krajobrazu z elementami florystyki,
 • technik mechanik z obsługą obrabiarek cyfrowych,
 • technik budownictwa z elementami obsługi nieruchomości.

Branżowa szkoła I stopnia prowadzi zajęcia w trzech klasach pozwalających na zdobycie różnych zawodów.

 • klasa budowlana: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • klasa wielozawodowa: zawody rzemieślnicze i usługowe z praktykami u pracodawców w tym sprzedawca, cukiernik, piekarz, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, fotograf, elektryk, stolarz i inne,
 • klasa w zawodzie fryzjer z elementami kosmetologii.

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

Niepubliczny ośrodek oświatowy należący do Zakładu Doskonalenia Zawodowego. W ramach tyskiej placówki firma prowadzi branżowe szkoły I i II stopnia oraz profilowane liceum ogólnokształcące, liceum sztuk pięknych i technikum. Uczniowie ZDZ mogą zdobyć w Tychach wykształcenie w wielu kierunkach między innymi dzięki klasom wielozawodowym. Oprócz tego można zdobyć zawody:

 • technik handlowiec,
 • technik pojazdów samochodowych,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • plastyk ze specjalnością techniki graficzne,
 • technik logistyk.

Szkoła Fryzjerstwa, Kosmetyki i Wizażu Da Vinci w Tychach

Niepubliczna placówka działająca na zasadach szkół publicznych. Placówka zgodnie z nazwą szkoli w zawodach związanych z fryzjerstwem, kosmetykami oraz wizażem. Ośrodek prowadzi branżowe szkoły I i II stopnia. Oprócz tego organizuje również kursy zawodowe dla dorosłych przeprowadzane przez absolwentów placówki.

Technikum Kolejowe w Tychach

Ośrodek oświatowy stawiający na kształcenie w zawodach związanych bezpośrednio z koleją. Obecnie szkoła prowadzi technikum 4-letnie i 5-letnie. Uczniowie mają szansę zdobyć zawód:

 • technik elektroenergetyk transportu szynowego,
 • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
 • technik transportu kolejowego,
 • technik budownictwa kolejowego.

TEB Edukacja

Prywatna sieć szkół zajmująca się przede wszystkim kształceniem zawodowym. TEB posiada swoją placówkę w Tychach, która prowadzi między innymi technikum oraz organizuje kursy zawodowe. Obecnie w szkole można zdobyć wykształcenie w kierunkach:

 • technik informatyk,
 • technik programista,
 • technik fotografii i multimediów,
 • technik weterynarii,
 • technik reklamy,
 • technik logistyk.

Centrum Nauki i Biznesu Żak w Tychach

Niepubliczna sieć placówek edukacyjnych. Firma zajmuje się kształceniem dorosłych między innymi w kierunkach zawodowych. W ofercie firmy znajdują się szkoły policealne oraz roczne klasy zawodowe. Żak organizuje także kursy zawodowe pozwalające zdobyć dodatkowe kwalifikacje. W ramach edukacji w szkołach policealnych prowadzonych przez Żaka w Tychach można zdobyć zawody:

 • florysta,
 • technik administracji,
 • technik BHP,
 • technik usług kosmetycznych.

Tak się prezentują największe publiczne i niepubliczne ośrodki oświatowe zajmujące się kształceniem zawodowym w Tychach. Jak widać, osoby chcące się edukować pod kątem kariery zawodowej mają spore możliwości.

Alternatywy dla publicznych i prywatnych szkół zawodowych w Tychach

W Tychach nie brakuje miejsc, w których można się edukować zawodowo. Zarówno nieletni, jak i dorośli mogą się kształcić w wielu kierunkach. Szkoły państwowe oraz prywatne to nie jedyne możliwości, jakie mają osoby dorosłe chcące się kształcić zawodowo.

W mieście nie brakuje małych firm prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Wiele zakładów prowadzi również szkolenia dla swoich pracowników, więc mają oni możliwość podnoszenia kwalifikacji na koszt pracodawców. Warto szukając pracy zorientować się, czy potencjalny pracodawca dba o edukację swoich pracowników. Mieszkańcy Tychów nie powinni mieć problemów z podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Oceń ten wpis
Edukacja i kursy zawodowe w Tychach
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.