Praca za granicą

Podatek dochodowy na Gibraltarze - stawki podatkowe

26 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 4 głosy

4 głosy

5 komentarzy
Podatek dochodowy na Gibraltarze - stawki podatkowe
Wyjazd do pracy za granicą nie oznacza ucieczki przed podatkami. W każdym państwie obowiązują unikatowe systemy podatkowe obejmujące także dochody pracowników. Oznacza to, że osoby legalnie zatrudnione na przykład na Gibraltarze muszą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Każdy z krajów opracowuje swój system podatkowy, dlatego przed wyjazdem warto dobrze zapoznać się z lokalnym prawem. W przypadku Gibraltaru sytuacja jest dość skomplikowana. Administracja podatkowa kraju opracowała zawiły system i sam podatek dochodowy potrafi przyprawić o ból głowy.

Władze przewidziały kilka różnych form opodatkowania zależnych od rozmaitych czynników. Przyjrzyjmy się najważniejszym kwestiom związanym z podatkiem dochodowym nakładanym na osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę.

Jakie stawki podatkowe obowiązują na Gibraltarze?

Administracja podatkowa Gibraltaru przewidziała aż trzy różne formy opodatkowania wynagrodzenia. Nim przejdziemy do szczegółów, należy zaznaczyć, że osoby zatrudnione na umowę o pracę nie muszą się martwić opłacaniem podatku. Ten jest pobierany w systemie PAYE (Pay As You Earn), czyli stosowne składki potrącają z wypłaty pracodawcy i przekazują na konto urzędu skarbowego.

Zawiłości pojawiają się przy przeglądaniu samych form opodatkowania i stawek. Przede wszystkim podatnicy na Gibraltarze mogą być objęci jedną z dwóch form opodatkowania. Urząd skarbowy przewidział tak zwany Allowance Based System (ABS), czyli opodatkowanie oparte o ulgi podatkowe oraz Gross Income Based System (GIBS), czyli opodatkowanie w oparciu o dochody brutto.

Video

Szukasz pracy?

Operator maszyn (dobra lokalizacja BB)

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Szwaczka / szwacz

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Mroczeń
Dodana
Dodana

Operator maszyn w Wapienicy (zatrudnienie przez Klienta)

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Obecnie większość podatników zatrudnionych na Gibraltarze podlega pod GIBS. Obie metody opodatkowania różnią się ustalaniem podstawy opodatkowania oraz koszykami stawek procentowych. Co więcej, GIBS posiada dwa różne koszyki stawek procentowych zależne od wysokości zarobków. Daje nam to w zasadzie trzy systemy opodatkowania dochodu. Przyjrzyjmy się stawkom na rok podatkowy 2023/2024.

Allowance Based System (ABS) polega na wyliczeniu podstawy opodatkowania przez odjęcie ulg podatkowych. W tym wypadku dochód zostaje obciążony mniejszą ilością stawek procentowych, ale są one w ogólnym rozrachunku wyższe.

Stawki Allowance Based System (ABS):

 • pierwsze 4 000 GBP dochodu rocznego - 15%
 • kolejne 12 000 GBP dochodu rocznego - 18%
 • każda kolejna kwota dochodu rocznego - 40%

Gross Income Based System (GIBS) jest już systemem bliższym polskim podatnikom. Podatek dochodowy jest wyliczany od zarobków brutto i posiada większą ilość stawek procentowych. Atrakcyjniejsza forma oprocentowania jest jednak okupiona ograniczoną ilością możliwych ulg podatkowych. Odpisy obejmują jedynie zwrot odsetek za kredyt hipoteczny, zwrot części kosztów zakupu domu oraz składki na fundusz emerytalny i ubezpieczenie medyczne.

W przypadku GIBS zastosowano także dwa różne koszyki stawek procentowych. W zależności od wysokości dochodu podlega się innemu podatkowi rosnącemu progresywnie.

Stawki Gross Income Based System (GIBS):

Stawki procentowe podatku GIBS dla zarobków brutto poniżej 25 000 GBP:

 • pierwsze 10 000 GBP dochodu rocznego - 7%
 • kolejne 7 000 GBP dochodu rocznego - 21%
 • każda kolejna kwota dochodu rocznego - 29%
   

Stawki procentowe podatku GIBS dla zarobków brutto powyżej 25 000 GIP:

 • pierwsze 17 000 GBP dochodu rocznego - 17%
 • kolejne 8 000 GBP dochodu rocznego - 20%
 • kolejne 15 000 GBP dochodu rocznego - 26%
 • kolejne 65 000 GBP dochodu rocznego - 29%
 • każda kolejna kwota dochodu rocznego ponad 100 000 GBP - 27%

Jak widać, system podatkowy na Gibraltarze nie należy do najbardziej przejrzystych. Warto jeszcze nadmienić, że osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 11 450 GBP nie są objęte podatkiem dochodowym. W przypadku zarobków między 11 450 i 19 500 GIP przysługuje ulga zwalniająca z podatku.

Jak rozliczyć podatek dochodowy na Gibraltarze?

Wszystkie osoby czerpiące dochód na terenie Gibraltaru są zobowiązane do złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Obowiązek dotyczy każdego podatnika nawet jeżeli jego podatki są opłacane w systemie PAYE i nie czerpie innego dochodu.

Polacy mogą mieć na początku problem z przystosowaniem się do terminów rozliczenia. Bowiem na Gibraltarze rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Rok podatkowy na Gibraltarze:

 • W tym niewielkim państwie trwa on od 1 lipca do 30 czerwca.
 • W rocznej deklaracji podatkowej rozliczamy dochody z tego przedziału czasowego.
 • Urząd skarbowy wymaga, aby deklaracje podatkowe złożyć w terminie do 30 listopada następnego roku podatkowego po zakończonym roku podatkowym.
 • Niedotrzymanie tego terminu zaowocuje karą w wysokości 50 GIP.
 • Po trzech miesiącach wzrośnie o kolejne 300 GIP.
 • Jeżeli do pół roku podatnik nie dostarczy deklaracji, to kara wzrośnie o kolejne 500 GIP.

Rezydenci podatkowi Gibraltaru są zobowiązani do rozliczenia dochodów uzyskiwanych na całym świecie. Nierezydenci podatkowi wykazują dochody tylko uzyskane na terenie tego niewielkiego państwa. Status rezydencji uzyskuje osoba, która przebywa na terenie Gibraltaru ponad 183 dni w trakcie roku podatkowego bądź przez 300 dni łącznie przez trzy kolejne lata.

Podatnicy muszą uzupełnić odpowiedni formularz deklaracji i wysłać go na adres urzędu podatkowego. Wstępnie wypełnione deklaracje są przesyłane pocztą do podatników. Jeżeli ktoś nie otrzymał stosownego formularza po zakończonym roku podatkowym, to odpowiedni dokument może pobrać ze strony rządowej: https://www.gibraltar.gov.gi

Formularze deklaracji podatkowej na Gibraltarze:

 • IT1P - deklaracja dla pracowników najemnych oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach (HEPSS),
 • IT1S - deklaracja dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób wynajmujących nieruchomości i nieposiadających dochodu podlegającego PAYE,
 • IT1C - deklaracja dla rezydentów kategorii 2, czyli zagranicznych zamożnych podatników opodatkowanych na specjalnych warunkach.

Do poprawnego wypełnienia deklaracji podatkowej potrzebny będzie formularz P7 wydawany po zakończeniu roku podatkowego przez pracodawcę. Odpowiednik polskiego PIT-11 zawiera wszystkie informacje odnośnie uzyskanych przez pracownika dochodów i odprowadzonych składek na poczet podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych. W przypadku korzystania z ulg podatkowych należy posiadać dokumenty potwierdzające prawo do odpisów.

Jak rozliczyć dochody z Gibraltaru w Polsce?

Polacy pracujący na Gibraltarze muszą się rozliczyć z dochodów uzyskiwanych w tym państwie przed polskim fiskusem. W rocznej deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG należy wykazać zagraniczny dochód. Rozliczenie odbywa się z wykorzystaniem metody odliczenia proporcjonalnego.

Dochody z Gibraltaru podlegają opodatkowaniu w Polsce, ale podatnik ma możliwość odliczenia podatku już zapłaconego za granicą. Odpis nie może jednak przekroczyć wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Gibraltar jeszcze niedawno znajdował się na liście tak zwanych rajów podatkowych. Ostatnio to państwo zostało wykreślone z listy, dzięki czemu podatnicy mają możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej. W ten sposób istnieje możliwość zniwelowania podwójnego podatku dochodowego.

System podatkowy Gibraltaru jest bardzo skomplikowany, a jeszcze niedawno status raju podatkowego sprawiał wiele problemów przy rozliczeniu w Polsce. Obecnie sytuacja jest nieco lepsza, choć nadal kwestie podatkowe w tym kraju mogą przyprawić o ból głowy.

Podsumowanie:
 • Administracja podatkowa Gibraltaru przewidziała trzy formy opodatkowania wynagrodzenia, w tym Pay As You Earn (PAYE) dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
 • Podatnicy na Gibraltarze mogą być objęci jedną z dwóch form opodatkowania: Allowance Based System (ABS) lub Gross Income Based System (GIBS), z różnymi stawkami procentowymi.
 • Polacy pracujący na Gibraltarze muszą się rozliczyć z dochodów uzyskiwanych w tym państwie przed polskim fiskusem, z wykorzystaniem metody odliczenia proporcjonalnego.
 • Osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 11 450 GIP nie są objęte podatkiem dochodowym na Gibraltarze, a dla zarobków między 11 450 i 19 500 GIP przysługuje ulga zwalniająca z podatku.

To może Cię również zainteresować

Praca Gibraltar

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

5 komentarzy

Zoria

Zoria

Jako pracownik pracujący na Gibraltarze często słyszałem o zawiłościach systemu podatkowego. Ten artykuł zwięźle przedstawił najważniejsze elementy opodatkowania związane z umową o pracę. Polecam go także innym właśnie zatrudnionym na Gibraltarze - na pewno przyda się przy deklarowaniu podatków.
Isabel

Isabel

Zaciekawiona byłam tematem opodatkowania na Gibraltarze, ale niestety artykuł nie dostarczył mi wartościowych informacji dotyczących poszukiwania pracy w tym miejscu. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się artykuły bardziej interesujące także dla osób bezrobotnych.
Nastula

Nastula

Jako osoba poszukująca zatrudnienia interesuję się wszystkimi aspektami związanymi z podatkami w miejscach potencjalnej pracy. Ten artykuł dostarczył mi wartościowych informacji, gdyż nigdy nie słyszałam o trzech formach opodatkowania wynagrodzenia na Gibraltarze.
alfabiuro

alfabiuro

Ciekawe podejście do podatków dochodowych na Gibraltarze. Na pewno warto się z tym zapoznać, jeśli planuje się tam zatrudnienie własnych pracowników. Przydałyby się jednak bardziej przejrzyste systemy opodatkowania.
Jędrzej

Jędrzej

Wszyscy zainteresowani dobrze docenią informacje znajdujące się w tym artykule. W końcu to mało popularny kierunek, a jednak ludzie tam także pracują z naszego kraju.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.