Podatek dochodowy na Gibraltarze - stawki podatkowe

Podatek dochodowy na Gibraltarze - stawki podatkowe
Wyjazd do pracy za granicą nie oznacza ucieczki przed podatkami. W każdym państwie obowiązują unikatowe systemy podatkowe obejmujące także dochody pracowników. Oznacza to, że osoby legalnie zatrudnione na przykład na Gibraltarze muszą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Każdy z krajów opracowuje swój system podatkowy, dlatego przed wyjazdem warto dobrze zapoznać się z lokalnym prawem. W przypadku Gibraltaru sytuacja jest dość skomplikowana. Administracja podatkowa kraju opracowała zawiły system i sam podatek dochodowy potrafi przyprawić o ból głowy.

Władze przewidziały kilka różnych form opodatkowania zależnych od rozmaitych czynników. Przyjrzyjmy się najważniejszym kwestiom związanym z podatkiem dochodowym nakładanym na osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę.

Jakie stawki podatkowe obowiązują na Gibraltarze?

Administracja podatkowa Gibraltaru przewidziała aż trzy różne formy opodatkowania wynagrodzenia. Nim przejdziemy do szczegółów, należy zaznaczyć, że osoby zatrudnione na umowę o pracę nie muszą się martwić opłacaniem podatku. Ten jest pobierany w systemie PAYE (Pay As You Earn), czyli stosowne składki potrącają z wypłaty pracodawcy i przekazują na konto urzędu skarbowego.

Zawiłości pojawiają się przy przeglądaniu samych form opodatkowania i stawek. Przede wszystkim podatnicy na Gibraltarze mogą być objęci jedną z dwóch form opodatkowania. Urząd skarbowy przewidział tak zwany Allowance Based System (ABS), czyli opodatkowanie oparte o ulgi podatkowe oraz Gross Income Based System (GIBS), czyli opodatkowanie w oparciu o dochody brutto.

Obecnie większość podatników zatrudnionych na Gibraltarze podlega pod GIBS. Obie metody opodatkowania różnią się ustalaniem podstawy opodatkowania oraz koszykami stawek procentowych. Co więcej, GIBS posiada dwa różne koszyki stawek procentowych zależne od wysokości zarobków. Daje nam to w zasadzie trzy systemy opodatkowania dochodu. Przyjrzyjmy się stawkom na rok podatkowy 2019/2020.

To Cię powinno też zainteresować: Praca Gibraltar

Allowance Based System (ABS) polega na wyliczeniu podstawy opodatkowania przez odjęcie ulg podatkowych. W tym wypadku dochód zostaje obciążony mniejszą ilością stawek procentowych, ale są one w ogólnym rozrachunku wyższe.

Stawki Allowance Based System (ABS):

 • pierwsze 4 000 GIP dochodu rocznego - 14%
 • kolejne 12 000 GIP dochodu rocznego - 17%
 • każda kolejna kwota dochodu rocznego - 39%

Gross Income Based System (GIBS) jest już systemem bliższym polskim podatnikom. Podatek dochodowy jest wyliczany od zarobków brutto i posiada większą ilość stawek procentowych. Atrakcyjniejsza forma oprocentowania jest jednak okupiona ograniczoną ilością możliwych ulg podatkowych. Odpisy obejmują jedynie zwrot odsetek za kredyt hipoteczny, zwrot części kosztów zakupu domu oraz składki na fundusz emerytalny i ubezpieczenie medyczne.

W przypadku GIBS zastosowano także dwa różne koszyki stawek procentowych. W zależności od wysokości dochodu podlega się innemu podatkowi rosnącemu progresywnie.

Stawki Gross Income Based System (GIBS):

Stawki procentowe podatku GIBS dla zarobków brutto poniżej 25 000 GIP:

 • pierwsze 10 000 GIP dochodu rocznego - 6%
 • kolejne 7 000 GIP dochodu rocznego - 20%
 • każda kolejna kwota dochodu rocznego - 28%
   

Stawki procentowe podatku GIBS dla zarobków brutto powyżej 25 000 GIP:

 • pierwsze 17 000 GIP dochodu rocznego - 16%
 • kolejne 8 000 GIP dochodu rocznego - 19%
 • kolejne 15 000 GIP dochodu rocznego - 25%
 • kolejne 65 000 GIP dochodu rocznego - 28%
 • kolejne 395 000 GIP dochodu rocznego - 25%
 • kolejne 200 000 GIP dochodu rocznego - 18%
 • każda kolejna kwota dochodu rocznego - 5%

Jak widać, system podatkowy na Gibraltarze nie należy do najbardziej przejrzystych. Warto jeszcze nadmienić, że osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 11 450 GIP nie są objęte podatkiem dochodowym. W przypadku zarobków między 11 450 i 19 500 GIP przysługuje ulga zwalniająca z podatku.

Jak rozliczyć podatek dochodowy na Gibraltarze?

Wszystkie osoby czerpiące dochód na terenie Gibraltaru są zobowiązane do złożenia rocznej deklaracji podatkowej. Obowiązek dotyczy każdego podatnika nawet jeżeli jego podatki są opłacane w systemie PAYE i nie czerpie innego dochodu.

Polacy mogą mieć na początku problem z przystosowaniem się do terminów rozliczenia. Bowiem na Gibraltarze rok podatkowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

Rok podatkowy na Gibraltarze:

 • W tym niewielkim państwie trwa on od 1 lipca do 30 czerwca.
 • W rocznej deklaracji podatkowej rozliczamy dochody z tego przedziału czasowego.
 • Urząd skarbowy wymaga, aby deklaracje podatkowe złożyć w terminie do 30 listopada następnego roku podatkowego po zakończonym roku podatkowym.
 • Niedotrzymanie tego terminu zaowocuje karą w wysokości 50 GIP.
 • Po trzech miesiącach wzrośnie o kolejne 300 GIP.
 • Jeżeli do pół roku podatnik nie dostarczy deklaracji, to kara wzrośnie o kolejne 500 GIP.

Rezydenci podatkowi Gibraltaru są zobowiązani do rozliczenia dochodów uzyskiwanych na całym świecie. Nierezydenci podatkowi wykazują dochody tylko uzyskane na terenie tego niewielkiego państwa. Status rezydencji uzyskuje osoba, która przebywa na terenie Gibraltaru ponad 183 dni w trakcie roku podatkowego bądź przez 300 dni łącznie przez trzy kolejne lata.

Podatnicy muszą uzupełnić odpowiedni formularz deklaracji i wysłać go na adres urzędu podatkowego. Wstępnie wypełnione deklaracje są przesyłane pocztą do podatników. Jeżeli ktoś nie otrzymał stosownego formularza po zakończonym roku podatkowym, to odpowiedni dokument może pobrać ze strony rządowej: https://www.gibraltar.gov.gi

Formularze deklaracji podatkowej na Gibraltarze:

 • IT1P - deklaracja dla pracowników najemnych oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach (HEPSS),
 • IT1S - deklaracja dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób wynajmujących nieruchomości i nieposiadających dochodu podlegającego PAYE,
 • IT1C - deklaracja dla rezydentów kategorii 2, czyli zagranicznych zamożnych podatników opodatkowanych na specjalnych warunkach.

Do poprawnego wypełnienia deklaracji podatkowej potrzebny będzie formularz P7 wydawany po zakończeniu roku podatkowego przez pracodawcę. Odpowiednik polskiego PIT-11 zawiera wszystkie informacje odnośnie uzyskanych przez pracownika dochodów i odprowadzonych składek na poczet podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych. W przypadku korzystania z ulg podatkowych należy posiadać dokumenty potwierdzające prawo do odpisów.

Jak rozliczyć dochody z Gibraltaru w Polsce?

Polacy pracujący na Gibraltarze muszą się rozliczyć z dochodów uzyskiwanych w tym państwie przed polskim fiskusem. W rocznej deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG należy wykazać zagraniczny dochód. Rozliczenie odbywa się z wykorzystaniem metody odliczenia proporcjonalnego.

Dochody z Gibraltaru podlegają opodatkowaniu w Polsce, ale podatnik ma możliwość odliczenia podatku już zapłaconego za granicą. Odpis nie może jednak przekroczyć wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Gibraltar jeszcze niedawno znajdował się na liście tak zwanych rajów podatkowych. Ostatnio to państwo zostało wykreślone z listy, dzięki czemu podatnicy mają możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej. W ten sposób istnieje możliwość zniwelowania podwójnego podatku dochodowego.

System podatkowy Gibraltaru jest bardzo skomplikowany, a jeszcze niedawno status raju podatkowego sprawiał wiele problemów przy rozliczeniu w Polsce. Obecnie sytuacja jest nieco lepsza, choć nadal kwestie podatkowe w tym kraju mogą przyprawić o ból głowy.

Oceń ten wpis
Podatek dochodowy na Gibraltarze - stawki podatkowe
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.