Urlop wychowawczy dla ojca

Urlop wychowawczy dla ojca
Urlop wychowawczy to przywilej, z którego może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec. Obecnie coraz więcej ojców decyduje się na opiekę nad dzieckiem. Jakie warunki muszą spełnić, aby przyznano im urlop? Czy urlop wychowawczy dla ojca, gdy matka nie pracuje jest możliwy? A także co powinno znaleźć się w treści oświadczenia dla pracodawcy? Spieszymy z poradą!

Koniecznym warunkiem, aby zostać beneficjentem urlopu wychowawczego, jest status pracownika. Według Kodeksu pracy, osoba zainteresowana tego rodzaju urlopem, musi być zatrudniona na umowę o pracę, mianowana, powołana lub musi świadczyć pracę w oparciu o spółdzielczą umowę o pracę. Jednak to nie wszystko. Kolejnym wymogiem jest staż pracy wynoszący minimum 6 miesięcy. Do tego okresu wliczany jest czas pracy u innych pracodawców, urlop macierzyński, ale też okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Dlatego też z urlopu wychowawczego nie może skorzystać rodzic zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub bezrobotny. Poniżej szczegółowo omawiamy wszystkie kwestie związane z urlopem wychowawczym dla ojca.

Urlop wychowawczy dla ojca, gdy matka nie pracuje

Maksymalny okres urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Udziela się go na czas nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Każdy z rodziców ma prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Nie można przenieść tego prawa ani na innych opiekunów, ani na drugiego rodzica. Dlatego też rodzic dziecka może maksymalnie skorzystać z 35 miesięcy urlopu, a pozostały miesiąc może wykorzystać drugi rodzic. Odstępstwem od reguły są osoby samotnie wychowujące dziecko, które mogą w całości wykorzystać urlop 36-miesięczny.

To Cię powinno też zainteresować: Wniosek o urlop wychowawczy

Nie ma obowiązku wykorzystania całego urlopu wychowawczego za jednym razem. Można swobodnie podzielić go na kilka części. Nie jest konieczne, aby korzystać z niego zaraz po ukończeniu urlopu macierzyńskiego. Należy tylko pamiętać o regule, że urlop przysługuje do czasu, aż dziecko skończy 6 lat. Tym samym, np. gdy ojciec zdecyduje się przejść na urlop wychowawczy w dniu 5 urodzin dziecka, będzie mógł przebywać na nim maksymalnie do 31 grudnia tego roku, w którym dziecko będzie kończyło 6 lat, a pozostały urlop po prostu przepadnie – nie można go przedłużyć ani otrzymać za niego ekwiwalentu pieniężnego.

Te same zasady obowiązują zarówno matki, jak i ojców dzieci, którzy decydują się na urlop wychowawczy. Oprócz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, sześciomiesięcznego stażu oraz odpowiedniego wieku dziecka, muszą także złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Taki dokument należy przekazać nie później niż 3 tygodnie przed planowaną datą urlopu. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę i urlop zostanie przyznany, należy pamiętać, że w każdej chwili przysługuje prawo powrotu do pracy.

Czy oboje rodziców może być na urlopie w tym samym czasie? Tak! W razie chęci oboje rodziców może przejść na urlop jednocześnie, ale wówczas urlop ten może trwać wyłącznie do 3 miesięcy. Po upływie tego okresu na urlopie może pozostać tylko jeden rodzic. Prawo głosi, że urlop wychowawczy nie jest płatny, jednak pracownik może ubiegać się o zasiłek rodzinny oraz specjalne dodatki do zasiłku. 

Co z kwestią „urlop wychowawczy dla ojca, gdy matka nie pracuje”? Wielu ojców zastanawia się czy ma możliwość skorzystania z niego. Odpowiedź również jest twierdząca. Urlop wychowawczy jest przywilejem pracowniczym i przysługuje zatrudnionym na podstawie umowy opracę. Nie ma znaczenia, czy dzieckiem może się w tym czasie zajmować inny rodzic czy opiekun (w tym przypadku niepracująca matka). Dlatego też ojciec bez problemu może skorzystać z urlopu wychowawczego, nawet jeśli drugi rodzic nie ma pracy, jest na bezpłatnym, macierzyńskim czy wypoczynkowym urlopie.

Oświadczenie ojca o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego

Jeżeli jeden z rodziców jest zdecydowany, aby przejść na urlop wychowawczy, drugi powinien dołączyć oświadczenie o braku zamiaru korzystania z tego przywileju przez konkretny czas wskazany we wniosku. Dlatego, jeżeli matka przechodzi na urlop wychowawczy, ojciec powinien wypełnić specjalne oświadczenie, które potwierdzi, że on z tego urlopu rezygnuje. Oczywiście, jeżeli są chętni, mogą skorzystać z urlopu jednocześnie. Wówczas jednak należy pamiętać, że według art. 186 Kodeksu pracy, czas ten nie może przekroczyć 3 miesięcy. Wtedy do wniosku również należy dołączyć oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze skorzystania z urlopu.

Jak powinno wyglądać oświadczenie w pierwszym przypadku? Dokument o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego powinien zawierać następujące informacje:

 • Miejscowość i datę wypełnienia oświadczenia;
 • Dane osobowe rodzica składającego oświadczenie (imię i nazwisko, adres);
 • Dane pracodawcy;
 • Dane dziecka, na które jest brany (lub nie) urlop wychowawczy;
 • Tytuł oświadczenia, np. „Oświadczenie drugiego z rodziców o braku zamiaru jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego”;
 • Treść główna, zaczynająca się od słów „Oświadczam, że…”;
 • Odręczny podpis rodzica składającego oświadczenie.

Wniosek o urlop wychowawczy oświadczenie ojca

Na urlop wychowawczy można przejść od razu w całości wykorzystując okres jego obowiązywania lub można podzielić go na części (od 2 do 5). Pomiędzy wydzielonymi częściami mogą pojawić się przerwy. Długość każdej części jest określana przez pracownika i zależy w pełni od niego.

Ojciec, który nie chce się zrzec swoich praw do urlopu i postanawia na niego przejść, musi złożyć odpowiedni wniosek do 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Forma wniosku o urlop wychowawczy jest ustalana na podstawie artykułu 23 ustawy wydanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2015 roku, dotyczącej wniosków o prawa pracowników, którzy jednocześnie są rodzicami. Dokument ten musi zawierać informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko składającego dokument;
 • imię i nazwisko dziecka, na które przysługuje urlop wychowawczy;
 • określenie czasu trwania urlopu wychowawczego na podane dziecko;
 • informacje o urlopie wychowawczym, który już został wykorzystany na podane dziecko;
 • decyzja dotycząca podzielenia urlopu na części lub wykorzystania go w całości.

Wniosek o urlop wychowawczy dla ojca wzór

……………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………..
(dane pracownika)

……………………………………..
(dane pracodawcy)

 

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego od ……………………….…… do ……………………….…… na sprawowanie opieki nad moim dzieckiem ……………………….…… urodzonym ……………………….……. . Dotychczas nie korzystałem / korzystałem z urlopu wychowawczego na to dziecko (jeśli korzystałem, należy dodać: w wymiarze ……………………….…… tygodni.).

Oświadczam jednocześnie, iż drugi z rodziców nie będzie korzystał / będzie korzystał jednocześnie z urlopu wychowawczego na to samo dziecko (jeśli będzie, należy dodać: w wymiarze ……………………….…… od ……………………….…… do ……………………….…… .).

Do wniosku załączam stosowne oświadczenie matki dziecka.
 

……………………………………..
(podpis pracownika)

 

Podsumowując, urlop wychowawczy dla ojca jest dziś popularną praktyką, umożliwiającą tacie sprawowanie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Warto więc znać swoje prawa, które przysługują Ci, jako pracownikowi będącemu jednocześnie rodzicem. Chcąc skorzystać z takiego urlopu, niezbędne jest bowiem spełnienie konkretnych wymogów oraz złożenie wniosku do pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Oceń ten wpis
Urlop wychowawczy dla ojca
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

tcio
2019-12-03, 20:56
Wśród wielu przywilejów dla rodziców, jest też urlop wychowawczy nie tylko dla matki, ale i dla ojca też. Każdy ojciec powinien "znać ten przywilej". Skorzystam z takiego urlopu i cieszę się, że jest wzór jak wypełnić taki wniosek w tym artykule.
Julka
2019-11-24, 17:29
A czy urlop wychowawczy należy się matce kiedy ojciec jest bezrobotny?
Jan
2019-05-29, 08:44
Urlop wychowawczy dla ojca. Może być. Skorzystałem.
Erna
2019-05-17, 14:22
Urlop wychowawczy to fajny przywilej, chociaż nie jest płatny. Nie każdy pewnie wie, że razem z mężem można go zabrać. Ja tak zrobiłam z mężem. Wypełniliśmy wnioski odpowiednie i pracodawca nie robił żadnego problemu.
Ronaldinio
2019-05-09, 12:23
Zasiłek macierzyński i urlop przyznawany jest matce dziecka, ale może ona przekazać część jej ojcu pod warunkiem, że większość urlopu została wcześniej wykorzystana. Z ojcem chyba podobnie?
Daryjka
2019-05-07, 11:34
Natychmiast po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego pracownicy mają prawo do urlopu rodzicielskiego. Urlop dla ojca jest coraz powszechniej stosowany przez mężczyzn.
Paweł Ziemba
2019-04-15, 13:00
Kolega brał taki urlop i wszyscy byli zadowoleni. Zresztą wiele ludzi zna jeszcze lepiej przepisy niż podobne poradniki i potrafi sobie radzić z płątnościami i świadczeniami.
Łukasz Dudkiewicz
2019-03-27, 11:03
Wniosek czytelny. Skorzystałem z niego właśnie :-) Mimo iż ojciec jest często postawiony niżej niż matka w takich sprawach, to tutaj jest lepiej niż np. 20 lat temu.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.