Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy dla ojca

6 czerwca 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 14 głosów

14 głosów

10 komentarzy
Urlop wychowawczy dla ojca
Urlop wychowawczy to przywilej, z którego może skorzystać zarówno matka, jak i ojciec. Obecnie coraz więcej ojców decyduje się na opiekę nad dzieckiem. Jakie warunki muszą spełnić, aby przyznano im urlop? Czy urlop wychowawczy dla ojca, gdy matka nie pracuje jest możliwy? A także co powinno znaleźć się w treści oświadczenia dla pracodawcy? Spieszymy z poradą!

Koniecznym warunkiem, aby zostać beneficjentem urlopu wychowawczego, jest status pracownika. Według Kodeksu pracy, osoba zainteresowana tego rodzaju urlopem, musi być zatrudniona na umowę o pracę, mianowana, powołana lub musi świadczyć pracę w oparciu o spółdzielczą umowę o pracę. Jednak to nie wszystko. Kolejnym wymogiem jest staż pracy wynoszący minimum 6 miesięcy. Do tego okresu wliczany jest czas pracy u innych pracodawców, urlop macierzyński, ale też okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Dlatego też z urlopu wychowawczego nie może skorzystać rodzic zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, o dzieło lub bezrobotny. Poniżej szczegółowo omawiamy wszystkie kwestie związane z urlopem wychowawczym dla ojca.

Urlop wychowawczy dla ojca, gdy matka nie pracuje

Maksymalny okres urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Udziela się go na czas nie dłuższy niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 lat. Każdy z rodziców ma prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego. Nie można przenieść tego prawa ani na innych opiekunów, ani na drugiego rodzica. Dlatego też rodzic dziecka może maksymalnie skorzystać z 35 miesięcy urlopu, a pozostały miesiąc może wykorzystać drugi rodzic. Odstępstwem od reguły są osoby samotnie wychowujące dziecko, które mogą w całości wykorzystać urlop 36-miesięczny.

Nie ma obowiązku wykorzystania całego urlopu wychowawczego za jednym razem. Można swobodnie podzielić go na kilka części. Nie jest konieczne, aby korzystać z niego zaraz po ukończeniu urlopu macierzyńskiego. Należy tylko pamiętać o regule, że urlop przysługuje do czasu, aż dziecko skończy 6 lat. Tym samym, np. gdy ojciec zdecyduje się przejść na urlop wychowawczy w dniu 5 urodzin dziecka, będzie mógł przebywać na nim maksymalnie do 31 grudnia tego roku, w którym dziecko będzie kończyło 6 lat, a pozostały urlop po prostu przepadnie – nie można go przedłużyć ani otrzymać za niego ekwiwalentu pieniężnego.

Szukasz pracy?

Konserwator Maszyn

POZ BRUK sp. z o.o. sp. j.

 • Rokietnica
Dodana

Zbrojarz - Betoniarz

POZ BRUK sp. z o.o. sp. j.

 • Rokietnica
Dodana

Elektryk, Elektromechanik

POZ BRUK sp. z o.o. sp. j.

 • Rokietnica
Dodana
Dodana

Specjalista ds. Logistyki

Nexteer Automotive Poland Sp. z o.o.

 • Tychy
Dodana

Te same zasady obowiązują zarówno matki, jak i ojców dzieci, którzy decydują się na urlop wychowawczy. Oprócz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, sześciomiesięcznego stażu oraz odpowiedniego wieku dziecka, muszą także złożyć odpowiedni wniosek u pracodawcy. Taki dokument należy przekazać nie później niż 3 tygodnie przed planowaną datą urlopu. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę i urlop zostanie przyznany, należy pamiętać, że w każdej chwili przysługuje prawo powrotu do pracy.

Czy oboje rodziców może być na urlopie w tym samym czasie? Tak! W razie chęci oboje rodziców może przejść na urlop jednocześnie, ale wówczas urlop ten może trwać wyłącznie do 3 miesięcy. Po upływie tego okresu na urlopie może pozostać tylko jeden rodzic. Prawo głosi, że urlop wychowawczy nie jest płatny, jednak pracownik może ubiegać się o zasiłek rodzinny oraz specjalne dodatki do zasiłku. 

Co z kwestią „urlop wychowawczy dla ojca, gdy matka nie pracuje”? Wielu ojców zastanawia się czy ma możliwość skorzystania z niego. Odpowiedź również jest twierdząca. Urlop wychowawczy jest przywilejem pracowniczym i przysługuje zatrudnionym na podstawie umowy opracę. Nie ma znaczenia, czy dzieckiem może się w tym czasie zajmować inny rodzic czy opiekun (w tym przypadku niepracująca matka). Dlatego też ojciec bez problemu może skorzystać z urlopu wychowawczego, nawet jeśli drugi rodzic nie ma pracy, jest na bezpłatnym, macierzyńskim czy wypoczynkowym urlopie.

Oświadczenie ojca o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego

Jeżeli jeden z rodziców jest zdecydowany, aby przejść na urlop wychowawczy, drugi powinien dołączyć oświadczenie o braku zamiaru korzystania z tego przywileju przez konkretny czas wskazany we wniosku. Dlatego, jeżeli matka przechodzi na urlop wychowawczy, ojciec powinien wypełnić specjalne oświadczenie, które potwierdzi, że on z tego urlopu rezygnuje. Oczywiście, jeżeli są chętni, mogą skorzystać z urlopu jednocześnie. Wówczas jednak należy pamiętać, że według art. 186 Kodeksu pracy, czas ten nie może przekroczyć 3 miesięcy. Wtedy do wniosku również należy dołączyć oświadczenie drugiego rodzica o zamiarze skorzystania z urlopu.

Jak powinno wyglądać oświadczenie w pierwszym przypadku? Dokument o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego powinien zawierać następujące informacje:

 • Miejscowość i datę wypełnienia oświadczenia;
 • Dane osobowe rodzica składającego oświadczenie (imię i nazwisko, adres);
 • Dane pracodawcy;
 • Dane dziecka, na które jest brany (lub nie) urlop wychowawczy;
 • Tytuł oświadczenia, np. „Oświadczenie drugiego z rodziców o braku zamiaru jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego”;
 • Treść główna, zaczynająca się od słów „Oświadczam, że…”;
 • Odręczny podpis rodzica składającego oświadczenie.

Wniosek o urlop wychowawczy oświadczenie ojca

Na urlop wychowawczy można przejść od razu w całości wykorzystując okres jego obowiązywania lub można podzielić go na części (od 2 do 5). Pomiędzy wydzielonymi częściami mogą pojawić się przerwy. Długość każdej części jest określana przez pracownika i zależy w pełni od niego.

Ojciec, który nie chce się zrzec swoich praw do urlopu i postanawia na niego przejść, musi złożyć odpowiedni wniosek do 21 dni przed rozpoczęciem urlopu. Forma wniosku o urlop wychowawczy jest ustalana na podstawie artykułu 23 ustawy wydanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2015 roku, dotyczącej wniosków o prawa pracowników, którzy jednocześnie są rodzicami. Dokument ten musi zawierać informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko składającego dokument;
 • imię i nazwisko dziecka, na które przysługuje urlop wychowawczy;
 • określenie czasu trwania urlopu wychowawczego na podane dziecko;
 • informacje o urlopie wychowawczym, który już został wykorzystany na podane dziecko;
 • decyzja dotycząca podzielenia urlopu na części lub wykorzystania go w całości.

Wniosek o urlop wychowawczy dla ojca wzór

……………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………..
(dane pracownika)

……………………………………..
(dane pracodawcy)

 

WNIOSEK O UDZIELENIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wychowawczego od ……………………….…… do ……………………….…… na sprawowanie opieki nad moim dzieckiem ……………………….…… urodzonym ……………………….……. . Dotychczas nie korzystałem / korzystałem z urlopu wychowawczego na to dziecko (jeśli korzystałem, należy dodać: w wymiarze ……………………….…… tygodni.).

Oświadczam jednocześnie, iż drugi z rodziców nie będzie korzystał / będzie korzystał jednocześnie z urlopu wychowawczego na to samo dziecko (jeśli będzie, należy dodać: w wymiarze ……………………….…… od ……………………….…… do ……………………….…… .).

Do wniosku załączam stosowne oświadczenie matki dziecka.
 

……………………………………..
(podpis pracownika)

 

Podsumowując, urlop wychowawczy dla ojca jest dziś popularną praktyką, umożliwiającą tacie sprawowanie samodzielnej opieki nad dzieckiem. Warto więc znać swoje prawa, które przysługują Ci, jako pracownikowi będącemu jednocześnie rodzicem. Chcąc skorzystać z takiego urlopu, niezbędne jest bowiem spełnienie konkretnych wymogów oraz złożenie wniosku do pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

To może Cię również zainteresować

Wniosek o urlop wychowawczy

10 komentarzy

Niecik

Niecik

Coraz więcej panów na taki urlop się udaje jak pokazuje praktyka. Temat powinien poznać każdy by móc wyrobić sobie zdanie.
jadzka55

jadzka55

Dla mnie najważniejsze jest konkretnie poznać temat i jak widzę otrzymuję tutaj pakiet niezbędnych informacji. Cóż więcej potrzeba od tego by przysposobić wiedzę na temat urlopu wychowawczego dla ojca. Jak dla mnie wielki plus.
tcio

tcio

Wśród wielu przywilejów dla rodziców, jest też urlop wychowawczy nie tylko dla matki, ale i dla ojca też. Każdy ojciec powinien "znać ten przywilej". Skorzystam z takiego urlopu i cieszę się, że jest wzór jak wypełnić taki wniosek w tym artykule.
Julka

Julka

A czy urlop wychowawczy należy się matce kiedy ojciec jest bezrobotny?
Jan

Jan

Urlop wychowawczy dla ojca. Może być. Skorzystałem.
Erna

Erna

Urlop wychowawczy to fajny przywilej, chociaż nie jest płatny. Nie każdy pewnie wie, że razem z mężem można go zabrać. Ja tak zrobiłam z mężem. Wypełniliśmy wnioski odpowiednie i pracodawca nie robił żadnego problemu.
Ronaldinio

Ronaldinio

Zasiłek macierzyński i urlop przyznawany jest matce dziecka, ale może ona przekazać część jej ojcu pod warunkiem, że większość urlopu została wcześniej wykorzystana. Z ojcem chyba podobnie?
Daryjka

Daryjka

Natychmiast po skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego pracownicy mają prawo do urlopu rodzicielskiego. Urlop dla ojca jest coraz powszechniej stosowany przez mężczyzn.
Paweł Ziemba

Paweł Ziemba

Kolega brał taki urlop i wszyscy byli zadowoleni. Zresztą wiele ludzi zna jeszcze lepiej przepisy niż podobne poradniki i potrafi sobie radzić z płątnościami i świadczeniami.
Łukasz Dudkiewicz

Łukasz Dudkiewicz

Wniosek czytelny. Skorzystałem z niego właśnie :-) Mimo iż ojciec jest często postawiony niżej niż matka w takich sprawach, to tutaj jest lepiej niż np. 20 lat temu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka