Zawody i ich potencjał

Jak zostać strażakiem?

14 maja 2020

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

17 komentarzy
Jak zostać strażakiem?
Nie każda osoba zainteresowana pracą w charakterze strażaka spełni swoje marzenia. Wymagania stawiane przed kandydatami są dokładnie określone w aktach prawnych. Jeżeli zatem myślisz o tym, by po ukończonej szkole lub studiach dostać się do pracy w jednostce straży pożarnej, to musisz wiedzieć, czego będzie się od ciebie wymagać i co trzeba zrobić, żeby zostać strażakiem.

O byciu strażakiem marzy wielu małych chłopców. Droga do wykonywania tego zawodu wcale nie jest łatwa i dlatego też wielu weryfikuje swoje plany w dorosłym życiu. W ostatnich latach wprowadzono sporo zmian odnoszących się do rekrutacji strażaków. Szczegółowe informacje znajdują się w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Jakie wymagania są stawiane przed przyszłymi strażakami? O czym musi pamiętać każda zainteresowana osoba? Poniżej omawiamy wymogi i szczegółowe informacje związane z wykonywaniem tego zawodu.

Zawód strażak – praca nie dla każdego

Od 5 grudnia bieżącego roku wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie rekrutacji osób zainteresowanych służbą w Państwowej Staży Pożarnej. Ci, którzy myślą o pracy w jednostce straży pożarnej, powinni zapoznać się z nowymi zasadami, by wiedzieć, jakie wymagania muszą spełnić. Warto również zapoznać się z obowiązkami zawodowymi strażaków, bo te nie ograniczają się wyłącznie do gaszenia pożarów i ratowania mienia.

Na czym polega codzienna praca strażaków?
Państwowa Straż Pożarna jest odpowiedzialna m.in. za rozpoznawanie zagrożeń i czuwanie nad tym, by przepisy przeciwpożarowe były przestrzegane np. przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Strażacy są również odpowiedzialni za prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych i analizowanie zagrożeń pożarowych.

Oczywiście, biorąc pod uwagę różnorodność sytuacji, w jakich może być konieczna pomoc strażaków, praca ta w praktyce może przyjmowac bardzo różne formy. Więcej o tym, jak wygląda praca w straży pożarnej i z jakimi się wiąże sytuacjami, przeczytasz w ostatniej części artykułu.

Jak zostać strażakiem?

Choć do pracy w tym zawodzie nie trzeba kończyć studiów, a w jednostki ochotnicze przyjmują osoby będące nawet jeszcze w szkole średniej, jeśli wiążemy przyszłość z tą profesją, musimy spełniać pewne wymogi formalne. Jakie warunki musi spełniać kandydat na strażaka?

Zgodnie z art. 28.1. wymienionej ustawy, służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, który:

 • nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • jest zdolny do pełnienia służby zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Powyższe wymagania są stawiane przed kandydatami od dnia 5 grudnia 2015 r. Wymienione warunki musi spełnić każda osoba przystępująca do naboru. Ten zaś rozpoczyna się zawsze z chwilą publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Warto pamiętać, że Straży Pożarnej, tak jak w przypadku innych służb mundurowych, można zdobywać wyższe stopnie i realizować się na różnych szczeblach ścieżki zawodowej.

Oznaczenia stopni strażackich

Źródło: http://portalstrazaka.pl/ochrona-przeciwpozarowa-i-organizacja-psp/

Jakie wymagania są stawiane przed przyszłymi strażakami?

Jak wyjaśniliśmy powyżej, aby móc wykonywać zawód strażaka, konieczne są nie tylko sprawność fizyczna i ukończenie stosownego szkolenia. Trzeba też spełniać określone przez jednostkę państwową warunki, a także przejść przez postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko strażaka.

Szukasz pracy?

Policjant

Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce

 • Hajnówka
Dodana

Funkcjonariusz psp (pierwsze stan. stażysta)

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SŁUPSKU

 • Słupsk
Dodana

Inspektor wydziału kryminalnego komendy powiatowej policji -

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim

 • Ostrów Wielkopolski
Dodana

Aplikant lub młodszy strażnik

STRAŻ MIEJSKA W RYBNIKU

 • Rybnik
Dodana

Czym jest takie postępowanie kwalifikacyjne i jak je przejść, by zostać strażakiem? Składa się ono z czterech etapów. Na każdym sprawdza się, czy kandydat będzie zdolny do tego, by pełnić służbę. Taka weryfikacja obejmuje różne aspekty, dlatego istotne jest odpowiednie przygotowanie do tego procesu. 

Osoby przechodzące postępowanie kwalifikacyjne są zobowiązane do przystąpienia do testu sprawności fizycznej, muszą również – wraz z dokumentami – dołączyć zaświadczenie od lekarza stwierdzające, że nie ma przeciwwskazań, by kandydat wykonywał ten zawód.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z czterech etapów:

 • ocenie złożonych przez kandydatów dokumentów (kandydaci muszą dostarczyć m.in. zaświadczenie od lekarza, w którym zostanie stwierdzony brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu),
 • zorganizowaniu testu sprawności fizycznej, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy przyszły strażak będzie w stanie poradzić sobie z wykonywaniem codziennej pracy,
 • rozmowie kwalifikacyjnej, na której kandydat jest również uświadamiany, jak wygląda służba w Państwowej Straży Pożarnej,
 • ustaleniu, czy kandydat jest rzeczywiście przygotowany – zarówno fizycznie, jak i psychicznie – do pełnienia służby.

Dzięki takiemu postępowaniu do służby w straży mają być przyjmowane wyłącznie osoby, które rzeczywiście poradzą sobie z obowiązkami.

Cechy idealnego strażaka

Trudno nie zauważyć, że praca strażaka wiąże się z ryzykiem. Poza sprawnością fizyczną niezbędne jest, by osoby chcące wykonywać ten zawód potrafiły szybko podejmować decyzje. Ważna jest zatem spostrzegawczość i umiejętność dokonania szybkiej oceny ryzyka.

Ponieważ strażacy pracują najczęściej w grupie, przyda się umiejętność pracy zespołowej. Strażak powinien mieć świadomość, że podejmowane przez niego decyzje mogą zaważyć na losach wszystkich osób biorących udział w akcji ratowniczej. Znacznie ma również umiejętność podporządkowania się przełożonym i wykonywania ich poleceń.

Ile zarabia strażak?

Wynagrodzenie strażaków nie jest imponujące i na pewno nie jest adekwatne do zagrożeń, jakie niesie ze sobą wykonywanie tego zawodu. Wysokość pensji, którą otrzyma strażak, w głównej mierze zależy od jego umiejętności, doświadczenia i stanowiska, na którym wykonuje on pracę. Dodatkowo strażacy mogą liczyć na nagrody roczne i uznaniowe. Zarobki strażaków są uregulowane prawem i zależą m.in. od stopnia, stażu pracy oraz stanowiska, nieznacznie różnią się też w zależności od województwa i komendy.

Na początku ścieżki zawodowej strażak może liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok. 2300 zł netto, wliczając standardowo przysługujące dodatki. Bardziej doświadczeni strażacy o wyższych stopniach mają proporcjonalnie wyższe pensje – wynagrodzenie oficera może wynosić nawet 5 tys. zł netto miesięcznie. Wraz ze wzrostem płac minimalnych z roku na rok wzrastają też stopniowo pensje strażaków.

Zarobki służb mundurowych - dane z lat 2016-2018

Źródło: http://www.zzsflorian.pl/aktualnosci/2088-sluzba-i-praca-w-psp-zarobki.html

Istnieje kilkanaście rodzajów świadczeń i dodatków, do których może być uprawniony strażak, jednak tylko niektóre należą się wszystkim. Pewne zapomogi i ulgi są przyznawane jedynie, gdy spełnione są określone warunki.

Co ważne, zawód ten daje możliwości rozwoju – strażacy mogą awansować. Szczegółowe informacje o tym, jak zdobywać kolejne stopnie, znajdują się we wspomnianej już ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. Kandydaci powinni jednak wiedzieć, że awans jest uzależniony od wielu czynników, a przy każdej promocji strażak musi przejść kolejne testy.

Zalety i wady pracy strażaka

Potencjalni strażacy nie muszą szukać ogłoszeń o pracę na portalach ogłoszeniowych, ale regularnie odwiedzać serwisy np. Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w wybranym mieście. Jeżeli chodzi o zarobki i ścieżkę kariery, to nie ma na tych płaszczyznach dowolności – informacje na ten temat są dokładnie określone w ustawach. Praca dla jednostki państwowej to oczywiście także dodatkowe przywileje, jak trzynasta pensja czy inne dodatki. 

Jakie są zalety pracy w charakterze strażaka? Każdy strażak może być dumny z faktu, że służy innym. Praca jest ciekawa, wiąże się z odbywaniem szkoleń i nieustannym podnoszeniem swoich umiejętności. Z pewnością brak tu miejsca na monotonię. Ze względu na niebezpieczeństwa, z którymi stykają się strażacy na co dzień, mogą też liczyć na wspomniane dodatki służbowe czy np. lokal mieszkalny (w przypadku strażaków mianowanych na stałe). W przypadku szkoleń i ćwiczeń terenowych mają też zapewnione wyżywienie bez dodatkowych opłat.

Video

Z drugiej strony nie można jednak zapomnieć o minusach zawodu strażaka. Jego wykonywanie wiąże się z dużą odpowiedzialnością – praca jest wymagająca i ryzykowna. W trakcie każdego wyjazdu strażak musi liczyć się z tym, że zagrożone może być jego zdrowie czy nawet życie. W razie uszczerbku na zdrowiu oczywiście takiemu pracownikowi przysługuje odszkodowanie, jednak jak wiadomo, nie zawsze możliwy jest powrót do pełnej sprawności fizycznej, której pieniądze nie zastąpią.

Jak w praktyce wygląda praca w straży pożarnej?

W dzieciństwie wielu chłopców marzy o byciu strażakiem – niektórzy to marzenie realizują i dopiero wtedy tak naprawdę dowiadują się, co robi strażak. Otóż praca strażaka to zajęcie wyłącznie dla osób mają odpowiednie cechy charakteru oraz siłę fizyczną. W zakres obowiązków strażaka wchodzi o wiele więcej niż tylko gaszenie pożarów. Do jego zadań należy również organizowanie oraz prowadzenie szeroko zakrojonych czynności ratowniczych, których celem jest ochrona zagrożonego życia, zdrowia oraz mienia. 

Interwencja straży pożarnej wymagana jest nie tylko podczas pożarów, ale również klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, chemicznych czy wypadków komunikacyjnych, np. samochodowych czy samolotowych. To właśnie strażacy odpowiadają w przypadkach katastrof lub masowego zagrożenia za ewakuację zagrożonej ludności czy zabezpieczenie terenu. Praca dla strażaka to także niedopuszczanie do rozprzestrzenienia się zagrożenia. Ponadto pełni on funkcje prewencyjne, polegające na kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, szkoleniu pracowników zakładów pracy, konserwacji instalacji przeciwpożarowej, usuwaniu usterek, lokalizacji oraz usuwaniu zagrożeń ekologicznych i chemicznych.

Gdzie pracują strażacy?
Podczas wykonywania swoich obowiązków strażacy prowadzą działania ratowniczo-gaśnicze. Mogą więc pracować zarówno na lądzie, jak i pod wodą czy z powietrza. Prowadzą poszukiwania rannych w gruzach po wypadkach budowlanych, a także ewakuują ludzi z terenów zagrożonych powodziami.

W likwidacji zagrożeń strażacy współpracują z innymi służbami, a zwłaszcza z pogotowiem, policją oraz wojskowymi służbami technicznymi. Jest to współpraca szczególnie ważna w przypadku klęsk żywiołowych, których skutki często są katastrofalne. Wszystkie obowiązki strażaka znajdują się w Ustawie o Państwowej Straży Pożarnej z 24 sierpnia 1991 roku. To właśnie tam określono szczegółowe funkcje straży pożarnej. Oprócz wymienionych obowiązków strażacy są też zobowiązani do kształcenia kadr na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, innych jednostek ochrony przeciwpożarowej i powszechnego systemu ochrony ludności.

To może Cię również zainteresować

Katalog zawodów - dlaczego dobrze do niego zajrzeć?

Najczęściej zadawane pytania

Jak zostać strażakiem?

Aby zostać strażakiem, trzeba zgłosić się w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie Państwowej Straży Pożarnej i przejść przez tzw. postępowanie kwalifikacyjne, a także spełniać określone prawem wymogi, m.in. niekaralności, wykształcenia min. średniego oraz zdolności do pełnienia służby.

Ile zarabiają strażacy?

Zarobki w pracy strażaka zależą od stopnia zawodowego, przysługujących dodatków, a także miejsca pracy. Strażacy mogą więc zarabiać od ok. 2200 zł netto (początkujący) do nawet 5000 zł miesięcznie (stopnie oficerskie).

Jakie są wymagania do pracy strażaka?

W postępowaniu kwalifikacyjnym, przez które przechodzi każdy kandydat do pracy w Straży Pożarnej, istnieje kilka etapów: sprawdzenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków formalnych i brak przeciwwskazań zdrowotnych, test sprawności fizycznej i psychicznej oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Patrycja Kosek

Dziennikarz

Marketing specialist w WhitePress. Copywriter w Aplikuj.pl Dziennikarz w bielsko.biala.pl. Ponad 10 lat doświadczeń.
Moja praca kręci się wokół treści. Tworzę, przerabiam, sprawdzam, poprawiam, zlecam i weryfikuję. Planowanie i budowanie contentu sprawia mi przyjemność, tak samo jak poznawanie rozmaitych metod komunikacji i efektywne ich wykorzystanie. 

17 komentarzy

Daniel

Daniel

Wymogi się zwięksają, ale płacy dalej nie zmieniają. Stażak powinien zarabiać więcej, żeby kompensować ryzyko i odpowiedzialność służba w statży.
Kajtek

Kajtek

Ciekawe jakie jeszcze inne oferty pracy są związane z ratownikismo. I to co tutaj piszą wydaję się szczytne, ale zdecydowanie prekrą prace
Ślązak E.M.

Ślązak E.M.

Ciekawe zamiany w rekrutacji. Fajnie, że podnossą wartość tej profesy, ale zgodzę się z pierwszym komentarzem, że ma to odejścienie na zarobki już pracujących.
Magdalena Sobik

Magdalena Sobik

Już dawno myślałam o zostaniu strażakiem ale z obowiązkami jakie się wiążą z ta praca, musze too sobie jeszcze dobrze rozważyć.
GhostB

GhostB

Czytałemmy te regulacje. Nie załatwia klubu - członkostwo nie jest już tak opłacone. Czyste elyty, nowe wymagania, ale nie zaiwesował zarobków
Waldek

Waldek

Do autora - dlaczego nie napisano jak dostać się do PSP lub OSP? Do PSP - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu i w Krakowie, Szkoła Podoficerów PSP w Bydgoszczy i Centralna Szkoła PSP w Częstochowie. Do OSP - zapytaj w najbliższej remizie OSP. Ponadto w kraju działa też wiele zakładowych straży pożarnych - np. lotniskowe, przy rafineriach, zakładach chemicznych itp., gdzie dostać się można po odbyciu służby w PSP albo z OSP. Jest też wojskowa straż pożarna - głównie na lotniskach wojskowych, ale tu trzeba się dostać do wojska i np. w WCR zgłosić chęć służby w wojskowej straży pożarnej, a oni skierują kandydata/kandydatkę na odpowiednie szkolenie np. oficerskie lub podoficerskie.
Paweł

Paweł

Ale czy są jakieś odpowiednie filmy książki żeby się lepiej przy gotować do zostania strażakiem czy tylko tyle że średnie przychodzi sprawność fizyczną i wysyłają cię do szkoły np Bydgoszcz i tam cię uczą wszystkiego yyy chodzi mi o lepsze przygotowanie się żeby nie było że przyjedziesz wszystko a wszkoke cię nie przypuszcza
Czarodziejka mi

Czarodziejka mi

Jestem kobietą, i od dziecka marzę o byciu strażakiem. Jestem gotowa poświęcić swe życie aby uratować czyjeś.
Jan Kamiński

Jan Kamiński

Super jutro widzimy się w remizie
Irena

Irena

Potwierdzam, że warto w tym zawodzie pracować jak się ma misję.
Tycjan

Tycjan

OSP może być początkiem kariery zawodowej. Wiele ludzi odczuwa potrzebę bycia potrzebnym.
absolwent

absolwent

kiepski tekst. Nic konkretnego o scieżkach kształcenia w zawodzie strażaka - jakie są szkoły
GraczDLC

GraczDLC

Strażak to nie praca dla każdego pewnie dużo osób to czyta i chcę zostać strażakiem dla tego bo pooglądał sobie filmy typu fire chicago itp tu nie ameryka tu nie ma samolotów spadających na ludzi czy gaszenie ogromnego lasu ale się zdarzają czasem nawet mocne pożary a też ta praca nie jest aż tak bezpieczna jak każdy myśli ;)
Strazak

Strazak

No PSP to nie to co śmieszne OSP Najlepsze to Wrzoski auto jedzie
pioter

pioter

ide na strażaka lubie pomagać ludzią a ten zawód to moje marzenie chce ratować !!
Mietek

Mietek

Bardzo ciężka praca dla wszystkich ludzi z duża sprawnością fizyczną i odpowiedzialnością. Już OSP daje przykład tego jak w tym pracować.
Julek

Julek

Strażakiem chciałby zostać już niejeden mały chłopiec. To praca głównie dla mężczyzn. Praca odpowiedzialna. Na Wasze wątpliwości odpowie wpis tego artykułu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.