!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracownik - prawa i obowiązki

Pracownica w ciąży - prawa i obowiązki

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 15 głosów

15 głosów

4 komentarze

Pracownica w ciąży - prawa i obowiązki
Pod szczególną ochroną znajdują się pracownice w ciąży. Pracodawca nie może zwolnić kobiety, która spodziewa się dziecka, zaś okresem objętym specjalną pieczą jest urlop macierzyński. Dodatkowo pracodawca nie może żądać wykonywania wykonywania określonych poleceń służbowych.

Ustawodawca, na mocy poszczególnych przepisów, otacza pracownicę w ciąży szczególną ochroną. Ma to na celu zapewnienie zarówno komfortu psychicznego, jak i materialnego przyszłej mamie. W związku z powyższym, pracodawca nie może oczekiwać od swojej podwładnej dla przykładu pracy w godzinach nadliczbowych. Ponadto, zgodnie z przepisami Kodeksu prawa, musi też zapewnić specjalne warunki pracy, które dostosowane będą do potrzeb pracownicy. O czym zatem powinieneś pamiętać, aby nie narazić się na ewentualny spór sądowy i koszty.
 

Pracownica w ciąży - nie zwolnisz swojej podwładnej
 

Pierwszym punktem, o którym wspomina ustawodawca jest umowa. I tak, w myśl art. 177§1 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Wyjątkiem od tej zasady będą jedynie przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i zaś stanowisko pracodawcy zostanie poparte przez zakładową organizację związkową. Ponadto, w przypadku umowy o pracę, która to została zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres jednego miesiąca, i która to ewentualnie ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca ma obowiązek przedłużyć pracownicy umowę do dnia porodu.

Ochrona miejsca pracy ciężarnej obejmuje również okres urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku zatrudniający może wypowiedzieć umowę pracownicy dopiero pierwszego dnia po jej powrocie do pracy. Jeżeli zostanie jej wręczone wypowiedzenie tylko z uwagi na fakt, iż pracownica posiada dziecko i może być mniej dyspozycyjna, może ona podnieść zarzut dyskryminacji.
 

Praca w ciąży - godziny nadliczbowe
 

Pracownic w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych. Dodatkowo pracodawca nie może również powierzyć jej pracy w godzinach nocnych. Zakaz ten jest bezwzględny, co oznacza, że pracownica nie będzie mogła pozostawać dłużej w pracy nawet wówczas, gdy przedłoży swojemu pracodawcy pisemną zgodę. Z zgodnie z prawem, oświadczenie takie nie będzie skuteczne. Za ewentualne naruszenie tego punktu, będzie stanowiło wykroczenie przeciwko prawom pracownika i skutkowało odpowiedzialnością ? na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 1 000zł do 30 000zł.

Zakaz bezwzględny dotyczy również świadczenia pracy przez ciężarną pracownicę w godzinach nocnych. W myśl art. 178? Kodeksu pracy, pracodawca, który dotychczas zatrudniał pracownicę w ciąży w porze nocnej, jest zobowiązany zmienić jej rozkład czasu pracy w sposób, który umożliwiać będzie jej wykonywanie pracy poza porą nocną. W przypadku, gdy zatrudniający nie będzie miał takiej możliwości, jest zobowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy i zachowuje ona prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
 

Praca w ciąży a delegacje służbowe
 

Pracownica w ciąży nie może być również delegowana poza stałe miejsce pracy. W tym jednak przypadku jest to zakaz względy, co oznacza, że ustawodawca do tej kwestii podchodzi znacznie bardziej elastycznie. Istotną kwestią jest sama zgoda zainteresowanej - wówczas pracodawca może wysłać ją na delegację. Nie będzie mógł tego jednak zrobić, jeżeli nie wyrazi ona na to zgody. Jeżeli pracownica w ciąży nie zgodzi się na delegację, chociaż będzie to polecenie służbowe, to nie może ona ponieść ewentualnych konsekwencji. W związku z powyższym, ustawodawca pozostawia tę kwestię do rozstrzygnięcia pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Zgodnie z art. 178§2 Kodeksu pracy, pracodawca nie będzie mógł również delegować poza miejsce pracy pracownika (w tym właśnie matki), który opiekuje się dzieckiem do ukończenia przez nie 4-go roku życia bez uzyskania odpowiedniej zgody. I w takim przypadku kwestia ta będzie musiała zostać rozwiązana przez zainteresowane strony. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni. Wówczas z powyższego uprawnienia będzie mogło korzystać tylko jedno z nich. Z uwagi na ten fakt, każdy z rodziców lub też opiekunów, powinien złożyć w zakładzie pracy stosowne oświadczenie o zamiarze lub też braku korzystania z powyższego uprawienia. Jednocześnie powinien określić czy z uprawnienia takiego korzystać będzie drugi z rodziców lub opiekunów dziecka.
 

Zakaz wykonywania określonych prac
 

Ustawodawca wprowadził również stosowne przepisy prawa, które odnoszą się bezpośrednio do  zakazu wykonywania określonych prac przez kobiety w ciąży. I tak, pracodawca jest zobowiązany do dostosowania warunków pracy do wymagań wskazanych w przepisach lub też do ograniczenia czasu pracy tak, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. W przypadku, gdy na danym stanowisku jest to niemożliwe, zatrudniający powinien przenieść kobietę w ciąży świadczącą na jego rzecz pracę na inne stanowisko. Jednocześnie ewentualna zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku, skrócenie czasu pracy lub też przeniesienie pracownicy do innej pracy nie powinno spowodować obniżenia wynagrodzenia. W innym przypadku zatrudniający jest zobowiązany do zagwarantowania dodatku wyrównawczego.

Podziel się

4 komentarze

Rumenige

Rumenige

Trzeba przyznać, że dzisiaj kobieta ma łatwiej gdy jest w ciąży. Czeka na nią praca i ma wiele innych możliwości i ulg z tym związanych.
Moza111

Moza111

Z tego co wiem, to kobiety mają jak nigdy ochronę. Obecne czasy temu sprzyjają i akurat nikt mi nie wmów, że jest inaczej.
Jola w ciąży

Jola w ciąży

Bardzo dobrze, że w ochronie są pracownice w ciąży. Mój szef chciał mnie oddelegować na 3 dniowa delegację. Może nie wiedział, że jestem w ciąży. Inna osoba pojechała za mnie na delegacje. Pracownice w ciąży powinny znać swoje prawa i obowiązki.
Zagłoba

Zagłoba

Z pewnością jest to sytuacja, gdzie kobieta jest w tak zwanej ochronie i ma możliwośc pracowania mniej i różne inne regulacje wchodzą, że idzie np. na macierzyński i ma możliwość powrotu.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.